Sidebar

Šių metų UNICEF tyrimas rodo, jog Lietuvos vaikai yra vieni nelaimingiausių Europoje – pagal vaikų gerovės rodiklius, Lietuva užima 33-ą vietą tarp 38-ų tirtų išsivysčiusių šalių.

Ir tai yra tik viena iš priežasčių, dėl kurių veikia programa „Renkuosi mokyti!“ ir ieško motyvuotų žmonių padėsiančių įveikti kylančius iššūkius ir kursiančių pozityvius pokyčius švietime. 

Todėl, jei manai, kad atėjo metams prasmingiems pokyčiams ir nori padėti Lietuvos vaikams mokyklose jaustis vertinamiems ir gerbiamiems, junkis prie „Renkuosi mokyti!“ bendruomenės! 

Užpildyk kandidato anketą iki gruodžio 13 d. Anketą rasi www.renkuosimokyti.lt

Kaip programa veikia? 

Programa „Renkuosi mokyti!“ remiasi tarptautine patirtimi ir unikaliu dalyvių pritraukimo, atrankos ir profesinės pagalbos modeliu. Programos dalyviai dvejus metus dirba mokyklose, dalyvauja įgyvendinant pokyčio projekto savo mokykloje, gauna tęstinius mokymus ir individualizuotą profesinę pagalbą. Mokyklą dalyviams suranda programos rengėjai, pedagoginis išsilavinimas nėra būtinas. Po dvejų metų klasėje „Renkuosi mokyti!“ dalyviai tampa pokyčius švietime ir visuomenėje kuriančiais alumnais. 

Kaip programa padės siekti pokyčių švietime?

 • Suteiksime tau reikalingas žinias ir įgūdžius prieš pradedant darbą mokykloje – mėnesį laiko trunkančioje „Renkuosi mokyti!“ vasaros mokykloje“ mokymus ves ilgametę patirtį sukaupę švietimo ir kitų sričių ekspertai, kurių suteiktos žinios taps tvirtu pamatu žengiant pirmuosius žingsnius klasėje.
 • Subursime palaikančią bendruomenę – dalinsiesi patirtimi su kitais programos dalyviais, kurių palaikymas padės augti tau pačiam ir motyvuos dirbti dėl kiekvieno vaiko. Taip pat turėsi galimybę bendrauti su kolegomis net iš 59 pasaulio šalių, kuriose veikia panašios programos, vienijamos pasaulinio Teach For All tinklo.
 • Užtikrinsime mokymus ir konsultacijas visus dvejus metus – rengsime periodiškus mokymus, kurių metu gilinsi savo žinias bei geriau suprasi, kaip gali padėti Lietuvos vaikams.
 • Įtrauksime į pokyčio projekto komandą – kartu su mokyklos, kurioje dirbsi, bendruomene analizuosi mokykloje kylančius iššūkius ir ieškosi jų sprendimo būdų. Taip prisidėsi prie realių pokyčių kūrimo.

Jei mintyse jau skamba – renkuosi augti, renkuosi keisti, RENKUOSI MOKYTI – su nekantrumu laukiame tavo anketos! Šis pasirinkimas gali pakeisti tavo, švietimo ir kiekvieno vaiko ateitį. 

Jei kyla klausimų, parašyk mums el. paštu arba registruokis į nuotolines atviras duris (lapkričio 26 d. arba gruodžio 10 d.)

2020-2021 akademiniais studijų metais ir vėl kviečiame dalyvauti trijų Baltijos šalių universitetų (Vilniaus universiteto, Latvijos universiteto ir Tartu universiteto) rektorių stipendijos konkurse. Konkurse gali dalyvauti visų studijų pakopų studentai, mokantys tris Baltijos šalių kalbas: kurią nors vieną C1 lygiu (arba gali būti gimtoji), o kitas dvi – bent A2 lygiu. Šiemet konkurse gali dalyvauti ir kitų universitetų studentai, kurie šiais akademiniais metais abu semestrus (rudens ir pavasario) studijuoja viename iš trijų Baltijos šalių universitetų.

Konkurso etapai:

1) Konkursas raštu savo universitete. Darbus galima pateikti iki 2021 m. sausio 11 d.

Kiekvienas dalyvis turi pateikti tris darbus raštu – po vieną visomis kalbomis. 

Šiais metais dalyviai turi pasirinkti vieną C1 lygio temą (arba temą gimtąja kalba):

       1. LT: Baltijos burbulas: kas, kodėl, kam?
           EST: Balti mull: mis, milleks, kellele?
           LV: Baltijas burbulis: kas, kāpēc, kam?

      2. LT: Estija, Latvija ir Lietuva – 30 metų nepriklausomybės. Kur ir kaip nueita? 
          EST: Eesti, Läti ja Leedu – 30 aastat iseseisvust. Kuhu ja kuidas on jõutud?
          LV: Igaunija, Latvija un Lietuva – 30 gadi neatkarības. Kur un kā esam nonākuši?

       3. LT: Kaip bendrauti su estu, latviu ir/arba lietuviu?
           EST: Kuidas suhelda eestlase, lätlase ja/või leedulasega?
           LV: Kā saprasties ar igauni, latvieti un/vai lietuvieti? 

Formalieji reikalavimai: šriftas Times New Roman; šrifto dydis – 12; tarpas tarp eilučių – 1.5; apimtis – iki 3 puslapių.

Kitomis dviem kalbomis dalyvis gali rašyti pasirinkęs temą iš paprastesnių temų sąrašo. Dalyvis gali rinktis dvi skirtingas temas arba ta pačia tema rašyti abiem kalbomis:

          1. LT: Estų, latvių ir lietuvių kalbos mano gyvenime.
              EST: Eesti, läti ja leedu keel minu elus.
              LV: Latviešu, lietuviešu un igauņu valoda manā dzīvē.

          2. LT: Dešimt patarimų, kaip įveikti koronaviruso sukeliamą stresą.
              EST: Kümme soovitust, kuidas koroonastressiga toime tulla.
              LV:  Desmit ieteikumi, kā tikt galā ar koronavīrusa stresu.

          3. LT: Mano draugai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
              EST: Minu Eesti/Läti/Leedu sõbrad.
              LV: Mani Igaunijas/Latvijas/Lietuvas draugi.

Formalieji reikalavimai: šriftas Times New Roman, šrifto dydis – 12; tarpas tarp eilučių – 1.5; apimtis – iki 1 puslapio.

Vilniaus universiteto studentai savo rašto darbus gali siųsti Vilniaus universiteto Baltijos šalių ir kultūrų institutui el. paštu: , temoje nurodydami „Rektorių stipendijos konkursas“.

Pirmojo etapo rezultatai bus paskelbti 2021 m. sausio 15 d.

Jei dalyvių bus keletas, bus rengiamas konkurso savo universitete etapas žodžiu. Apie jo eigą ir sąlygas konkurso dalyviai bus informuoti sausio 15 d.

2) Finalinis etapas

Finalinis konkurso etapas vyks 2021 m. vasario 22 d. Tartu universitete. 

Kelionė į Tartu universitetą ir nakvynė Tartu mieste finalinio konkurso etapo dalyviams bus kompensuota.

Apdovanojimo ceremonija vyks 2021 m. vasario 23 d. Tartu universiteto pagrindinėje salėje.

Jei dėl koronaviruso pandemijos konkurso finalinis etapas negalės būti surengtas Tartu mieste, jis vyks virtualiai.

VU studentus kviečiame dalyvauti ISEP mainų programos atrankoje ir 2021 mokslo metų rudens semestrą ar visus akademinius metus praleisti viename iš JAV ar kitos šalies universitetų.

ISEP garantuoja nemokamą mokslą, apgyvendinimą ir maitinimą!

Daugiau informacijos apie programą ir atrankos procesą rasite: www.vu.lt > Tarptautiniai ryšiai > Mainų galimybės > ISEP

Paraiškos priimamos iki 2020 m. gruodžio 3 d. (imtinai).

Jei kyla klausimų kreipkis į Julių Pukelį , ar tel. +370 5 2687156.

Lapkričio 6. d., penktadienį, 15.00 val. kviečiame bendruomenę į seminarą Nešdintis visu greičiu! Apie netipinius kauzatyvus lietuvių kalboje, kurį ves prof. Axel Holvoet.

Gana didelis morfologinių kauzatyvų (t.y. morfologiškai žymėtų priežastinių veiksmažodžių) paplitimas baltų kalbose literatūroje neliko nepastebėtas. Dar nepakankamai ištirti yra daugiafunkciškumo atvejai, kai kauzatyviniai žymikliai perteikia nekauzatyvines reikšmes. Tipologinėje literatūroje plačiai aprašyti intensyviniai kauzatyvai, kurie reiškia ne kauzaciją, o didesnį veiksmo intensyvumą. Pranešimas bus apie intensyvinius kauzatyvus lietuvių kalboje. 

Prisijungimas prie MS Teams grupės >

Dėl prijungimo taip pat galite rašyti Erikai Sausverdei.

Laukiami visi bendruomenės nariai!

Dėkojame Fakulteto mokslininkams už Jų indėlį gaunant Lietuvos mokslo tarybos finansavimą studentų tyrimams semestro metu. Džiaugiamės, kad visos Fakulteto teiktos paraiškos gavo finansavimą.  

2020-2021 m. bus atliekami šie studentų tyrimai semestro metu: 

 1. „Kalbinis DIEVO paveikslas Jokūbo Vujeko „Mažojoje postilėje“ (1590) ir Mikalojaus Daukšos "Postilėje" (1599)“. Vadovė prof. dr. Kristina Rutkovska, studentė Katažyna Jachimovič. 
 2. „Tikinčiųjų ir ateistų dialogas: platoniškasis modelis veikale „Įstatymai“”. Vadovas dr. Vilius Bartninkas, studentas Simonas Baliukonis. 
 3. „Dvikalbė elektroninė leksikografija su lietuvių kalba: lietuvių-vokiečių kalbų žodynų makrostruktūros ir mikrostruktūros analizė ir vertinimas“. Vadovė doc. dr. Lina Plaušinaitytė, studentė Kamilė Pavydytė. 
 4. „Lietuvių-švedų-vokiečių kalbų akademinių frazių sąvadas“. Vadovė doc. dr. Skaistė Volungevičienė, studentė Irma Jakutytė. 
 5. „Semiotinė poetinio teksto analizė: Giedrės Kazlauskaitės kūryba“. Vadovė dr. Jurgita Katkuvienė, studentė Karolina Sadauskaitė. 
 6. „Mašininis vertimas Lietuvos vertimo rinkoje: postredavimo tyrimas“. Vadovė prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė, studentė Karolina Levanaitė. 
 7. „Pandemijos naratyvas Lietuvos žiniasklaidoje“. Vadovė doc. dr. Nijolė Keršytė, studentė Izabelė Skikaitė.  

Spalio 23 d., šį penktadienį, 13.00 val. kviečiame į doktorantų seminarą, kurio tema – Joseph Greenberg straipsnis „Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements“. Tai vienas labiausiai skaitomų straipsnių visos kalbotyros istorijoje.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo prie MS Teams nuoroda > Taip pat galima parašyti prof. Axeliui Holvoet (axel.holvoet@flf.vu.lt) – jis gali norinčiuosius prijungti prie grupės. 

Straipsnį, kurį reikėtų perskaityti prieš seminarą, galima rasti MS Teams grupėje, failų sekcijoje. 

Skelbiame studentų, vykstančių su Erasmus+ stipendija 2020–2021 m. m. pavasario semestre, sąrašą.

 

  Studento nr. Fakultetas Studijų kryptis Pakopa Kursas Universitetas Mėnesių sk.
1 1913134 Filologijos fakultetas Vokiečių filologija Bakalauras 2 0232 Universität Hamburg 5
2 1910216 Filologijos fakultetas Vertimas (ispanų, lietuvių, anglų) Bakalauras 2 023 Universitat Autonoma de Barcelona 6
3 1813541 Filologijos fakultetas Lietuvių filologija Bakalauras 3 023 Latvijas Universitate 5
4 1813817 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5
5 1813829 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 3 0232 Universita di Bologna 5
6 1813791 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (norvegų) kalba Bakalauras 3 023 Universitetet i Bergen 5
7 1810234 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba Bakalauras 3 023 Universidad de Cadiz 5
8 1811058 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba Bakalauras 3 023 Universite Catholique de l'Ouest 5
9 1810549 Filologijos fakultetas Humanitariniai mokslai Bakalauras 3 023 Universitat Autonoma de Barcelona 6
10 1811065 Filologijos fakultetas Anglų-prancūzų filologija Bakalauras 3 023 Universite de Picardie Jules Verne 7
11 1810306 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Syddansk Universitet 5
12 1813789 Filologijos fakultetas Lingvistika Bakalauras 3 023 Universitetet i Bergen 5
13 1813690 Filologijos fakultetas Anglų filologija Bakalauras 3 023 University of Cyprus 5
14 1813379 Filologijos fakultetas Lenkų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5
15 1810321 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Umea University 5
16 2010555 Filologijos fakultetas Kalbotyra Magistrantūra 1 023 Lunds universitet 5
17 1810323 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Stockholms universitet 5
18 1910703 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba Bakalauras 2 023 Universidad de Alcala 5
19 1811541 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 3 023 Universita degli Studi di Padova 5
20 1813377 Filologijos fakultetas Lenkų filologija Bakalauras 3 023 Wroclaw University 5
21 1811056 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba Bakalauras 3 023 Universite Catholique de l'Ouest 5
22 1910108 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (rusų) kalba Bakalauras 2 023 SS. Cyril and Methodius University in Skopje 5
23 1811531 Filologijos fakultetas Klasikinė filologija Bakalauras 3 023 Universita degli Studi di Padova 5
24 1810551 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5
25 1813258 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (norvegų) kalba Bakalauras 3 023 Universitetet i Bergen 5
26 1751595 Filologijos fakultetas Šiuolaikinė literatūros poetika Doktorantūra 4 023 Universidad de Cadiz 5
27 1811054 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba Bakalauras 3 023 Universite Catholique de l'Ouest 5
28 1811044 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba Bakalauras 3 023 Universite de Picardie Jules Verne 7
29 1810606 Filologijos fakultetas Lietuvių filologija Bakalauras 3 023 Latvijas Universitate 5
30 1810240 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba Bakalauras 3 023 Universiteit Antwerpen 5
31 1813234 Filologijos fakultetas Lingvistika Bakalauras 3 023 Universitetet i Agder 5
32 1911775 Filologijos fakultetas Lietuvių filologija Bakalauras 2 023 Saint Petersburg State University 5
33 1910695 Filologijos fakultetas Lingvistika Bakalauras 2 023 Universitat de Valencia 5
34 1810241 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba Bakalauras 3 023 Universidad de Oviedo 5
35 1810254 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba Bakalauras 3 023 Universidad de Oviedo 5
36 2011348 Filologijos fakultetas Humanitarinė, filologija pagal kalbą Magistrantūra 1 023 UiT The Arctic University of Norway 5
37 1812236 Filologijos fakultetas Anglų filologija Bakalauras 3 023 Universität Duisburg-Essen 5
38 1813333 Filologijos fakultetas Prancūzų filologija Bakalauras 3 023 Université de Limoges 5
39 1810302 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Universitetet i Bergen 5
40 1813688 Filologijos fakultetas Anglų filologija Bakalauras 3 023 Universität Duisburg-Essen 5
41 20110969 Filologijos fakultetas Vertimas raštu (ispanų k.) Magistrantūra 1 023 Universidad de Alcala 5
42 1813338 Filologijos fakultetas Prancūzų filologija Bakalauras 3 023 Université de Limoges 5
43 1810330 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Universitetet i Bergen 6
44 1810556 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5
45 1813360 Filologijos fakultetas Vertimas Bakalauras 3 023 Newcastle University 5
46 1813851 Filologijos fakultetas Prancūzų filologija Bakalauras 3 023 Universite Paris Diderot - Paris 7 5
47 1713532 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 3 023 Universita Cattolica del Sacro Cuore 5
48 1810300 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 UiT The Arctic University of Norway 5
49 1810326 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Stockholms universitet 5
50 1813364 Filologijos fakultetas Vertimas Bakalauras 3 023 University of Tartu 5
51 1810561 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5
52 1912862 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 2 023 Universitetet i Bergen 5
53 1810567 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Cadiz 5
54 1810307 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Syddansk Universitet 5
55 1812243 Filologijos fakultetas Anglų filologija Bakalauras 3 0232 Universitat Jaume I 5
56 1912299 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 2 023 Universita degli Studi di Pavia 5
57 1812247 Filologijos fakultetas Anglų filologija Bakalauras 3 023 University of Cyprus 5
58 1910729 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba Bakalauras 2 023 Universite Paris Diderot - Paris 7 5
59 2011349 Filologijos fakultetas Šiaurės kalbos ir kultūros Magistrantūra 1 023 Københavns Universitet 5
60 1810258 Filologijos fakultetas Lingvistika Bakalauras 3 023 Universidad de Oviedo 5
61 1813581 Filologijos fakultetas Vokiečių filologija Bakalauras 3 023 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 6
62 1813372 Filologijos fakultetas Vertimas Bakalauras 3 023 Universite Paris Diderot - Paris 7 5
63 1913420 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad Complutense de Madrid 6

Rugpjūčio 25-26 dienomis Filologijos fakultete vyko prėmimas į doktorantūrą. Su priėmimo informacija galite susipažinti čia >

Sveikiname visus naujuosius Fakulteto doktorantus. Linkime sėkmės! 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos