NAUJIENOS

Vertinimas

STUDIJŲ PROGRAMOS SKANDINAVISTIKA

Tarptautinio vertinimo išvados 

––––––––––––––––––––––––––––––

EVALUATION REPORT

OF SCANDINAVIAN STUDIES STUDY PROGRAMME

 

Scandinavian_Studies_BA_2015.doc

Pasirodė knyga „Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos I“

Greimo centras jau gali informuoti visus, kurie domėjosi, kad knyga „Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos I“ jau pasiekė knygynų lentynas.

Šį tomą, skirtą Greimo asmenybei, sudarė A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro profesorius Arūnas Sverdiolas, leidybą parėmė Lietuvos mokslo taryba ir Vilniaus universitetas.
Šiuo metu knygą galite rasti „Baltų lankų“ internetiniame knygyne http://www.baltoslankos.lt/knygos/asmuo-ir-idejos-i, netrukus ji turėtų pasirodyti ir „Pegaso“ knygynuose.

9786094700880

Taryba patvirtino Filologijos fakulteto Dekano rinkimų grafiką

Taryba patvirtino Filologijos fakulteto Dekano rinkimų grafiką:

  1. Gruodžio 5–19 d. vyksta kandidatų kėlimas;
  2. Gruodžio 20 d. skelbiamas išsikėlusių kandidatų sąrašas;
  3. 2018 sausio 5 d. baigiasi terminas kandidatūros dalyvauti Dekano rinkimuose atsiėmimui;
  4. 2018 sausio 8–19 d. vyksta kandidatų diskusijos su fakulteto bendruomene;
  5. 2018 sausio 5 d. vyksta Dekano rinkimai fakulteto Taryboje;
  6. 2018 vasario 6 d. Fakulteto rinkimų komisija skelbia fakulteto interneto svetainėje Dekano rinkimų rezultatus.

Vadovaujantis Filologijos fakulteto nuostatais (patvirtintais VU Senato 2017 m. birželio 13 d. Nr. S-2017-7-6):
„23. Dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Statute keliamus reikalavimus“; daugiau žr. Statuto 28 straipsnio 4 dalyje.

28. Dekaną iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Statuto ir šių nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. Dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių.

Daugiau apie Dekano rinkimus žr. Filologijos fakulteto nuostatų IV skyriuje.

Kandidatai dalyvauti Filologijos fakulteto Dekano rinkimuose pateikia el. paštu  (rinkimų komisijos pirmininkė) ir el. paštu  (rinkimų komisijos narė) skanuotą prašymą registruoti jų kandidatūrą (prašymo formą žr. prisegtame dokumente).

Filologijos fakulteto rinkimų komisija

Tarybos rinkimų IV turo rezultatai

Gerbiami Filologijos fakulteto bendruomenės nariai,

Informuojame, kad IV Filologijos fakulteto Tarybos rinkimų ture laimėjo Aušra Janulienė (UKI).

Rinkimų rezultatai:

  • Aušra Janulienė (UKI) – 53 balsai
  • Erika Sausverde (BKKI) – 43 balsų

Rinkimuose 2017-12-04 dalyvavo 98 rinkėjai. Galiojančių biuletenių skaičius: 96. Negaliojančių biuletenių skaičius: 2.

 

Filologijos fakulteto rinkimų komisija

Tarybos rinkimų IV turas

Gerbiami Filologijos fakulteto bendruomenės nariai,

Kadangi nei vienas kandidatas nesurinko 25% balsavusiųjų balsų, 2017-12-04 skelbiamas IV Filologijos fakulteto Tarybos rinkimų turas, kuriame bus renkamas 1 kandidatas iš dviejų daugiausiai surinkusių balsų:

  • Aušra Janulienė (UKI) – 29 balsai
  • Erika Sausverde (BKKI) – 20 balsų

Rinkimuose 2017-11-27 dalyvavo 120 rinkėjų. 25% – 30 balsų.

Filologijos fakulteto Tarybos rinkimų IV turas vyks Donelaičio aud. 2017-12-04 nuo 8:45 val. iki 15 val.

 

Filologijos fakulteto rinkimų komisija