NAUJIENOS

Vertinimas

STUDIJŲ PROGRAMOS SKANDINAVISTIKA

Tarptautinio vertinimo išvados 

––––––––––––––––––––––––––––––

EVALUATION REPORT

OF SCANDINAVIAN STUDIES STUDY PROGRAMME

 

Scandinavian_Studies_BA_2015.doc

Institutų direktorių rinkimų rezultatai

2018 m. birželio 19-21 dienomis VU Filologijos fakultete įvyko Institutų direktorių rinkimai. Prašome susipažinti su rinkimų rezultatais.

Kvorumui reikalingas skaičius: 2/3 rinkėjų („Instituto direktoriaus rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Instituto rinkėjų”. Institutų Direktorių rinkimų aprašo 13 p. (Patvirtinta FilF Tarybos 2018-05-25 posėdyje)).

Kandidatas laikomas išrinktu: 50% + 1 visų instituto rinkėjų balsų („Instituto direktorius laikomas išrinktu, jei už jį balsavo daugiau nei pusė rinkimų teisę turinčių Instituto darbuotojų“. Institutų Direktorių rinkimų aprašo 15 p. (Patvirtinta FilF Tarybos 2018-05-25 posėdyje)).

 

ARKSI Direktoriaus rinkimai:

Viso rinkėjų ARKSI: 36. Kvorumui reikalingas skaičius: 24. Balsavo viso: 32 rinkėjai

Kandidatės doc. N. Juchnevičienės surinkti balsai: 30. Doc. N. Juchnevičienė laikoma išrinkta ARKSI direktore.

 

BKKI Direktoriaus rinkimai:

Viso rinkėjų BKKI: 49. Kvorumui reikalingas skaičius: 32,7 => 33. Balsavo viso: 41 rinkėjas

Kandidatės doc. E. Sausverdės surinkti balsai: 34. Doc. E. Sausverde laikoma išrinkta BKKI direktore.

 

LKTI Direktoriaus rinkimai:

Viso rinkėjų LKTI: 33. Kvorumui reikalingas skaičius: 22. Balsavo viso: 24 rinkėjai

Kandidatės prof. N. Maskaliūnienės surinkti balsai: 22. Prof. N. Maskaliūnienė laikoma išrinkta LKTI direktore

 

TKI Direktoriaus rinkimai:

Viso rinkėjų TKI: 28. Kvorumui reikalingas skaičius: 18,7 => 19. Balsavo viso: 19 rinkėjų

Kandidatės prof. M. Ramonienės surinkti balsai: 17. Prof. M. Ramonienė laikoma išrinkta TKI direktore

 

UKI Direktoriaus rinkimai:

Viso rinkėjų UKI: 50. Kvorumui reikalingas skaičius: 33,3 => 33. Balsavo viso: 36 rinkėjai

Kandidatės prof. R. Kriaučiūnienės surinkti balsai: 33. Prof. R. Kriaučiūnienė laikoma išrinkta UKI direktore

Prof. Axel Holvoet suteikiamas išskirtinio VU profesoriaus statusas

Nuo naujų mokslo metų Vilniaus universitete (VU) už aukščiausio lygio mokslo ir studijų pasiekimus išskirtinio profesoriaus statusas bus suteiktas pirmiesiems šešiems profesoriams: Audriui Dubiečiui (VU Fizikos fakultetas), Axel’ui Holvoet’ui (VU Filologijos fakultetas), Sauliui Klimašauskui, Rolandui Meškiui, Virginijui Šikšniui (VU Gyvybės mokslų centras) ir Zenonui Norkui (VU Filosofijos fakultetas).

Pasak VU rektoriaus prof. Artūro Žukausko, šie jau ne vienerius metus mokslo pasaulyje gerai žinomi ir vertinami žmonės neabejotinai verti minėtos prestižinės kategorijos. Jos suteikimas – dar vienas patvirtinimas, kad jie yra aukščiausio lygio mokslininkai.

„Man yra garbė suteikti šį statusą iškiliausiems mūsų mokslininkams, universiteto vėliavnešiams pasaulyje ir tikrajam šalies elitui. Tikiuosi, kad išskirtinių profesorių veikla, kuriant aukščiausio tarptautinio standarto akademinę vertę universitete, įkvėps ir kitus tyrėjus sekti puikiu jų pavyzdžiu“, – sako VU rektorius.

Kam skirti išskirtinio profesoriaus statusą VU, sprendė speciali komisija, sudaryta iš universiteto mokslininkų ir dėstytojų, atstovaujančių skirtingas mokslų sritis. Komisijos nariai – asmenys, nesuinteresuoti ir nepretenduojantys į šią poziciją, bet jau pasižymėję akademinėje veikloje, turintys platų akademinį akiratį bei darbo ir mokslinės veiklos patirties užsienio universitetuose.

Į komisijos sudėtį taip pat įtraukti Mokslo ir inovacijų departamento, Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovai bei Studentų atstovybės deleguotas atstovas doktorantas. Komisijai vadovavo VU mokslo prorektorius prof. Rimantas Jankauskas.

Išskirtinio profesoriaus kategorijai gauti sulaukta 18-os profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų paraiškų. Jas teikė akademinių padalinių vadovai, savo kandidatūras nominuoti galėjo ir šios kategorijos siekiantys mokslininkai.

Mokslininkų kandidatūroms buvo taikomi griežti atrankos ir vertinimo kriterijai siekiant, kad atrinktų profesorių akademinis išskirtinumas pagal visus esminius kriterijus nekeltų abejonių. Todėl šis garbingas statusas mokslininkams buvo suteiktas pasitelkiant ne tik vidinių, bet ir nepriklausomų ekspertų – užsienio mokslininkų – vertinimą, pateiktą balais.

Atrinktų mokslininkų kandidatūroms buvo pritarta vienbalsiai – pasitikėjimas jų kompetencijomis nekėlė abejonių nei užsienio ekspertams, nei universiteto komisijai, nei studentų atstovui.

Išskirtinio profesoriaus kategorija VU buvo įvesta 2017 m. Senato sprendimu. Ji gali būti suteikiama universitete dirbantiems profesoriams ir vyriausiems mokslo darbuotojams, kurie pasižymi išskirtiniais, tarptautiniu ir nacionaliniu mastu žinomais bei vertinamais moksliniais pasiekimais, reikšmingai prisideda prie tam tikros universiteto mokslo srities ir konkrečios studijų krypties kokybės gerinimo, yra vertinami studentų už akademinę veiklą ir sėkmingai formuoja savo mokslo krypties mokyklas.

Išskirtinio profesoriaus kategorija pirmiesiems šešiems VU mokslininkams suteikiama nuo naujų mokslo metų kartu įsipareigojant jiems mokėti ir išskirtinio profesoriaus tarnybinį atlyginimą. Jis universitete yra susietas su profesoriaus atlyginimu ir, priklausomai nuo suteikiamo koeficiento, kuris siekia nuo 1,26 iki 2,52 profesoriaus pareigybės koeficiento (šiuo metu tai sudaro nuo 1,8 iki 3,6 tūkst. eurų).

Šaltinis naujienos.vu.lt

Tarybos posėdžio 2018-06-22 darbotvarkė

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2018 m. birželio 22 d. posėdžio darbotvarkė (projektas).

Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 11 val.

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 2. Išrinktosios dekanės veiksmų plano pristatymas (prof. dr. Inesa Šeškauskienė, dalyvauja Universiteto rektorius prof. dr. Artūras Žukauskas, 20 min. pristatymas, 20 min. aptarimas).
 3. Būsimų prodekanų skaičiaus nustatymas, jų kandidatūrų ir funkcijų tvirtinimas (prof. dr. Inesa Šeškauskienė, 20 min.).
 4. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas (doc. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.).
 5. Dėl Tarybos darbo plano (birželio 29 d.) keitimo (doc. dr. Jurgis Pakerys, 5 min.)
 6. Kiti klausimai.

 

Susitikimai su kandidatais į institutų direktorius

Rinkimų komisija informuoja, kad susitikimai su kandidatais prieš Institutų direktorių rinkimus įvyks:

 • ARKSI – doc. Nijolė Juchnevičienė: 2018-06-15 (penktad.) 14 val. K. Donelaičio aud.,
 • BKKI – doc. Erika Sausverde: 2018-06-18 (pirmad.) 14 val. K. Donelaičio aud.,
 • LKTI – prof. Nijolė Maskaliūnienė: 2018-06-18 (pirmad.) 15 val. V2 auditorijoje (virš Vertimo studijų katedros),
 • TKI – prof. Meilutė Ramonienė: 2018-06-18 (pirmad.) 11 val. K. Donelaičio aud.,
 • UKI – prof. Roma Kriaučiūnienė: 2018-06-18 (pirmad.) 11 val. SP-1 aud.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos