Sidebar

Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas

Projekto vadovas: dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet

Projekto trukmė: 2016-2018

Projekto biudžetas: 128 930 EUR

Projekto tikslai: Parengti ir serijoje „Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija“ išleisti knygą Chylinskio Biblija. Naujasis Testamentas. II tomas. Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilė. Specialioje interneto svetainėje paskelbti interaktyvų Chylinskio NT tekstą, kuriuo naudodamasis skaitytojas ar tyrėjas galės pasirinkti galutinę ar ankstesnes teksto redakcijas, esant poreikiui, galės atsirinkti morfologinius, leksinius ar sintaksinius teksto keitimus, galės naudotis tiesioginiu, atgaliniu ir dažniniu žodžių formų sąrašais bei konkordancija (pagrįsta lemomis ir žodžių formomis). Prieiga bus sukurta taip, kad ateityje esant poreikiui ją bus galima plėsti įvedant naujas – įvairių gramatinių kalbos lygmenų ir vertimo šaltinių atitikmenų anotacijas.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIP-022/2016).

Dūryba senuosiuose dvikalbiuose vokiečių–baltų ir baltų–vokiečių kalbų žodynuose

 • Projekto vadovas: prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
 • Projekto trukmė: 2016–2018
 • Projekto biudžetas: 99 808 EUR

Projekto tikslas: ištirti dūrybą senuosiuose (XV–XVIII a.) dvikalbiuose vokiečių-prūsų/ lietuvių/ latvių arba lietuvių/ latvių-vokiečių kalbų žodynuose, parengti ir išleisti monografiją. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIP-028/2016).

Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 51–53 tomų leidyba

 • Projekto vadovas: prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia
 • Projekto trukmė: 2016–2018
 • Projekto biudžetas: 26.646 EUR

Projekto tikslas: parengti, išleisti ir pristatyti visuomenei tris naujus baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica” tomus. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIP-069/2016).

Baltų kalbų perifrastiniai kauzatyvai

 • Projekto vadovas: doc. dr. Jurgis Pakerys
 • Projekto trukmė:  2016–2018
 • Projekto biudžetas: 40 178 EUR

Projekto tikslas: ištirti baltų kalbų perifrastines kauzatyvines konstrukcijas istoriniu, tipologiniu ir arealiniu aspektu remiantis XVI–XVII a. duomenimis ir dabartine būkle.Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIP-080/2016).

Motinos vaizdas šiuolaikinio jaunimo sąmonėje

zenklas 2015 04 13Projekto tikslas – atskleisti motinos vaizdą, įsitvirtinusį jaunimo sąmonėje, panagrinėti jaunų žmonių požiūrį į motinai skiriamą vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Atliekantis tyrimus studentas išmoks dirbti pagal tam tikras metodikas, rinkti empirinę medžiagą, tinkamai ją apdoroti, vykdyti teorinės literatūros paieškas, rengti mokslinius tekstus, įgyti visuomeninio sąmoningumo.

Projekto vadovė – prof. dr. Kristina Rutkovska

Studentė – Karolina Slotvinska

Projekto trukmė – 2018-10-01 – 2019-04-30

Projekto numeris – 09.3.-LMT-K-712-10-0077

 

Finansuojama iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos. www.esinvesticijos.lt

Lietuvos išeivis Islandijoje: Teodoro Bieliackino (1907–1947) kūrybinio palikimo tyrimai

 • Projekto vadovas: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
 • Projekto trukmė: 2018.07.01–2021.06.30

Projekto anotacija. Šio projekto tikslas yra prikelti iš užmaršties mažai žinomą, iki šiol moksliškai netyrinėtą Lietuvos išeivio Islandijoje kultūrinį palikimą. Teodoras Bieliackinas, iškilaus Lietuvos teisininko, ekstraordinarinio VDU profesoriaus Simono Bieliackino sūnus, buvo pirmasis Lietuvos profesionalus skandinavistas, išsilavinimą įgijęs Islandijoje, tiesiogiai vertęs skandinavų literatūrą (taip pat ir senovės islandų) į lietuvių kalbą, o lietuvių literatūrą – į islandų. Jis taip pat buvo žurnalistas, rašytojas, aistringas Lietuvos Nepriklausomybės idėjos gynėjas. Jo veiklą liudijančių dokumentų yra išlikę Reikjavike, Islandijoje, projekto vadovės neseniai atrastame privačiame archyve. Neišrūšiuotose kartoninėse dėžese – T. Bieliackino straipsnių ir vertimų rankraščiai, jo romano ,,Aldona" juodraščiai ir mašinraščiai islandų ir anglų kalbomis bei korespondencija. Islandijos spaudos archyvuose taip pat yra išlikę nemažai T. Bieliackino straipsnių apie Lietuvos istoriją, visuomenę, kultūrą, o jo ankstyva mirtis Islandijos dienraščiuose buvo pažymėta, publikuojant išsamius nekrologus, kuriuos parašė iškilios Islandijos asmenybės: Nobelio premijos laureatas Halldóras Laxnessas, Guðmunduras G. Hagalínas, Valtýras Stefánssonas. Nepriklausomos Lietuvos ir lietuvių išeivijos spaudoje buvo spausdinta T. Bieliackino reportažų iš Skandinavijos ir jo sukurtų skandinavų literatūros vertimų, o jo atminimas įrašytas Pulgio Andriušio, Prano Alšėno, Juozo Lingio tekstuose. Vykdant šį projektą, T. Bieliackino įvairiapusė kūryba ir jos liudijimai bus surinkti, susisteminti ir tiriami, o tyrimų rezultatai pristatomi Lietuvos ir užsienio akademinėms bendruomenėms, o taip pat ir plačiajam kultūra besidominčiųjų Lietuvos žmonių ratui.

Projektą finansuoja Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa.

Academia Salensis Quinta Decima

Projekto vadovas: prof. dr. Axel Holvoet
Projekto trukmė: 2018-02-01–2018-12-31
Projekto biudžetas: 5,999 EUR

Pagal projektą Salų dvare, Rokiškio savivaldybėje, 2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 4 dienomis bus surengta vasaros mokykla, kurios tikslas – informuoti apie lietuvių kalbos ir baltų kalbų srityje atliekamus tyrimus, apie lietuvių kalbos istorijos tyrėjams prieinamus elektroninius resursus ir apie kognityvinių mokslų, ypač formaliosios semantikos, galimą įnašą į lietuvių kalbos ir baltų kalbų tyrimus.

Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus skaitmeninis leidimas

 • Tyrimo vadovė: dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet.
 • Projekto trukmė: 2016–2018 m.
 • Projekto biudžetas: 128,930 EUR

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • Parengti ir serijoje „Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija“ išleisti knygą „Chylinskio Biblija. Naujasis Testamentas. II tomas. Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilė“.
 • Specialioje interneto svetainėje paskelbti interaktyvų Chylinskio NT tekstą, kuriuo naudodamasis skaitytojas ar tyrėjas galės pasirinkti galutinę ar ankstesnes teksto redakcijas, esant poreikiui, galės atsirinkti morfologinius, leksinius ar sintaksinius teksto keitimus, galės naudotis tiesioginiu, atgaliniu ir dažniniu žodžių formų sąrašais bei konkordancija (pagrįsta lemomis ir žodžių formomis). Prieiga bus sukurta taip, kad ateityje esant poreikiui ją bus galima plėsti įvedant naujas – įvairių gramatinių kalbos lygmenų ir vertimo šaltinių atitikmenų anotacijas.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos