Sidebar

Birželio 27 d. vykusiame Doktorantūros komiteto posėdyje svarstyta pretendentų, stojančiųjų į Vilniaus universiteto (humanitariniai mokslai, filologija, H 004) doktorantūrą 2019 m., konkursinė eilė. Remiantis mokslinio projekto ir pokalbio vertinimais (pridėjus magistro diplomo priedo svertinį įvertinimų vidurkį ir mokslo darbų įvertinimą), patvirtinta tokia konkursinė eilė:

Agnė Lisauskaitė 28,82 kviečiama studijuoti
Monika Triaušytė 27,96 kviečiama studijuoti
Skirmantas Knieža 27,90 kviečiamas studijuoti
Monika Andrulytė 25,68 kviečiama studijuoti
Augustas Sireikis 25,56 kviečiamas studijuoti
Deividas Zibalas 25,42 kviečiamas studijuoti
Greta Belogurova 25,28  
Žygimantas Pekūnas 25,18  
Aurelija Meškerevičiūtė 24,99  
Eglė Voidogienė 24,53  
Eglė Gelažiūtė-Pranevičienė 24,50  
Emil Jonas Slott 23,50  
Vilija Sipaitė 23,41  
Agnė Ambrazaitė 23,36  
Jorūnė Rimeisytė-Nekrašienė 23,25  
Danguolė Straižytė 23,23 Priimama studijuoti į ištęstines studijas (VNF)
Renata Lukošienė 21,77  
Antanas Vitkauskas 21,44  
Gabriele Grandinetti 21,31  
Viktoria Pehk Ivascenko 18,83  
Justina Budreikaitė 8,5  
Gabija Stankevičiūtė 8,45  

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Kristina Janulytė 28,40 kviečiama studijuoti
Greta Štikelytė 25,30 kviečiama studijuoti

Posėdžio protokolo išrašas >

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Doktorantūros komiteto 2019 m. birželio 27 d. posėdžio darbotvarkė (projektas). Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 15 val.

 1. Priėmimo į doktorantūros studijas rezultatų tvirtinimas.
 2. LTVTI IV k. doktorantės Rūtos Lazauskaitės atestacija.
 3. VU KnF Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto doktorančių Giedrės Buivytės  ir Jurgitos Astrauskienės parengtų disertacijų svarstymas ir išorinių recenzentų tvirtinimas.
 4. TKI doktorantės Indrės Makauskaitės parengtos disertacijos svarstymas ir išorinių recenzentų tvirtinimas.
 5. BKKI doktorantės Veronikos Girininkaitės parengtos disertacijos svarstymas ir išorinių recenzentų, gynimo tarybos ir gynimo datos tvirtinimas

Daugumos Anglų filologijos studijų programos baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių sprendimu Vaidos Matijoškaitės baigiamasis darbas Attitude and Engagement in Professional Film Reviews: Gender Perspectives (vadovė doc. dr. Jolanta Šinkūnienė) pripažintas geriausiu Anglų filologijos studijų programos darbu šiais mokslo metais. Studentei skirta kasmetinė edukacinės įmonės „Kalba“ piniginė premija. 

IMG 0624

Nuo 2019 m. birželio 10 d. prasideda priėmimas į doktorantūros studijas.

Moksliniai projektai pateikiami Doktorantūros komitetui nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 21 d. 15 val. Atranka į doktorantūros studijas (mokslinio projekto ir pokalbio vertinimas) vyks 2019 m.birželio 27 d., 10 val. J. Balkevičiaus (Bendroji ir lyginamoji literatūra) ir V2 (Kalbotyra) auditorijose.

 Mokslinis projektas pateikiamas elektronine forma ir išspausdintas (pasirašytas). Elektroninė projekto forma siunčiama adresu  (būtina atsiųsti .doc arba .docx formatu), o spausdinti ir autorių pasirašyti projektai (galima siųsti ir skanuotą variantą) pristatomi į Filologijos fakulteto dekanatą (I a.).

Konkurse doktorantūros studijoms dalyvaujantis asmuo nurodo konkrečią disertacijos tematiką iš Doktorantūros komiteto paskelbto tematikų sąrašo. 

Doktorantūros moksliniame projekte kandidatas turi:

 • suformuluoti būsimos disertacijos temą ir jos problematiką;
 • bendrais bruožais aptarti tos temos tyrinėjimų būklę Lietuvoje ir pasaulyje;
 • nurodyti pasirinktos temos aktualumą konkrečiai mokslo krypčiai ir šakai;
 • aptarti galimus tyrinėjimo metodus.

Priėmimas į doktorantūrą vyksta VU nustatyta tvarka.

Išsamesnė informacija >

Bakalauro studijų programų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

 • Anglų filologija: birželio 5 d. 9.00–16.00 val. A7 (Kanados stud. a.) ir birželio 6 d. 10.30–14.00 val. A8 aud.
 • Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba: birželio 4–5 d. 9.00–17.00 val. UKD, SP01 aud.
 • Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba: birželio 4–6 d. 9.00–17.00 val. UKD, SP01 aud.
 • Anglų ir rusų kalbos: birželio 7 d. 9.00–10.30 val. Vokiečių kalbos kabinetas
 • Ispanų filologija: birželio 5 d. 9.00–16.00 val. 130 aud.
 • Italų filologija: birželio 10 d. 9.00–17.00 val. 114 aud. ir V. Krėvės aud.
 • Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija
 • Lenkų filologija: birželio 6 d. 10.00–11.30 val. 109 aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (estų) kalba: birželio 5 d. 9.00–13.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (ispanų) kalba: birželio 7 d. 9.00–10.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (italų) kalba: birželio 3 d. 13.00–15.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (turkų) kalba, birželio 5 d. 11.00–12.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija, birželio 3 d. 9.00–16.00 val. K. Būgos aud.
 • Prancūzų filologija: birželio 4 d. 10.00–16.00 val. 121 aud.
 • Rusų filologija, birželio 4 d. 10.00–15.00 val. 114 aud.
 • Skandinavistika
 • Vertimas, birželio 6 d. 9.30–14.30 val. J. Balkevičiaus aud.
 • Vokiečių filologija, birželio 5 d. 9.00–12.00 val. A9 aud.

Magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

 • Anglistika: birželio 4 d. 10.30–13.00 val. A7 (Kanados stud. a.)
 • Bendroji kalbotyra: birželio 4 d. 10.00–14.00 val. J. Balkevičiaus aud.
 • Dalykinė (teisės) kalba: birželio 3 d. 10.00–16.30 val. A9 aud.
 • Intermedialios literatūros studijos: birželio 4 d. 10.00–18.00 val. 115A aud.
 • Rusistika: birželio 5 d. 10.00–13.00 val. 114 aud.
 • Semiotika: birželio 6 d. 10.00–16.00 val. 111 aud.
 • Taikomoji kalbotyra: birželio 7 d. 10.00–15.00 val. SP2 aud.
 • Vertimas (raštu): birželio 3 d. 9.30–14.00 val. J. Balkevičiaus / V2 aud.
 • Vertimas (žodžiu): birželio 3 d. 9.30–14.00 val. J. Balkevičiaus / V2 aud.

2019 m. Filologijos fakulteto studentų diplomų teikimai Šv. Jonų bažnyčioje planuojami:

 • bakalauro ir Anglistikos magistro studijų studentų diplomų teikimai vyks birželio 25 d. 10.00 val.
 • magistrantūros (išskyrus Anglistiką) studijų studentų diplomų teikimai vyks birželio 20 d. 10.00 val.

Norint gauti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su Universitetu. Visi absolventai, turintys įsiskolinimų, atsiskaityti su Universiteto padaliniais privalo iki birželio 14 d. Birželio 19 d. visi absolventai turi pasirašyti diplomų registracijos žurnale Dekanato Studijų skyriuje (II aukštas). Neatsiskaičiusiems su Universiteto padaliniais ir diplomų registracijos žurnale nepasirašiusiems studentams nebus išduotas diplomas ar pažymėjimas.

Primename, kad mantijos nėra mūsų Universiteto tradicija. Daug gražiau atrodytumėte pasipuošę universitetinėmis kepuraitėmis ar net tautiniais drabužiais. 

Daugiau informacijos apie studijų baigimą ir atsiskaitymą su Universitetu >

Ateinančiam rudens semestrui rinkis pasirenkamuosius dalykus ne tik iš savo, bet ir iš kitų Filologijos fakulteto studijų programų. Atvirų dalykų sąrašas yra čia:

Tai padaryti gali, susidarydamas individualų studijų planą.

Kaip susidaryti individualų studijų planą?

Norint pasirinkti pasirenkamuosius dalykus iš kitos studijų programos reikia:

 1. pasitikrinti, ar norimo pasirinkti dalyko tvarkaraštis yra suderinamas su pagrindinių studijų programos tvarkaraščiu;
 2. užpildyti individualaus studijų plano prašymą ir gauti reikiamus parašus:
  • dalyko dėstytojo parašą (visais atvejais);
  • Studijų programos komiteto (SPK) pirmininko parašą renkantis daugiau nei 2 dalykus iš šio sąrašo arba studijuojant dvigubą studijų programą (Anglų ir kita užsienio (ispanų, norvegų, prancūzų, rusų) kalbą, Klasikinę filologiją, Lietuvių filologiją ir užsienio kalbą, Skandinavistiką (suomių ir švedų), Vertimą;
 3. pasirinkus vietoj programoje numatyto PD dalyką iš šio sąrašo, išsiregistruoti iš programoje numatyto dalyko, kurio nelankysi, VU IS per pirmąsias dvi rugsėjo mėn. savaites.

Rekomenduojame norimus pasirenkamuosius dalykus rinktis, sulaukus būsimo semestro tvarkaraščio. Taip pat primename, kad per pirmąsias dvi naujo semestro savaites dar bus galima keisti savo pasirinkimus VU IS.

SVARBU: Individualaus studijų plano prašymai bus priimami rugsėjo 2–13 d. Filologijos fakulteto studijų skyriuje (II aukštas).

Jeigu turi klausimų, kreipkis į Dekanato Studijų skyrių (II aukšte).

Baigiamųjų kursų studentai, turintys skolų, turi teisę vieną kartą papildomai perlaikyti egzaminą gegužės mėnesį (iki baigiamųjų darbų pateikimo). Prieš perlaikymą būtina ateiti į Dekanato studijų skyrių (II a.) ir pateikti prašymą. 

Žemiau išvardinti egzaminai laikomi tik nurodytu laiku. Jei nerandate informacijos apie kurį nors perlaikymą, egzamino datą ir laiką turite susiderinti patys tiesiogiai su egzaminuojančiu dėstytoju. Apie sutartą egzamino datą ir laiką reikia informuoti studijų skyrių.

Jei turite klausimų, susisiekite el. paštu

Puslapis 1 iš 29
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos