Sidebar

Bendras Vilniaus, Artois ir Varšuvos universitetų seminaras

Spalio 12 d. TKI darbuotojai Vitalija Kazlauskienė, Miroslaw Stasilo kartu su Vita Valiukiene (ARKSI) dalyvavo bendrame trijų universitetų (Vilniaus universiteto, Artois ir Varšuvos universitetų) seminare, skirtame žodžių junginiams. Seminaras vyko Varšuvos universitete. 

 

Dr. A. Valotkos pranešimas Europos Parlamente

Rugsėjo 27 d. TKI tyrėjas dr. A. Valotka Europos Parlamente vykusioje konferencijoje „Language Equality in the Digital Age“, skirtoje kalbos technologijoms ir skaitmeninei lygybei (ang. digital equality) daugiakultūrėje Europoje, skaitė pranešimą apie projektą LIEPA 2.

Pranešimo vaizdo medžiagą galima rasti čia >

 

Tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija

Š. m. rugsėjo 27–28 d. VU Filologijos fakultete vyko Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedros ir Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro organizuojama 25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“.

Jono Jablonskio darbai ypač reikšmingi lietuvių kalbai, taip pat – visai lietuvių tautai. Tad išties simboliška, kad jubiliejinė šio kalbininko atminimui pavadinta konferencija vyko Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo metais. Organizuojamoje konferencijoje buvo susitelkta į variantiškumo problemas senojoje raštijoje, tarmėse ir bendrinėje kalboje, taip pat kultūrinį variantiškumo aspektą.  

Konferencijoje dalyvavo 66 mokslininkai iš 14 įvairių pasaulio šalių, besidomintys įvairiais kalbos lygmenų variantiškumo aspektais. Taikomosios kalbotyros institutui konferencijoje atstovavo Lietuvių kalbos katedros mokslininkai: Vytautas Kardelis (plenarinis pranešimas „Arealinis tipologinis lietuvių kalbos tarmių kompleksiškumas“), Irena Smetonienė (plenarinis pranešimas „Sinonimijos ypatumai koncepto analizėje“), Marius Smetona („Mirties variantiškumas lietuvių kalboje“); Lituanistinių studijų katedros mokslininkė Laura Vilkaitė-Lozdienė (Agnė Bielinskienė, Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Laura Vilkaitė-Lozdienė „Lietuvių kalbos pastoviųjų junginių gramatinis variantiškumas“) ir doktorantė Justina Mandravickaitė („Kiekybiniai indikatoriai rašytinių tekstų funkcinių stilių analizėje“).

Projektą 25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“ finansavo Lietuvos mokslo taryba.

 

D. Liepinytė-Kytrienė apgynė daktaro disertaciją

Visos Fakulteto bendruomenės vardu sveikiname dr. Dianą Liepinytę-Kytrienę (Taikomosios kalbotyros institutas), kuri rugsėjo 26 d. sėkmingai apgynė daktaro disertaciją „Nuomonės lyderių kalbos ypatybės interneto naujienų portaluose“ (humanitarinių mokslų sritis, filologijos mokslo kryptis; mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė).

 

Monografija „Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje“ sulaukė recenzijos Lenkijoje

K. Rutkovskos, M. Smetonos ir I. Smetonienės monografija „Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje“, pasirodžiusi 2017 m. rudenį, jau susilaukė recenzijos. Ji išspausdinta lenkų žurnalo „Etnolingwistyka“ 30 numeryje. Recenzijos tekstą galima paskaityti >

 

Instituto mokslininkų darbai žurnale SPECTRUM

Pasirodė rudeninis Vilniaus universiteto mokslo populiarinimo žurnalo „Spectrum“ (28) numeris. Net trys šio žurnalo straipsniai susiję su Taikomosios kalbotyros instituto mokslininkų darbais.

Straipsnyje „Technologijos: mirtis ar išsigelbėjimas lietuvių kalbai?“ pristatomi projektų „Liepa“ darbai ir laukiami rezultatai. Projektas tiesiogiai susijęs su Lietuvių kalbos katedra, nes jam vadovauja asistentas Audrius Valotka, garsyno grupei - profesorius Vytautas Kardelis.

Kitame šio žurnalo straipsnyje „Jaunimas save tvirtai tapatina su tauta, bet nesieja su valstybe“ savo naujausiais tyrimais dalijasi Lietuvių kalbos katedros asistentas Marius Smetona.

Trečiame straipsnyje Mokslininkai tiria, koks likimas ištiks lietuvių kalbą emigracijoje rašoma apie Lituanistinių studijų katedros mokslininkių, vadovaujamų profesorės Meilutės Ramonienės, sociolingvistinius tyrimus lietuvių diasporoje.

Pavartyti žurnalą galima čia >

 

25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra ir Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras kviečia dalyvauti 25-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“. Konferencija vyks 2018 m. rugsėjo 27–28 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius.

Jono Jablonskio darbai ypač reikšmingi lietuvių kalbai, taip pat – visai lietuvių tautai. Tad išties simboliška, kad jubiliejinė šio kalbininko atminimui pavadinta konferencija vyksta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo metais.

Kadangi Jono Jablonskio darbai apėmė beveik visas kalbos sritis, organizuojamame mokslo renginyje ketinama susitelkti į variantiškumo problemas senojoje raštijoje, tarmėse ir bendrinėje kalboje, taip pat atskleisti kultūrinį variantiškumo aspektą.

Numatytos keturios konferencijos sekcijos, kuriose įvairiais lygmenimis bus gvildenami variantiškumo klausimai:

  1. bendrinės kalbos sekcija (fonetikos, akcentologijos, leksikos, gramatikos, sintaksės, stilistinis, socialinis variantiškumas, kodifikacijos reikšmė ir vartosenos įvairovė);
  2. dialektologijos ir fonologijos sekcija (leksinių vienetų, gramatinių formų ar sintaksinių struktūrų varijavimas tarmėse);
  3. etnolingvistikos sekcija (kultūrinis variantiškumo aspektas);
  4. senosios raštijos sekcija (diachroninė leksikologija ir leksikografija, žodžių vartosena, variantiškumas ir paplitimas senuosiuose tekstuose).

Daugiau informacijos apie konferenciją galima rasti čia.
Konferencijos programą galima parsisiųsti iš čia.

 

Puslapis 5 iš 15
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos