Sidebar

Bendros naujienos

LKD_logo_Spalv2.png2023 m. birželio 18 d., sekmadienį, Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, po 11 valandos Šv. Mišių vyks kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos įteikimo šventė.

Šių metų premijos laureatė – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorė emeritė habil. dr. Evalda Jakaitienė.

Renginyje dalyvaus Kazickų šeimos fondo Niujorko biuro direktorė Neila Baumilienė.

XKFF_LOGO_2021_06_copy_copy.jpgVargonuos prof. Renata Marcinkutė-Lesieur.

Renginį ves dr. Aurelija Gritėnienė.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Birželio 15 d., ketvirtadienį, 13 val. K. Donelaičio aud. Tomas Riklius gins disertaciją „Estetinių Baroko kategorijų tapsmas potridentiniuose meno teorijos traktatuose“ filologijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2018–2022 metais Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Mokslinis vadovas – doc. dr. Vytautas Ališauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – H 004).

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  • doc. dr. Ona Dilytė-Čiurinskienė – tarybos pirmininkė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – H 004),
  • prof. dr. Jolanta Gelumbeckaitė (Goethe’s universitetas Frankfurte prie Maino, humanitariniai mokslai, filologija – H 004),
  • doc. dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra – H 003),
  • dr. Sigitas Narbutas (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, humanitariniai mokslai, filologija – H 004),
  • dr. Tojana Račiūnaitė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra – H 003).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekose ir VU svetainėje adresu > 

VU Filologijos fakulteto Šakinių akademinių padalinių direktorių rinkimuose laikomi išrinkti šie kandidatai:

Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas
Doc. dr. Jolanta Šinkūnienė

Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Doc. dr. Erika Sausverde

Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų institutas
Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė

Taikomosios kalbotyros institutas
Doc. dr. Vilma Zubaitienė

Užsienio kalbų institutas
Prof. dr. Roma Kriaučiūnienė

Sveikiname naująsias fakulteto institutų direktores!


Filologijos fakulteto rinkimų komisija

A. J. Greimo centras kasmet organizuoja vasaros akademinių studijų savaitę „Baltos lankos“, kur galima išgirsti pranešimų įvairiomis temomis: apie filosofiją, literatūrą, kultūrą, aktualijas. Keturias dienas liepos pradžioje tyrėjai skaitys paskaitas pritrūkę laiko auditorijoje, renginio dalyviai diskusijas tęsia miesto erdvėse bei tradicija tapusioje iškyloje ant Liškiavos piliakalnio.

Kaip visuomet dalyvių lauksime Druskininkuose, pranešimų klausysimės liepos 6-9 dienomis. Be pranešimų ir diskusijų dar planuojama bendra išvyka į Liškiavą.

Registracijos mokestis: €20 (studentams: €15)

Registracija > 

Facebook renginys >

Facebook puslapis >

Programa >

Baltos_Lankos_2023_plakatas-1.png

349242394_219101037551438_2010000367023161339_n.jpg

 

Gegužės 22–26 dienomis Filologijos fakultete lankėsi Erasmus+ programos studentai, dalyvavavę mobilumo projekte Multilingual Vilnius Literature, skirtame supažindinti su Lietuvos daugiakultūre literatūra. Šio projekto metu studentai turėjo puikią galimybę pažinti Vilnių, jo literatūrą ir kultūrą.  

Projekto metu studentai iš įvairių šalių lankėsi muziejuose, paskaitose, aktyviai diskutavo apie lenkų, lietuvių ir žydų literatūrą Vilniuje. Džiugu matyti, kaip įvairių šalių studentai kartu tyrinėja ir domisi Lietuvos literatūros istorija bei daugiakultūriniu paveldu. 

Dėkojame visiems dėstytojams ir darbuotojams, kurie prisidėjo prie šio mobilumo projekto organizavimo ir įgyvendinimo.

 

My_project-1.png

 

Kviečiame į Granados universiteto (Ispanija) profesoriaus dr. Ángel Felices Lago ir profesorėsdr. Ángela Alameda Hernández seminarus ir paskaitą birželio 1 d., Kanados (A7) aud. Paskaita ir seminarai vyks anglų kalba.

11:00 – 12:15

Seminaras: Presenting the ALLEGRO PROJECT: a multi-modal system fortheanalysis and fusion of information posted on social networks.

Pirmoji dalis: The schemes in the DIAPASON platform: Examples of thedescription and representation of some social problems.

Antroji dalis: Design and compilation of a corpus of microtexts fortheautomatic detection of physical-safety problems on the social medianetworks

15:00 – 16:15

Paskaita: The importance of dealing with cultural differences for doing business and/or travelling around: Some examples from SpanishandEnglish-Speaking countries.


Prof. dr. Ángel Felices Lago Granados universitete dirba nuo 1984 m. Dėstomi dalykai – anglų ir ispanų verslo ir turizmo kalba. Moksliniai interesai apima leksikologiją, diskurso analizę, skaitmeninį natūralios kalbos apdorojimą ir jo pritaikymą dalykinės kalbos mokymui. Profesorius vienas ir su bendraautoriais yra išleidęs 10 knygų ir daugiau nei 90 mokslinių straipsnių ir recenzijų, yra skaitęs paskaitas keturiuose kontinentuose, dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo projektuose.

Prof. dr. Ángela Alameda Hernández dirba Anglistikos katedroje Granados universitete. Dėstomi dalykai - anglų kaip užsienio kalba, tekstų tipologija, įvadas į kompiuterinę lingvistiką. Moksliniai interesai apima diskurso analizę, žiniasklaidos diskursą, skaitmeninius natūralios kalbos apdorojimo būdus. Profesorė vykdo įvairius mokslinius projektus, publikuoja knygas ir mokslinius straipsnius savo mokslinių interesų srities tematika.


Kviečiame visus susidomėjusius prisijungti!

Įpusėjus 59-ajam tarptautiniam poezijos festivaliui „Poezijos pavasaris“, Vilniaus rotušėje už savo kultūrinę, literatūrinę veiklą, kūrybą Vilniui ir apie Vilnių mero premijomis apdovanoti du kūrėjai – literatūrologas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas ir poetė Schirin Nowrousian (Vokietija), dėsčiusi VU Vokiečių filologijos katedroje. Mindaugą Kvietkauską Vilniaus miesto savivaldybė apdovanojo už įvairiašakę kūrybą, miesto kultūros faktų ir slėpinių tyrinėjimą, Vilniaus poezijos vertimus bei žinios apie Vilnių skleidimą, už estetinio gyvastingumo pojūtį „Uosto fugos“ tekstuose. Schirin Nowrousian apdovanota už straipsnius ir pranešimus apie poetinius liudijimus iš Vilniaus geto, už 2022 m. išleistą poezijos rinkinį „Wilna-Worte / Vilniaus žodžiai“ – pagarbos Lietuvos sostinei, jos gyventojams ir pačios poetės metų, praleistų Vilniuje, atminties išraiška.

Daugiau informacijos ir nuotraukų >

VMS_1432-2048x1366.jpg

Lietuvių-lenkų_patarlės.jpgPasirodė aštuntoji dvikalbių patarlių žodynų serijos dalis „Lietuvių-lenkų patarlės, Kol gyveni, tol ir mokaisi. Człowiek uczy się przez całe życie“. Knygos autorė Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto dėstytoja Rasa Bačiulienė.

Knygą sudaro lietuvių ir lenkų patarlės, kurias iliustravo vaikai iš Lietuvos ir Lenkijos. Įdomu palyginti kaip tą pačią patarlę suvokia ir interpretuoja bendraamžiai iš skirtingų šalių. Į projektą įsitraukė moksleiviai net iš vienuolikos mokyklų.

Šis leidinys yra tarptautinio patarlių projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ tęsinys. Jau išleisti lietuvių-anglų, lietuvių-rusų, lietuvių-vokiečių, lietuvių-norvegų, lietuvių-danų, rusų-anglų, lietuvių-ukrainiečių dvikalbiai patarlių žodynai, kuriems iliustracijas kūrė mokiniai iš Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Norvegijos, Danijos, Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos. Leidinį „Lietuvių–vokiečių patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Der Mensch lernt, solange er lebt“ Vokietijos nacionalinė biblioteka įtraukė į savo fondo rinkinius. Iliustruotas žodynas „Русско-английские пословицы. Век живи, век учись. Live and Learn“ yra įtrauktas į Portlando valstybinio universiteto Laisvųjų menų ir mokslų koledžo bibliotekos fondus, taip pat į Slavų ir Rytų Europos kalbų profesorių asociacijos SEELANGS katalogus. O knygą „Lietuvių-norvegų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. En lærer lenge en lever“ į savo fondo rinkinius įtraukė Norvegijos nacionalinė biblioteka.

Šis projektas ne tik puikus tarpkultūrinio bendradarbiavimo, bet ir socialinės įtraukties pavyzdys. Patarlių knygų serija tarptautinėje Londono knygų mugėje buvo nominuota „International Excellence Awards 2019" tarp trijų geriausių pasaulyje kategorijoje „Educational Learning Recourses“.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos