Sidebar

Gegužės 28 d., penktadienį, 13.00 val. maloniai kviečiame į doktorantų seminarą, kuriame kartu su prof. dr. A. Holvoet ir dr. V. Panov bus tęsiama lingvistinės pragmatikos tema. Dalyviai maloniai prašomi perskaityti prisegtą Jacobo Mey'aus tekstą Pragmatics: An overview – tai įdomus, lengvai skaitomas, iš platesnės perspektyvos parašytas tekstas, kuris turėtų sudominti visus.

Teams grupės prisijungimas >

Tekstas >

Visi norintys prisijungti maloniai laukiami!

Skelbiame prasidedantį priėmimą į doktorantūros studijas 2021 m. Priėmimas į doktorantūrą vyksta VU nustatyta tvarka.

Moksliniai projektai doktorantūros komitetui pateikiami elektronine forma. Atranka į doktorantūros studijas (mokslinio projekto ir pokalbio vertinimas) vyksta Fakulteto nustatytu ir viešai skelbiamu laiku. Stojantieji į doktorantūrą į pokalbį PRIVALO atsinešti mokslinių straipsnių (jei turi išspausdintų) recenzuojamuose mokslo žurnaluose kopijas ir jas pateikti komisijai. Nauja yra tai, kad už projektą skiriama 30 %, už – pokalbį 70 % stojamojo balo vertės.

Filologijos fakultete projektai siunčiami adresu birute.gudeliene@flf.vu.lt (būtina atsiųsti .doc arba .docx formatu, taip pat pasirašytą ir nuskanuotą variantą) iki 2021 m. birželio 21 d. 12.00 val. Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu. Atrankos į doktorantūros studijas forma: mokslinis projektas raštu ir pokalbis. Mokslinio projekto bei pokalbio vertinimo data: birželio 29-30 d. nuo 10 val. V. Krėvės auditorijoje (Universiteto g. 5)

Daugiau informacijos > 

Gegužės 13-14 dienomis vyks mūsų fakultete dėstomų lingvistikos krypties studijų programų: Anglų ir kitos užsienio kalbos (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) (Bakalauro pakopos programa), Dalykinės teisės kalbos, Semiotikos ir Kalbotyros (Magistro pakopos programos) ir Kauno fakultete dėstomų Anglų ir kitos užsienio kalbos (švedų) (Bakalauro pakopos programa) bei Viešojo diskurso lingvistikos (Magistro pakopos programa) vertinimas. 

Vertinimą vykdys ekspertų grupė sudaryta iš specialistų iš Ovjedo, Valencijos ir Sarajevo universitetų, socialinių partnerių bei studentų atstovų. 

Vizito metu bus vertinama iki susitikimo parengta savianalizė, aptariami materialieji studijų ištekliai, susitinkama su administracija, programos dėstytojais, studentais, absolventais bei socialiniais partneriais.

 

Žemiau pateikiama vizito Vilniaus universitete programa: 

 

Gegužės 13, ketvirtadienis

09.00 – 09.15 Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos

09:15 – 10.00 Susitikimas su administracija

10.00 – 10.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas

10.15 – 11.00 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe (I pakopa)

11.00 – 11.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas

11.15 – 12.00 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe (II pakopa)

12.00 – 13.00 Pietūs

13.00 – 13.45 Susitikimas su dėstytojais (I pakopa)

13.45 – 14.00 Pertraukėlė, techninis perėjimas

14.00 – 14.45 Susitikimas su dėstytojais (II pakopa)

14.45 – 15.00 Pertraukėlė, techninis perėjimas

15.00 – 15.45 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, baigiamųjų egzaminų medžiagos

 

2021-05-14, penktadienis

09.00 – 09.15 Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos

09.15 – 10.00 Susitikimas su studentais (I pakopa)

10.00 – 10.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas

10.15 – 11.00 Susitikimas su studentais (II pakopa)

11.00 – 11.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas

11.15 – 12.15 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais

12.15 – 12. 30 Pertraukėlė, techninis perėjimas

12. 30 – 12. 45 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu

Gegužės 14 d., penktadienį, 13.00 val. kviečiame į doktorantų seminarą, kuriame kartu su prof. dr. A. Holvoet ir dr. V. Panov bus kalbama apie lingvistinę pragmatiką. Dalyviai maloniai prašomi perskaityti trumpą prisegtą Herbert'o Paul'o Grice'o straipsnį.

Teams grupės prisijungimas >

Tekstas >

Visi norintys prisijungti maloniai laukiami!

Gegužės 7 d., penktadienį, 13.00 val. kviečiame į doktorantų seminarą, kuriame kartu su prof. dr. A. Holvoet ir dr. V. Panov bus kalbama apie istorinę-lyginamąją kalbotyrą ir jaunagramatikių paveldą. Įvadinį pranešimą skaitys dr. Miguel Villanueva Svensson. Dalyviai maloniai prašomi perskaityti trumpą prisegtą Annos Morpurgo Davies straipsnį.

Teams grupės prisijungimas >

Tekstas >

Visi norintys prisijungti maloniai laukiami!

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos