Sidebar

TKI darbuotojai

Įvairiakalbių tyrimų centras

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Inesa Šeškauskienė (centro vedėja) Kognityvinė lingvistika
Leksinė semantika
Kontrastyvinė lingvistika
Besimokančiojo kalba
Dalykinė (teisės) kalba
Akademinis diskursas
DOCENTAI
Doc. dr. Jurga Cibulskienė Kognityvinė lingvistika
Stilistika
Semantika
Doc. dr. Kinga Geben Sociolingvistika
Leksikologija
Lenkų kalbos kultūra
Lingvodidaktika
Doc. dr. Rita Juknevičienė Svetimkalbių vartojamos anglų kalbos tyrimai
Akademinės kalbos mokymas
Kalbos testų teorija ir praktika
Kalbos fraziškumas
Doc. dr. Eglė Petronienė Psicholingvistika
Lingvistinė pragmatika
Besimokančiojo kalba
Doc. dr. Birutė Ryvitytė Lingvistinė pragmatika, semantika
Sociolingvistika
Diskurso analizė
Dalykinės kalbos mokymas
Akademinio rašymo metodika
Mokymo programų rengimas
Tekstynų lingvistika
ASISTENTAI
Dr. Vitalija Kazlauskienė Svetimųjų kalbų mokymas ir mokymasis
Kalbų testavimas
Bendroji morfologija
Dr. Miroslaw Stasilo Užsienio kalbų mokymas(sis)
Prancūzų kalbos kultūra
Sociolingvistika
Taikomoji kalbotyra
Diskurso analizė
Dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė Antrosios kalbos įsisavinimas
Psicholingvistika
Pastovieji žodžių junginiai
LEKTORIAI
Daniel Bogdanovič Dalykinė (teisės) kalba
Lingvistinė pragmatika
Diana Sroda Prancūzų kalbos istorija
Šiuolaikinės Prancūzų kalbos problemos
Prancūzų kalbos fonetika
DOKTORANTAI

 

Lietuvių kalbos katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. (HP) Vytautas Kardelis Diachroninė kalbotyra
Lietuvių kalbos istorija
Sinchroninė ir diachroninė fonologija
Sinchroninė ir diachroninė dialektologija
Baltų ir slavų kalbų santykiai
Referencinė semantika

asmeninė svetainė
Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė Žiniasklaidos retorika
Oratorinis menas
Stilistika
Retorinė etika
Politinė parlamentarų retorika
Teisininkų retorika
Senosios Lietuvos raštijos retorika
Senųjų XVI-XIX a. poezijos vertimai ir jų mokslinis tyrimas bei parengimas
 
Prof. dr. Irena Smetonienė Lietuvių kalbos stilistika
Retorika
Kalbos kultūra
Sociolingvistika
DOCENTAI
Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė Baltistika
Semantika
Kalbotyros įvado seminarai
asmeninė svetainė
Doc. dr. Antanas Smetona Lietuvių kalbos gramatika
Bendroji morfologija
Terminologija
Specialybės kalba
asmeninė svetainė
Doc. dr. Vilma Zubaitienė (katedros vedėja) Sinchroninė ir diachroninė leksikologija ir leksikografija
Leksinė semantika
Žodžių istorija
asmeninė svetainė
ASISTENTAI
Dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė Sintaksinė semantika
Sintaksė
Modalumas
Tekstynų lingvistika
Dr. Marius Smetona Etnolingvistika
Baltų mitologija
Liaudies kultūra
Genealogija
Senieji raštai
Dr. Evaldas Švageris Eksperimentinė fonetika
Dr. Audrius Valotka Kalbos politika
Retorikos seminarai įvairių specialybių studentams
LEKTORIAI
Kęstutis Bredelis Didaktika
Kalbos kultūra
Normos teorija ir praktika
Specialybės kalba
Laimutis Laužikas Sintaksė
Ortografija ir punktuacija
Kalbos kultūra
Normos teorija ir praktika
Specialybės kalba
DOKTORANTAI
Dokt. Beatričė Danisienė
(akademinėse atostogose)
Kognityvinė lingvistika

Disertacijos tema: JAUNYSTĖS ir SENATVĖS konceptų analizė, vadovė prof. dr. Irena Smetonienė
Dokt. Agnė Lisauskaitė Leksikologija

Disertacijos tema: Padėties ir slinkties veiksmažodžių vartosena ir semantinė raida lietuvių kalboje, vadovė doc. dr. Vilma Zubaitienė

 

 

Lituanistinių studijų katedra

 Mokslinių interesų sritysKontaktai
PROFESORIAI
Prof. dr. Meilutė Ramonienė Taikomoji kalbotyra
Sociolingvistika
Kalbinės nuostatos
Dvikalbystė ir daugiakalbystė
Kalbų politika
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas(is)
Lietuvių kalbos gramatika
Prof. dr. Loreta Vilkienė
(katedros vedėja)
Taikomoji kalbotyra
Svetimųjų kalbų išmokimas, lingvodidaktika
Kalbų testavimas
Sociolingvistika
Stilistika
Diskurso analizė
Akademinis rašymas
DOCENTAI
Doc. dr. Bronė Stundžienė Tradicinės kultūros šiuolaikinės būsenos
Istorinė folkloro poetika
ASISTENTAI
Dr. Eglė Gudavičienė Lingvistinė pragmatika
Semantika
Sociolingvistika
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Lietuvių kalbos normos teorija ir praktika
Dr. Inga Hilbig Ankstyvoji (vaikų) dvikalbystė
Pragmatika (lingvistinis (ne)mandagumas)
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Sociokultūrinės kompetencijos ugdymas
Tarpkultūrinė komunikacija
Dr. Kristina Jakaitė-Bulbukienė Sociolingvistika
Psicholingvistika
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
JAUNESNIEJI ASISTENTAI
Dokt. Justina Bružaitė-Liseckienė Svetimųjų kalbų mokymas ir mokymasis
Kalbų testavimas
Bendroji morfologija
Dokt. Inga Daraškienė Svetimųjų kalbų mokymas
Sociolingvistika
 
Dokt. Eglė Vaisėtaitė Sociolingvistika
Kalbos nykimas
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodika
Aušra Valančiauskienė Lingvodidaktika
Kalbų testavimas
Retorika
Dokt. Eglė Žurauskaitė Disertacijos tema: Kalbinis nemandagumas politiniuose TV debatuose, vadovė prof. dr. Meilutė Ramonienė
LEKTORIAI
Ramutė Bingelienė Lingvistinė pragmatika
Diskurso analizė
Lingvodidaktika
Kalbų testavimas
Aurelija Ona Kaškelevičienė
Dirba Suomijoje, Helsinkio universitete
Svetimųjų kalbų mokymas ir testavimas
Dvikalbystė
Lituanistinis švietimas užsienyje
Rokas Liutkevičius
Dirba Kinijoje, Pekino užsienio studijų universitete
Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Dabartinė šnekamoji lietuvių kalba
Lituanistinis švietimas užsienyje
Rita Migauskienė Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodika
Kalbų testavimas
Elvyra Petrašiūnienė Svetimųjų kalbų dėstymo metodika
Tekstynų lingvistika
Šiuolaikinė morfologija ir sintaksė
Kalbų testavimas
Joana Pribušauskaitė Svetimųjų kalbų mokymas ir mokymasis
Kalbų testavimas
Tekstynų lingvistika
Virginija Stumbrienė Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodika
Kalbų testavimas
Aušra Tamošaitienė Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodika
Kalbų testavimas
Kalbos kultūra
Lina Vaškevičienė Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas
Kalbų testavimas
DOKTORANTAI
Dokt. Justina Bružaitė-Liseckienė Disertacijos tema: Objekto raiška lietuvių kalboje: rusiškų gimnazijų moksleivių atvejis, vadovė doc. dr. Loreta Vilkienė
Dokt. Inga Daraškienė Svetimųjų kalbų mokymas
Sociolingvistika

Disertacijos tema: Vilniaus kalbinis kraštovaizdis, vadovė prof. dr. Meilutė Ramonienė
 
Dokt. Anželina Teresė Disertacijos tema: Lietuvių gestų kalbos poezijos raiška, vadovė doc. dr. Loreta Vilkienė  
Dokt. Eglė Vaisėtaitė Disertacijos tema: Žodyno atricijos požymiai Airijos lietuvių kalboje, vadovė doc. dr. Loreta Vilkienė  
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos