Sidebar

 

Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius. Tel. (+370 5) 268 7220

Katedros vedėjasdoc. dr. Vilius Bartninkas

Administratorė – Emilija Jacevičienė 

 

Klasikinės filologijos katedra yra seniausia Vilniaus universiteto katedra. Prieš įsteigiant Universitetą, Jėzuitų Kolegijoje, įkurtoje 1570 m, buvo dėstomi klasikinės filologijos dalykai: senovės graikų ir lotynų kalbos, skaitomi ir analizuojami klasikiniai graikų ir romėnų autoriai. Kolegijos mokymo sistema – Gramatikos, Poetikos, Retorikos klasės, mokymo metodai ir paskaitų programa – išliko nepakitusi per visą ankstyvąjį Vilniaus Universiteto periodą iki 1773 m.

Klasikinės filologijos katedros vedėjas nuo 1805 m. iki 1825 m. buvo profesorius Gotfriedas Ernestas Groddeckas. Jam vadovaujant tradicinė mokymo programa: senovės graikų ir lotynų kalba, graikų ir romėnų literatūros istorija buvo papildyta naujais senovės religijos, mitologijos, archeologijos ir numizmatikos kursais. Vilniaus Universitete nuo 1919 m. iki 1939 m. Lotynų ir Graikų literatūros katedros buvo atskirtos. Joms vadovavo profesorius Janas Oko ir profesorius Stefanas Srebrny. Tuo pat metu Vytauto Didžiojo universitete Kaune klasikinės filologijos disciplinas dėstė prof. Vladimiras Šilkarskis, prof. Pranas Brenderis ir kiti.

Po Antrojo Pasaulinio Karo visi klasikinės filologijos kursai buvo sutelkti Vilniaus universitete. Penkiolika metų, nuo 1945 m. iki 1960 m., Klasikinės filologijos katedrai vadovavo garsus graikų kalbos ir literatūros žinovas profesorius Jonas Dumčius. Daugelį metų katedros nariai buvo profesoriai Merkelis Račkauskas, Benediktas Kazlauskas, Marcelinas Ročka, Jadvyga Tijunelytė-Šimkauskienė, Leonas Valkūnas. Pastarasis katedrai vadovavo nuo 1960 m. iki 1976 m. Nuo 1984 m. iki 1999 m. katedros vedėja buvo profesorė Eugenija Ulčinaitė, 1999–2000 m. katedros vedėjos pareigas ėjo docentė Dalia Staškevičienė, 2001–2006 m. vėl vadovavo prof. E. Ulčinaitė. 2006–2012 m. katedros vedėja buvo doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, 2012–2023 m. katedrai vadovavo doc. dr. Audronė Kučinskienė. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. katedrai vadovauja doc. dr. Vilius Bartninkas.

Katedros mokslininkai vykdo Filologijos fakulteto mokslo tematikos Antikos kultūra ir Lietuvos lotyniškoji bei graikiškoji raštija: tradicija, recepcija, kontekstai tyrimus (mokslo kryptis Įvairiakalbiai diskursai: lingvistika, literatūra, kultūra, tarpdalykiniai aspektai).

Klasikinės filologijos katedros tikslas yra tirti Antikos kultūros raidą ir kaitą, literatūros poetiką, istoriografiją, istoriką, filosofinę tradiciją, antikinės estetikos tradicijų sklaidą ir recepciją renesanso ir baroko kultūroje. Atlikti ankstyvosios krikščionybės raštijos, LDK literatūros Antikos kalbomis tyrimus, Antikos literatūros recepcijos nuo Renesanso iki  Naujausiųjų laikų tyrimus. Įgyvendinami šie mokslo tiriamojo darbo uždaviniai:

  1. Antikos literatūros poetikos bei kultūrinių kontekstų tyrimai.
  2. Antikinės retorikos tyrimai, retorikos šaltinių vertimas ir komentavimas.
  3. Antikos filosofinės tradicijos ir jos recepcijos tyrimai.
  4. Klasikinių idėjų istorijos ir jų recepcijos  Viduramžių bei Renesanso kultūroje tyrimai.
  5. Ankstyvosios krikščionybės tekstų religinio ir kultūrinio  paveldo tyrimai.
  6. LDK graikiškų ir lotyniškų šaltinių tyrimai.
  7. Lotyniškoji LDK kultūra kaip politinės visuomenės tapatumo dėmuo.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos