Renginiai

Paskaitos apie rusų literatūros Sidabro amžių

Profesorė Natalia Gamalova (Université Jean Moulin Lyon 3, Faculté des Langues) skaitys paskaitas šias paskaitas apie rusų literatūros Sidabro amžių. Paskaitos vyks rusų kalba.

Pirmadienis, gruodžio 11 d.:

 • 13.00–14.30: Reception of Ancient Heritage in Silver Age of Russian literature (127 aud.)
 • 15.00–16.30: Mythopoetic theories of Vyacheslav Ivanov (123 аud.)

Ketvirtadienis, gruodžio 14 d.:

 • 11.00–12.30: Aesthetic criticism of I. Annensky (“Books of Reflections“) (120 аud.)
 • 13.00–14.30: Sergei Diaghilev and Russian Seasons (120 аud.)

Fotografijos paroda 100 metų nepriklausomai Suomijai

92212b873446cdc5 200x200arKviečiame į fotografijų parodos, skirtos Suomijos nepriklausomybės 100-mečiui paminėti, atidarymą, kuris vyks gruodžio 5 d. 11 val. VU Bibliotekos galerijoje (III aukštas). Paroda veiks iki gruodžio 31 d. 

 

Fotografijos paroda 1 3Fotografijos paroda 1 2

Šv. Liucijos šventė

Tegul džiugi nuotaika ir Šv. Liucijos šviesa išsklaido tamsą!

Gruodžio 13 d., trečiadienį, 19.00 val. Šv. Jonų bažnyčioje, Šv. Jono g. 12*, Vilnius

Tradicines Šv. Liucijos giesmes atliks Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos chorai ir Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Asta Krikščiūnaitė.

* Įėjimas pro Vilniaus universiteto Didžiojo kiemo vartus iš Šv. Jono gatvės.

Laukiame visų atvykstant!

2017 12 13 19.00 St.Lucias day invitation 002

Susitikimas su suomių rašytoja Emmi Itäranta

Maloniai kviečiame į susitikimą su suomių rašytoja Emmi Itäranta ketvirtadienį, gruodžio 7 d., 13.00 val. Skandinavistikos centre, 314 AB auditorijoje (susitikimo metu bendrausime angliškai)

Suomiškai ir angliškai rašanti Emmi Itäranta gyvena Didžiojoje Britani-joje. Jos pirmoji knyga Memory of water (liet. Vandens skonis) sulaukė didelio tarptautinio pripažinimo ir yra išversta net į 19 kalbų. Į lietuvių kalbą knygą išvertė Viltarė Urbaitė (leidykla Nieko rimto), ieškokite knygynuose jau gruodžio mėn.!

„Visuomet daugmaž aiškiai suvokiau, koks buvo senasis pasaulis, – arba greičiau tai, kaip mažai apie jį žinome. Nors svajojau apie žiemą ir ilgėjausi sniego, nie-kuomet neabejojau tuo, ko mane mokė mokykloje ir kas buvo rašoma knygose. Man atrodė savaime suprantama, kad tai, kas visuotinai priimta kaip tiesa, ir yra tiesa, visa kita neturi reikšmės. O kas, jeigu taip nėra? Kas, jeigu išlikę pasakojimai tėra tik apdulkėjusios ir iškreiptos veidrodžio šukės, arba dar blogiau – kas, jeigu kažkas tyčia įdaužė veidrodį, kad pakeistų atspindį?“

SUOMALAINEN KIRJAILIJA EMMI ITÄRANTA 1

Biuletyn Polonistyczny – veiklos sritys ir bendradarbiavimo su polonistikomis šalyje ir užsienyje perspektyvos

VU Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų institutas kviečia į atvirą seminarą: „Biuletyn Polonistyczny“ – veiklos sritys ir bendradarbiavimo su polonistikomis šalyje ir užsienyje perspektyvos. 

Seminaras vyks gruodžio 4 d. K. Donelaičio aud., pradžia 15 val. Seminaro kalba – lenkų.

Internetinį laikraštį „Biuletyn Polonistyczny, leidžiamą Lenkijos Mokslo akademijos Literatūros tyrinėjimo instituto Skaitmeninės humanistikos centro Varšuvoje, atstovaus Olga Zakolska ir Piotr Bordzoł. Renginio, skirto mokslininkams, studentams ir mokytojams organizatorius – VU Polonistikos centras.

L. Pažūsio išverstos ir sudarytos poezijos knygos pristatymas

2017 m. lapkričio 29 d. 17 val. kviečiame į naujos doc. Liongino Pažūsio išverstos ir sudarytos poezijos knygos „Gems of Classic English Poetry. Longing for Paradise Lost“ (Klasikinės anglakalbės poezijos perlai. Prarastojo rojaus ilgesys“) pristatymą, kuris vyks Filologijos fakulteto K. Donelaičio auditorijoje.

Renginį organizuoja Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedra ir knygos leidėjai ALUMNUS

Jean-René Bourrel paskaita

Šį ketvirtadienį, lapkričio 16 d., 11–12.30 val., garsus Frankofonijos ir Prancūzijos istorijos žinovas Jean-René Bourrel skaitys paskaitą „Comprendre la société française d'aujourd'hui“. Renginys vyks prancūzų kalba.

Paskaita vyks K. Donelaičio auditorijoje.

Konferencija Reformacija ir senoji Lietuvos raštija

Mokslinė konferencija REFORMACIJA IR SENOJI LIETUVOS RAŠTIJA (XVII Jurgio Lebedžio skaitymai), skiriama Reformacijos 500 metų sukakčiai ir Jono Berento (1667–1737), Prūsų Lietuvos liuteronų kunigo, religinių leidinių vertėjo bei redaktoriaus, gimimo 350 metų jubiliejui 2017 m. lapkričio 17 d.

Konferencija vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6, Vilnius).

KONFERENCIJOS PROGRAMA

 • 9.00–9.15 Dalyvių registracija
 • 9.15–9.30 Sveikinimo žodžiai
 • 9.30–9.55 Darius Petkūnas (KU) Liturgija kaip veiksnys baltų tautinei tapatybei išsaugoti Prūsijos kunigaikštystėje
 • 9.55–10.20 Liucija Citavičiūtė (LLTI) Kultūriniai Reformacijos aspektai Prūsijoje XVI amžiuje
 • 10.20–10.45 Ona Aleknavičienė (LKI) Kultūrinė konfesijų konkurencija ir bendradarbiavimas Prūsijos Lietuvoje XVIII a. I pusėje: postūmiai lietuvių raštijai
 • 10.45–11.10 Jurgis Pakerys (VU) Mažvydas ir Augustinas: imk(it) ir skaityk(it)

Diskusija

 • 11.30–11.50 Kavos pertrauka
 • 11.50–12.15 Sigitas Narbutas (LMAVB) Nežinoma Pauliaus Oderborno poema apie Lietuvą
 • 12.15–12.40 Darius Antanavičius (LII) Pirmasis kaunietis – spausdintos knygos autorius
 • 12.40–13.05 Živilė Nedzinskaitė (LLTI) Haeresi bellum indictum est: protestantų ir jėzuitų santykiai Kražiuose
 • 13.05–13.30 Ona Daukšienė (LLTI) Sola fides sufficit: paslėpta polemika su protestantais Mikalojaus Kristupo Chaleckio Dvinaryje (Binarium Chalecianum, 1642)

Diskusija

 • 14.00–15.00 Pietų pertrauka
 • 15.00–15.25 Birutė Triškaitė (LKI) Rasta dingusi Stanislovo Rapolionio recenzija apie Jano Laskio Epitome doctrinae ecclesiarum Phrisiae Orientalis
 • 15.25–15.50 Gina Kavaliūnaitė (VU) 1701 m. Naujasis Testamentas: apie vertėjus ir šaltinius
 • 15.50–16.15 Birutė Kabašinskaitė (VU) 1781 metų kalvinistų Kancionolas ir Mykolo Cerausko autorystės klausimas
 • 16.15–16.40 Inga Strungytė-Liugienė (LKI) Lietuviška Biblija (1816) Herrnhute: jos atsiradimo istorija

Baigiamosios diskusijos

Renginio paskyra Facebook >>>

23334375 10155638253846758 9197531073543847963 o

Paroda, skirta grafui István Széchenyi

Embassy of Hungary in Vilnius cordially invites you to the opening of exposition on Count István Széchenyi's activity which will take place on Wednesday, 15th November at 14:30 p.m. in the Writer‘s Hall (2nd floor) at the Faculty of Philology of Vilnius University.

The exposition will be open between 15.–30. November 2017.

szechenyi exhibition

Tarptautinė konferencija „Les Nouveaux Défis pour le FLE à l'Université “

2017 m. lapkričio 9 d. Filologijos fakulteto K. Donelaičio aud. prasidės tarptautinė konferencija „Prancūzų kaip užsienio kalba universitete: tradicijos ir nauji iššūkiai“. 

Lapkričio 9 d. (ketvirtadienis):

 • 8.30–9.30 Dalyvių registracija
 • 9.30–9.45 Konferencijos atidarymas
  (kalbės Filologijos fakulteto dekanė prof. dr. Meilutė Ramonienė).
 • 9.45–10.00 Sveikinimo žodis
  (kalbės Jean-Marie Sani, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle, Directeur de l'Institut français de Lituanie).
 • 10.00–11.30 Pirmoji plenarinė sesija – Grammaire à fondement sémantique.
  (prof. titulaire dr. hab. Bohdan Krzysztof Bogacki, Université de Varsovie, Faculté des langues vivantes, Institut des langues romanes).
 • 11.30–12.00 Kavos pertrauka.
 • 12.00–13.00 Antroji plenarinė sesija – Rédiger en langue étrangère à l’université : des représentations à l'évaluation des pratiques scripturales.
  (Deborah Meunier, maître de conférences, département de langues et littératures romanes de l'Université de Liège, service de didactique du FLE, Institut Supérieur des Langues Vivantes).
 • 13.00–14.30 Pietų pertrauka.
 • 14.30–18.00 Užsiėmimai sekcijose.

Lapkričio 10 d. (penktadienis):

 • 8.30–9.30 Dalyvių registracija
 • 9.30–9.45 Posėdžio atidarymas 
  (prof. dr. Vytautas Bikulčius, Directeur du département des langues romanes, Faculté de philologie, Université de Vilnius).
 • 9.45–10.30 Trečioji plenarinė sesija – Que peut-on faire des cliques en linguistique?
  (prof. titulaire dr. hab. Bohdan Krzysztof Bogacki, Université de Varsovie, Faculté des langues vivantes, Institut des langues romanes).
 • 10.30–11.00 Kavos pertrauka.
 • 11.00–12.00 Ketvirtoji plenarinė sesija – Les grammaires du français : entre les théories linguistiques et leurs applications en didactique et en traduction. Expériences polonaise.
  (prof.dr. hab. Dorota Sliwa, Université catholique de Jean Paul II à Lublin, département des sciences humaines).
 • 12.00–13.30 Pietų pertrauka.
 • 13.30–16.30 Užsiėmimai sekcijose.

Išsamią konferencijos programą prancūzų kalba rasite čia >>>