Sidebar

Tarybos 2021-04-16 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. balandžio 16 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val.

 • Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 • Fakulteto 2020 m. finansinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 • Prioritetinių tematikų poreikis priimant į doktorantūros studijas.
 • Doktorantų seminarų klausimas.

Tarybos 2021-03-26 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. kovo 26 d.  posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
 3. Fakulteto 2020 m. finansinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 4. Filologijos fakulteto 2021 m. veiklos plano tikslinimas (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 5. Atnaujintų Institutų nuostatų tvirtinimas (prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.).
 6. Atnaujinto Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo svarstymas (prof. Irina Melnikova, 10 min.).
 7. Literatūrologijos MA SPK sudėties tikslinimas (doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5 min.).
 8. Darbo grupės dėl lektorių padėties Filologijos fakultete informacija (dr. Aistė Kučinskienė, 15 min.).
 9. Kreipimasis dėl 0,8 koeficiento taikymo seminarų 2, 3 ir kt. grupėms (prof. Meilutė Ramonienė, 10 min.).
 10. Diskusija dėl doktorantų seminarų (prof. Meilutė Ramonienė, 10 min.).

2021-02-26 Tarybos posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. vasario 26 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
 3. Dekano pateiktos Fakulteto veiklos metinės ataskaitos svarstymas, tvirtinimas ir teikimas Rektoriui išvados dėl Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 30 min.).
 4. Filologijos fakulteto Strateginio plano tikslinimas (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 15 min.).
 5. Fakulteto mokslininkų kandidatūrų teikimas Skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus 2020 m. konkursui. 

2020-12-11 Tarybos posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2020 m. gruodžio 11 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
 3. Fakulteto struktūrinės reformos aptarimas / Fakulteto bendruomenės apklausos rezultatai.
 4. Žurnalo „Verbum“ redkolegijos atnaujinimas (pristato prof. Danguolė Melnikienė).

Tarybos 2020-11-27 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams Tarybos grupėje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (prof. M. Ramonienė, 2 min.).
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (prof. M. Ramonienė, 2 min.).
 3. FilF mokslo temų sąrašo tvirtinimas su suformuluota nauja užduotimi 2021 metams (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 10 min.). 
 4. 2021 m. Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės sąmatos svarstymas (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, 15 min.).
 5. Filf Strateginio plano 2021 m. rodikliai (dekanė prof. Inesa Šeškauskienė, prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri 20 min.).
 6. SPK ataskaitos už studijų programų vykdymą (prodekanė doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, Studijų kolegijos pirmininkė doc. dr. Linara Bartkuvienė, 15 min.).
 7. BUS’ų seminarų krūvio apskaičiavimas. Siūlymas: BUS’ų seminarams ne gimtąja kalba netaikyti koeficiento 0,8 (prof. B. Stundžia, 5 min.). 
 8. Aldono Pupkio studijos „Lietuvių bendrinė tartis“ teikimas leidybai (doc. Vilma Zubaitienė, 5 min.).
 9. Daliaus Jarmalavičiaus, Virginijos Jūratės Pukevičiūtės ir Dalios Bukauskaitės metodinės priemonės „Deutsch für Mediziner“ teikimas leidybai (doc. Dalius Jarmalavičius, 5 min.).
 10. Dėl darbo grupės dėl lektorių padėties fakultete sudėties patvirtinimo (dr. Aistė Kučinskienė, 5 min.).
 11. Fakulteto doktorantūros aptarimas (prof. M. Ramonienė, 10 min.).

Tarybos 2020-10-30 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2020 m. spalio 30 d. virtualaus posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyks MS Teams Tarybos grupėje nuo 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
 3. Fakulteto struktūrinės reformos aptarimas / Fakulteto bendruomenės apklausos rezultatai (prof. L. Vilkienė, prof. B. Stundžia).
 4. Dėl kūrybinių atostogų suteikimo tvarkos (prof. Irina Melnikova).
 5. Dėl skatinimo už pripažintus finansuotinais, bet finansavimo negavusius mokslo projektus (prof. Irina Melnikova).
 6. Studijų programų, į kurias skelbiamas priėmimas 2021 m., sąrašas (doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri).
 7. Kūrybinių atostogų ataskaitos.
 8. Prašymas kūrybinėms atostogoms. 
 9. Dėl straipsnių rinkinio (red. I.Fedorovič, M.Davlevič, K.Geben) ,,Su Erelio ir Vyčio ženklais. Lenkijos ir Lietuvos moksliniai ir kultūriniai ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje [Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego]“ teikimo leidybai (doc. M. Davlevič).
 10. Klausimas dėl lektorių padėties fakultete (dr. J. Katkuvienė ir dr. A. Kučinskienė).
 11. Dėl dėstytojų krūvių ir įdarbinimo.
 12. Kiti klausimai.

Tarybos 2020-04-24 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2020 m. balandžio 24 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta MS Teams platformoje, pradžia – 11 val., registracija nuo 10:50.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas ( Meilutė Ramonienė, 2 min.).
 2. Praėjusio posėdžio (03 26 d.) protokolo tvirtinimas ( Meilutė Ramonienė, 2 min.).
 3. Filologijos fakulteto 2020 m. veiklos plano teikimas tvirtinti ( Inesa Šeškauskienė, 20 min.).
 4. Įsakymo projekto ,,Dėl trumpalaikės Filologijos fakulteto patalpų nuomos kainų patvir-tinimo“ svarstymas (prof. Inesa Šeškauskienė, 15 min.).
 5. Mokslo kolegijos nuostatų tvirtinimas (prof. Nijolė Maskaliūnienė, 20  min.).
 6. Atnaujinto Literatūros antropologijos ir kultūros studijų plano tvirtinimas (doc. Diana Šileikaitė-Kaishauri, 5  min.).
 7. BKKI Vokiečių filologijos katedros docentės Linos Plaušinaitytės prašymas kūrybinėms atostogoms 2020–2021 m.m. rudens semestre (doc. Lina Plaušinaitytė, 2 min.).
 8. Kiti klausimai.

Posėdį bus galima stebėti per MS Teams >

Tarybos 2020-02-28 posėdžio darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2020 m. vasario 28 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val., posėdžio trukmė 90 min.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Praėjusių posėdžių protokolų tvirtinimas.
 3. Dekano pateiktos Fakulteto veiklos metinės ataskaitos svarstymas, tvirtinimas ir teikimas Rektoriui išvados dėl Fakulteto veiklos plano įgyvendinimo (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė).
 4. Fakulteto pajamų ir išlaidų metinės 2019 m. sąmatos įvykdymo ataskaitos svarstymas (pristato prof. dr. Inesa Šeškauskienė).
 5. Atnaujintas Anglų ir kitos užsienio kalbos bakalauro studijų programos planas (pristato prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri).
 6. Dėl naujos užsienio piliečiams skirtos pirmosios pakopos studijų programos „Lituanistinės studijos“ (pristato prodekanė doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri).
 7. Nauji BUS moduliai:

                 1) History of Baltic Culture (EN), prof. Bonifacas Stundžia, doc. dr. Vytautas Rinkevičius;

                 2) Linguistic Diversity (EN), prof. Axel Holvoet, dr. Vladimir Panov;

                 3) Mokėjimas mokytis ‒ mokymasis gyvenimui (LT), doc. dr. Virginija Pukevičiūtė;

                4) Vilnius kultūrų sankryžoje (XIX‒XX a. 1 p.) (RU arba LT), doc. dr. Pavel Lavrinec, dr. Julija Snežko.

 1. Lauros Giniūnienės ir Irenos Snukiškienės parengtos metodinės priemonės „Reading for Students of Informatics“ Matematikos ir informatikos fakulteto  studentams teikimas leidybai.
 2. Annos Ruskan mokomosios knygos „Attitudinal and epistemic dimensions of evaluation: form, meaning and discursive contexts“ teikimas leidybai.
 3. Dėl VU leidyklos, kaip vieno iš mokslo žurnalo „Taikomoji kalbotyra“ (ISSN: 2029-8935) žurnalo leidėjų kartu su Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LITAKA) (pristato prof. dr. Meilutė Ramonienė).
 4. Kiti klausimai.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos