Sidebar

Tarybos 2022-06-17 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. birželio 17 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 13 val. Posėdžio trukmė – 60 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės ir praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Tolesnio Tarybos darbo plano aptarimas ir tvirtinimas (prof. dr. Jurgis Pakerys, 15 min.).
 3. Dėl studijų įmokos mažinimo (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 4. Lingvistikos krypties II pakopos studijų (SP „Dalykinė teisės kalba“ (6211NX021), „Kalbotyra“ (6211NX013), „Semiotika“ (6211NX020), „Viešojo diskurso lingvistika“ (6211NX012)) tobulinimo planas ir pažangos ataskaita (po išorinio vertinimo) (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min. pristatymas + 5 min. diskusija).
 5. Atnaujinto „Lietuvių filologijos“ SPK tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 6. Kiti klausimai:
  • 6.1 Prancūzų filologijos katedros vedėjo rinkimai (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
  • 6.2 Informacija apie LJMS organizuojamo geriausio humanitarinių mokslų magistro darbo konkursą (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
  • 6.3 Dėl Fakulteto dalyvavimo kofinansavimo konkurse tarptautinės patirties turintiems jauniesiems mokslininkams pritraukti (dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 15 min.).

Tarybos 2022-05-27 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. gegužės 27 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 60 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Dėl lėšų mokslininkų komandiruotėms ir kitiems tikslams (doc. dr. Erika Sausverde, 20 min.)
 3. Ukrainistikos studijos (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min. pristatymui ir 5 diskusijoms)
 4. Vertimo raštu MA programos 3 sem. atvėrimas atvykstantiems pagal Arqus (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)
 5. Dalykinės (teisės) kalbos magistrantūros studijų programos komiteto atnaujinimas (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)
 6. Kiti klausimai.

Tarybos 2022-04-29 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. balandžio 29 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Kūrybinių atostogų tvarkos aprašo projektas (tęsiamas pirminio projekto ir Tarybos darbo grupės pateiktų keitimų svarstymas, 30 min.)
 3. Doktorantūros klausimai (tęsiamas svarstymas, 25 min.)
 4. Dėl lėšų mokslininkų komandiruotėms ir kitiems tikslams (doc. dr. Erika Sausverde, 20 min.)
 5. Maksimalūs studijuojančiųjų skaičiai grupėse (prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.)
 6. Ukrainistikos studijų koncepcija (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 10 min.)
 7. Studijų programų, kurios nebevykdomos, išregistravimas, studentams baigus studijas: (Anglų ir rusų kalbos [6121NX011]; Lietuvių filologija ir užsienio kalba [6121NX022]; Bendroji kalbotyra [6211NX014]) (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min)
 8. Papildomųjų studijų „Lietuvių filologija (kalbotyra)“ ir „Rusų filologija“ kainos (prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min).
 9. Kiti klausimai.

Tarybos 2022-03-25 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. kovo 25 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Jono Balkevičiaus (84) aud., pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Kūrybinių atostogų tvarkos aprašo projektas (pristato prof. Irina Melnikova, 20 min.)
 3. Leidinių aprobavimo tvarkos aprašo projekto atnaujinta redakcija (pristato prof. Irina Melnikova, 20 min.)
 4. Studijų programų atnaujinimai 2022 m. priėmimui (doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 10 min.).
 5. Doktorantūros klausimai (prof. Meilutė Ramonienė; prof. Inesa Šeškauskienė, 35 min.)
 6. Kiti klausimai.

Tarybos 2021-02-25 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2022 m. vasario 25 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks MS Teams platformoje, pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas, informacija apie artimiausius posėdžius (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. 2022 m. Fakulteto veiklos plano tvirtinimas (mokslas, studijos, bendruomenė) (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 20 min.)
 3. Dekanės pateiktos Fakulteto veiklos metinės ataskaitos svarstymas, tvirtinimas ir teikimas Rektoriui išvados dėl Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 20 min.)
 4. Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės 2021 m. sąmatos įvykdymo ataskaitos svarstymas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 20 min.)
 5. VU FLF studentų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka (pristato prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)
 6. Atnaujinti Anglistikos ir Rusistikos magistrantūros studijų planai (visų specializacijų) (pristato Studijų kolegijos pirmininkė Jūratė Levina, 5 min.)
 7. Intermedialių literatūros studijų MA ir Literatūros antropologijos ir kultūros MA SPK atnaujinimas (pristato studijų prodekanė Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.)

Tarybos 2021-12-17 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks Vinco Krėvės (118) auditorijoje, pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 3. Tarybos pirmininko pavaduotojo(s) tvirtinimas (prof. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 4. 2021 m. studentų priėmimo analizė ir SPK 2020–2021 m. m. ataskaitos(doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 25 min.).
 5. 2022 m. mokslo tiriamojo darbo užduoties tvirtinimas (prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 6. 2022 m. Fakulteto veiklos plano tvirtinimas (prof. Inesa Šeškauskienė, 20 min.).
 7. Teikimas Rektoriui skelbti konkursą eiti profesoriaus pareigas (prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 8. Dokumento, reglamentuojančio mokslininkų 1000 eurų krepšelį, papildymas (doc. Erika Sausverde, 10 min.).
 9. LKVTI emerito prof. Arūno Sverdiolo sudarytos knygos „Algirdas Julius Greimas. Pokalbiai“ teikimas leidybai (doc. Jūratė Levina, 5 min.).
 10. Klasikinės filologijos katedros asistentės dr. Jovitos Dikmonienės parengtos studijų knygos „Anagnorisė antikinėje dramoje“ teikimas leidybai (doc. Audronė Kučinskienė, 5 min.).
 11. Kiti

Tarybos 2021-11-26 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

Posėdžiui pirmininkaus ir 1−5 klausimus pristatys dekanė prof. Inesa Šeškauskienė.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (2).
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (2).
 3. Naujo Tarybos pirmininko rinkimai (20).
 4. 2022 m. Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės sąmatos svarstymas (20 min.).
 5. Ginčų komisijos sudėties atnaujinimas (5 min.).
 6. Dėl MTG steigimo ARKSI (doc. Nijolė Juchnevičienė, 10 min.).
 7. Kiti klausimai. 

Tarybos 2021-10-29 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. spalio 29 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val. Posėdžio trukmė – 90 min.

 1. Bernardo Brazdžionio stipendijos skyrimas (prof. Brigita Speičytė, 5 min.).
 2. Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinės stipendijos teikimas (mecenatas Andrius Pranckevičius, 5 min.).
 3. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. Meilutė Ramonienė, 2).
 4. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. Meilutė Ramonienė, 2).
 5. Pedagoginių vardų suteikimo svarstymas (prof. Bonifacas Stundžia, 15 min.).
 6. 2022 m. priėmimo į FLF vykdomas studijas planas: studijų programos sąrašas (BA ir MA) ir numatomas studentų skaičius (BA) (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 7. Vertimo MVG klausytojos įmokos mažinimas (dėl neįgalumo) (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 8. Darbo grupės, rengiančios dėstytojų krūvio apskaitos atnaujinimą, informacija (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 10 min.).
 9. Kiti klausimai.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos