NAUJIENOS

Vertinimas

STUDIJŲ PROGRAMOS SKANDINAVISTIKA

Tarptautinio vertinimo išvados 

––––––––––––––––––––––––––––––

EVALUATION REPORT

OF SCANDINAVIAN STUDIES STUDY PROGRAMME

 

Scandinavian_Studies_BA_2015.doc

„Or be‘Lita“ premijų už geriausius baigiamuosius darbus konkursas

Šiemet jau antrąkart skelbiamas VšĮ „Šiaurės Jeruzalė“, VšĮ „Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro“ ir Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo konkursas metinei „Or be‘Lita“ premijai laimėti.

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro ir magistro studijų absolventai, sėkmingai apgynę baigiamuosius darbus žydų studijų tema ar darbus , integruojančius žydų istorijos ir kultūros siužetus.

Baigiamieji darbai ir kiti dokumentai laukiami nuo 2017 m. birželio 6 d. iki birželio 17 d. 12:00 val.* el. paštu: julijana@litvakworld.com

Visas konkurso skelbimas >

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai studentams

Lietuvos kariuomenė skelbia priėmimą į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams. 

kariuomeneIki 2017 m. birželio 30 d. priimami aukštųjų mokyklų studentų prašymai dalyvauti Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Prašymai priimami Vilniaus regioniniame karo prievolės ir komplektavimo skyriuje, Mindaugo g. 26, 109 kab., Vilnius

N.B. Baigę mokslus, aukštųjų mokyklų studentai gali patekti į šauktinių sąrašus ir turės atlikti 9 mėnesių trukmės Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT). Baigę Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus į NPPKT nešaukiami.

Papildoma informacija tel. 8-5-2103723, 8-5-2103734
el. paštu: jonas.dzevecka@mil.lt, joana.juchnaite@mil.lt

Netektis. Algis Kalėda (1952–2017)

Šįryt netekome mūsų mylimo kolegos, literatūros tyrinėtojo, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, Lietuvos rašytojų sąjungos nario Algio Kalėdos.

Visa fakulteto bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą veliono šeimai ir artimiesiems.

Algis Kalėda bus pašarvotas laidojimo namuose Vilniuje, Olandų g., lankymas sekmadienį, gegužės 14 d. nuo 9 iki 15 val., urna su velionio pelenais išnešama 15 val., velionis bus palaidotas Rokantiškių kapinėse.

„Jis buvo vienas iš reikšmingų literatūros tyrinėtojų, vertėjų, jo Wislawos Szymborskos, Czeslawo Miloszo vertimai yra labai svarbūs. Dideli jo nuopelnai mūsų ryšiams su lenkais, jis buvo ir komizmo tyrinėtojas – visai neseniai yra išėjusi jo knyga apie Kornelijaus Platelio poeziją“, – pasakojo Lietuvos rašytojų sąjungos prezidentas A. A. Jonynas.

A. Kalėda Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, tęsė studijas Krokuvos universitete, kur pasirinko lenkų filologijos kryptį. Jis yra dėstęs Vilniaus, Lietuvos edukologijos (tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute), Varšuvos universitetuose, priklausė Lietuvos rašytojų sąjungai.

A. Kalėda buvo ilgametis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas, didelę mokslinių tyrinėjimų dalį skyręs lietuvių ir lenkų kultūriniams bei literatūriniams ryšiams. Jis yra publikavęs per 70 įvairių mokslinių straipsnių, išleidęs apie dešimt monografijų lietuvių, lenkų, anglų kalbomis.

Jis taip pat yra sudaręs kelis lietuvių – lenkų ir lenkų – lietuvių kalbų žodynus, su bendraautoriais parengęs lenkišką lietuvių literatūros antologiją, W.Szymborskos , Cz.Miloszo kūrybos vertimus.

kaleda pm

Priėmimo-atestacijos komisijos posėdis

Informuojame, kad Priėmimo-atestacijos komisijos posėdis Filologijos fakultete vyks š. m. gegužės 15 d., pirmadienį, 15.00 val. Dekano menėje (Filologijos fakulteto Dekanatas, III a.).

 

Priėmimo-atestacijos komisija:

  1. Prof. Bonifacas Stundžia (komisijos pirmininkas)
  2. Prof. Eleonora Lassan
  3. Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė
  4. Doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri
  5. Dr. Dalia Satkauskytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
  6. Dr. Vilija Ragaišienė (Valstybinė lietuvių kalbos komisija)
  7. Toma Limontaitė (studentų atstovė; Skandinavistika)
  8. Užsienio ekspertas (profesorius, habilituotas daktaras)

 

Komisija patvirtinta Vilniaus universiteto rektoriaus A. Žukausko įsakymu nr. R-161 2017 m. balandžio 24 d.