Sidebar

Dalykinių kalbų tyrimų katedra

Katedros vedėja – doc. dr. Simona Kontrimienė

Tel. (8 5) 268 7266. Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius


Dalykinių kalbų tyrimų katedroje (DKTK) dirba taikomosios kalbotyros ir didaktikos specialistai, atliekantys didaktinių mokymo/si aspektų tyrimus pagal temą Struktūriniai, semantiniai, fonetiniai ir funkciniai kalbų tyrimai (prof. dr. Roma Kriaučiūnienė, doc. dr. Simona Kontrimienė, lekt. Jurgita Kašelionytė-Radet, lekt. Rasa Bačiulienė, lekt. Roma Valiukienė, lekt. Vilma Asijavičiūtė, lekt. Laura Černelytė).

Prisidedama ir prie kitų UKI plėtojamų tyrimų pagal temas:

  • Kalbų mokymas ir mokymasis kaip bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo sąlyga
  • Dalykiniai kalbų mokymo(si) aspektai
  • Kalbinių elementų raiška anglų kalbos besimokančiojo kalboje
  • Kalbinės raiškos ypatumai medijų erdvėje
  • Metakognityviniai vertimo kaip dvikalbio bendravimo tyrimai
  • Veikla grindžiamos teorijos taikymas užsienio kalbų mokymo(si) procese
  • Užsienio kalbų mokytojų profesinis tobulėjimas

Katedros nariai dėsto dalykinę, mokslinę ir akademinę anglų kalbą šiuose Vilniaus universiteto fakultetuose: Filologijos fakultete (prof. dr. Roma Kriaučiūnienė, lekt. Rasa Bačiulienė), Filosofijos fakultete (prof. dr. Roma Kriaučiūnienė, doc. dr. Simona Kontrimienė, lekt. Gracija Pleikienė, lekt. Nicholas Edward Rickard), Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete (prof. dr. Roma Kriaučiūnienė, dr. Inna Samoylyukevich, lekt. Vilma Asijavičiūtė, lekt. Rasa Bačiulienė, lekt. Rūta Montvilienė, lekt. Diana Snapkauskaitė, lekt. Rasa Stalnionytė, lekt. Vilma Vaskelaitė, lekt. Jurgita Kašelionytė-Radet), Teisės fakultete (lekt. Vilma Asijavičiūtė, lekt. Gracija Pleikienė, lekt. Laura Černelytė, lekt. Rasa Stalnionytė), Komunikacijos fakultete (dr. Inna Samoylyukevich, lekt. Nicholas Edward Rickard), Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (lekt. Roma Valiukienė).

Dalykinės anglų kalbos pratybos skirtos ugdyti studentų bendrąsias, funkcines ir komunikacines anglų kalbos kompetencijas pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų (CEFR Companion Volume, 2020) reikalavimus, kad studentai gebėtų taikyti įgytas žinias akademinėje ir praktinėje veikloje. Pratybose siekiama gilinti studentų žinias apie studijuojamos mokslo disciplinos paskirtį ir uždavinius, pagrindines raidos kryptis, gilinti gebėjimą vadovautis teorijomis ir plėsti žinias apie tyrimų metodus, tobulinti studentų perkeliamuosius gebėjimus bei mokymosi mokytis kompetenciją.

Tuose pačiuose fakultetuose dėstantys DKT katedros nariai bendradarbiauja rengdami dalykų aprašus ir egzaminų medžiagą, katedros nariai kasmet sudaro egzaminų medžiagą vertinančią Egzaminų tarybą. 2023-2024 m. Egzaminų tarybos nariai: lekt. Diana Snapkauskaitė, lekt. Vilma Asijavičiūtė, lekt. Vilma Vaskelaitė.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos