Sidebar

Tarybos posėdžio 2018-11-09 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. lapkričio 9 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. dr. Meilutė Ramonienė, 3 min.).
 2. Bendrosios kalbotyros ir Taikomosios kalbotyros jungtinio magistrantūros SPK sudėties ir pirmininko tvirtinimas (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė, 5 min.).
 3. SPK ataskaitos už 2017–2018 m. m. (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė, 15 min.).
 4. Dėl teikimo leidybai (10 min.):
  1. Dalios Čiočytės (sudarytoja), Astos Gustaitienės, Dalios Jakaitės, Marijaus Šidlausko kolektyvinė monografija Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra.
  2. Virginijos Stumbrienės ir Aurelijos Kaškelevičienės atnaujintas ir papildytas A2 lygio lietuvių kalbos vadovėlio Nė dienos be lietuvių kalbos pakartotinis leidimas.
  3. Irenos Fedorovič ir Miroslavo Davlevičiaus redaguojamas mokslinių darbų rinkinys Czeslawas Jankowskis (1857–1929) – tarp „čionyktiškumo“ ir europietiškumo (Czesław Jankowski (1857–1929) – między „tutejszością” a europejskością).
  4. Birutės Jasiūnaitės monografija Lietuvių velniavardžiai.
 5. Dėl kūrybinių atostogų prašymų (doc. dr. Jolantos Šinkūnienės ir asist. dr. Justinos Daunorienės, iš viso 5 min.).
 6. Dėl Baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkos (doc. dr. Linara Bartkuvienė, 5 min.).
 7. Dėl Baigiamųjų darbų gynimo komisijos reglamento tvirtinimo (doc. dr. Linara Bartkuvienė, 5 min.).
 8. Dėl informacijos apie fakulteto biudžetą, dėl funkcinių padalinių vadovų priemokų ir dėl išlaidų komandiruotėms, dengiamų iš Fakulteto biudžeto (prof. dr. Inesa Šeškauskienė ir Julija Šabasevičiūtė, 15 min.).
 9. Dėl neakademinio personalo pertvarkos (prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 10. Dėl Tarybos darbo plano (5 min.).
 11. Kiti klausimai (5 min.).

 

Tarybos posėdžio 2018-09-28 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. Meilutė Ramonienė, 5 min.)
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Meilutė Ramonienė, 5 min.)
 3. Vardinių premijų teikimas (prof. Dainora Pociūtė, 10 min.):
  – Bernardo Brazdžionio premija ir sveikinimo laiškas Monikai Andrulytei (Intermedialios literatūros studijos, II k. magistrantė), steigėjas – Lietuvių Fondas
  – Sofijos Čiurlionienės premijos diplomas magistrei Silvijai Stankevičiūtei (2018 m. baigė Literatūros antropologijos ir kultūros studijas VU), steigėjas – Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Fondas. (Čikaga, JAV).
 4. Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinės stipendijos teikimas (doc. Linara Bartkuvienė, 5 min.)
 5. Institutų vidinės struktūros, akademinių darinių ir jų vadovų tvirtinimas (Institutų direktoriai, 25 min.)
 6. Fakulteto logotipo, vėliavos, oficialių fakulteto blankų ir antspaudo tvirtinimas (5 min.).
 7. SPK pirmininkų tvirtinimas (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)
 8. SPK pirmininkų priedų skyrimo tvarka (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 9. Fakulteto leidinių aprobavimo tvarkos tvirtinimas (prof. Nijolė Maskaliūnienė, 10 min.)
 10. Dėl Aurelijos Griškevičienės papildytos ir atnaujintos „Norvegų kalbos gramatikos“ leidybos (5 min.)
 11. Fakulteto mokslinių tyrimų krypčių ir mokslinių tyrimų programų aprobavimas (prof. Nijolė Maskaliūnienė, 10 min.)
 12. Ataskaitos už kūrybines atostogas (doc. Giedrė Balčytytė-Kurtinienė, doc. Jurgis Pakerys, doc. Vytautas Rinkevičius, doc. Antanas Smetona, doc. Birutė Spraunienė; 25 min.)
 13. Kiti klausimai.

 

Tarybos posėdžio 2018-08-31 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio darbotvarkė (projektas).

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. Meilutė Ramonienė, 5 min.)
 2. Išrinktų institutų direktorių tvirtinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 3. Tarybos darbo plano tvirtinimas (prof. Meilutė Ramonienė, 10 min.)
 4. Oficialių fakulteto blankų ir antspaudo tvirtinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 5. SPK pirmininkų tvirtinimas (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 10 min.)
 6. Fakulteto leidinių aprobavimo tvarkos tvirtinimas (prof. Meilutė Ramonienė, 15 min.)
 7. Informacija apie 2018 m. priėmimą į bakalauro ir magistro studijas (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 10 min.)
 8. Mokslinių komandiruočių finansavimas Fakulteto lėšomis (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 9. Fakulteto auditorijų nuomos įkainiai (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)
 10. Kiti klausimai.

 

Tarybos posėdžio 2018-06-22 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. birželio 22 d. posėdžio darbotvarkė (projektas).

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Išrinktosios dekanės veiksmų plano pristatymas (prof. dr. Inesa Šeškauskienė, dalyvauja Universiteto rektorius prof. dr. Artūras Žukauskas, 20 min. pristatymas, 20 min. aptarimas).
 3. Būsimų prodekanų skaičiaus nustatymas, jų kandidatūrų ir funkcijų tvirtinimas (prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 20 min.).
 4. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 5. Dėl Tarybos darbo plano (birželio 29 d.) keitimo (doc. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 6. Kiti klausimai.

 

Tarybos posėdžio 2018-05-25 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. gegužės 25 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys)
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys)
 3. Dekano rinkimai (Rinkimų komisijos pirmininkė doc. dr. Viktorija Makarova)
 4. Informacija apie einamuosius Fakulteto reikalus (prof. dr. Meilutė Ramonienė)
 5. Dėl institutų direktorių rinkimo tvarkos (prof. dr. Meilutė Ramonienė)
 6. Dėl Fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo (doc. dr. Loreta Vilkienė; Taryboje svarstoma, tvirtina Universiteto rektorius)
 7. Dėl studijų įmokų mažinimo nuostatų (asist. dr. Aistė Kučinskienė)
 8. Dėl II pakopos studijų programos Šiaurės Europos kalbos ir kultūros koncepcijos (doc. dr. Erika Sausverde, doc. dr. Ieva Steponavičiūtė)
 9. Dėl lituanistinių I pakopos studijų programų keitimų (doc. dr. Brigita Speičytė)
 10. Dėl Vertimo bakalauro programos keitimų (prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė)
 11. Dėl jungtinio II pakopos literatūrologijos studijų programų komiteto (doc. dr. Nijolė Juchnevičienė)
 12. Dėl prof. dr. Genovaitės Dručkutės kūrybinių atostogų (prof. Genovaitė Dručkutė)
 13. Dėl prof. dr. Irenos Smetonienės kūrybinių atostogų (doc. dr. Loreta Vilkienė)
 14. Dėl doc. dr. Gustawo Juzalos mokymo priemonės „Partiendo para América [...]“ (doc. dr. Gustaw Juzala)
 15. Dėl BUS dalykų tvirtinimo: Mitologija, kalba, kultūra ir Language in social leadership (pristato doc. dr. Nijolė Juchnevičienė)

 

Tarybos posėdžio 2018-04-20 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. balandžio 20 d. posėdžio darbotvarkė (projektas).

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
 3. Fakulteto 2018 m. biudžeto aptarimas.
 4. Dėl Fakulteto institutų nuostatų tvirtinimo.
 5. Dėl preliminaraus dekano rinkimų grafiko.
 6. Dėl doc. dr. Kingos Geben kūrybinių atostogų.
 7. Dėl prof. dr. Eleonoros Lassan afiliacijos.
 8. Dėl prof. dr. Genovaitės Dručkutės mokymo priemonės „Viduramžių literatūra. XII amžius“ tvirtinimo leidybai.
 9. Dėl studijų įmokos mažinimo.
 10. Dėl magistro studijų studentų tvarkaraščių.

 

Tarybos posėdžio 2018-02-27 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. vasario 27 d. posėdžio darbotvarkė (projektas):

Posėdis vyksta Kristijono Donelaičio auditorijoje, pradžia – 15 val.

 • Profesoriaus ir docento vardų atestatų teikimas (doc. dr. Jurgis Pakerys).
 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys).
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys).
 3. Dekano rinkimai (Rinkimų komisijos pirmininkė doc. dr. Viktorija Makarova).
 4. Artimiausio Tarybos posėdžio (kovo 2 d.) nukėlimas (dekanė prof. dr. Meilutė Ramonienė).
 5. Klasikinės filologijos studijų programos keitimų tvirtinimas (prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė).
 6. Doc. dr. Birutės Kabašinskaitės mokymo priemonės tvirtinimas leidybai (doc. dr. Jurgis Pakerys).
 7. Dėl studentų kvotos mažinimo studijų programai Lietuvių filologija ir užsienio kalba (prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė).
 8. Kiti klausimai.

 

Tarybos 2017–2018 akademinių metų darbo planas

Filologijos fakulteto tarybos 2017–2018 akademinių metų darbo planas

Tarybos darbo planas atnaujintas pagal Tarybos posėdžių sprendimus 2018 m. kovo mėn.

Posėdžio dataKlausimaiAtsakingi asmenys
2018-02-05 Dekano rinkimai Fakulteto rinkimų komisija
2018-02-27 Pakartotiniai dekano rinkimai Fakulteto rinkimų komisija
2018-03-23 Filologijos fakulteto ir Užsienio kalbų instituto 2017 m. veiklos ir finansinių ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas

Fakulteto pajamų ir išlaidų 2018 m. metinės sąmatos svarstymas ir tvirtinimas
Dekanė prof. dr. Meilutė Ramonienė, direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė


Dekanas
2018-04-27 Eilinis posėdis  
2018-05-25 Eilinis posėdis  
2018-06-29 Bakalauro ir magistro studijų programų komitetų ataskaitos Studijų prodekanas

Visi Fakulteto bendruomenės nariai turi teisę siūlyti Taryboje svarstytinus klausimus, apie kuriuos prašome el. paštu pranešti Tarybos pirmininkui ir sekretoriui ne vėliau nei prieš 7 darbo dienas iki artimiausio numatyto posėdžio.

Tarybos darbo planas taip pat gali būti randamas FLF tinklalapio meniu skiltyje, skirtoje Tarybai ir jos naujienoms.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos