Sidebar

 

Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius. Tel. (+370 5) 268 7161

Centro vedėjasprof. dr. Irina Melnikova

Centro administratorė – Magdalena Slavinska

 

Algirdo Juliaus Greimo semiotinių studijų ir tyrimų centras, įkurtas 1992 metais, kelia sau tokius tikslus: plėtoti Lietuvoje Greimo semiotinės mokyklos idėjas ir šiuolaikines reikšmės teorijas, semiotikos principus taikyti įvairiose humanitarinėse ir socialinėse disciplinose, skatinti tarpdisciplininius  (semiotikos ir hermeneutikos) tyrinėjimus, plėtoti lietuvišką semiotikos terminiją, rengti kompetentingus dabarties kultūrinių, socialinių, politinių diskursų tyrinėtojus, supažindinti lietuvių humanitarus su naujausiais semiotikos tyrinėjimais įvairiose Europos šalyse. Greimo vardas įpareigoja centro dėstytojus tęsti Lietuvos ir Prancūzijos semiotikų bendravimo tradicijas, atstovauti Greimo semiotikai tarptautiniuose semiotikų forumuose.

Siekdamas mokslo ir studijų vienovės, Greimo centras nuo 2005 metų vykdo semiotikos magistro studijų programą. Užtikrinti studijų kokybę ir kompetentingos, kritiškos, atsakingos asmenybės ugdymą padeda į centrą skaityti paskaitų kviečiami prancūzų semiotikai, pristatantys naujausias semiotinių tyrinėjimų kryptis. Tarpdisciplininiame seminare kiekvieną ketvirtadienį plėtojamos metodologinės diskusijos, kas vasarą rengiama studijų savaitė Druskininkuose, kurioje dalyvauja įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir dėstytojai.

Semiotiniai Greimo centro tyrimai susiję su bendrąja reikšmės teorija ir naujais jos plėtotės aspektais: jie aktualūs bendrųjų teorinių principų taikymu dabarties diskursams, socialinių diskursų ir reklamos analizei. Turėdami aiškias metodologines gaires, Greimo centro mokslininkai dalyvauja tarptautinėje mokslinėje veikloje. Drauge su prancūzų semiotikais pagal Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“ 2003–2004 m. centre buvo tyrinėjama tema „Kūnas šiuolaikiniame socialiniame diskurse (reklama ir politika)“. Tyrimo rezultatai išdėstyti straipsniuose, skelbtuose įvairiuose periodiniuose leidiniuose, ir straipsnių rinkinyje „Kūno raiška šiuolaikiniame socialiniame diskurse“ (2007).  2007–2008 m. pagal „Žilibero“ programą  tyrinėta tema „Socialinės skonio praktikos“.

Algirdas Julius Greimas universitetinės kultūros paveldo puoselėjimą laikė prioritetiniu lietuvių kultūros tikslu.  Jis primygtinai siūlė Vilniaus universitete įkurti Jono Basanavičiaus vardo antropologijos katedrą, kuri aprėptų įvairias humanitarines disciplinas. Dalinė šio pasiūlymo realizacija yra semiotinių studijų išplėtimas literatūros teorijos studijomis  2007 metais reorganizuotame A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre.

Panaikinus Literatūros istorijos ir teorijos katedrą, Vilniaus universitete neliko įvairių tautų literatūras tyrinėjančio padalinio. Administracinių dalinių pertvaromis atsitvėrusiose filologijose stiprėja etnocentrinės tyrimų kryptys. Bendrasis europinės literatūros paveldas iš jų akiračio išsprūsta. A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras puoselėja literatūros studijų integralumą, bendrų teorinių kriterijų taikymą visų specialybių literatūrinėse disciplinose. Centro dėstytojai dalyvauja II studijų pakopos Literatūros antropologijos ir Intermedialiųjų literatūros studijų programose. Jie rengia naujus literatūrinius kursus, atitinkančius šiandieninę humanitarinių mokslų problematiką. Šių kursų populiarinimas kituose fakultetuose prisideda prie studijų Vilniaus universitete humanitarizavimo.

 

Dabartinės Centro mokslinio darbo kryptys:

  1. Šiuolaikinės literatūrologijos metodologinės nuostatos ir tyrimų laukai.
  2. Literatūros teorijos ir fenomenologinės estetikos sąsajos.
  3. Intermedialumo teorijos dabartis ir ateities perspektyvos.
  4. Tekstologijos principai, jų plėtra ir pritaikymas.
  5. Lietuviškosios humanitarinės terminijos plėtra.

 

Studentams:

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos