Sidebar

Mokslas

Siekdami užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą, Fakultete kasmet rengiame ne vieną tarptautinę mokslinę konferenciją, jose dalyvauja ir pranešimus skaito šalies bei užsienio mokslininkai. Jau tradicija tapusi šios tarptautinės konferencijos: Jono Kazlausko diena, Kazimiero Būgos konferencija, Baltistų kongresas, Jono Jablonskio konferencija. Kasmet Fakultete skatinama dėstytojų mokslinė veikla, rengiamos tradicinės studentų konferencijos (anglistų, germanistų, lituanistų, polonistų), kuriose baigiamųjų kursų studentai ir doktorantai pristato savo mokslinius darbus.

Fakulteto bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja tarptautinėse užsienio konferencijose, yra įvairių tarptautinių ir nacionalinių mokslinių organizacijų, jungiančių tyrėjus, pedagogus, mokslininkus, visuomenininkus, nariai. Fakulteto mokslininkai ir dėstytojai yra pelnę nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą. Tai liudija suteikti užsienio universitetų garbės vardai, apdovanojimai, padėkos raštai, mokslo premijos ir ordinai. 

Fakultete veikia Mokslo kolegija. Ši kolegija koordinuoja Fakulteto mokslo veiklas ir formuoja jų kryptį strateginiais veiklos dokumentais ir Universiteto strategija. Filologijos fakulteto Mokslo kolegiją sudaro 5 direktorės ir 4 nariai mokslininkai (2 kalbininkai ir 2 literatai):

1. Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė (pirmininkė), LKVTI direktorė
2. Doc. dr. Erika Sausverde, BKKI direktorė
3. Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, ARKSI direktorė
4. Prof. dr. Meilutė Ramonienė, TKI direktorė
5. Prof. dr. Roma Kriaučiūnienė, UKI direktorė

Literatai:
6. Dr. Jūratė Levina 
7. Prof. dr. Irina Melnikova

Kalbininkai:
8. Dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė
9. Dr. Artūras Ratkus

Fakultete vykdomi šių krypčių moksliniai tyrimai:  

 • Lituanistika: filologinis ir tarpdalykinis aspektai;
 • Įvairiakalbiai diskursai: lingvistika, literatūra, kultūra.

Šios kryptys apima įvairias temas: 

 • Lenkų kalbos ir literatūros funkcionavimas lietuvoje: istorija ir dabartis;
 • Rusų ir kitų slavų kalbų, literatūrų, kultūrų tyrimai: istorija ir dabartis;
 • Lotyniškoji Lietuvos literatūra ir antikinės literatūros tradicijos;
 • Germanų, romanų  literatūros ir kultūros tekstai;
 • Baltų kalbų ir tarmių fonologijos, gramatikos ir leksikos sinchroniniai, diachroniniai ir tipologiniai tyrimai;
 • Meta-kognityvieji vertimo kaip dvikalbės komunikacijos tyrinėjimai;
 • Kalbų vartosena ir mokymas(is);
 • Lietuvių literatūra ir kultūros studijos;
 • Germanų, romanų ir baltų kalbų tyrimai;
 • Semiotika ir humanitariniai mokslai.

Mokslo veiklos dokumentai ir aktualios nuorodos: 

Fakulteto mokslo kolegijos nuostatai

Mokslo publikacijų duomenų bazė

Filologijos fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašas

Filologijos fakulteto rankraščių aprobavimo leidybai tvarka

Mokslinė komunikacija

Lietuvos mokslininkų mobilumo portalas

Inovacijų portalas

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų veiklos informacinė duomenų bazė

OECD Directorate for Science, Technology and Industry

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos