Sidebar

Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM) informuoja, kad 2017–2018 m. m. gabiausi Vilniaus universiteto studentai kaip kasmet galės pretenduoti gauti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardines stipendijas.

Iki š. m. balandžio 18 d. Vilniaus universiteto fakultetai gali teikti kandidatus LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti. Vilniaus universitetas ŠMM iš viso galės pateikti iki 20 kandidatų stipendijoms gauti. Prezidento A. Smetonos vardinei stipendijai galima teikti keturis kandidatus iš humanitarinių mokslų studijų srities. Prezidento K. Griniaus vardo stipendijai galima deleguoti keturis biomedicinos mokslų studijų srities studentus. Prezidento A. Stulginskio vardo stipendijai galima pateikti keturis kandidatus iš fizinių mokslų studijų srities. Taip pat galima pateikti keturis kandidatus A. Brazausko vardo stipendijai, kuri skiriama socialinių mokslų studijų srities studentams, bei keturis kandidatus J. Žemaičio vardo stipendijai, kuri skiriama technologijos mokslų studijų srities studentams.

Kiekvienu atveju iš keturių kandidatų du turi būti bakalauro arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 3-4 kursų bei du magistro būsimojo 2 kurso arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 5-6 kursų studentai.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, kamieniniam akademiniam padaliniui iki balandžio 13 d. turės pateikti prašymą skirti vardinę stipendiją, mokslo darbų, pranešimų kopijas ir užpildytą kandidato LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos formą.

Kiekvienas kamieninis akademinis padalinys pagal minėtas kvotas kiekvienai studijų sričiai gali teikti po 4 kandidatus, tačiau esant būtinybei įtilpti į ŠMM nustatytas kvotas bus papildoma atranka Studijų direkcijoje.

 

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Studento prašymas skirti vardinę stipendiją.
  2. Studento studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus.
  3. Mokslo darbų, pranešimų kopijos;
  4. Studento užpildyta kandidatų paraiškos forma.

 

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas rasite ČIA.

 

Dokumentų pavyzdžiai:

1. Informacinis seminarus atrinktiems studentams planuojame kovo 20 d. (pirmadienį) ir 22 d. (antradienį) 15.00 val. Teatro salėje

2. Po atrankos rezultatų paskelbimo universitetų keisti nebegalima (išskyrus atvejus, kai universitetas studento nepriima ar visiškai pakeičia dėstomus dalykus, kurie nebeatitinka VU studijų programos).

3. Studentai, nesilaikantys tvarkos ir be pateisinamos priežasties paskutinę minutę atsisakę Erasmus studijų, ERASMUS atrankoje dalyvauti negali METUS.

Latvijos universitetas Rygoje kviečia doktorantus ir magistrantus į tarpdisciplininių tyrimų vasaros mokyklą „Language for Communication: Research Perspective“.

Paraiškos priimamos iki 2017-02-25 (paraiškų  priėmimo terminas gali būti pratęstas).

Daugiau informacijos

Visais klausimais kreiptis į organizatorius el. paštu

Kas yra gretutinės studijos?

Gretutinės studijos – tai galimybė bakalauro pakopoje šalia savo pagrindinės studijų krypties (pvz., anglų filologijos) studijuoti dar vieną filologiją (kalbą ir kultūrą, pvz., vokiečių) ar kitą studijų kryptį ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį (pvz., anglų filologijos ir vokiečių kalbos bakalauro).

Gretutinių studijų programos sudaromos iš Universitete vykdomų bakalauro programų išskiriant „mažesnę“ programos dalį – studijų krypties branduolį. Tai reiškia, kad pasirinkusieji, pvz., rusų kalbos ir kultūros gretutines studijas, studijuos dalį tų pačių dalykų, kaip ir įstojusieji į rusų filologijos bakalauro studijų programą.

 

Kokias gretutinių studijų programas galima rinktis Filologijos fakultete?

Gretutinių studijų programa

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Anglų filologija*

xxx ir anglų filologijos bakalauras

Ispanų kalba ir kultūra

xxx ir ispanų kalbos bakalauras

Latvistika

xxx ir latvistikos bakalauras

Lenkų filologija*

xxx ir lenkų filologijos bakalauras

Lenkų kalba ir kultūra

xxx ir lenkų kalbos bakalauras

Lietuvių filologija

xxx ir lietuvių filologijos bakalauras

Lietuvių kalba

xxx ir lietuvių kalbos bakalauras

Lietuvių literatūra

xxx ir lietuvių literatūros bakalauras

Lotynų kalba ir LDK raštija**

xxx ir lotynų kalbos bakalauras

Naujoji graikų kalba

xxx ir lingvistikos bakalauras

Prancūzų kalba ir kultūra

xxx ir prancūzų kalbos bakalauras

Rusų filologija*

xxx ir rusų filologijos bakalauras

Rusų kalba

xxx ir rusų kalbos bakalauras

Rusų literatūra

xxx ir rusų literatūros bakalauras

Senoji graikų kalba ir helenistinė kultūra**

xxx ir senosios graikų kalbos bakalauras

Skandinavistika***

xxx ir skandinavistikos bakalauras

Slavų kalbotyra

xxx ir slavų kalbotyros bakalauras

Vokiečių filologija*

xxx ir vokiečių filologijos bakalauras

Vokiečių kalba ir kultūra

xxx ir vokiečių kalbos bakalauras

* labiau rekomenduojama filologams, daugiau dėmesio skiriama kalbotyrai ir literatūros mokslui

** rekomenduojama humanitarinių ir socialinių mokslų studentams

*** Visi užsiregistravusieji į Skandinavistikos gretutines studijas 2017 m. vasario 22 d. 14.00 val. turės matyvacinį pokalbį Skandinavistikos centro 4 a., po kurio bus išrinkti labiausiai motyvuoti.

xxx – pagrindinė studijų kryptis

VU siūlo galimybę įgyti MOKYTOJO kvalifikaciją pasirinkus gretutines studijas „Dalyko pedagogika“.
Daugiau informacijos rasite čia

 

Kas gali rinktis gretutines studijas?

Ši galimybė sudaryta beveik visose filologinėse programose, išskyrus tas, kurios jau savaime yra „dvigubos“: Klasikinę (lotynų ir senovės graikų) filologiją, Lietuvių filologiją ir užsienio kalbą, Vokiečių filologiją ir kitą užsienio kalbą.

 

Kokie yra priėmimo kriterijai?

Jei pasirinkusiųjų konkrečią programą bus daugiau nei vietų, gali būti taikomi konkursiniai reikalavimai. Informacija apie konkursinį balą teikiama katedrose.

 

Kiek laiko trunka gretutinės studijos?

Nuo antro kurso (trečio semestro) kas semestrą studijuojama po 10 kreditų iš kitos studijų krypties, o septintame studijų semestre – 15 kreditų ir kartu rengiamas 5 kreditų gretutinių studijų baigiamasis projektas. Visų gretutinių studijų apimtis – 60 kreditų.

 

Kada ir kaip galima užsiregistruoti į gretutines studijas?

Registracija numatyta nuo vasario 1 d. iki vasario 28 d. Registracija į skandinavistikos gretutines studijas vyksta iki vasario 19 d. Visi užsiregistravusieji į skandinavistikos gretutines studijas turi dalyvauti konkurse ir išlaikyti motyvacinį pokalbį. Informacija apie stojimo reikalavimus teikiama Skandinavistikos katedroje, tel. (8 5) 268 7235.

 

Ar verta rinktis gretutines studijas?

Gretutinės studijos nėra privalomos. Tai yra gera galimybė tiems, kurie savo ateitį mato tam tikroje tarpdisciplininėje terpėje ir todėl nori praplėsti išsilavinimą, atsisakydami galimybės gilintis į pagrindinę studijų kryptį. Šios studijos suteikia galimybę be papildomų reikalavimų stoti į kitos krypties magistro studijų programą.

Studentai, nepasirinkusieji gretutinių studijų, galės labiau įsigilinti į pagrindinę studijų kryptį, priklausomai nuo interesų ir polinkių studijuoti rūpimus pasirenkamuosius dalykus, išmokti dar vieną užsienio kalbą arba rinktis daugiau bendrojo universitetinio lavinimo modulių.

 

Su kuo galima pasitarti dėl gretutinių studijų?

Jei turite klausimų ar tiesiog norite pasitarti, kreipkitės į savo studijų programos vadovą, gretutinių studijų konsultantus arba į studijų prodekanę doc. dr. Nijolę Juchnevičienę.

Anglų filologijos krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
dr. Birutė Ryvitytė, Anglų filologijos katedra,

Klasikinės filologijos krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
dr. Audronė Kučinskienė, Klasikinės filologijos katedra,

Ispanų filologijos krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson, Romanų filologijos katedra, 

Latvių filologijos krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
dr. Agnė Navickaitė-Klišauskienė, Baltistikos katedra,
doc. dr. Vytautas Rinkevičius, Baltistikos katedra,
dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, Baltistikos katedra,

Lenkų filologijos krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
dr. Kinga Geben, Polonistikos centras,
doc. dr. Viktorija Ušinskienė,

Lietuvių filologijos krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
lekt. Kęstutis Bredelis, Lietuvių kalbos katedra,
doc. dr. Audinga Peluritytė-Tikušienė, Lietuvių literatūros katedra,
doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė, Baltistikos katedra,

Naujosios graikų kalbos krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
lekt. Kristina Svarevičiūtė, Klasikinės filologijos katedra,

Prancūzų filologijos krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
asist. Inga Šerniuvienė, Romanų filologijos katedra,

Rusų filologijos krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
doc. dr. Jelena Brazauskienė, Rusų filologijos katedra,

Skandinavų filologijos krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
doc. dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, Skandinavistikos centras,   
admin. Liana Šimanskienė, Skandinavistikos centras,

Slavų kalbotyros krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
doc. dr. Jelena Brazauskienė, Rusų filologijos katedra,

Vokiečių filologijos krypties gretutinių studijų klausimais konsultuoja:
dr. Justina Daunorienė, Vokiečių filologijos katedra,
dr. Virginija Masiulionytė, Vokiečių filologijos katedra,

Jums mielai pagelbės ne tik dėstytojai, bet ir studentų atstovai, kurie kasdien lauks visų besidominčių gretutinėmis studijomis ir turinčių klausimų VU SA FilF būstinėje.

 

Daugiau apie gretutines studijas VU Filologijos fakultete.

Gretutinių studijų Filologijos fakultete programas rasite čia.

Kokios gretutinės studijos siūlomos kituose fakultetuose, galite sužinoti čia.

Informaciją apie gretutinių studijų baigiamuosius darbus rasite čia.

Puslapis 7 iš 28
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos