Sidebar

TKI darbuotojai

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. (HP) Vytautas Kardelis Diachroninė kalbotyra, lietuvių kalbos istorija, sinchroninė ir diachroninė, fonologija, sinchroninė ir diachroninė dialektologija, baltų ir slavų kalbų santykiai, referencinėsemantika asmeninė svetainė
Prof. dr. Meilutė Ramonienė Taikomoji kalbotyra, sociolingvistika, kalbinės nuostatos, dvikalbystė ir daugiakalbystė, kalbų politika, lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas(is), lietuvių kalbos gramatika
Prof. dr. Irena Smetonienė Lietuvių kalbos stilistika, retorika, kalbos kultūra, sociolingvistika
Prof. dr. Inesa Šeškauskienė Leksinė semantika, kognityvinė lingvistika, kontrastyvinė lingvistika, mokinio kalba, dalykinė (teisės) kalba, akademinis diskursas
DOCENTAI
Doc. dr. Kinga Geben Sociolingvistika, leksikologija, lenkų kalbos kultūra, lingvodidaktika
Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė Baltistika, semantika, kalbotyros įvado seminarai asmeninė svetainė
Doc. dr. Rita Juknevičienė Svetimkalbių vartojamos anglų kalbos tyrimai, akademinės kalbos mokymas, kalbos testų teorija ir praktika, kalbos fraziškumas
Doc. dr. Birutė Ryvitytė Lingvistinė pragmatika, semantika, sociolingvistika, diskurso analizė, dalykinės kalbos mokymas, akademinio rašymo metodika, mokymo programų rengimas, tekstynų lingvistika
Doc. dr. Antanas Smetona Lietuvių kalbos gramatika, bendroji morfologija, terminologija, specialybės kalba asmeninė svetainė
Doc. dr. Bronė Stundžienė Tradicinės kultūros šiuolaikinės būsenos, istorinė folkloro poetika
Doc. dr.Loreta Vilkienė Taikomoji kalbotyra: svetimųjų kalbų išmokimas, lingvodidaktika, kalbų testavimas, sociolingvistika, stilistika, diskurso analizė, akademinis rašymas
Doc. dr. Vilma Zubaitienė Sinchroninė ir diachroninė leksikologija ir leksikografija, leksinė semantika, žodžių istorija asmeninė svetainė
ASISTENTAI
Dr. Eglė Gudavičienė Lingvistinė pragmatika, semantika, sociolingvistika, lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas, lietuvių kalbos normos teorija ir praktika
Dr. Inga Hilbig Ankstyvoji (vaikų) dvikalbystė, pragmatika (lingvistinis (ne)mandagumas), lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas, sociokultūrinės kompetencijos ugdymas, tarpkultūrinė komunikacija
Dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė Sintaksinė semantika, sintaksė, modalumas, tekstynų lingvistika
Dr. Kristina Jakaitė-Bulbukienė Sociolingvistika, psicholingvistika, lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Dr. Marius Smetona Etnolingvistika, baltų mitologija, liaudies kultūra, genealogija, senieji raštai
Dr. Miroslaw Stasilo Užsienio kalbų mokymas(sis), prancūzų kalbos kultūra, sociolingvistika, taikomoji kalbotyra; diskurso analizė
Dr. Evaldas Švageris Eksperimentinė fonetika
Dr. Audrius Valotka Kalbos politika, retorikos seminarai įvairių specialybių studentams
Dr. Laura Vilkaitė Antrosios kalbos įsisavinimas, psicholingvistika, pastovieji žodžių junginiai
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Justina Bružaitė-Liseckienė Svetimųjų kalbų mokymas ir mokymasis, kalbų testavimas,  bendroji morfologija
Dokt. Vitalija Kazlauskienė Svetimųjų kalbų mokymas ir mokymasis, kalbų testavimas,  bendroji morfologija
Dokt. Eglė Vaisėtaitė Sociolingvistika, kalbos nykimas, lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodika
LEKTORIAI
Ramutė Bingelienė Lingvistinė pragmatika, diskurso analizė, lingvodidaktika, kalbų testavimas
Kęstutis Bredelis Didaktika, kalbos kultūra, normos teorija ir praktika, specialybės kalba
Inga Daraškienė Svetimųjų kalbų mokymas, sociolingvistika
Aurelija Ona Kaškelevičienė Svetimųjų kalbų mokymas ir testavimas, dvikalbystė, lituanistinis švietimas užsienyje
Elvyra Kutanovienė Lingvodidaktika, kalbų testavimas
Laimutis Laužikas Sintaksė, ortografija ir punktuacija, kalbos kultūra, normos teorija ir praktika, specialybės kalba
Rokas Liutkevičius Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas, dabartinė šnekamoji lietuvių kalba, lituanistinis švietimas užsienyje
Giedre Matkėnienė Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas, kalbos kultūra, specialybės kalba
Rita Migauskienė Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodika, kalbų testavimas
Elvyra Petrašiūnienė Svetimųjų kalbų dėstymo metodika, tekstynų lingvistika, šiuolaikinė morfologija ir sintaksė, kalbų testavimas
Joana Pribušauskaitė Svetimųjų kalbų mokymas ir mokymasis, kalbų testavimas, tekstynų lingvistika
Diana Sroda Prancūzų kalbos istorija, šiuolaikinės Prancūzų kalbos problemos, prancūzų kalbos fonetika
Virginija Stumbrienė Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodika, kalbų testavimas
Modestas Talačka Kognityvinė lingvistika, kontrastyvinė lingvistika, dalykinė teisės kalba
Aušra Tamošaitienė Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodika, kalbų testavimas, kalbos kultūra
Aušra Valančiauskienė Lingvodidaktika, kalbų testavimas, retorika
Lina Vaškevičienė Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas, kalbų testavimas

 

 Instituto doktorantai

DOKTORANTAI
Justina Bružaitė-Liseckienė  
Indrė Makauskaitė  
Justina Mandravickaitė  
Ieva Stasiūnaitė  
Eglė Vaisėtaitė  
Eglė Žurauskaitė  
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos