Sidebar

Tarybos posėdžio 2018-05-25 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. gegužės 25 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys)
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys)
 3. Dekano rinkimai (Rinkimų komisijos pirmininkė doc. dr. Viktorija Makarova)
 4. Informacija apie einamuosius Fakulteto reikalus (prof. dr. Meilutė Ramonienė)
 5. Dėl institutų direktorių rinkimo tvarkos (prof. dr. Meilutė Ramonienė)
 6. Dėl Fakulteto skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkos aprašo (doc. dr. Loreta Vilkienė; Taryboje svarstoma, tvirtina Universiteto rektorius)
 7. Dėl studijų įmokų mažinimo nuostatų (asist. dr. Aistė Kučinskienė)
 8. Dėl II pakopos studijų programos Šiaurės Europos kalbos ir kultūros koncepcijos (doc. dr. Erika Sausverde, doc. dr. Ieva Steponavičiūtė)
 9. Dėl lituanistinių I pakopos studijų programų keitimų (doc. dr. Brigita Speičytė)
 10. Dėl Vertimo bakalauro programos keitimų (prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė)
 11. Dėl jungtinio II pakopos literatūrologijos studijų programų komiteto (doc. dr. Nijolė Juchnevičienė)
 12. Dėl prof. dr. Genovaitės Dručkutės kūrybinių atostogų (prof. Genovaitė Dručkutė)
 13. Dėl prof. dr. Irenos Smetonienės kūrybinių atostogų (doc. dr. Loreta Vilkienė)
 14. Dėl doc. dr. Gustawo Juzalos mokymo priemonės „Partiendo para América [...]“ (doc. dr. Gustaw Juzala)
 15. Dėl BUS dalykų tvirtinimo: Mitologija, kalba, kultūra ir Language in social leadership (pristato doc. dr. Nijolė Juchnevičienė)

 

Tarybos posėdžio 2018-04-20 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. balandžio 20 d. posėdžio darbotvarkė (projektas).

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas.
 3. Fakulteto 2018 m. biudžeto aptarimas.
 4. Dėl Fakulteto institutų nuostatų tvirtinimo.
 5. Dėl preliminaraus dekano rinkimų grafiko.
 6. Dėl doc. dr. Kingos Geben kūrybinių atostogų.
 7. Dėl prof. dr. Eleonoros Lassan afiliacijos.
 8. Dėl prof. dr. Genovaitės Dručkutės mokymo priemonės „Viduramžių literatūra. XII amžius“ tvirtinimo leidybai.
 9. Dėl studijų įmokos mažinimo.
 10. Dėl magistro studijų studentų tvarkaraščių.

 

Tarybos posėdžio 2018-02-27 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. vasario 27 d. posėdžio darbotvarkė (projektas):

Posėdis vyksta Kristijono Donelaičio auditorijoje, pradžia – 15 val.

 • Profesoriaus ir docento vardų atestatų teikimas (doc. dr. Jurgis Pakerys).
 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys).
 2. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys).
 3. Dekano rinkimai (Rinkimų komisijos pirmininkė doc. dr. Viktorija Makarova).
 4. Artimiausio Tarybos posėdžio (kovo 2 d.) nukėlimas (dekanė prof. dr. Meilutė Ramonienė).
 5. Klasikinės filologijos studijų programos keitimų tvirtinimas (prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė).
 6. Doc. dr. Birutės Kabašinskaitės mokymo priemonės tvirtinimas leidybai (doc. dr. Jurgis Pakerys).
 7. Dėl studentų kvotos mažinimo studijų programai Lietuvių filologija ir užsienio kalba (prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė).
 8. Kiti klausimai.

 

Tarybos 2017–2018 akademinių metų darbo planas

Filologijos fakulteto tarybos 2017–2018 akademinių metų darbo planas

Tarybos darbo planas atnaujintas pagal Tarybos posėdžių sprendimus 2018 m. kovo mėn.

Posėdžio dataKlausimaiAtsakingi asmenys
2018-02-05 Dekano rinkimai Fakulteto rinkimų komisija
2018-02-27 Pakartotiniai dekano rinkimai Fakulteto rinkimų komisija
2018-03-23 Filologijos fakulteto ir Užsienio kalbų instituto 2017 m. veiklos ir finansinių ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas

Fakulteto pajamų ir išlaidų 2018 m. metinės sąmatos svarstymas ir tvirtinimas
Dekanė prof. dr. Meilutė Ramonienė, direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė


Dekanas
2018-04-27 Eilinis posėdis  
2018-05-25 Eilinis posėdis  
2018-06-29 Bakalauro ir magistro studijų programų komitetų ataskaitos Studijų prodekanas

Visi Fakulteto bendruomenės nariai turi teisę siūlyti Taryboje svarstytinus klausimus, apie kuriuos prašome el. paštu pranešti Tarybos pirmininkui ir sekretoriui ne vėliau nei prieš 7 darbo dienas iki artimiausio numatyto posėdžio.

Tarybos darbo planas taip pat gali būti randamas FLF tinklalapio meniu skiltyje, skirtoje Tarybai ir jos naujienoms.

 

Tarybos posėdžio 2018-02-05 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. vasario 5 d. posėdžio darbotvarkė (projektas)

Posėdis vyksta Kristijono Donelaičio auditorijoje, pradžia – 17 val.

 1. Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinės stipendijos teikimas (pristato prof. habil. dr. Aurelija Usonienė).
 2. Posėdžio darbotvarkės ir praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (pristato doc. dr. Jurgis Pakerys).
 3. Dekano rinkimai (pristato Rinkimų komisijos pirmininkė doc. dr. Viktorija Makarova).
 4. Dėl Fakulteto 2017 m. finansinės ataskaitos svarstymo ir tvirtinimo datos keitimo (pristato dekanė prof. dr. Meilutė Ramonienė).
 5. Dėl antrosios pakopos studijų programų Bendroji kalbotyra (6211NX014) ir Taikomoji kalbotyra (6211NX013) (N01 Lingvistika) komiteto tvirtinimo (pristato prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė).
 6. Dėl pirmosios pakopos studijų programos Rusų filologija (6121NX025) ir antrosios pakopos studijų programos Rusistika (6211NX023) (N04 Filologija pagal kalbą) komiteto tvirtinimo (pristato prodekanė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė).
 7. Dėl dr. Gintarės Judžentytės paskaitų konspekto „Semantikos įvadas“ teikimo leidybai (pristato doc. dr. Loreta Vilkienė).
 8. Kiti klausimai.

 

Patikslinta Tarybos posėdžio 2017-12-22 darbotvarkė

Patikslinta Filologijos fakulteto tarybos posėdžio, vyksiančio 2017 m. gruodžio 22 d., darbotvarkė

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
 2. Tarybos posėdžio, vykusio 2017 m. gruodžio 4 d., protokolo tvirtinimas.
 3. Dekanato informacija.
 4. Dėl Fakulteto mokslo kolegijos sudarymo.
 5. Tarybos 2017–2018 akademinių metų darbo plano svarstymas ir tvirtinimas.
 6. Doc. dr. Birutės Kabašinskaitės kūrybinių atostogų ataskaita.
 7. Dėl Lenkų filologijos studijų programos komiteto sudėties.
 8. Dėl Skandinavistikos (bakalauro pakopos) studijų programos komiteto sudėties.
 9. Dėl lituanistikos statuso Fakultete.
 10. Kiti klausimai.

Tarybos posėdžio 2017-12-22 darbotvarkė

Preliminari Filologijos fakulteto tarybos posėdžio, vyksiančio 2017 m. gruodžio 22 d., darbotvarkė:

 1. Tarybos posėdžio, vykusio 2017 m. gruodžio 4 d., protokolo tvirtinimas.
 2. Tarybos darbo plano svarstymas.
 3. Doc. dr. Birutės Kabašinskaitės kūrybinių atostogų ataskaita.
 4. Dėl Lenkų filologijos studijų programos komiteto sudėties atnaujinimo.
 5. Dėl lituanistikos statuso Fakultete.
 6. Kiti klausimai.

Tarybos posėdžio 2017-12-04 darbotvarkė

 1. Tarybos posėdžio, vykusio 2017-11-24, protokolo tvirtinimas.
 2. Tarybos darbo reglamento svarstymas (pristato prof. I. Šeškauskienė).
 3. Tarybos pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus rinkimai.
 4. Kandidatūrų LMA doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkursui svarstymas (asist. dr. Marius Smetona ir asist. dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė); kandidatūrų LMA studentų konkursui svarstymas (Auksė Beatričė Katarskytė - bakalaurė, Modestas Talačka - magistras).
 5. Doc. Jurgio Pakerio kūrybinių atostogų prašymas.
 6. Užsienio kalbų instituto I pakopos studijų programos „Anglų ir rusų kalbos“ ir II pakopos studijų programos „Medijų lingvistika“ komitetų sujungimas (pristato R. Kriaučiūnienė).
 7. Doktorantūros studijų programos tvirtinimas.
 8. Kiti klausimai.

Posėdis vyks J.Balkevičiaus aud. 17.00 val.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos