Sidebar

Filomatai: mokslinė draugija

Filomatai (lot. Philomathes: Societas Scientiarum Facultatis Philologiae) yra akademinė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filologijos fakultete organizacija. Tai savanoriška, savarankiška ir visuomeniniu pagrindu veikianti mokslinė draugija, vienijanti Vilniaus universiteto studentus, pedagogus, mokslo darbuotojus, alumnus bei visus, siekiančius išsaugoti ir plėtoti humanitarinių studijų tradicijas Lietuvoje. Filomatai ir šiandien, minėdami 200 metų tradiciją vadovaujasi senuoju šūkiu – tėvynė, mokslas, dora!

 

Tikslai:

 • puoselėti VU FlF bendruomenę ir laisvą akademinę diskusiją;
 • skatinti studentų mokslo-tiriamąjį darbą;
 • gilinti studentų mokslines žinias;
 • kurti palankią aplinką mokslo ir švietimo raidos skatinimui;
 • plėtoti tarpinstitucinį ir tarptautinį akademinį studentų bendravimą;
 • skatinti, vykdyti humanitarinius tyrimus, programas, projektus ir dalyvauti juose;
 • šviesti visuomenę, formuoti tinkamas nuostatas į aktualias humanitarinių tyrimų problemas.

 

Valdyba:

 • dokt. Eleonora Buožytė
 • dokt. Gražina Lyvens
 • dokt. Tomas Riklius
 • Povilas Andrius Stepavičius (VU Istorijos fakultetas)
 • dokt. Šarūnas Šavėla (Università di Bologna)

 

Kontaktai:

Filomatai: Filologijos fakulteto mokslinė draugija. Universiteto g. 5, LT-01130 Vilnius. El. paštas: 

facebook Filomatai

 

Istorija

Vilniaus imperatoriškajame universitete 1817–1823 m. veikė slapta Filomatų (sen. gr. φιλέω „mylėti“ + μαθ- šaknies, reiškiančios „mokslą, mokymąsi“) draugija, kurią organizavo studentai, vadovavęsi narių etinio ir moralinio tobulėjimo, kuklumo, atvirumo, lygybės ir pasitikėjimo vienas kitu principais, siekę gilintis į mokslą ir šviestis. Įkūrėjai: Juozapas Ježovskis, Adomas Mickevičius, Tomas Zanas, Anupras Petraškevičius, Ignotas Domeika ir kt.

Draugijos veikla apėmė mokslinius referatus, savos kūrybos pristatymą ir aptarimą. Vėliau buvo atliekami ir socialiniai tyrimai, kurių rezultatais remdamiesi draugijos nariai ketino teikti pasiūlymus gerinti krašto visuomenę ir ekonominę padėtį. Siekdami kelti vadovėlių kokybę, juos siuntėsi iš Vokietijos ir, taikydami įgytos specialybės žinias, vertė į lenkų kalbą. Draugija vadovavosi Vokietijos Buršenšaftų korporacijos, siekusios Vokietijos susivienijimo, šūkiu „Mokslas, Dora, Tėvynė“, puoselėjo Abiejų Tautų Respublikos atkūrimo idėją. Filomatai sėkmingai plėtė savo įtaką ir įkūrė dukterinių organizacijų – Bičiulių, Spindulingųjų, Filaretų draugijas.

Visoje Europoje suaktyvėjus studentų judėjimams, imta intensyviai sekti ir Vilniaus universiteto gyvenimą. 1823 m., įskundus vieną iš narių, ėmė aiškėti ir kitų pavardės, prasidėjo suėmimai, kalinimai Bazilijonų vienuolyne. Po beveik metus trukusio vadinamojo „Filomatų proceso“, dalis draugijos narių buvo ištremti, kitiems tokio likimo pavyko išvengti tik pasiturinčių artimųjų dėka. Po kelių metų bandyta draugiją atgaivinti, tačiau jos ir kitų slaptų organizacijų veiklą nutraukė 1831 m. sukilimas, o jam nepasisekus – Vilniaus universiteto uždarymas.

2013 m. keliems Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentams kilo idėja suburti draugiją, vienijančią besidominčius moksline veikla, norinčius žiniomis ir atradimais pasidalinti su akademine bendruomene. Atsižvelgiant į keltus tikslus ir siekiant pratęsti prieš du šimtus metų skaudžiai nutrauktą istoriją, draugijai suteiktas Filomatų vardas. 2014 m. sausio 27 d., pritarus ir nuostatus patvirtinus fakulteto dekanui doc. Antanui Smetonai, Studentų atstovybės valdybai bei jos pirmininkui Andriui Ledui, idėja tapo realybe – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentų moksline draugija.

Laikydamiesi pamatinių romantiškųjų XIX a. pradininkų principų, organizacijos nariai siekia dar labiau skatinti studentų mokslo-tiriamąjį darbą ir mokslinių žinių gilinimą. Turėdami galimybę veikti laisvai ir atvirai, Filomatai pabrėžia studentų ir dėstytojų, tarpinstitucinį ir tarptautinį akademinį bendradarbiavimą, netaiko jokių narių mokesčių ar paskaitų lankymo apribojimų.

 

Veikla

Filomatai organizuoja dėstytojų paskaitas, studentų agoras bei tęstinius skaitymus, į kuriuos yra kviečiami visi akademinės bendruomenės nariai. Nuo 2013 m. paskaitas skaitė jau 18 dėstytojų, pranešimus vedė 13 studentų, įvyko 3 tęstiniai skaitymai, buvo suorganizuoti 8 akademiniai renginiai.

Dėstytojų paskaitos

Mokslo metais Filomatų nariai kviečia įvairių specialybių dėstytojus skaityti viešą paskaitą ir studentams bei kolegoms pristatyti juos dominančią temą, pasidalinti atradimais, tyrimų aspektais. Tai galimybė plėsti akiratį, kaupti žinias, diskutuoti, megzti artimesnį studentų-dėstytojų ryšį.

Studentų agora

Draugijos nariai taip pat kviečia studentus skaityti mokslinius pranešimus (30–45 min. trukmės) juos dominančiomis temomis, pristatyti rašto darbų, analizių ir tyrimų rezultatus. Tai puiki galimybė ne tik pasidalinti įžvalgomis su kitais bendruomenės nariais ir išgirsti jų nuomonę, tačiau taip pat „pasitreniruoti“ kalbėti prieš auditoriją, „pasiruošti“ rimtesniems pristatymams.

Tęstiniai skaitymai

Tęstiniai skaitymai yra kelių seminarų ciklas, kurio metu analizuojamas konkretus kūrinys. Užsiėmimus veda dėstytojas, o kartu skaityti ir interpretuoti yra kviečiami visi norintys. Tai puiki galimybė nuodugniau perskaityti klasikinius ir modernius šedevrus, o vadovaujant prityrusiam gidui – nepasiklysti kontekstų ir interpretacijų labirintuose.

Informacijos apie Filomatų renginius ieškokite Filomatų Facebook paskyroje

Kviečiame jungtis visus, norinčius skaityti paskaitą arba pranešimą, galinčius pasiūlyti temų arba siekiančius prisidėti prie draugijos!

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos