Sidebar

Tarybos posėdžio 2018-02-05 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. vasario 5 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta Kristijono Donelaičio auditorijoje, pradžia – 17 val.

 1. Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinės stipendijos teikimas (pristato prof. habil. dr. Aurelija Usonienė).
 2. Posėdžio darbotvarkės ir praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (pristato doc. dr. Jurgis Pakerys).
 3. Dekano rinkimai (pristato Rinkimų komisijos pirmininkė doc. dr. Viktorija Makarova).
 4. Dėl Fakulteto 2017 m. finansinės ataskaitos svarstymo ir tvirtinimo datos keitimo (pristato dekanė prof. dr. Meilutė Ramonienė).
 5. Dėl antrosios pakopos studijų programų Bendroji kalbotyra (6211NX014) ir Taikomoji kalbotyra (6211NX013) (N01 Lingvistika) komiteto tvirtinimo (pristato prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė).
 6. Dėl pirmosios pakopos studijų programos Rusų filologija (6121NX025) ir antrosios pakopos studijų programos Rusistika (6211NX023) (N04 Filologija pagal kalbą) komiteto tvirtinimo (pristato prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė).
 7. Dėl dr. Gintarės Judžentytės paskaitų konspekto „Semantikos įvadas“ teikimo leidybai (pristato doc. dr. Loreta Vilkienė).
 8. Kiti klausimai.

 

Patikslinta Tarybos posėdžio 2017-12-22 darbotvarkė

Patikslinta Filologijos fakulteto tarybos posėdžio, vyksiančio 2017 m. gruodžio 22 d., darbotvarkė

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Tarybos posėdžio, vykusio 2017 m. gruodžio 4 d., protokolo tvirtinimas.
 3. Dekanato informacija.
 4. Dėl Fakulteto mokslo kolegijos sudarymo.
 5. Tarybos 2017–2018 akademinių metų darbo plano svarstymas ir tvirtinimas.
 6. Doc. dr. Birutės Kabašinskaitės kūrybinių atostogų ataskaita.
 7. Dėl Lenkų filologijos studijų programos komiteto sudėties.
 8. Dėl Skandinavistikos (bakalauro pakopos) studijų programos komiteto sudėties.
 9. Dėl lituanistikos statuso Fakultete.
 10. Kiti klausimai.

Tarybos posėdžio 2017-12-22 darbotvarkė

Preliminari Filologijos fakulteto tarybos posėdžio, vyksiančio 2017 m. gruodžio 22 d., darbotvarkė:

 1. Tarybos posėdžio, vykusio 2017 m. gruodžio 4 d., protokolo tvirtinimas.
 2. Tarybos darbo plano svarstymas.
 3. Doc. dr. Birutės Kabašinskaitės kūrybinių atostogų ataskaita.
 4. Dėl Lenkų filologijos studijų programos komiteto sudėties atnaujinimo.
 5. Dėl lituanistikos statuso Fakultete.
 6. Kiti klausimai.

Tarybos posėdžio 2017-12-04 darbotvarkė

 1. Tarybos posėdžio, vykusio 2017-11-24, protokolo tvirtinimas.
 2. Tarybos darbo reglamento svarstymas (pristato prof. I. Šeškauskienė).
 3. Tarybos pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus rinkimai.
 4. Kandidatūrų LMA doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursui svarstymas (asist. dr. Marius Smetona ir asist. dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė); kandidatūrų LMA studentų konkursui svarstymas (Auksė Beatričė Katarskytė - bakalaurė, Modestas Talačka - magistras).
 5. Doc. Jurgio Pakerio kūrybinių atostogų prašymas.
 6. Užsienio kalbų instituto I pakopos studijų programos „Anglų ir rusų kalbos“ ir II pakopos studijų programos „Medijų lingvistika“ komitetų sujungimas (pristato R. Kriaučiūnienė).
 7. Doktorantūros studijų programos tvirtinimas.
 8. Kiti klausimai.

Posėdis vyks J.Balkevičiaus aud. 17.00 val.

Taryba patvirtino Filologijos fakulteto Dekano rinkimų grafiką

Taryba patvirtino Filologijos fakulteto Dekano rinkimų grafiką:

 1. Gruodžio 5–19 d. vyksta kandidatų kėlimas;
 2. Gruodžio 20 d. skelbiamas išsikėlusių kandidatų sąrašas;
 3. 2018 sausio 5 d. baigiasi terminas kandidatūros dalyvauti Dekano rinkimuose atsiėmimui;
 4. 2018 sausio 8–19 d. vyksta kandidatų diskusijos su fakulteto bendruomene;
 5. 2018 vasario 5 d. vyksta Dekano rinkimai fakulteto Taryboje;
 6. 2018 vasario 6 d. Fakulteto rinkimų komisija skelbia fakulteto interneto svetainėje Dekano rinkimų rezultatus.

Vadovaujantis Filologijos fakulteto nuostatais (patvirtintais VU Senato 2017 m. birželio 13 d. Nr. S-2017-7-6):
„23. Dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Statute keliamus reikalavimus“; daugiau žr. Statuto 28 straipsnio 4 dalyje.

28. Dekaną iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Statuto ir šių nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. Dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių.

Daugiau apie Dekano rinkimus žr. Filologijos fakulteto nuostatų IV skyriuje.

Kandidatai dalyvauti Filologijos fakulteto Dekano rinkimuose pateikia el. paštu  (rinkimų komisijos pirmininkė) ir el. paštu  (rinkimų komisijos narė) skanuotą prašymą registruoti jų kandidatūrą (prašymo formą žr. prisegtame dokumente).

Filologijos fakulteto rinkimų komisija

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos