Sidebar

Baltijos studijų pažangos asociacijos konferencijoje 3 TKI pranešimai

TKI Lietuvių kalbos katedros doc. dr. Vilma Zubaitienė ir dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, vykdydamos projektus Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-06-0098 „Išvyka į Baltijos studijų pažangos asociacijos (AABS) konferenciją skaityti pranešimo“ ir 09.3.3.-LMT-K-712-06-0101 „Išvyka į Baltijos studijų pažangos asociacijos (AABS) konferenciją skaityti pranešimo“, pateiktus pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“, nuo birželio 1 iki 3 d. dalyvavo Baltijos studijų pažangos asociacijos (Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS) rengiamoje konferencijoje Stanfordo universitete, Kalifornijoje (JAV). AABS konferencija organizuojama kas dvejus metus. Šiemet konferencija buvo skirta dviem ypatingoms progoms: tai 50-osioms Baltijos studijų pažangos asociacijos gyvavimo metinėms ir Baltijos šalių nepriklausomybės šimtmečio paminėjimui. Vilma Zubaitienė konferencijoje skaitė pranešimą „Dialectal Variation in the Dictionaries and Grammars of Lithuanian Minor (XVII-XIX c.)“ ir vadovavo sekcijai „Dialects and Bilingualism“. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė skaitė pranešimą „Spatial deixis in Lithuanian“.

Taip pat šioje konferencijoje dalyvavo ir TKI Lituanistinių studijų katedros dėstytoja Aušra Valančiauskienė ir skaitė su prof. dr. Danguole Melnikiene (UKI) rengtą pranešimą „Culture-specific Items in Bilingual Dictionaries of Lithuanian“.

 

Iniciatyva

TKI mokslininkės doc. dr. Rita Juknevičienė ir dr. Laura Lozdienė 2018 m. kovo 1 d. – birželio 12 d. Filologijos fakulteto kolegoms suorganizavo 10 ak. val. seminarų ciklą „Statistika lingvistams su programa R“. Šiuose seminaruose daugiau ar mažiau dalyvavo apie 20 mūsų fakulteto dėstytojų, doktorantų, magistrantų. Tai graži savanoriška iniciatyva, sutelkusi bendraminčius dalytis savo žiniomis, kelti kvalifikaciją.

 

Konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“

Gegužės 25–27 d. Nidoje vyks Lietuvių kalbos katedros organizuojama tarptautinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“. Joje dalyvaus gausus būrys Lituanistikos ir baltistikos centrų atstovų, taip pat mokslininkų iš įvairių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Visą informaciją galima rasti šiame tinklalapyje: http://baltnexus.lt/. 

 

Mokslinė stažuotė Birmingemo universitete

TKI doc. dr. Rita Juknevičienė, vykdydama projektą Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0008 „Mokslinė stažuotė Birmingemo universitete“, pateiktą pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“, nuo balandžio 24 d. iki gegužės 19 d. stažavo Birmingemo universiteto Anglų kalbos ir taikomosios kalbotyros katedroje (Department of English Language and Applied Linguistics). Stažuotės metu R. Juknevičienė gilinosi į tekstynų analizės galimybes R programa bei kitus statistinius tyrimų metodus, susipažino su Birmingemo universiteto mokslininkų darbais, kaupė medžiagą savo tyrimams. 

 

Vizitas Pizos universitete

Balandžio 26 – gegužės 3 dienomis TKI Lituanistinių studijų katedros profesorė Meilutė Ramonienė pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ lankėsi Pizos universitete. Profesorė universiteto studentams ir dėstytojams skaitė paskaitas apie Lietuvos sociolingvistinę situaciją, kalbų politiką, miestų gyventojų ir lietuvių diasporos kalbinį elgesį. 

 

Tarptautinė konferencija Lietuvių kalbos institute

Gegužės 17 d. Lietuvių kalbos institute vyko tarptautinė leksikografų konferencija „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“. Joje pranešimus skaitė ir šie Taikomosios kalbotyros instituto darbuotojai:

  • prof. dr. Irena Smetonienė: „Žodyninė ir kognityvinė definicija: panašumai ir skirtumai“,
  • dr. Marius Smetona: „Sinonimų ir antonimų žodynų definicijos koncepto analizėje“,
  • dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė (su bendraautorėmis Erika Rimkute (VDU), Agne Bielinskiene (VDU), Jolanta Kovalevskaite (VDU)): „Lietuvių kalbos kolokacijų žodyno sudarymo principai ir eiga“.  

 

Vieša paskaita kultūros darbuotojams

Gegužės 9 d. TKI profesorė Irena Smetonienė seminare „Žmogus – žmogui, visuomenei, Tėvynei“ skaitė viešas paskaitas respublikinis etninės kultūros centrų darbuotojų, miestų, rajonų etninės kultūros metodininkų, nacionalinių, regioninių parkų etnografų (kultūrologų), amatų centrų vadovų, folkloro ansamblių ekspertų konsultantų, Tautodailininkų sąjungos skyrių vadovams: „Retorika – ne tik iškalbos menas“ ir „Kalba – raktas į žmogaus pasąmonę“. 

 

Kėdainiuose paminėta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Gegužės 8 d. Kėdainių rajono savivaldybėje, Mikalojaus Daukšos bibliotekoje įvyko renginys, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Pranešimus skaitė TKI instituto kalbininkai prof. dr. I. Smetonienė ir doc. dr. A. Smetona, pristatyta knyga „Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje“.

Daugiau informacijos >

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos