Sidebar

Podoktorantūros stažuotės

Vilniaus universitetas suteikia galimybes daktaro laipsnį įgijusiems jauniems mokslininkams iš kitų mokslo ir studijų institucijų įsijungti į universiteto vykdomus mokslinius tyrimus, vadovaujant stažuotės vadovui įgyti naujų tyrimų įgūdžių ir mokslinių žinių, pasinaudoti universiteto mokslinių tyrimų infrastruktūra. Paprastai stažuotė trunka iki dvejų metų. Stažuotės gali vykti visų mokslo sričių tematikose.

Podoktorantūros stažuočių tikslas – skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus, suteikti jauniems mokslininkams galimybę plėtoti savarankišką akademinę karjerą ir įsitraukti į Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę.

Projektai finansuojami pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 "Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą" (veikla "Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas"). Šios priemonės tikslas - skatinti jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (šiais mrojektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto). 

Vykdyti podoktorantūros stažuotes Vilniaus universitete galima pasitelkiant šias finansavimo schemas:

  • Marie Skłodowska–Curie veiklos (individualios stipendijos (angl. Individual Fellowships (IF) - parama patyrusiems tyrėjams, esant tarptautiniam ar tarpsektoriniam mobilumui; COFUND schemos - http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/);
  • Lietuvos mokslo tarybos podoktorantūros stažuočių konkursas;
  • Vilniaus universiteto podoktorantūros stažuočių konkursas;
  • Kitos nacionalinės ir tarptautinės programos.

Stažuotės:

Stažuotojas Stažuotės tema  Stažuotės metai Mokslinis vadovas 
Dr. Luca Gili Iš naujo apibrėžiant mūsų supratimą apie būtį ir kalbą. Dialektiniai žaidimai ir būties reikšmės Antikoje 2024-2026 Doc. dr. Vilius Bartninkas
Dr. Lina Inčiuraitė-Noreikienė Hibridinių priesagų vedinių konkurencija su skoliniais dabartinėje lietuvių kalboje 2021-2023 Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
Dr. Erika Gobekci Mokslo straipsnių santraukos: struktūra ir autoriaus pozicijos raiška 2021-2023 Doc. dr. Jolanta Šinkūnienė
Dr. Vilius Bartninkas Nuosaikumo politika ir pagrįsti įsitikinimai: pilietinio dalyvavimo modelis Platono filosofijoje 2021-2023 Doc. dr. Vytautas Ališauskas 
Dr. Davide Castiglione  Verbalinio vaizdingumo tipologizavimas poetiniame diskurse 2020-2022 Prof. dr. Irina Melnikova 
Dr. Alexandre Malo Eric Cremers Efektyvi komunikacija esant neaiškumui: neapibrėžtumas ir implikatūros 2020-2022 Prof. habil. dr. Axel Holvoet
Dr. Lijana Birškytė-Klimienė Vizualūs edukacijos konceptai: nuo Šv. Onos iki P. Rimšos "Vargo mokyklos" 2020-2022 Prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius
Dr. Beata Justyna Bednarek Tekstologiniai senųjų raštų tyrimai: rankraštiniai Francišeko D. Kniaznino poetiniai kūriniai 2020-2022 Prof. dr. Kristina Rutkovska
Dr. Vilius Bartninkas Filosofija ir religija Platono Akademijoje helenistiniu laikotarpiu 2019-2021 Doc. dr. Vytautas Ališauskas
Dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė Pastoviųjų žodžių junginių formos varijavimo įtaka jų apdorojimui 2017-2019 Prof. dr. Jurgis Pakerys
Dr. Vladimir Panov Sentencinių (sakynio) dalelyčių funkcijos ir jų pozicija sakinyje Eurazijos kalbose: kalbų arealinės tipologijos tyrimas 2017-2019 Prof. habil. dr. Axel Holvoet
Dr. Eglė Žilinskaitė - Šinkūnienė Topologiniai erdvės santykiai baltų kalbose 2017-2019 Prof. dr. Jurģis Šķilters 
Dr. Neringa Markevičienė Egotekstų tekstologija: postruktūralistinė teorija ir skaitmeninė praktika 2013-2015 Prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius
Dr. Artūras Ratkus Posesyvumas gotų ir kitose senosiose germanų kalbose 2013-2015 Prof. habil. dr. Axel Holvoet
Dr. Mindaugas Šinkūnas Lietuvių rašybos istorija (XVI-XVII a.) 2013-2015 Prof. dr. Jurgis Pakerys
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos