Sidebar

Prof. Dr. Lucynos Harmon (Žešuvo universitetas, Lenkija) paskaitos

2022-04-25

Pagal Erasmus+ programą į Vokiečių filologijos katedrą atvyksta prof. dr. Lucyna Harmon (Žešuvo universitetas, Lenkija) ir skaitys tokias paskaitas:

Ketvirtadienis, 2022-04-28

11:00-12:30 val., V2 aud. (anglų kalba): „Krzysztof Hejwowski’s commonsense translation theory and selected issues in translation“

Penktadienis, 2022-04-29

09:00-10:30 val., A9 aud. (vokiečių kalba): „Polen und Litauen im europäischen Kontext“

Kviečiame dalyvauti!

Kvietimas teikti paraiškas dalinėms studijoms Hamburgo universitete

2022-04-01

Kviečiame studentes ir studentus germanistus (BA ir MA) teikti prašymus dviejų mėnesių (2022 m. birželį–liepą) arba vieno semestro (5 mėn., 2022 m. spalis – 2023 m. vasaris) studijoms Hamburgo universitete. Išvykus vienam semestrui, mainai vyksta ir studijų rezultatai įskaitomi panašiai kaip pagal ERASMUS+ programą.

Šios studijos finansuojamos pagal Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) germanistų partnerystės programą (GIP – Germanistische Institutspartnerschaft).

Stipendijos dydis: 350 EUR kelionei + 861 EUR/mėn.

Studijų laikotarpis: 2022 m. birželio ir liepos mėn. arba 2022/2023 m. m. rudens semestras.

Motyvacinius laiškus prašome siųsti iki 2022 m. balandžio 15 d. adresu: . Motyvaciniame laiške nurodykite, kuriam laikotarpiui norėtumėte išvykti!

Jei turite klausimų, kreipkitės į Skaistę Volungevičienę (el. paštu, per MS Teams arba užėję į Vokiečių filologijos katedrą).

Dr. Margit Breckle pranešimas "Internationale Unternehmenskommunikation: Sprachlich-kommunikative und studienrelevante Aspekte am Beispiel finnisch-deutscher Kontakte"

2022-03-03

Š. m. kovo 9 d., 13 val., vyks nuotolinis dr. Margir Breckle (Suomija) pranešimas tema "Internationale Unternehmenskommunikation: Sprachlich-kommunikative und studienrelevante Aspekte am Beispiel finnisch-deutscher Kontakte". Pranešimą organizuoja VU Vokiečių filologijos katedra ir GfdS (Gesellschaft für deutsche Sprache e. V.) padalinys Lietuvoje. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Belqis Aimaq, Carlos Sökefeld ir prof. Heikės Zinsmeister paskaitos (Hamburgo universitetas)

10.03.2022

Pagal Hamburgo ir Vilniaus universitetų germanistinių katedrų bendradarbiavimo programą „Germanistische Institutspartnerschaft (GIP)“ į Vokiečių filologijos katedrą atvyksta kolegės iš Hamburgo universiteto Belqis Aimaq, Carla Sökefeld ir prof. Heike Zinsmeister ir vokiečių kalba skaitys tokias paskaitas:

 

Antradienis, 2022-03-15

9:00-10:30 val., Germanistikos studijų kabinetas (A9)

Belqis Aimaq „Deutsch in Südasien: Verbreitung, Nachlass, Kontakte: Afghanistan, Pakistan und Indien“

Prof. Heike Zinsmeister „Deutsch in Ostasien: Verbreitung, Nachlass, Kontakte: China, Japan und Südkorea“

11:00-12:30 val., nuotoliniu būdu, dalyvavimo nuoroda

Carla Sökefeld „Einführung in die Arbeit mit linguistischen Korpora: Metadaten“

13:00-14:30 val., nuotoliniu būdu, dalyvavimo nuoroda

Carla Sökefeld „Einführung in die Arbeit mit linguistischen Korpora: Annotationen“

 

Trečiadienis, 2022-03-16

11:00-12:30 val., K3 aud.

Belqis Aimaq „Lexikalisch-semantische Darstellung von Personenbezeichnungen. Eine Übung mit dem frame-semantischen Onlinelexikon G-FOL“ (Kurzer Vortrag und Übung)

11:00-12:30 val., nuotoliniu būdu, dalyvavimo nuoroda

Carla Sökefeld „Einführung in die Arbeit mit linguistischen Korpora: Metadaten: Abfragesyntax“

 

Ketvirtadienis, 2022-03-17

11:00-12:30 val., Germanistikos studijų kabinetas (A9)

Prof. Heike Zinsmeister „Zum Ursprung der Sprache“

13:00-14:30 val., 109 aud.

Prof. Heike Zinsmeister „Kausale Strukturen im Sprachvergleich“

 

Kviečiame dalyvauti!

Hamburgo ir Vilniaus universitetų germanistai pradeda bendradarbiavimą: domėsis naujomis technologijomis ir skaitmeniniais metodais

2022-03-27

2022 m. Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedros ir Hamburgo universiteto germanistai ir germanistės pradėjo bendradarbiavimą pagal germanistikos katedrų partnerystės programą (Germanistische Institutspartnerschaft, GIP).

Universitetų bendro darbo programa parengta atsižvelgiant į naujas technologijas ir skaitmeninius metodus, taikomus atliekant humanitarinių mokslų tyrimus. Kalbos ir literatūros mokslas tampa glaudžiai susijęs su elektroniniais tekstynais, visų pirma jų sudarymu, anotavimo principais, tekstynų kalbinės medžiagos analize naudojant automatizuotus kalbos analizės įrankius. Mokantis kalbos taip pat neapsieinama be skaitmeninių technologijų. Būtent šiose srityje bus gilinamos žinios ir keičiamasi patirtimi.

Pirmasis projekto etapas apims laikotarpį nuo 2022 m. iki 2024 m., vėliau bendradarbiavimą bus galima pratęsti. Projektą koordinuoja Hamburgo universiteto Germanistikos instituto Vokiečių kalbos ir tekstynų lingvistikos profesorė dr. Heike Zinsmeister.

Šios naujos germanistų partnerystės tema – „Tekstynų didaktika ir tekstynais grįsti bendrosios ir dalykinės kalbos stabiliųjų junginių tyrimai“ (Korpusdidaktik für formelhafte (Fach)Sprache (KoDi-FS)). Projekto metu numatyti dėstytojų mainai, stažuotės, studijų stipendijos, praktikos, kūrybinės dirbtuvės ir bendros publikacijos.

Dėstytojai (-jos) ir studentai (-ės) galės įgyti moderniame pasaulyje reikalingų darbo skaitmeninėje aplinkoje įgūdžių. Tekstynai bus plačiau naudojami atliekant vokiečių ir lietuvių kalbos mokslinius tyrimus, mokantis kalbos ar studijuojant literatūrą. Pirmasis Hamburgo mokslininkių Belqis Aimaq, Carlos Sökefeld ir prof. Heikes Zinsmeister vizitas pagal šią programą Vilniaus universitete įvyko 2022 m. kovo 13–19 d.

Projektą finansuoja Vokietijos akademinių mainų tarnyba (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD).

Šis naujas projektas yra natūrali 10 metų trukusio VU germanistų ir germanisčių bendradarbiavimo su Duisburgo-Eseno universiteto germanistais (-tėmis) tąsa. Pastarojo bendradarbiavimo metu, vadovaujant profesorei Ulrikei Haß, VU Vokiečių filologijos katedra gilinosi į tekstynų ir glosarijų sudarymo klausimus, domėjosi germanistikos ir vokiečių kalbos ateities perspektyvomis.

Hamburg Vilnius

Užsienio kalbos mokėjimas kartu su kitomis kompetencijomis – reikšmingas pranašumas darbo rinkoje

2021-06-01

Užsienio kalbos mokėjimas šiandieninėje darbo rinkoje – itin reikalingas ir reikšmingas privalumas. Vertinamos ne tik anglų kalbos žinios. Pasirinkus vokiečių filologijos studijas Vilniaus universitete (VU), šią užsienio kalbą galima išmokti C1 lygiu – tokio lygio žinios atveria 100 mln. gyventojų turinčią rinką, kuri apima Vokietiją, Austriją, Šveicariją ir Liuksemburgą, o studijos leidžia tęsti mokslus minėtose šalyse ar sieti su jomis ir profesinę karjerą.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius mokančiųjų vokiečių kalbą Lietuvoje labai sumažėjo, o tokių žinių paklausa auga, todėl vokiečių kalbos mokėjimas tampa rimtu pranašumu. Tai pabrėžia ir Vydūnas Trapinskas, „Investuok Lietuvoje“ Talentų plėtros komandos vadovas. Jis mano, kad paklausias verslo sektoriuje užsienio kalbas mokantys absolventai pastiprintų Lietuvos investicinį konkurencingumą ir įgytų išskirtinumo darbo rinkoje.

„Rinkoje, ypač verslo paslaugų sektoriuje, jaučiamas didelis poreikis specialistų, gebančių kalbėti vokiečių, prancūzų ar skandinavų kalbomis. Dirbdami su investuotojais matome, kad aukštosios mokyklos kol kas parengia nepakankamą skaičių ekonomikos, apskaitos ar verslo vadybos specialistų, kurie mokėtų kalbėti viena iš minėtų užsienio kalbų“, – sako V. Trapinskas ir siūlo ne tik papildomai skatinti moksleivius ir studentus mokytis užsienio kalbų, bet ir kurti lankstesnes galimybes studijuoti kalbas šalia savo pagrindinio dalyko.

2018 m. vasarą atlikus VU vokiečių filologijos studijų programos absolventų karjeros stebėsenos studiją paaiškėjo, kad šios bakalauro studijos leidžia rinktis pačius įvairiausius karjeros kelius. Versle tai – paslaugos, prekyba, bankai / draudimas, transportas / logistika, turizmas, finansai, rinkodara; viešajame sektoriuje – švietimas, kultūra, valstybės tarnyba ir pan. Pasirinkus toliau studijuoti magistrantūroje, galima siekti mokslininko karjeros.

Vokiečių filologijos gali mokytis tiek tie, kurie vokiečių kalbą jau mokėsi mokykloje, tiek ir jos nesimokę abiturientai. Pagrindines – vokiečių filologijos – studijas galima papildyti dar viena užsienio kalba. VU Filologijos fakultetas siūlo rinktis iš 25 užsienio kalbų, tarp kurių yra anglų, danų, švedų, rusų, lenkų, italų, kartvelų, vengrų ir kitos kalbos.

Nuo antro studijų kurso VU galima rinktis ir gretutines studijas, pavyzdžiui, skandinavistiką, ispanų kalbą ir kultūrą, verslo vadybą. Istorijos mokslai pravers galvojantiems apie gido profesiją, o gretutinės dalyko pedagogikos studijos leis įgyti pedagogo profesinę kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti mokytoju. VU studentai iš viso gali rinktis per 30 gretutinių studijų programų.

Visos šios studijos, kurias galima rinktis šalia pagrindinių vokiečių filologijos mokslų, kartu su geromis vokiečių kabos žiniomis yra tvirta paraiška į sėkmę darbo rinkoje ir geras startas norintiems stoti į magistrantūrą. Remiantis apklausos rezultatais, 94,4 proc. studentų darbą susiranda dar studijuodami arba iš karto pabaigę studijas, 57,2 proc. studijuoja toliau.

VU vokiečių kalbą dėsto gausiausias vokiečių kalbos ir literatūros dėstytojų būrys Lietuvoje (iš viso dirba 14 dėstytojų), studentams paskaitas skaito ir gimtakalbiai dėstytojai iš Vokietijos. VU vokiečių kalbą studijuoja daugiausia studentų Lietuvoje, o Filologijos fakultetas turi per 200 ERASMUS+ partnerių kitose šalyse, tad atsiveria daug galimybių išvykti semestrui ar dviem į geriausius Europos universitetus.

Prie didelės studijų vertės kūrimo prisideda ne tik patraukli aplinka – Vilniaus senamiestyje esantys senieji VU rūmai, bet ir patogi, atsinaujinusi biblioteka, siūlanti išskirtinius informacijos šaltinius ir patogias mokslo erdves ne tik senamiestyje, bet ir studentų pamėgtame Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Saulėtekyje.

Straipsnis iš Vilniaus universiteto naujienų>>>

Išrinkta Metų vokiečių kalbos mokytoja – apdovanojimas keliauja į Kauną

2022-02-02

Lietuvos Metų vokiečių kalbos mokytoja tapo Birutė Pukelienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė.

Metų vokiečių kalbos mokytojos apdovanojimą inicijavo Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakultetas. Vaiva Žeimantienė, VU Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedros vedėja, pažymi, jog idėją įsteigti tokį apdovanojimą lėmė noras padėkoti geriausiems vokiečių kalbos mokytojams/-joms bei paskatinti vokiečių kalbos mokymą(si) mokyklose.

Lietuvos Metų vokiečių kalbos mokytojo/-s apdovanojimas skiriamas už indėlį į vokiečių kalbos mokymą(si), tarpkultūrinį pažinimą ir daugiakalbystės sklaidą. Lietuvos mokyklų bendruomenių nariai, švietimo įstaigų ir asociacijų atstovai, taip pat vokiečių kalbos mylėtojai 2021 m. spalio-gruodžio mėn. buvo kviečiami nominuoti pretendentus. Filologijos fakulteto dekanato sudaryta komisija sulaukė 34 anketų su net 32 vokiečių kalbos mokytojų vardais iš įvairių Lietuvos vietų: Vilniaus (10), Kauno (4), Panevėžio (4), Klaipėdos (3), Šiaulių (2), Palangos (2), po vieną mokytoją iš Šimkaičių, Kretingos, Pagėgių, Raseinių, Viekšnių, Garliavos ir Akademijos miestelio Kauno rajone.

„Birutė Pukelienė yra ilgametė vokiečių kalbos puoselėtoja Kauno mieste ir visoje šalyje. Mokytojos organizuojamos dalykinės konferencijos, renginiai mokiniams, tarptautiniai mainai, publikuojami straipsniai, darbas Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiadoje ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos valdyboje (iki 2021 m. balandžio) pagrindžia svarų indėlį į vokiečių kalbos populiarinimą. Didžiuojamės B. Pukelienės geranoriškumu ir iniciatyvumu bei puikiais mokinių rezultatais šalies ir tarptautiniuose konkursuose“, sako Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos prezidentas Edvinas Šimulynas.

Birutė Pukelienė geriausia vokiečių kalbos mokytoja buvo išrinkta atsižvelgiant į mokytojos pedagoginę ir visuomeninę veiklą, dalyvavimą renginiuose ir projektuose. Metų vokiečių kalbos mokytojos mokiniai aktyviai dalyvauja miesto, respublikinėse, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, konferencijose, pelno prizines vietas. Ieva Avižonytė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos II klasės mokinė, 2021 m. laimėjo vokiškų pėdsakų ir simbolių Lietuvoje nuotraukų konkurso „Špūren“ pirmąją vietą (nuotrauka „Karo palikimas“).

Lietuvos Metų vokiečių kalbos mokytojo apdovanojimas ir rėmėjų dovana B. Pukelienei bus įteikti 2022 m. vasario 4 d. 11 val. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje (Miško g. 1, Kaunas). Apdovanojimą įteiks Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto bei projektą parėmusių bendrovių UAB „Stevila“ ir UAB „Klasmann–Deilmann“ atstovai. Visus nominuotus mokytojus pasieks jiems skirtos Vokietijos Federacinės Respublikos Vilniuje ir VU Filologijos fakulteto atminimo dovanos.

VU Vokiečių filologijos katedros informacija

PROBSOFCLIL projektui - Europos kalbų ženklo apdovanojimas Slovakijoje

PROBSOFCLIL projektas ("Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht", liet. "Problemomis grįsto IDKM taikymas mokant(is) kitos nei anglų užsienio kalbos", Nr. 2018-1-SK01-KA201-046316) įvertintas kaip geriausias 2021 metų Erasmus+ kalbų projektas Slovakijoje. Jam suteiktas Europos kalbų ženklo 2021 apdovanojimas.

Šiuo trejų metų trukmės projektu buvo siekiama skatinti strateginę aukštųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų partnerystę bei dalintis gerąja patirtimi. Projekte dalyvavo trys universitetai (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovakija, projekto koordinatorius), Univerza v Mariboru (Slovėnija) ir Vilniaus universitetas) bei šešios gimnazijos iš Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos ir Austrijos.

Projekte dalyvavo ir gausi VU Filologijos fakulteto tyrėjų komanda: doc. dr. Anastasija Belovodskaja (BKKI), dr. Daumantas Katinas (BKKI, projekto vadovas VU), doc. dr. Viktorija Makarova (UKI), doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri (BKKI), dr. Skaistė Volungevičienė (BKKI, projekto administratorė VU).

Projekto metu buvo kuriami ir praktikoje taikomi į inovatyvų ir efektyvų dalyko ir kalbos mokymą(si) orientuoti metodai, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas problemų analize paremtam integruotam dalyko ir kalbos (CLIL) mokymui(si). Projekto kūrėjų komanda sukūrė du į matematikos, geografijos ir biologijos mokomuosius dalykus integruotus pamokų modulius „Tvarusis turizmas“ ir „Taikomoji matematika“ (finansinis raštingumas) vokiečių ir rusų kalbomis.

2021 m. liepos 1 d. nuotoliniu būdu vyko 6 akademinių valandų seminaras Bendrojo lavinimo mokyklų vokiečių ir rusų kalbų mokytojams, kuriame pristatyta sukurta mokymo(si) medžiaga ir dalytasi gerąja patirtimi.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia: 

MatDE MatRU TourDE TourRU
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos