Sidebar

Mokslo leidiniai

Filologijos fakultete leidžiami periodiniai leidiniai:

Humanitariniai:

Verbum zurnalas

Kalbotyra

Tarptautinis žurnalas Kalbotyra skirtas įvairių kalbų aspektų (taip pat ir tarpkalbinių) sinchroniniams ir diachroniniams tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, knygų recenzijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga. Visada išleidžiamas vienas numeris per metus.  Kiekvieną straipsnį recenzuoja bent du anoniminiai recenzentai, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai.

Publikavimo dažnumas - per metus išleidžiamas vienas žurnalo tomas.

 

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba yra recenzuojamas tarptautinis lietuvių kalbai skirtas žurnalas. Jame skelbiami įvairių kalbos lygmenų – fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir sintaksės, leksikos ir diskurso, semantikos ir pragmatikos – tyrimai. Priimamos tiek empirinius tyrimus apibendrinančios, tiek teorinius dalykus svarstančios ar tyrimų metodologiją tobulinančios publikacijos. Žurnale skelbiami mokslo tiriamieji bei analitiniai straipsniai ir knygų recenzijos, taip pat apžvalginiai bei diskusiniai straipsniai. Spausdinami darbai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbomis.

Publikavimo dažnumas - leidžiama tik elektroniniu formatu. Per metus išeina vienas jo tomas.

 

Verbum zurnalas

Literatūra

Tarptautinis žurnalas Literatūra skirtas įvairių literatūrų ir kultūrų tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, akademinės recenzijos, moksliškai komentuoti vertimai, šaltinių publikacijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga. Kiekvienais metais išleidžiami keturi Literatūros numeriai, skirti lietuvių, antikinės, rusų ir slavų bei Vakarų literatūrų paveldui ir jų recepcijai Lietuvoje tirti.

Publikavimo dažnumas - per metus išleidžiamas keturi žurnalo tomas.

  

Verbum zurnalas

Semiotika

Semiotika – tarptautinis tarpdisciplininis atvirosios prieigos recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, skirtas semiotinių kultūros problemų tyrimams, įvairių semiotikos, struktūralizmo, poststruktūralizmo problemų gvildenimui, skirtingų semiotinių prieigų taikymui kultūros diskursų analizėje. Žurnale skelbiami originalūs mokslo straipsniai, mokslinės recenzijos, semiotikos šaltinių tekstai ir jų vertimai su moksliniu komentaru, mokslinės diskusijos, mokslinės veiklos ir konferencijų apžvalgos. Žurnalas kviečia bendradarbiauti įvairių mokslų ir sričių mokslininkus, tiriančius semiotikai rūpimas reikšmės, jos produkavimo sąlygų ir kt. problemas.

Publikavimo dažnumas - per metus išleidžiamas vienas žurnalo tomas.

 

  Verbum zurnalasSlavistica Vilnensis

Paleoslavistika, slavų ir baltų kalbų santykiai, LDK kalbų ir raštijos istorija, slavų raštijos istorija ir slavų kalbų istorinė gramatika, lyginamoji, tipologinė ir kontrastyvinė (gretinamoji) slavų kalbų gramatika, slavų dialektologija, etnolingvistika ir folkloras, sinchroniniai dabartinių slavų kalbų tyrimai, slavų kalbotyros istoriografija; slavų kultūros tyrimai; vertimas, lingvodidaktika ir kt. Taip pat žurnale skelbiamos mokslinės slavistų diskusijos, naujausių slavistikos veikalų recenzijos, informacija apie mokslo renginius ir kitus įvykius, personalijos ir bibliografijos.

Publikavimo dažnumas - per metus išleidžiamas vienas žurnalo tomas.

 

Verbum zurnalas

Taikomoji kalbotyra

Taikomoji kalbotyra – tarptautinis elektroninis mokslo žurnalas, skirtas publikuoti tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė taikomosios kalbotyros tematika: iš sociolingvistikos, gimtųjų ir svetimųjų kalbų mokymo ir mokymosi, psicholingvistikos, daugiakalbystės, kalbų politikos, tarpkultūrinės komunikacijos, diskurso analizės ir pragmatikos, leksikografijos, dalykinių kalbų, teismo lingvistikos, gestotyros ir kitų taikomosios kalbotyros šakų.

Publikavimo dažnumas - per metus išleidžiamas vienas žurnalo tomas.

  

Verbum zurnalas

Vertimo studijos

Vertimo studijos – tai periodinis Vilniaus universiteto leidinys, kuriame publikuojami Lietuvos ir užsienio tyrėjų straipsniai įvairiomis vertimo temomis. Leidinio tikslas – telkti mokslininkus, besidominčius vertimo teorija ir praktika, supažindinti mokslo visuomenę su naujausiomis vertimo mokslo tyrimų išvadomis, skatinti mokslines diskusijas, ieškoti atsakymų į dar daugybę neatsakytų klausimų vertimo teorijos ir praktikos srityje. Žurnalo straipsnius recenzuoja du recenzentai, aptaria redakcinės kolegijos nariai.

Publikavimo dažnumas - per metus išleidžiamas vienas žurnalo tomas.

 

Tarpdisciplininiai:

Verbum zurnalas

Verbum

Šis recenzuojamas mokslo leidinys, kurio redaktorių kolegija vienija mokslininkus iš Lietuvos, Italijos, Prancūzijos, JAV, Latvijos, yra skirtas germanų, romanų ir slavų lingvistikos (04H) bei edukologijos (07S) tyrinėjimams. Jo tikslas – supažindinti akademinę visuomenę su aktualiais Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų darbais, atliekamais šiose srityse, pristatyti naujausias knygas, mokslo renginius. Kitas svarbus žurnalo redaktorių kolegijos siekiamas tikslas - skleisti ir įgyvendinti daugiakalbystės idėją.

Publikavimo dažnumas - per metus išleidžiamas vienas žurnalo tomas.

 

Verbum zurnalas

Scandinavistica Vilnensis

Scandinavistica Vilnensis with its subseries Mokomosios knygos [Books for Study] and Grožinės knygos [Literary Books] was started in 2009 by the Centre for Scandinavian Studies at Vilnius University. This is a series of academic publications (monographs, collections of articles, annotated editions of literary sources), study books (handbooks, textbooks, grammars and dictionaries) and translations of Scandinavian literature that have been worked out and approved by the Centre for Scandinavian Studies. It has an international editorial board, and it may invite guest editors. Books are published by different publishers.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos