Sidebar

2023-09-18

Rugsėjo 25 d. nuo 11.00 iki 12.30 maloniai kviečiame į susitikimą su poete ir vertėja Katrin Pitz iš Darmštato (Vokietija).

Baigusi mechanikos inžinerijos studijas, jaunoji mokslininkė 8 metus dirbo pagal profesiją. Tačiau po pirmosios poezijos knygos „Auch solche tage waren immer schon da“ („Ir tokių dienų čia būta visados“) sėkmės nusprendė skirti daugiau laiko kūrybai ir vertimui iš norvegų bei ispanų kalbų.

Renginys vokiečių kalba vyks Vilniaus universitete (Universiteto g. 5), Filologijos fakultete, Germanistikos studijų kabinete (A9).

Organizatoriai: Vilniaus Universiteto Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedra, Lietuvos rašytojų sąjunga.

Poetės viešnagę Vilniuje remia Heseno literatūros taryba.

Renginio plakatas>>>

Foto Pitz

2023-08-29

Atsisveikiname su vasarą iškeliavusia profesore Irena Marija Norkaitiene (1943–2023), ilgus metus dirbusia Vilniaus universitete.

Ireną Norkaitienę mena daugelis Filologijos fakulteto dėstytojų ir darbuotojų, ją kaip dėstytoją prisimena ir didelis buvusių studentų būrys, tiek germanistų, tiek ir kitų specialybių studentų, kuriuos ji, dirbdama Užsienio kalbų institute, mokė vokiečių kalbos.

Tapusi Vokiečių filologijos katedros profesore, Irena germanistams dėstė vokiečių kalbos istoriją, vokiečių kalbos gramatiką, vadovavo daktaro disertacijoms, parengė ir išleido ne vieną vokiečių kalbos vadovėlį, pavyzdžiui, „Vokiečių kalbos praktinė gramatika“ (2002), „Der kleine Duden. Vokiečių kalbos gramatika“ (1999), dviejų dalių vadovėlį studentams germanistams „Vorgeschichte und Geschichte des Deutschen“ ir kt. Irena Norkaitienė taip pat buvo Filologijos fakulteto Studijų reikalų prodekanė, nuo 1997 m. iki 2008 m. redagavo VU mokslo darbų „Kalbotyra“ sąsiuvinius, skirtus germanų ir romanų kalbų studijoms. Prisimename Irenos aktyvumą, dėmesį kolegoms ir kolegėms, reiklumą ir kartu didelį palaikymą studentams ir studentėms, nuoširdumą ir draugiškumą.

Atsisveikinimo su Irena Marija Norkaitiene Šv. Mišios vyks Vilniuje rugsėjo 5 d., antradienį, 14:00 val. Bernardinų bažnyčios koplyčioje.

Su liūdesiu – Vokiečių filologijos katedra

Irena A A

2023-06-19

Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedros germanistės ir germanistai bei studentės dalyvavo 2023 m. birželio 15–16 d. Hamburgo universitete vykusiame kvalifikacijos kėlimo seminare „Tekstynais paremti dalykinės kalbos stabiliųjų junginių tyrimai“. Seminaro metu buvo keičiamasi patirtimi apie naujų skaitmeninių įrankių taikymą tiriant kalbas ir jas mokantis, apie bendrųjų ir specializuotų tekstynų naudojimą, stabiliųjų junginių, dalykinės kalbos tyrimus. Daugiau dėmesio buvo skirta dalykinei teisės kalbai, buvo pristatyta ir VU Filologijos fakulteto magistro studijų programa „Dalykinė (teisės) kalba“. Taip pat buvo aptartos Vilniaus ir Hamburgo universitetų bendros germanistinės studijų programos kūrimo galimybės.

Seminaro dalyvius ir dalyves sveikino prof. dr. Martina Seifert, Hamburgo universiteto Humanitarinio fakulteto prodekanė, atsakinga už tarptautinius ryšius, dr. Dietmaras O. Reichas, Lietuvos garbės konsulas Hamburge, ir prof. dr. em. Sabine De Knop, Vokiečių kalbos draugijos „Gesellschaft für deutsche Sprache, GfdS) Hamburgo filialo vadovė. Pranešimus skaitė Hamburgo, Vilniaus, Duisburgo-Eseno universitetų, taip pat Heidelbergo mokslų akademijos germanistės ir germanistai, darbo grupėse taip pat dalyvavo Vilniaus ir Hamburgo universitetų studentės.

Seminaras surengtas pagal Vokietijos akademinių mainų tarnybos (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) finansuojamą projektą „Tekstynų didaktika ir tekstynais grįsti bendrosios ir dalykinės kalbos stabiliųjų junginių tyrimai“, kuris vykdomas pagal Hamburgo ir Vilniaus universitetų germanistikos katedrų bendradarbiavimo programą (Germanistische Institutspartnerschaften, GIP).

Gruppenbild 2

2023-06-09

2023 m. birželio 9 d. Vokiečių filologijos katedra susirinko į vienos dienos strateginę konferenciją „Ateities poreikiai, vizijos ir perspektyvos su vokiečių kalba“. Konferencijos metu buvo suformuluoti Vokiečių filologijos katedrai aktualūs klausimai, aptartos mokslo ir studijų perspektyvos su vokiečių kalba Lietuvoje. Šių metų konferencijoje daugiau dėmesio buvo skirta vokiečių filologijos ir vokiečių kalbos studijų sklaidos klausimams, taip pat buvo aptarta vokiečių kalbos modulių kūrimo koncepcija VU medikams, teisininkams ar istorikams, atlaisvinus 60 kreditų individualioms studijoms, bendradarbiavimas su Hamburgo universitetu ir bendros studijų programos suk8rimo galimybės. Prie diskusijos buvo prisijungęs ir naujai išrinktas VU Filologijos fakulteto dekanas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas. Strateginę konferenciją tokiu formatu Vokiečių filologijos katedra surengė pirmą kartą, planuojama ir toliau rengti panašias diskusijas vokiečių kalbai aktualiais klausimais.

Screenshot 2

2023-05-04

Kviečiame studentes ir studentus germanistus (BA ir MA) teikti prašymus vieno semestro (5 mėn., 2023 m. spalis – 2024 m. vasaris) studijoms Hamburgo universitete. Išvykus vienam semestrui, mainai vyksta ir studijų rezultatai įskaitomi panašiai kaip pagal ERASMUS+ programą.

Šios studijos finansuojamos pagal Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) germanistų partnerystės programą (GIP – Germanistische Institutspartnerschaft).

Stipendijos dydis: 934 EUR/mėn. + 350 EUR kelionei.

Studijų laikotarpis: 2023 m. spalis – 2024 m. vasaris.

Motyvacinius laiškus vokiečių kalba prašome siųsti iki 2023 m. gegužės 19 d. adresu:

Jei turite klausimų, kreipkitės į doc. dr. Skaistę Volungevičienę (el. paštu, per MS Teams arba užėję į Vokiečių filologijos katedrą).

HH

2023-04-27

Balandžio 25 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto magistro studijų programos studentės ir dėstytojos bei dėstytojai lankėsi Lietuvos Aukščiausiame Teisme. Studentes ir dėstytojus pasitiko ir su Lietuvos Aukščiausio Teismo darbu supažindino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Rimantė Kraulišė. Susitikime su Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjais, Sigita Jokimaite ir Tomu Šeškausku, lankytojai sužinojo apie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų darbo pobūdį, iššūkius bei kalbų svarbą teisėjų ir teismo darbe, atsakė į susitikimo dalyviams kilusius klausimus. Dalykinės (teisės) programos dalyvius priėmusi Teismo pirmininkė dr. Danguolė Bublienė pasidžiaugė, kad vizito dalyviai domisi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo veikla, papasakojo apie Teismo tarptautinius ryšius bei atvirumo visuomenei svarbą.

Filologijos fakulteto Dekanė, prof. dr. Inesa Šeškauskienė, bei Dalykinės (teisės) kalbos programos komiteto pirmininkė, doc. dr. Vaiva Žeimantienė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovus
supažindino su šia programa, absolventų karjeros galimybėmis bei užmegztais ryšiais su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vertimo raštu tarnyba.

Šis apsilankymas Lietuvos Aukščiausiame Teisme – tai jau tradicija tapęs Dalykinės (teisės) kalbos programos studentų ir dėstytojų vizitas Lietuvos teismuose.

 

LAT 2023 04 25 LAT2

2023-03-24 

2023 m. kovo 23 d. VU Filologijos fakulteto dekanė prof. Inesa Šeškauskienė kartu MA studijų programos "Dalykinė (teisės) kalba" dėstytojomis anglistėmis ir germanistėmis susitiko su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) Lietuvių kalbos teisinio vertimo raštu skyriaus vadove Natalija Točickiene ir skyriaus teisininkėmis lingvistėmis, atsakingomis už ryšius su Lietuvos universitetais.

Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, mainai, pristatyta magistrantūros studijų programa "Dalykinė (teisės) kalba", Vilniaus universitete vykdoma bendradarbiaujant Teisės ir Filologijos fakultetams. Studijuojant dalykinę teisės kalbą kaip užsienio kalbą galima rinktis anglų arba vokiečių kalbą. ESTT Lietuvių kalbos teisinio vertimo raštu skyriaus vadovė ir teisininkės lingvistės sakė, kad jaučiamas vertėjų teisininkų stygius, ypač prancūzų, vokiečių, lenkų, ispanų ir italų kalbų, ir džiaugtųsi, jei būtų plečiamos užsienio kalbų, ypač dalykinės teisės kalbos, mokymosi galimybės.

2023-04-16

2023 m. balandžio 17–21 d. Vokiečių filologijos katedroje pagal Erasmus+ programą viešės dr. Klausas Geyeris (Pietų Danijos universitetas). Vizito metu bus skaitomos šios paskaitos:

pirmadienį, balandžio 17 d., 13:00–14:30 val., SP2 aud.: „Genus im Deutschen: Morphologie, Syntax, Semantik“

penktadienį, balandžio 21 d., 11:00–12:30 val., A9 aud.: „Hassrede und Hetzsprache in sozialen Medien“ (1 dalis)

penktadienį, balandžio 21 d., 13:00–14:30 val., A9 aud.: „Hassrede und Hetzsprache in sozialen Medien“ (2 dalis)

Maloniai kviečiame!

16.4.2023

Maloniai kviečiame į Vokiečių kalbotyros seminaro ir GfdS (Gesellschaft für deutsche Sprache) organizuojamą dr. Klauso Geyerio (Pietų Danijos universitetas) pranešimą vokiečių kalba „Zum phonologischen Status von /r/ im Deutschen“.

Pranešimas vyks š. m. balandžio 19 d., trečiadienį, 15:00–16:30 val., Germanistikos studijų kabinete (A9 aud.).

Daugiau informacijos >>>

Prisijungimo nuoroda >>>

2023-03-10

2023 m. kovo 13 d., pirmadienį, 17 val., Germanistikos studijų kabinete (A9), Salomėja Pranckienė (Vokietijos ambasada) pristatys Vokietijos ambasadą kaip galimą darbdavį, studentams papasakos apie savo darbą šioje įstaigoje ir atskleis, su kokiais žymiais Vokietijos politikais ji susipažino atlikdama savo pareigas. Po pranešimo p. Pranckienė atsakys į studentų klausimus.

Straipsnis>>>

2023-03-04

 

2023 m. vasario 23–24 d. Vilniaus licėjuje vykusioje metodinėje-praktinėje konferencijoje mokytojams „CLILiG@Litauen“ dalyvavo Vokiečių filologijos katedros docentė dr. Skaistė Volungevičienė ir skaitė pranešimą „Matematika kasdienybėje ir dar užsienio kalba: ar to tikrai reikia?“. Dėstytoja pasidalino ERASMUS+ projekto „Problemomis grįsto IDKM taikymas mokant(is) kitos nei anglų užsienio kalbos“ patirtimi. Daugiašalį projektą 2018–2021 m. vykdė Lietuvos, Slovakijos ir Slovėnijos universitetų germanistai ir rusistai bei gimnazijų vokiečių ir rusų kalbų mokytojai.

Goethe pranesimas

2023-02-23

Vokiečių filologijos katedra maloniai kviečia į Vokiečių kalbotyros seminaro ir GfdS (Gesellschaft für deutsche Sprache) organizuojamą prof. dr. Heikes Zinsmeister pranešimą vokiečių kalba „ChatGPT & Co. — Chancen und Herausforderungen von KI-basierten Tools für Forschung und Lehre“.

Pranešimas vyks š. m. kovo 1 d., trečiadienį, 15:00-16:30 val. 107 aud.

Pranešimo anotacija vokiečių kalba:

Das automatische Dialogsystem ChatGPT kann auf Deutsch sinnvolle Antworten auf unterschiedlichste Anfragen geben, verschiedene Textsorten generieren — bei Bedarf auch differenziert nach Sprachniveau. In meinem Vortrag greife ich die aktuelle Diskussion im Hochschulkontext auf: Wo liegen Chancen, aber auch Gefahren durch ChatGPT und ähnliche Tools, die auf künstlicher Intelligenz basieren? Wie können sie als Arbeitshilfe für Lehrende oder in der Unterrichtsgestaltung eingesetzt werden? Neben konkreten Umsetzungsbeispielen für die Germanistik, werde ich einführend Grundlagen der Funktionsweise von ChatGPT skizzieren.

Dalyvavimo nuoroda norintiems pranešimo pasiklausyti nuotoliu>>>

Daugiau informacijos rasite:

2023-02-03

Lietuvos Metų vokiečių kalbos mokytoja šiemet išrinkta Jurgita Skamaročienė, Jonavos Justino Vareikio progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė.

Šį apdovanojimą inicijuoja Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas ir, bendradarbiaudamas su partneriais UAB „Stevila“, UAB „Reiz-Tech“, Vokietijos ambasada Vilniuje, Goethe’s institutu Lietuvoje, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija ir DAAD alumnų klubu, įteiks jį jau antrą kartą.

Šiais metais buvo įsteigtas ir Vokietijos ambasados Vilniuje prizas. Už ypatingą motyvaciją daryti pokytį vokiečių kalbos ugdyme ir nuolatinį dalyvavimą kasmetinėse Vokiečių kalbos dienose jis skirtas Vilniaus Karoliniškių gimnazijos vokiečių kalbos mokytojai Irenai Vysockajai.

Nuoširdžiai sveikiname laureates, linkime įkvėpimo ir motyvuotų mokinių, norinčių mokytis vokiečių kalbos!

Kasmetinis Lietuvos Metų vokiečių kalbos mokytojo apdovanojimas skiriamas mokytojoms ir mokytojams už aktyvią pastarųjų metų pedagoginę, organizacinę ir kūrybinę veiklą – vokiečių kalbos mokymą(si), tarpkultūrinį pažinimą ir daugiakalbystės sklaidą.

Pasak dr. Vaivos Žeimantienės, VU Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedros vedėjos, šiuo apdovanojimu norima padėkoti vokiečių kalbos mokytojams ir mokytojoms už jų darbą bei paskatinti vokiečių kalbos mokymą(si) mokyklose.

Lietuvos mokyklų bendruomenių nariai, švietimo įstaigų ir asociacijų atstovai, taip pat vokiečių kalbos mylėtojai 2022 m. spalio-gruodžio mėn. buvo kviečiami nominuoti pretendentes ir pretendentus apdovanojimui. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanės sudaryta komisija sulaukė anketų su vokiečių kalbos mokytojų vardais iš įvairių Lietuvos vietų: Jonavos, Kauno, Kazlų Rūdos, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šiaulių, Ukmergės ir Vilniaus.

Lietuvos Metų vokiečių kalbos mokytojo apdovanojimas ir rėmėjų dovana Jurgitai Skamaročienei bus įteikti 2023 m. vasario 10 d. 12 val. Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje (Chemikų g. 138, Jonava). Visus nominuotus mokytojus pasieks jiems skirtos atminimo dovanos.

 

Daugiau informacijos apie Metų vokiečių kalbos mokytojo/-os apdovanojimą rasite čia>>>

 

2023-02-08

Maloniai kviečiame į Vokiečių kalbotyros seminaro ir GfdS (Gesellschaft für deutsche Sprache) organizuojamą dr. Julios Hübner ir dr. Sarah’os Ihden (Hamburgo universitetas) pranešimą vokiečių kalba „Formelhafte Sprache in historischer Wissens- und Gebrauchsliteratur“.

Pranešimas vyks š. m. vasario 15 d., 13:00 val., Germanistikos studijų kabinete (A9 aud.).

Daugiau informacijos rasite čia>>>

2023-02-10

Maloniai kviečiame į dr. Julios Hübner ir dr. Sarah’os Ihden (Hamburgo universitetas) pranešimus:

pirmadienį, vasario 13 d., 15:00 val., A9 aud.
Julia Hübner ir Sarah Ihden: „Skaitmeniniai kalbų tyrimo įrankiai“ (vokiečių kalba)

antradienį, vasario 14 d., 09:00 val., A9 aud.
Julia Hübner: „Frühneuzeitliche Fremdsprachenlehrwerke als Quelle für die historische Linguistik“

penktadienį, vasario 17 d., 11:00 val., A9 aud.
Sarah Ihden: „Variation im Gebrauch von bezweifeln mit Konjunktionalsätzen“

 

2023-03-29

2023 m. balandžio 14 dieną vyks tradicinė Vokiečių filologijos katedros rengiama studentų germanistų mokslinė konferencija „Wissenschaftliche Tagung der Germanistikstudierenden: Sprache und Literatur“.

Jeigu turite klausimų, rašykite šiuo adresu:

Organizacinis komitetas:

  • Aleksej Burov
  • Daumantas Katinas
  • Tomas Kotovičius
  • Lina Plaušinaitytė

Ö kaip vokiškai? Vokiečių kalbos dienos Lietuvoje

2022-10-15

IMG 20220121 WA0006Spalio 20 d. nuo 11.00 iki 12.30 maloniai kviečiame į susitikimą su rašytoja Susanne Röckel. Renginio metu bus galimybė susipažinti su daugeliu literatūrinių premijų apdovanotos rašytojos kūryba, taip pat daugiau sužinoti apie šiuolaikinę vokiečių literatūrą, jos tendencijas.

Susanne Röckel gimė 1953 m. Darmštate, vėliau studijavo germanistiką Berlyne ir Paryžiuje. Kaip rašytoja debiutavo 1989 m. apsakymu „Palladion“. Po to pasirodė apsakymų rinkinys „Vergessene Messen“ (2009), romanai „Rotula“ (2011) ir „Der Vogelgott“ (2018) ir kt.

Renginys vokiečių kalba vyks Vilniaus universitete (Universiteto g. 5), Filologijos fakultete, Germanistikos studijų kabinete (A9).

Organizatoriai: Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedra, Lietuvos rašytojų sąjunga, Goethe‘s institutas Lietuvoje.

 

FLFlogo oficialus 01 Goethe Institut Logo Internet 1 Rasytoju sajungos logo

 

2022-10-24

Spalio 17-osios rytą seminarai dviem VU studentėms Gabijai Misevičiūtei ir Gretai Končiūtei prasidėjo Trnavos universitete, Slovakijoje, Karpatų kalnų apsuptyje. Kaip Erasmus+ projekto „Germanistik Digital“ dalyvės studentės turėjo galimybę pabūti tarptautinėje aplinkoje, kurią sudarė atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Čekijos, o visus į šį projektą subūrė ir vienijo vokiečių kalba. Atstovai iš minėtų šalių dalyvavo ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu vykusiuose seminaruose, kuriuose studentai gilino žinias apie vokiečių kalbą, literatūrą bei kultūrą. Prie žinių gausinimo prisidėjo VU Vokiečių filologijos katedros dėstytojai doc. dr. Eglė Kontutytė ir asist. dr. Daumantas Katinas. Studentės teigia, jog patirtis yra neišdildoma ir skatina visus, esant galimybei, dalyvauti universiteto vykdomuosiuose projektuose!

MicrosoftTeams image copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos