Sidebar

TKI darbuotojai

Įvairiakalbių tyrimų centras

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Inesa Šeškauskienė (centro vedėja) Kognityvioji lingvistika
Gretinamoji lingvistika
Leksinė semantika
Dalykinė (teisės) kalba
Akademinis diskursas
DOCENTAI
Doc. dr. Jurga Cibulskienė Kognityvinė lingvistika
Stilistika
Semantika
Doc. dr. Kinga Geben Sociolingvistika
Šiuolaikinė lenkų kalba
Kalbos didaktika
Doc. dr. Rita Juknevičienė Svetimkalbių vartojamos anglų kalbos tyrimai
Tekstyninė frazeologija
Kalbos gebėjimų testavimas
Doc. dr. Vitalija Kazlauskienė Sociolingvistika
Frakofonijos šalių prancūzų kalba ir kultūra
Prancūzų kaip svetimoji kalba: mokinių, emigrantų kalba
Kalbos didaktika
Doc. dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė
Antrosios kalbos įsisavinimas
Psicholingvistika
Pastovieji žodžių junginiai

ASISTENTAI

Dr. Jelena Kirejeva Pragmatika
Kognityvinė lingvistika
Diskurso analizė
Konfliktologija
Šiuolaikinė drama
 

Dr. Miroslaw Stasilo
Užsienio kalbų mokymas(is)
Prancūzų kalba kaip svetimoji
Sociolingvistika
Taikomoji kalbotyra
Diskurso analizė
Dr. Ieva Stasiūnaitė Kognityvinė lingvistika
Anglų kaip svetimoji kalba
 
LEKTORIAI
Daniel Bogdanovič Dalykinė (teisės) kalba
Akademinis diskursas
Ugnė Rutkauskaitė Dalykinė (teisės) kalba  
Diana Sroda Prancūzų kalbos istorija
Šiuolaikinės prancūzų kalbos problemos
Prancūzų kalbos fonetika
Modestas Talačka Dalykinė (teisės) kalba  
Oksana Valentjeva    
DOKTORANTAI
Richard Udes Leksikologija

Disertacijos tema: Lietuvių kaip svetimosios kalbos linksnio kategorijos įsisavinimas: UPKM metodikos tyrimas, vadovė doc. dr. Rita Juknevičienė
 

 

Lietuvių kalbos katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. (HP) Vytautas Kardelis (katedros vedėjas) Dialektologija
Fonologija
Kalbos istorija
Variantiškumas kalboje

Prof. dr. Irena Smetonienė Retorika
Stilistika
Normos teorija ir praktika
Kalbos politika
Kultūrinė lingvistika
DOCENTAI
Doc. dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė Sintaksinė semantika
Sintaksė
Tekstynų lingvistika
Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė Baltistika
Semantika
Pragmatika
Referencija
 
Doc. dr. Antanas Smetona Kalbos istorija
Lietuvių kalbos gramatika
Bendroji morfologija
Žodžių daryba
Terminologija
Specialybės kalba
Juridinė lingvistika
 
Doc. dr. Marius Smetona Etnolingvistika
Baltų mitologija
Liaudies kultūra
Genealogija
Senieji raštai
Retorika
Doc. dr. Evaldas Švageris Baltų kalbų prozodija
Eksperimentinė fonetika
Doc. dr. Vilma Zubaitienė  Sinchroninė ir diachroninė leksikologija ir leksikografija
Leksinė semantika
Žodžių istorija
 
ASISTENTAI
Dr. Audrius Valotka Kalbos politika
Retorika
Stilistika
LEKTORIAI
Kęstutis Bredelis Didaktika
Kalbos kultūra
Normos teorija ir praktika
Specialybės kalba
Laimutis Laužikas Sintaksė
Ortografija ir punktuacija
Kalbos kultūra
Normos teorija ir praktika
Specialybės kalba
DOKTORANTAI
Samanta Kietytė Leksikologija

Disertacijos tema: Kognityvinė prielinksninių priešdėlių polisemijos analizė lietuvių kalboje, vadovė doc. dr. Vilma Zubaitienė
 
Agnė Kuliešienė
(motinystės atostogose)
Leksikologija

Disertacijos tema: Padėties ir slinkties veiksmažodžių vartosena ir semantinė raida lietuvių kalboje, vadovė doc. dr. Vilma Zubaitienė
 

 

 

Lituanistinių studijų katedra

 Mokslinių tyrimų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Meilutė Ramonienė Taikomoji kalbotyra
Sociolingvistika
Onomastika
Prof. dr. Loreta Vilkienė Taikomoji kalbotyra: svetimųjų kalbų mokymas(is) ir įsisavinimas, kalbų testavimas, kalbos atricija, dalinis įsisavinimas ir pan.
Sociolingvistika: kalbinis elgesys ir nuostatos, diasporos paveldėtosios kalbos tyrimai, kalbos ir tapatybės sąsajos
DOCENTAI
Doc. dr. Inga Hilbig Dvikalbystė
(Ne)harmoningoji dvikalbystė
Šeimų kalbų politika
Kalbinis (ne)mandagumas
Svetimųjų kalbų mokymas
Lietuvių sociokultūra
Tarpkultūrinė komunikacija
ASISTENTAI
Dr. Justina Bružaitė-Liseckienė Svetimųjų kalbų įsisavinimas
Lengvai suprantama kalba
Tekstynų lingvistika
Kalbų testavimas
Dr. Eglė Gudavičienė (katedros vedėja) Lingvistinė pragmatika
Semantika
Sociolingvistika
Mokslo kalba
Lietuvių kalbos normos ir praktika
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Dr. Kristina Jakaitė-Bulbukienė Kalbų politika ir vadyba
Sociolingvistika
Psicholingvistika
Lietuvių kaip svetimosios kalbos mokymas
Dr. Daiva Litvinskaitė Šiuolaikinė lietuvių moterų literatūra
Feministikos studijos
Sovietinė ir posovietinė literatūra ir kultūra
Lietuvių kaip svetimosios kalbos dėstymas
 
Dr. Justina Mandravickaitė Skaitmeninė humanitarika
Kompiuterinė lingvistika
Kalbos technologijos
Dr. Eglė Vaisėtaitė-Žiūkė Lietuvių kalba diasporoje
Gimtosios kalbos atricija
Svetimųjų kalbų mokymas
Dr. Aušra Valančiauskienė Taikomoji kalbotyra: kalbų testavimas, lingvodidaktika, dvikalbė leksikografija
Dr. Eglė Žurauskaitė Sociolingvistika
Lingvistinė pragmatika
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Inga Daraškienė

Sociolingvistika
Lietuvių kaip svetimosios kalbos mokymas
Lingvistinė pragmatika

Disertacijos tema: Vilniaus kalbinis kraštovaizdis, vadovė prof. dr. Meilutė Ramonienė

 
VYRESNIEJI LEKTORIAI
Dr. Vaida Našlėnaitė Eberhardt Lingvodidaktika
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas(is)
Sociolingvistika
Psicholingvistika
Funkcinė, semantinė sintaksė
LEKTORIAI
Ieva Ancevičiūtė Užsienio (svetimųjų) kalbų mokymas
Donata Katinaitė Lingvistinė pragmatika
Kalbinis (ne)mandagumas
Užsienio (svetimųjų) kalbų mokymas
Sociolingvistika
Aurelija Ona Kaškelevičienė
Dirba Suomijoje, Helsinkio universitete
Lingvodidaktika
Lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymo metodika
Kalbų testavimas
Lituanistinis švietimas užsienyje
Rita Migauskienė Kalbų testavimas
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas(is)
Lingvodidaktika
Elvyra Petrašiūnienė Lietuvių kaip užsienio kalbos mokymas
Kalbų testavimas
Tekstynų lingvistika
Virginija Stumbrienė Taikomoji lingvistika: lingvodidaktika, kalbų testavimas
Aušra Tamošaitienė Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodika
Lietuvių kalbos mokėjimo testavimo metodika
Lina Vaškevičienė Kalbų testavimas
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas(is)
Lingvodidaktika
DOKTORANTAI
Aurelija Meškerevičiūtė

Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Psicholingvistika
Klinikinė lingvistika
Neurolingvistika

Disertacijos tema: Afazinės lietuvių kalbos veiksmažodžio agramatizmo požymiai

Anželika Teresė Disertacijos tema: Lietuvių gestų kalbos poezijos raiška, vadovė doc. dr. Loreta Vilkienė  
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos