Stipendijos trijų Baltijos šalių kalboms populiarinti

Tartu, Latvijos ir Vilniaus universitetų rektoriai skelbia jungtinį stipendijų konkursą, skirtą paskatinti studijuoti estų, latvių ir lietuvių kalbas ir kultūras. Stipendija yra 2000 eurų. Konkurse gali dalyvauti bet kurios studijų programos dieninio skyriaus studentai (taip pat iš užsienio), studijuojantys Vilniaus, Latvijos arba Tartu universitete. Pretendentas vieną iš trijų kalbų turi mokėti C1 lygiu (arba ji gali būti gimtoji), o likusias dvi – bent A2 lygiu.

Trijų universitetų rektoriai stipendijų konkursą rengs ir laimėtoją apdovanos pamečiui. Šiais metais konkursą globoja Tartu universitetas. Kandidatai bus vertinami trimis etapais: etapai raštu bei žodžiu savo universitete ir baigiamasis etapas Tartu universitete, kuriame dalyvaus trys geriausi studentai, atrinkti kiekvieno universiteto komisijos.

Pirmojo etapo rašto darbą Vilniaus universitete prašome siųsti Baltijos kalbų ir kultūrų instituto dėstytojai Agnei Navickaitei-Klišauskienei adresu  su nuoroda „Baltijos šalių universitetų rektorių stipendija“.

Konkurso etapai

Pirmasis: rašto darbas, vertinamas universitete, kuriame studijuoja studentas

Rašto darbą reikia pateikti iki 2017 m. gruodžio 17 dienos.

Esė C1 lygiu (arba gimtąja kalba) viena iš šių temų:

 • Mažų tautų kalbos didžiųjų kalbų akivaizdoje
 • Lietuvos, Latvijos ir Estijos vaidmuo Europoje arba pasaulyje
 • Formalieji reikalavimai: šrifto dydis – 12; tarpai tarp eilučių – 1,5; apimtis – apie 4 A4 formato lapus.

Rišlus tekstas A2 lygiu viena iš šių temų:

 • Mano kelionė į estų / latvių / lietuvių kalbą
 • Estų / latvių / lietuvių kalbos reikšmė mano gyvenime
 • Formalieji reikalavimai: šrifto dydis – 12; tarpai tarp eilučių – 1,5; apimtis – iki 1 A4 formato lapo.

NB! Jei dalyvis moka dvi kalbas vienodu ar panašiu lygmeniu, jis gali pasirinkti arba tą pačią, arba skirtingas temas. Pavyzdžiui, dalyvis lietuvių kalbą moka C1 lygiu (arba ji yra gimtoji) ir ja rašyti pasirenka temą „Mažų tautų kalbos didžiųjų kalbų akivaizdoje“. Latvių ir estų kalbų lygis yra kiek žemesnis, tad reikia pasirikti antrąją temų grupę. Dalyvis gali rinktis tą pačią temą abiem kalbomis (pavyzdžiui, „Latvių / estų kalbos reikšmė mano gyvenime“) arba skirtingas temas (pavyzdžiui, latvių kalba rašyti tekstą „Mano kelionė į latvių kalbą“ ir „Estų kalbos reikšmė mano gyvenime“).

Iš viso kiekvienas dalyvis turi įteikti tris tekstus raštu: vieną lietuvių kalba, vieną latvių kalba ir vieną estų kalba.

 

Antrasis turas: pokalbis, vertinamas universitete, kuriame studijuoja studentas

Konkurso dalyviai pirmojo turo rezultatus sužinos pirmąją sausio savaitę. Kartu jie gaus visą informaciją apie antrąjį turą. Konkursas žodžiu vys sausio mėnesį (tiksli data bus nurodyta). Konkurso žodžiu rezultatai ir reikalavimai baigiamajam turui bus paskelbti iki 2018 m. sausio 22 dienos.

Baigiamasis turas

Baigiamasis turas vyks 2018 m. vasario 22 d. Tartu universitete. Jame dalyvaus trys vietinių komisijų atrinkti studentai (po vieną iš kiekvieno universiteto).

Oficiali apdovanojimo ceremonija vyks 2018 m. vasario 23 dieną Tartu universitete.

546b30e8bf226 1024px Baltic states flag map.svg

TKI seminaras: Kalba emigracijoje

Kvietimas Lietuviu kalba diasporoje

Gruodžio 1 d., 13 val., K. Donelaičio a. vyks TKI organizuojamas seminaras „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“.

Seminaro planas:

 • 13.00–13.15 val. Meilutė Ramonienė. Įžanginis žodis apie projektą „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“ (remia VLKK).
 • 13.15–13.35 val. Inga Hilbig. Dvikalbystė Oslo lietuvių šeimose.
 • 13.35–13.55 val. Eglė Gudavičienė. Oslo lietuvių kalbinis elgesys darbe.
 • 13.55–14.15 val. Meilutė Ramonienė. Lietuviai Argentinoje: lietuvybė ir lietuvių kalba.
 • 14.15–14.35 val. Loreta Vilkienė. Ką rodo C testo rezultatai?
 • 14.35–15.00 val. Diskusijos.

Projekto svetainės adresas: http://www.emigrantai.projektas.vu.lt/ 

ISEP atrankos dalinėms studijoms JAV

Kviečiame studentus aktyviai dalyvauti atrankose.

ISEP plakatas ruduo2019ISEP plakatas ruduo2019ENG

Studentai kviečiami teikti paraiškas vienkartinėms tikslinėms stipendijoms

Vilniaus universitetas kviečia aktyvius studentus iki spalio 25 d. teikti paraiškas vienkartinėms tikslinėms stipendijoms už pasiekimus mokslo, sporto, kultūros ir visuomeninės veiklos srityse gauti. Studentas, norintis gauti stipendiją, turi pateikti prašymą Universiteto Studijų informacinėje sistemoje. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • vykdomos mokslinės veiklos aprašymas ir dokumentai, įrodantys pasiekimus mokslinėje veikloje (publikuotų ar priimtų publikuoti straipsnių kopijos, projektiniai darbai ir kt.), jei prašymas teikiamas už mokslinę veiklą, atitinkamo kamieninio akademinio padalinio rekomendacija (neprivaloma);
 • vykdomos sportinės veiklos aprašymas ir dokumentai, įrodantys sporto pasiekimus, jei prašymas teikiamas už pasiekimus sportinėje veikloje, Sveikatos ir sporto centro rekomendacija (neprivaloma);
 • vykdomos kultūrinės veiklos aprašymas ir dokumentai, įrodantys kultūrinę veiklą, jei prašymas teikiamas už pasiekimus kultūros veikloje, Kultūros centro rekomendacija (neprivaloma);
 • vykdomos visuomeninės veiklos aprašymas ir dokumentai įrodantys pasiekimus visuomeninėje veikloje, jei prašymas teikiamas už visuomeninę veiklą, atitinkamo kamieninio akademinio padalinio ar įstaigos, kurioje studentas vykdo visuomeninę veiklą, vadovo rekomendacija (neprivaloma).

Bendrą vykdomos veiklos aprašymo formą galite rasti čia >>>. Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra nuo 1 BSI iki 15 BSI (šiuo metu 1 BSI lygus 38 Eur). Skiriant vienkartinę tikslinę stipendiją, pirmenybė teikiama studentams, kurie atstovauja Universitetui ir garsina Universiteto vardą.

Daugiau informacijos apie vienkartines tikslines stipendijas rasite Vilniaus universiteto stipendijų nuostatuose.

Paskelbti Erasmus+ dalinėms studijoms pavasario semestre atrinkti studentai

2017 m. rugsėjo 28 d. įvyko Filologijos fakulteto komisijos studentų atrankai dalinėms studijoms užsienyje pagal Erasmus programą posėdis, kuriame svarstytos 57 studentų paraiškos. Nutarta, kad pagrindinis atrankos kriterijus – egzaminų rezultatų vidurkis. Fakultetas dalinėms studijoms nesiunčia studentų, kurių vidurkis yra žemesnis negu 8, nebent jie patys sutinka vykti su nuline stipendija. Taip pat nesvarstytos studentų, turinčių akademinių skolų ar pažeidusių akademinę etiką, paraiškos. Vertinta ir studentų motyvacija. 

Posėdyje patenkintos 39 studentų paraiškos:

doc20170929094801 2

Informacinis seminaras Erasmus+ mainams atrinktiems studentams

Informacinis seminaras Erasmus+ studijoms atrinktiems studentams planuojamas spalio 4 d. (trečiadienį) 15 val. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC).

Prasidėjo registracija Erasmus+ studijoms 2017/2018 m. m.

Jau prasidėjo registracija Erasmus+ studijoms 2017–2018 mokslo metų PAVASARIO semestrui!

Kviečiame registruotis iki rugsėjo 24 d. 24.00 val. 

 

Pavasario semestro universitetų sąrašą rasite čia

Vietos į trečiąsias šalis su Erasmus+ stipendija.

 

Renkantis universitetą rekomenduojame ne tik susipažinti su užsienio universiteto skelbiama informacija atvykstantiems, bet ir perskaityti dalyvavusiųjų mainuose studentų atsiliepimus.

 

Daugiau informacijos rasite čia.

Kilus klausimams, kreipkitės:

 • Erasmus+ studijų koordinatorė prodekanė prof. dr. (HP) Regina Rudaitytė, Filologijos fakulteto dekanatas (III a.), el. paštas
 • Erasmus+ studentų koordinatorė Agnė Jacynaitė, Centriniai rūmai, tel. (8 5) 268 3215, el. paštas  

 

Perlaikymų datos

Čia rasite visų praėjusių metų pavasario semestre laikytų egzaminų perlaikymų datas. Perlaikymai vyksta iki rugsėjo vidurio, perlaikymų informacija yra nuolat atnaujinama. Jei nerandate reikiamo dalyko ar turite kitų klausimų, susisiekite su dėstytoju VU telefonų knygoje nurodytais kontaktais.

Perlaikymų datos ir laikai