Sidebar

Justina Bružaitė-Liseckienė apgynė daktaro disertaciją

Sveikiname Filologijos fakulteto TKI Lituanistinių studijų katedros dėstytoją Justiną Bružaitę-Liseckienę, 2021 m. birželio 18 d. sėkmingai apgynusią  daktaro disertaciją tema „Objekto raiška lietuvių kalboje: gimnazijų rusų ugdomąja kalba moksleivių atvejis“. Disertantės mokslinė vadvoė – prof. dr. Loreta Vilkienė.

Linkime sėkmės, drąsos ir ištvermės žengiant vingriais mokslo keliais!

Lituanistinių studijų katedroje prasidėjo studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams

2021 m. birželio 6 d. VU FLF TKI Lituanistinių studijų katedroje prasidėjo mokytojų, dirbančių užsienio šalių lituanistinėse mokyklose, neformaliosios studijos. Studijos vyks dvi savaites – birželio 6–20 d., jose dalyvauja 13 mokytojų iš pačių skirtingiausių pasaulio šalių: Australijos, Islandijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Kolumbijos, Norvegijos ir Švedijos.

Studijos organizuojamos laimėjus Švietimo mainų paramos fondo Užsienio lietuvių intensyvių neformalių lituanistinių studijų mokytojams organizavimo konkursą. Studijose paskaitas skaitys gausus būrys Vilniaus universiteto dėstytojų ir kviestinių savo srities specialistų.

Per studijas dalyvės pagilins savo žinias apie lietuvių kalbos kaip paveldėtosios mokymo metodiką, praplės savo žinias apie Lietuvos ir lietuvių kalbos istoriją, socialinį gyvenimą ir šiandienos politikos aktualijas, naujausią vaikų ir paauglių literatūrą. Taip pat aiškinsis, kaip motyvuoti mokytis kalbos, mokytis skaityti, prisitaikyti prie Z kartos mokinių.

Kad paskaitos neprailgtų, dalyvės mokysis pasakoti istorijas, virtualiai vesti ekskursijas, lankysis MO muziejuje ir ekskursijoje po Vilnių, klausysis apie lietuvių tautinį kostiumą, tradicinius instrumentus, žaidimus, ratelius ir dainas. Taip pat pristatys savo lituanistines mokyklas, rūpesčius, džiaugsmus ir iššūkius, diskutuos apie savo darbo ir emigracijos patirtį, kalbos ir tapatybės išlaikymą, dvikalbystę.

Skaitymai „Arnoldas Piročkinas ir Jonas Jablonskis“

Screenshot 2021 02 23 at 13.31.58

Kviečiame į seminarą „Publikavimo etika“

Vasario 19 d., penktadienį, 15.00 val. kviečiame į TKI seminarą Publikavimo etika, kurį ves doc. dr. Jurga Cibulskienė.

Publikavimo etikos klausimai visuomet išlieka aktualūs akademinei bendruomenei – mokslininkams, tyrėjams, dėstytojams, studentams. Šiame seminare doc. dr. J. Cibulskienė pasidalins patirtimi, įgyta darbo grupėje, rengiant publikavimo gaires, užsakytas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos. Jomis siekiama supažindinti akademinę bendruomenę su vyraujančiomis tarptautinėmis publikavimo etikos nuostatomis, kurios taikomos visoms publikavimo procese dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims. 

Patirtimi pasidalinti ir diskutuoti bus kviečiami ir seminaro dalyviai.

Seminaras vyks TKI MS Teams kanale. Norintieji prisijungti kviečiami rašyti .

Sausio 4–29 dienomis vyksta nuotoliniai Žiemos lituanistikos kursai

Į 2021-ųjų metų Žiemos lituanistikos kursus susirinko 26 studentai iš 13 šalių: Australijos, Austrijos, Danijos, Indijos, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Vengrijos, Vokietijos.

Dviejų savaičių studijose (sausio 4–15 d.) dalyvauja šeši studentai. Mėnesio (sausio 4–29 d.) – dvidešimt studentų.

Pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ į kursus yra atvykę penki studentai. Jie mokysis dvi savaites. Švietimo mainų paramos fondas finansuoja trylikos studentų mėnesio studijas Žiemos lituanistikos kursuose.

Pagal kalbos mokėjimo lygį suskirstyti į penkias grupes kursų dalyviai kasdien po 4 akademines valandas mokosi lietuvių kalbos.

Parengta ir kultūrinė programa – studentai klausosi paskaitų apie Vilniaus universitetą, Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, senąją kultūrą (senuosius muzikos instrumentus, tautinius drabužius, tradicijas), kasdienio gyvenimo kultūrą, sociolingvistinę Lietuvos situaciją, socialinį ir politinį gyvenimą, Lietuvos gamtą ir saugomas šalies teritorijas, Vilniaus architektūrą, klausosi paskaitos iš MO muziejaus.

Konferencija „Kalbų mokymo(si) teorija ir praktika 2020: Integruotas kompetencijų ugdymas“

Spalio 23 d. TKI ir Lietuvos užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pedagogų asociacijos kviečia į nacionalinę konferenciją Kalbų mokymo(si) teorija ir praktika 2020: Integruotas kompetencijų ugdymas.

Konferencijos tikslai – skatinti užsienio kalbų mokytojų ir mokslininkų bendradarbiavimą; pasidalinti mokslinių tyrimų įžvalgomis ir praktine patirtimi integruoto kompetencijų ugdymo tema; aptarti Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo ir užsienio kalbų mokymosi kokybės gerinimo klausimus.

Konferencija vyks Zoom platformoje. Nuoroda prisijungimui prie konferencijos bus siunčiama užsiregistravusiems dalyviams dieną prieš konferenciją.

KONFERENCIJOS PROGRAMA >

REGISTRACIJA: 

KONFERENCIJOS MOKESTIS:

  • Asociacijų nariams (2020 m.) – 5 EUR / ne nariams – 10 EUR.
  • Bakalauro ir magistro užsienio kalbų studijų programų studentams – 5 EUR.
  • Sąskaita SEB banke LT977044060004578304. Mokėjimo paskirtis - nacionalinė konferencija.
  • Į mokestį įeina konferencijos pranešimai, medžiaga ir pažymėjimas.

Adresas pasiteirauti:  

Fakulteto dėstytojoms skirtas apdovanojimas už skaitomiausią 2019-ųjų metų studijų knygą

visi su apdovan

Rugsėjo 22 dieną, per pirmąjį šių mokslo metų Vilniaus universiteto Senato posėdį, kuris šįkart vyko nuotoliniu būdu, įvyko jau tradiciniais tapę skaitomiausiųjų Vilniaus universiteto leidyklos knygų apdovanojimai. Apdovanojimą pelnė ir Fakulteto TKI lektorės Virginija Stumbrienė ir Aurelija Kaškelevičienė – jų knyga „Nė dienos be lietuvių kalbos“ tapo skaitomiausia 2019-ųjų metų Vilniaus universiteto leidyklos išleista studijų knyga. Sveikiname!

 Apdovanojimas už skaitomiausiąją 2019-ųjų metų Vilniaus universiteto leidyklos monografiją „Posthumanistinis ugdymas. Dekoduoti“ skirtas VU filosofijos fakulteto prof. dr. Lilijai Duoblienei.

 Apdovanojimas už skaitomiausiąjį 2019-ųjų metų Vilniaus universiteto leidyklos mokslo periodikos žurnalą „Ekonomika“ skirtas VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto prof. dr. Algirdui Miškiniui.

 Apdovanojimas už 2019-ųjų metų mokslo populiarinimo leidinį „Europos mitinių būtybių žemėlapis“ skirtas Chemijos ir geomokslų fakulteto prof. dr. Giedrei Beconytei.

„Skaitomiausios Vilniaus universiteto leidyklos knygos“ ir „Skaitomiausio Vilniaus universiteto leidyklos mokslo periodikos žurnalo“ apdovanojimai buvo įsteigti Vilniaus universiteto leidyklos iniciatyva 2019-aisiais metais, jų tikslas – didinti Vilniaus universiteto ir Vilniaus universiteto leidyklos autorių žinomumą, skatinti mokslo, mokomųjų ir mokslo populiarinamųjų leidinių leidybą ir sklaidą. Apdovanojimai teikiami kiekvienais metais už praėjusių kalendorinių metų knygų pardavimų rezultatus. Plačiau apie apdovanojimų taisykles leidyklos svetainėje (https://www.vu.lt/leidyba/apie-mus/apdovanojimai).

Knyga „60 straipsnių Lietuvai pažinti“

Šiais metais Japonijoje pasirodė knyga, leidžianti daugiau sužinoti apie Lietuvą: 60 straipsnių Lietuvai pažinti. Knygos sudarytoja – dr. Eiko Sakurai (Tokijo užsienio studijų universitetas / Osakos universitetas), puikiai mokanti lietuviškai, dažnai atvykstanti į Lietuvą, bendraujanti ir bendradarbiaujanti ne tik su Lituanistinių studijų katedros ir kitų fakulteto padalinių kalbininkais lituanistais, bet ir su daugeliu kitų sričių specialistų. 

Tarp knygos autorių yra ir Lituanistinių studijų katedros dėstytojos prof. dr. Meilutė Ramonienė, lekt. Ramutė Bingelienė, kitos fakulteto darbuotojos – prof. dr. Ala Lichačiova, dr. Neringa Klišienė.

Bendras serijos Regionų studijos tikslas – parinkti 60 temų iš įvairiausių sričių (istorijos, politikos, ekonomikos, visuomenės aktualijų, kasdienio gyvenimo, kultūros ir pan.), kurios virstu glaudžiu įvadu į konkrečią šalį ar regioną, aprėpiančiu esminius aspektus. Tai leidinys, skirtas visiems, nuo studentų iki firmų darbuotojų, visiems tiems, kurių smalsumo negali patenkinti įprasti kelionių gidai. Kartu tai yra ir kvietimas atverti humanitarinių-socialinių mokslų duris. Norima pateikti profesionalią, specializuotą informaciją, kuri yra dėstoma lengvai suprantamu stiliumi ir prieinama eiliniam skaitytojui.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos