Sidebar

Tarybos 2021-11-26 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

Posėdžiui pirmininkaus ir 1−5 klausimus pristatys dekanė prof. Inesa Šeškauskienė.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (2).
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (2).
 3. Naujo Tarybos pirmininko rinkimai (20).
 4. 2022 m. Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės sąmatos svarstymas (20 min.).
 5. Ginčų komisijos sudėties atnaujinimas (5 min.).
 6. Dėl MTG steigimo ARKSI (doc. Nijolė Juchnevičienė, 10 min.).
 7. Kiti klausimai. 

Tarybos 2021-10-29 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. spalio 29 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

 1. Bernardo Brazdžionio stipendijos skyrimas (prof. Brigita Speičytė, 5 min.).
 2. Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinės stipendijos teikimas (mecenatas Andrius Pranckevičius, 5 min.).
 3. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. Meilutė Ramonienė, 2).
 4. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Meilutė Ramonienė, 2).
 5. Pedagoginių vardų suteikimo svarstymas (prof. Bonifacas Stundžia, 15 min.).
 6. 2022 m. priėmimo į FLF vykdomas studijas planas: studijų programos sąrašas (BA ir MA) ir numatomas studentų skaičius (BA) (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 7. Vertimo MVG klausytojos įmokos mažinimas (dėl neįgalumo) (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 8. Darbo grupės, rengiančios dėstytojų krūvio apskaitos atnaujinimą, informacija (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 10 min.).
 9. Kiti klausimai.

Tarybos 2021-09-24 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (2 min.).
 2. Praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimas (3 min.).
 3. 2021/2022 m.m. Tarybos darbo plano tvirtinimas (prof. M. Ramonienė, 5 min.).
 4. Dėl Fakulteto nuostatų 37 punkto pakeitimo (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 5. Fakulteto priėmimo-atestacijos komisijos atnaujintos sudėties tvirtinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 6. Siūlymas Lietuvos mokslo premijų konkursui (doc. Erika Sausverde, 5 min.).
 7. Siūlymas į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius (pristato doc. Vilma Zubaitienė, 5 min.).
 8. Virginijos Stumbrienės, Ingos Daraškienės, Linos Vaškevičienės lietuvių kalbos vadovėlio „Sėkmės!“ teikimas leidybai (prof. Loreta Vilkienė, 5 min.).
 9. Studijų kolegijos sudėties atnaujinimas (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 10. Anglų filologijos ir Anglistikos SPK sudėties atnaujinimas (doc. Linara Bartkuvienė, 5 min.).
 11. Gretutinių studijų programų atnaujinimas: baigiamojo egzamino įtraukimas į 7 sem. (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 12. Kalbotyros magistrantūros SPK pirmininkės keitimas (prof. Loreta Vilkienė, 5 min.).
 13. Vertimo studijų plano atnaujinimas (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 14. Studentės prašymas dėl studijų įmokos sumažinimo (dėl neįgalumo) (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 15. Naujos LKTVI Lyginamųjų literatūros studijų MTG vadovės tvirtinimas (dr. Aistė Kučinskienė, 5 min.).
 16. Kiti klausimai.

Tarybos 2021-05-28 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. gegužės 28 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (5 min.).
 2. Praėjusių posėdžių protokolų (04 16, 04 30, 05 05) tvirtinimas (5 min.).
 3. Filologijos fakulteto rinkimų komisijos sudėties atnaujinimas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 5 min.).
 4. Atnaujinto Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo svarstymas (prof. Irina Melnikova, 15 min.).
 5. Naujo Mokslo kolegijos nario-kalbininko rinkimai (10 min.).
 6. Kandidatų siūlymai į Doktorantūros komiteto narius (10 min.).
 7. Elvyros Petrašiūnienės, Aušros Valančiauskienės, Linos Vaškevičienės, Kristinos Jakaitės-Bulbukienės, Vaidos Našlėnaitės-Eberhardt parengtos mokomosios knygos „Langas į lietuvių kalbą“ teikimas leidybai (dr. Vaida Našlėnaitė-Eberhardt, 5 min.).
 8. Studijų programų planų atnaujinimas (Klasikinė filologija (BA); Intermedialios literatūros studijos (MA)) (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 9. Naujas BUS modulis „Lytis kultūroje“ (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Eglė Kačkutė-Hagan, 10 min.).
 10. Dėstytojų darbo laiko apskaitos tvarkos atnaujinimas (darbo grupės informacija) (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 11. Dėl Medijų lingvistikos centro laikinojo vedėjo (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 5 min.).
 12. Kiti klausimai. 

Tarybos 2021-04-16 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. balandžio 16 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val.

 • Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 • Fakulteto 2020 m. finansinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 • Prioritetinių tematikų poreikis priimant į doktorantūros studijas.
 • Doktorantų seminarų klausimas.

Tarybos 2021-03-26 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. kovo 26 d.  posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
 3. Fakulteto 2020 m. finansinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 4. Filologijos fakulteto 2021 m. veiklos plano tikslinimas (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 5. Atnaujintų Institutų nuostatų tvirtinimas (prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 6. Atnaujinto Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo svarstymas (prof. Irina Melnikova, 10 min.).
 7. Literatūrologijos MA SPK sudėties tikslinimas (doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 8. Darbo grupės dėl lektorių padėties Filologijos fakultete informacija (dr. Aistė Kučinskienė, 15 min.).
 9. Kreipimasis dėl 0,8 koeficiento taikymo seminarų 2, 3 ir kt. grupėms (prof. Meilutė Ramonienė, 10 min.).
 10. Diskusija dėl doktorantų seminarų (prof. Meilutė Ramonienė, 10 min.).

2021-02-26 Tarybos posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. vasario 26 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
 3. Dekano pateiktos Fakulteto veiklos metinės ataskaitos svarstymas, tvirtinimas ir teikimas Rektoriui išvados dėl Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 30 min.).
 4. Filologijos fakulteto Strateginio plano tikslinimas (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 15 min.).
 5. Fakulteto mokslininkų kandidatūrų teikimas Skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus 2020 m. konkursui. 

2020-12-11 Tarybos posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2020 m. gruodžio 11 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
 3. Fakulteto struktūrinės reformos aptarimas / Fakulteto bendruomenės apklausos rezultatai.
 4. Žurnalo „Verbum“ redkolegijos atnaujinimas (pristato prof. Danguolė Melnikienė).
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos