Sidebar

Tarybos 2022-02-03 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2023 m. vasario 3 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. 2023 m. Filologijos fakulteto veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 40)
 3. Filologijos fakulteto 2023 m. biudžeto projekto svarstymas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 20 min.)
 4. Skatinimo už studijų kokybę aprašo tvirtinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.)
 5. Skatinimo už ekspertinę veiklą ir mokslo sklaidą aprašo tvirtinimas (doc. Aistė Kučinskienė, 10 min.)
 6. Filologijos fakulteto bakalauro studijų programų planų atnaujinimas (dr. Linara Bartkuvienė, 15 min.)

Tarybos 2022-12-16 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. gruodžio 16 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11.00 val. Posėdžio trukmė – 90 min. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Dėl Rusų filologijos katedros pavadinimo keitimo (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 5 min.)
 3. 2023 m. Fakulteto veiklos plano svarstymas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 30 min.)
 4. Mokslo darbų vertinimo klausimai (dr. Artūras Ratkus, 30 min.) 
 5. 2023 m. Fakulteto mokslinių tyrimų krypčių ir programų svarstymas ir tvirtinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 20 min.)
 6. Dėl kandidato Valstybės Nepriklausomybės stipendijai gauti (doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, 10 min.)

Tarybos 2022-11-25 posėdžio darbotvarkė

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min. 

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. 2023 m. priėmimo į Filologijos fakulteto studijų programas plano svarstymas ir tvirtinimas (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 30 min.)
 3. Dėl kartotinių seminarų ir pratybų koeficiento (doc. Audronė Kučinskienė, 20 min.)
 4. Dėl slavistikos ateities (diskusijos tęsinys, 20 min.)
 5. Dėl profesorių konkursų (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė)
 6. Dėl FilF atstovo ekspertų grupėje nuo Lietuvos „Europos horizonto“ programoje (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė)
 7. Latvių kalbos vadovėlio (Agnė Navickaitė-Klišauskienė, Vytautas Rinkevičius, Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, SKAIDRĀK. Latviešu valoda lietuviešu studentiem) teikimas leidybai (doc. Vytautas Rinkevičius, 5 min.).
 8. Magistro darbų teikimas LMA aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri).
 9. Kiti klausimai.

Tarybos 2022-11-11 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. lapkričio 11 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimas, artimiausių posėdžių darbai (prof. Jurgis Pakerys, 10 min.)
 2. 2023 m. priėmimo į Filologijos fakulteto studijų programas plano svarstymas ir tvirtinimas (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 30 min.)
 3. Dėl kartotinių seminarų ir pratybų koeficiento (doc. Audronė Kučinskienė, 20 min.)
 4. Dėl slavistikos ateities (diskusijos tęsinys, 20 min.)
 5. Audronės Kučinskienės parengto Cicerono „Oratoriaus“ vertimo su komentarais teikimas leidybai (doc. Audronė Kučinskienė, 5–10 min.)

Tarybos 2022-10-28 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. spalio 28 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

Daktaro diplomo įteikimas Aleksandrai Šalkinei.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 3. 2022 m. studentų priėmimo analizė, SPK 2021–2022 m. m. ataskaitos, 2023 m. priėmimo į Filologijos fakulteto studijų programas plano svarstymas ir tvirtinimas (Studijų kolegijos pirmininkė asist. Linara Bartkuvienė, prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri; 40 min.). 
 4. Dėl kartotinių seminarų ir pratybų koeficiento (doc. Audronė Kučinskienė, 15 min.).
 5. Dėl paskaitų tvarkaraščių sudarymo VU Filologijos fakultete 2022/23 mokslo metų rudens semestre (stud. Simonas Granskas, 15 min.)
 6. Studijų programų privalomųjų dalykų pakeitimai (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)
 7. Kandidatų Rektoriaus mokslo premijai teikimas (prof. Nijolė Maskaliūnienė, 10 min.).
 8. Dainoros Pociūtės monografijos teikimas leidybai (prof. Brigita Speičytė, 5 min.)
 9. Semiotikos SPK atnaujinimas (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)

Tarybos 2022-10-14 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. spalio 14 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

Daktaro diplomų teikimas dr. Tomui Čeniui, dr. Astai Laugalienei, dr. Aleksandrai Šalkinei. Bernardo Brazdžionio ir Algimantos Railaitės-Pranckevičienės stipendijų teikimas.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Mobilumo finansavimo klausimai (prof. Inesa Šeškauskienė, doc. dr. Erika Sausverde, 25 min.)
 3. Krūvio apskaitos darbo grupės siūlymų svarstymas (25 min., prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius)
 4. Skatinimo už studijas ir už ekspertinę veiklą ir mokslo ir studijų komunikacijų tvarką rengimas (prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.)
 5. Dėl slavistikos studijų ateities (bendra diskusija, 15 min.)
 6. Dėl studijų įmokos mažinimo Ukrainos piliečiams, įstojusiems į VU iki 2022-02-24(prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 3 min.)
 7. Anglistikos studijų programos magistrantės (studento pažymėjimo nr. 2130344) prašymas dėl studijų įmokos sumažinimo 2022−2023 m.m. pavasario semestre (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 3 min.)
 8. Anglų filologijos ir Anglistikos studijų programų komiteto atnaujintos sudėties tvirtinimas (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 3 min.)
 9. Klasikinių studijų SPK atnaujinimas (2 min.)

Tarybos 2022-06-17 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. birželio 17 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 13 val. Posėdžio trukmė – 60 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės ir praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Tolesnio Tarybos darbo plano aptarimas ir tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 15 min.).
 3. Dėl studijų įmokos mažinimo (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 4. Lingvistikos krypties II pakopos studijų (SP „Dalykinė teisės kalba“ (6211NX021), „Kalbotyra“ (6211NX013), „Semiotika“ (6211NX020), „Viešojo diskurso lingvistika“ (6211NX012)) tobulinimo planas ir pažangos ataskaita (po išorinio vertinimo) (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min. pristatymas + 5 min. diskusija).
 5. Atnaujinto „Lietuvių filologijos“ SPK tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 6. Kiti klausimai:
  • 6.1 Prancūzų filologijos katedros vedėjo rinkimai (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
  • 6.2 Informacija apie LJMS organizuojamo geriausio humanitarinių mokslų magistro darbo konkursą (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
  • 6.3 Dėl Fakulteto dalyvavimo kofinansavimo konkurse tarptautinės patirties turintiems jauniesiems mokslininkams pritraukti (dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 15 min.).

Tarybos 2022-05-27 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. gegužės 27 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 60 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Dėl lėšų mokslininkų komandiruotėms ir kitiems tikslams (doc. dr. Erika Sausverde, 20 min.)
 3. Ukrainistikos studijos (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min. pristatymui ir 5 diskusijoms)
 4. Vertimo raštu MA programos 3 sem. atvėrimas atvykstantiems pagal Arqus (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)
 5. Dalykinės (teisės) kalbos magistrantūros studijų programos komiteto atnaujinimas (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)
 6. Kiti klausimai.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos