Sidebar

2019-05-16
 
Kviečiame registruotis į Europos teisės vasaros mokyklą, kuri vyks vokiečių ir prancūzų kalbomis VU Filologijos fakultete 2019 m. birželio 26 - liepos 3 d. 
Mokyklą rengia VU Teisės fakulteto teisininkai kartu su partneriais - Frankfurto prie Maino J. W. Goethe (Vokietija) ir Paryžiaus Nanterre (Prancūzjija) universitetais.
 

2019-05-14

Vokiečių filologijos studijų programos pirmo kurso studentai lankėsi Goethe‘s institute Vilniuje, kur Kalbos skyriaus vadovė Nijolia Buinovskaja studentams pristatė Goethe‘s instituto istoriją ir veiklą, po to vyko įdomi diskusija apie kalbų mokymąsi ir daugiakalbystę.

DSC 1295

2019-05-07

Š.m. gegužės 3-4 dienomis vykusioje Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiadoje ir konkurse Šilutės Vydūno gimnazijoje organizatoriams noriai talkino Vokiečių filologijos III kurso studentės Elzbieta Sadeckaitė ir Vilija Valaitė. Renginio metu studentės prisidėjo prie mokinių rašymo užduoties vykdymo, vedė mokinių projektinių darbų pristatymus, surinkusios mokinių atsiliepimus apie renginį, papuošė jais gimnazijos lentą bei viso renginio metu maloniai padėjo mokiniams kilus neaiškumams. 
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiadą ir konkursą 2019 metais organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Goethe`s institutas Lietuvoje bei Šilutės Vydūno gimnazija. 
Nuotraukoje prie registracijos stalelio laukiančios atvykstančių olimpiados dalyvių mūsų III kurso studentės Elzbieta Sadeckaitė ir Vilija Valaitė kartu su Šilutės Vydūno gimnazijos mokinėmis.
 
DSCF4368 copy

2019-04-01

2019 m. kovo mėnesį Filologijos fakultetas pasirašė Erasmus+ bendradarbiavimo sutartį su Miunsterio universiteto Germanistikos institutu. Be įprasto studentų ir dėstytojų mobilumo skatinimo, šioje sutartyje numatyta ir studentų praktikos galimybė. Vokiečių filologijos programos studentės ( ai) gali teikti paraiškas dviem praktikos rūšims: 
 
1) Praktika Germanistikos instituto „Sakytinės kalbos“ laboratorijoje (vadovė – Prof. Susanne Günthner): https://www.uni-muenster.de/FoGS/. Čia galima sužinoti, kaip renkama, transkribuojama ir parengiama tyrimui sakytinės kalbos medžiaga.
 
2) Praktika Miunsterio universiteto tarptautinių ryšių skyriuje, padedant koordinuoti atvykstančius Erasmus studentus. 
 
Praktikos vietų skaičius ribotas, todėl paraiškas reikėtų teikti prieš metus.
 
Dėl daugiau informacijos galima kreiptis į Germanistikos instituto Erasmus koordinatorę Albina Haas erasgerm et uni-muenster.de.

 2019-04-01

2019 m. kovo 26 d. popietę VU Filologijos fakulteto magistro studijų programos „Dalykinė teisės kalba (anglų/vokiečių)“ studentės ir dėstytojos lankėsi Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Grupę iš universiteto pasitiko Dovilė Bružaitė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantė, ir surengė ekskursiją po teismo rūmus – teismo posėdžių sales, teisėjų darbo erdves, kameras teismo pastato rūsyje ir biblioteką. Mintimis apie teisėjo darbą, teisės kalbos vaidmenį ir žodžio galimybes gyvai dalinosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Tomas Šeškauskas, o apie teismo kalbos redaktorių darbo specifiką, iššūkius ir uždavinius pasakojo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kalbos redaktorė Janina Grigaitė.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas po apsilankymo tapo pažįstamas ir kvietė ateityje vėl sugrįžti ir domėtis teismo veikla, aktualia studijuojant MA studijų programoje „Dalykinė teisės kalba“.
 
Daugiau informacijos besidomintiems MA studijų programa "Dalykinė (teisės) kalba", kuri dėstoma anglų arba vokiečių kalba, rasite čia>>
 
studenciu apsilankymas teisme 

2019-02-28

Kviečiame registruotis į Alpbacho Europos Forumo organizuojamą „Idėjų festivalį“, kuriame susitinka studentai iš įvairių Europos šalių. Festivalis vyks š.m. rugpjūčio 14 – 30 dienomis Alpbache, Austrijoje. Paraiškas stipendijoms gauti galima teikti iki š.m. kovo 29 d. Renginio kalba – vokiečių/anglų.

daugiau informacijos>>

2019-02-19

 

Ketvirto semestro studentai germanistai nuo 2018 m.  turi galimybę atlikti vienos/dviejų dienos/ų praktiką ir susipažinti su savo srities profesinėmis galimybėmis. Studentai praleidžia visą darbo dieną su pasirinktos įmonės ar įstaigos darbuotoju. Tokio vizito metu tiesiogiai susipažįstama su darbo pobūdžiu ir vokiškai kalbantiems darbuotojams keliamais reikalavimais.

Ši trumpa praktika yra naujas Vokiečių filologijos katedros projektas skirtas antro kurso studentams, suteikiantis galimybę  dar studijų metu pažinti darbo rinkos poreikius ir planuoti savo būsimą karjerą. Studentai gauna užduotį paruošti pranešimą apie įmonę ar įstaigą, kurioje jie atliko trumpą praktiką, jos darbuotojus, jų darbo pobūdį. Prezentacijų šiuolaikinės vokiečių kalbos dalyko seminare metu dalyvauja potencialūs darbdaviai ir ekspertai, galintys kompetentingai pakomentuoti naujausias darbo rinkos tendencijas.

 

2019-02-11

Kviečiame registruotis ir dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Stabiliųjų junginių tyrimai ir mokymas(is): frazeologizmai, kolokacijos ir kita. Saulių Lapinską (1954‒2014) prisimenant, kuri vyks 2019 m. spalio 11-12 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Konferenciją organizuoja Vokiečių filologijos katedra, puoselėdama jau prieš kelis dešimtmečius ilgamečio katedros docento ir vedėjo Sauliaus Lapinsko pradėtą frazeologizmų tyrimų tradiciją.

2018-12-17
 
Gruodžio 14 d. BKKI Vokiečių filologijos katedros asistentė ir LKTI Lietuvių literatūros katedros doktorantė Violeta Katinienė sėkmingai apgynė disertaciją „Lūžio literatūra: XX a. pabaigos - XXI a. pradžios vokiečių ir lietuvių romanas“.
 
Nuoširdžiai sveikiname!

2018-12-13

 

2018 m. gruodžio 6-9 dienomis Rezeknėje (Latvija) vyko DAAD (Vokietijos akademinė mainų tarnyba) seminaras Baltijos šalių, Baltarusijos ir Vokietijos studentams „Wir sind Europa“ („Mes esame Europa“). Seminaro metu pranešimus Europos ir medijų temomis skaitė savo sričių specialistai, o į 5 darbo grupes suskirstyti studentai lankėsi įvairiose institucijose, organizacijose, ėmė interviu iš jų darbuotojų ir surinktą medžiagą pristatė per seminaro baigiamąjį renginį.
Seminarą organizavo DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten ir DAAD lektoriai Vilniuje prof. dr. Gert-Rüdiger Wegmarshaus (Europos humanitarinis universitetas) ir dr.  Alexander Mionskowski (Vilniaus universitetas).
9 Vilniaus universiteto studentai, pasirinkę vokiečių filologiją kaip pagrindines ar gretutines studijas, sudarė didžiausią seminaro dalyvių grupę.

 

Rezekne DAAD

Atskiras straipsnis>>>

2018-12-10

 

Vokiečių filologijos katedros docentė dr. Eglė Kontutytė yra stažuotojos, Vilniaus Taikos progimnazijos vokiečių kalbos mokytojos Redos Giedrikaitės, stažuotės programos vadovė. Projekto „Tęsk“ tikslas – padėti pradedančiajam mokytojui tobulinti pedagogines ir dalykines kompetencijas. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Vilniaus universitete šio projekto partneris yra Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institutas. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Projekto trukmė: 2018-10-15–2019-06-30. Projekto Nr.: 09.2.1-ESFA-V-727.
 
 foto 3

2018-11-30

 

2018 m. lapkričio 29 d. VU Filologijos fakultete lankėsi Vilniaus Žemynos gimnazijos 10-11 klasių moksleiviai kartu su šios gimnazijos Tiksliųjų, gamtos mokslų, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja Rasa Kazlauskiene. Vizito metu moksleiviai domėjosi studijų galimybėmis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Susitikimo pradžioje svečius pasveikino VU Filologijos fakulteto prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, o akademinė konsultantė Toma Limontaitė savo pranešime išsamiai pristatė Filologijos fakultetą, vykdomas studijų programas bei pateikė aktualios informacijos apie fakultete ir universitete vykdomus projektus. Moksleiviai taip pat turėjo galimybę pabendrauti ir padiskutuoti su Vertimo studijų programos II kurso studentais, studijuojančiais anglų ir vokiečių kalbų vertimą. Vėliau vyko interaktyvus žaidimas apie filologijos studijas ir kalbų įvairovę, o renginio pabaigoje moksleiviai dalyvavo Tomos Limontaitės organizuotoje ekskursijoje po Filologijos fakultetą.

 

Zemynos moksleiviai

 

2018-11-29

 

Lapkričio 23 – 25 dienomis VU Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos programos II ir III kurso studentės dalyvavo Darmštate (Vokietija) vykusiose kultūros dienose „Internationale Kulturtage Mare Balticum 2018“. Renginio metu studentės klausėsi pranešimų apie baltvokiečius, žiūrėjo filmą apie finougrų tautas, diskutavo apie Baltijos kelią bei Sąjūdžio veiklą Baltijos šalyse. Pranešimus skaitė dr. Klaus Jürgen Becker iš Liudvigshafeno (Vokietija), dr. Stefan Donecker iš Vienos (Austrija), dr. Ilse von zur Mühlen iš Miuncheno (Vokietija), Brigitte von Engelhardt iš Berlyno (Vokietija) ir kt. Šiais metais kultūros dienas, pavadintas „Tarp dviejų pasaulių – Baltijos regiono beieškant“, organizavo draugija „Deutsch-Baltische Gesellschaft“ kartu su „Carl-Schirren-Gesellschaft“ draugija.

Nuotraukoje prie baltvokiečių namų (Haus der Deutsch-Balten) Darmštate Vokiečių filologijos studentės iš kairės į dešinę Akvilė, Vilija, Dovilė, Valerija ir Laurita.

 

Mare Balticum

2018-11-15

 

Lapkričio 9–10 dienomis VU Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos I kurso studentai, lankantys Vokietijos šalityros seminarą, vadovaujamą DAAD lektoriaus dr. Alexander Mionskowski, lankėsi Klaipėdoje ir Nidoje. Vizito tikslas – susipažinti su regionu, kuris daugelį šimtmečių buvo dvasinė ir kultūrinė tuometinių kaimyninių tautų sankirta. 

Kelionės metu studentai Klaipėdos universitete susitiko su Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulu profesoriumi Arūnu Baubliu, o Nidoje – su Kuršių Nerijos nacionalinio parko direktore Aušra Feser, kuri studentams atskleidė dar daug nežinomų kultūrinių ir istorinių faktų apie Nidą.

Ekskursijos dalyviai taip pat lankėsi keliuose Mažosios Lietuvos ir Kuršių Nerijos istorijos muziejuose, senosiose etnografinėse kapinėse ir Thomo Manno namelyje.

Studentų išvyką finansavo DAAD (Vokietijos akademinių mainų tarnyba, vok. Deutscher akademischer Austauschdienst).

 

Nuotraukoje Thomo Manno namelyje iš kairės į dešinę: studentai Kamila, Monika, Dominykas, Vytautė, Julius, Justina, Vilius, Gintaras, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direktorė Aušra Feser ir DAAD lektorius Vilniaus universitete dr. Alexander Mionskowski.

Studierende der Deutschen Philologie im Thomas Mann Haus. Mit im Bild Ausra Feser und Alexander Mionskowski

Atskiras straipsnis>>>

2018-10-29

 

Tarptautinė „Peter Lang“ leidykla serijoje „Linguistik International“ išleido Fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto (BKKI) Vokiečių filologijos katedros mokslininkių doc. dr. Virginijos Masiulionytės ir dr. Skaistės Volungevičienės sudarytą straipsnių rinkinį „Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven / Foreign and Own Languages. Linguistic Perspectives“.

Šiame rinkinyje publikuojamas 31 straipsnis vokiečių ir anglų kalbomis. 7 straipsniai parašyti VU FLF mokslininkų, likusieji – užsienio tyrėjų. Straipsnių autoriai nagrinėja įvairių Europos kalbų ir jų variantiškumo klausimus sisteminiu bei istoriniu aspektais, besikeičiantį kalbotyros, kaip mokslo, vaidmenį, pragmatinius, leksinius, semantinius ir gramatinius reiškinius.

Straipsnius šiai knygai parengė VU FLF BKKI Bendrosios kalbotyros centro, Vokiečių filologijos katedros, taip pat ir VU FLF Taikomosios kalbotyros instituto tyrėjai. Tarp jų išskirtinis VU profesorius dr. Aksel Holvoet, prof. dr. Inesa Šeškauskienė, doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Aleksej Burov, dr. Daumantas Katinas, doc. dr. Virginija Masiulionytė, doc. dr. Lina Plaušinaitytė, doc. dr. Birutė Ryvitytė, dr. Skaistė Volungevičienė, doc. dr. Vilma Zubaitienė ir doc. dr. Vaiva Žeimantienė.

Likusius straipsnius parašė Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Lenkijos, Suomijos, Danijos, Rumunijos, Bulgarijos, Rusijos, Kroatijos ir Jungtinės Karalystės lingvistai, pristatę naujausius gretinamosios kalbotyros, kalbų kontaktų, daugiakalbystės, kalbų mokymo(si), vertimo ir tarpkalbinės komunikacijos tyrimus.

Rinkinio publikacijas autoriai parengė pagal 2016 m. rugsėjį VU Filologijos fakultete vykusios tarptautinės konferencijos „51. Linguistisches Kolloquium / 51stLinguistics Colloquium“ pranešimus. Ši konferencija pirmą kartą surengta dar 1966 m., Vilniuje ji vyko jau 51-ąjį kartą.

„Peter Lang“ leidykla yra pasaulyje pripažinta akademinė leidykla, kuri pagrindinį dėmesį skiria humanitariniams ir socialiniams mokslams skirtiems leidiniams. Leidyklos pagrindinė būstinė yra Berne, Šveicarijoje, ji taip pat turi biurus Berlyne, Briuselyje, Oksforde ir Niujorke.

 

16.10.2018


2018 m. spalio 23 d. (antradienį), 17 val. Germanistikos studijų kabinete profesorė dr. Evelyn Ziegler iš Duisburgo-Eseno universiteto (Vokietija) skaitys pranešimą „Sichtbare Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum des Ruhrgebiets: Vorkommen, Formen, Funktionen und Bewertung“. Seminarą rengia "Gesellschaft für deutsche Sprache" ir VU Vokiečių filologijos katedra. Maloniai kviečiame!

 

2018-10-08

Kalbotyros seminaras „Kolloquium Deutsche Sprachwissenschaft“

 

2018 m. spalio 9 d. (antradienį), 17 val. Germanistikos studijų kabinete germanistas, vertėjas ir literatūros kritikas Cornelius Hell (Viena) skaitys pranešimą „Deutsche Sprache in Österreich: Ein Bericht aus Theorie und Praxis“. Seminarą rengia "Gesellschaft für deutsche Sprache" ir VU Vokiečių filologijos katedra.

Pranešimo aprašymas:
Deutsch ist eine plurizentrische Sprache, das österreichische Standard-Deutsch wird als eine ihrer Nationalvarietäten verstanden – es hat nicht nur einen eigenen Wortschatz, sondern folgt  auch eigenen Normen. Und das hat Konsequenzen für die Schule und den Fremdsprachenunterricht, es betrifft aber auch die Identität der Österreicherinnen und Österreicher. Außerdem herrscht in Österreich vielfach eine binnensprachliche Mehrsprachigkeit – Dialekte und Umgangssprache spielen noch immer eine wichtige Rolle.

Kviečiame pasiklausyti!

 

2018-10-05

 

Europos kalbų dienos proga rugsėjo 26 d. Filologijos fakultete apsilankė Vilniaus jėzuitų gimnazijos vokiečių kalbos besimokantys gimnazijos mokiniai ir susitiko su Vokiečių filologijos katedros dėstytojais.

Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti interaktyvioje viktorinoje apie vokiečių kalbą ir vokiškai kalbančias šalis, taip pat sužinojo apie DAAD (Vokietijos akademinių mainų tarnybos) teikiamas galimybes – stipendijas vokiečių kalbos vasaros kursams ir studijoms užsienyje bei kitokią DAAD veiklą, kurią pristatė DAAD lektorius dr. Alexander Mionskowski.

Daugiau informacijos rasite Fakulteto svetainėje >>

 

2018-09-23

 

Kviečiame studentes ir studentus germanistus (BA ir MA) teikti prašymus vieno semestro studijoms Eseno universitete. Mainai vyksta ir studijų rezultatai įskaitomi panašiai kaip pagal ERASMUS+ programą.

Šios studijos finansuojamos pagal Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) germanistų partnerystės programą (GIP – Germanistische Institutspartnerschaft).
Stipendijos dydis: 590–650 EUR/mėn.

Studijų laikotarpis: 2018/2019 m. m. pavasario semestras.

Motyvacinius laiškus prašome siųsti iki 2018 m. spalio 22 d. adresu:

2016/2017 m. m. šią stipendiją buvo gavusi vokiečių filologijos studentė Ignė Vrubliauskaitė, 2017/2018 m. m. – Laurita Markevičiūtė.

Jei turite klausimų, parašykite arba užsukite į Vokiečių filologijos katedrą!

 

2018-09-01

 

2018 m. rugsėjo 3-14 d. Vokiečių filologijos katedroje viešės ponia Chamime Fassih (Duisburgo-Eseno universitetas, Vokietija) ir savo vizito metu skaitys šias paskaitas:

  • rugsėjo 4 d., antradienį, 11 val., Germanistikos studijų kabinete (A9 aud.): "Mündliches Sprachtraining: Sich vorstellen können, Phonetikübungen"
  • rugsėjo 4 d., antradienį, 13 val., 129 aud.: "Mündliches Sprachtraining: Sich vorstellen können, Wenn-Sätze/Konjunktiv II"
  • rugsėjo 5 d., trečiadienį, 11 val., K3 aud.: "Beruf und Karriere Teil I: Lebenslauf & Motivationsschreiben"
  • rugsėjo 6 d., ketvirtadienį, 13 val., 114 aud.: "Landeskunde: Was wissen Sie über Deutschland?"
  • rugsėjo 11 d., antradienį, 11 val., 116 aud.: "Landeskunde: Was wissen Sie über Deutschland?"
  • rugsėjo 11 d., antradienį, 13 val., 107 aud.: "Mündliches Sprachtraining: Was mag man im Ausland an Deutschland?"
  • rugsėjo 12 d., trečiadienį, 9 val. A9 aud.: "Grammatik (Präpositionen) und Vokabularübungen über die Freizeit und den Alltag"
  • rugsėjo 12 d., trečiadienį, 11 val., K3 aud.: "Beruf und Karriere Teil II: Bewerbungsgespräche"

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos