Sidebar

Lapkričio 6. d., penktadienį, 15.00 val. kviečiame bendruomenę į seminarą Nešdintis visu greičiu! Apie netipinius kauzatyvus lietuvių kalboje, kurį ves prof. Axel Holvoet.

Gana didelis morfologinių kauzatyvų (t.y. morfologiškai žymėtų priežastinių veiksmažodžių) paplitimas baltų kalbose literatūroje neliko nepastebėtas. Dar nepakankamai ištirti yra daugiafunkciškumo atvejai, kai kauzatyviniai žymikliai perteikia nekauzatyvines reikšmes. Tipologinėje literatūroje plačiai aprašyti intensyviniai kauzatyvai, kurie reiškia ne kauzaciją, o didesnį veiksmo intensyvumą. Pranešimas bus apie intensyvinius kauzatyvus lietuvių kalboje. 

Prisijungimas prie MS Teams grupės >

Dėl prijungimo taip pat galite rašyti Erikai Sausverdei.

Laukiami visi bendruomenės nariai!

Dėkojame Fakulteto mokslininkams už Jų indėlį gaunant Lietuvos mokslo tarybos finansavimą studentų tyrimams semestro metu. Džiaugiamės, kad visos Fakulteto teiktos paraiškos gavo finansavimą.  

2020-2021 m. bus atliekami šie studentų tyrimai semestro metu: 

  1. „Kalbinis DIEVO paveikslas Jokūbo Vujeko „Mažojoje postilėje“ (1590) ir Mikalojaus Daukšos "Postilėje" (1599)“. Vadovė prof. dr. Kristina Rutkovska, studentė Katažyna Jachimovič. 
  2. „Tikinčiųjų ir ateistų dialogas: platoniškasis modelis veikale „Įstatymai“”. Vadovas dr. Vilius Bartninkas, studentas Simonas Baliukonis. 
  3. „Dvikalbė elektroninė leksikografija su lietuvių kalba: lietuvių-vokiečių kalbų žodynų makrostruktūros ir mikrostruktūros analizė ir vertinimas“. Vadovė doc. dr. Lina Plaušinaitytė, studentė Kamilė Pavydytė. 
  4. „Lietuvių-švedų-vokiečių kalbų akademinių frazių sąvadas“. Vadovė doc. dr. Skaistė Volungevičienė, studentė Irma Jakutytė. 
  5. „Semiotinė poetinio teksto analizė: Giedrės Kazlauskaitės kūryba“. Vadovė dr. Jurgita Katkuvienė, studentė Karolina Sadauskaitė. 
  6. „Mašininis vertimas Lietuvos vertimo rinkoje: postredavimo tyrimas“. Vadovė prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė, studentė Karolina Levanaitė. 
  7. „Pandemijos naratyvas Lietuvos žiniasklaidoje“. Vadovė doc. dr. Nijolė Keršytė, studentė Izabelė Skikaitė.  

Spalio 23 d., šį penktadienį, 13.00 val. kviečiame į doktorantų seminarą, kurio tema – Joseph Greenberg straipsnis „Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements“. Tai vienas labiausiai skaitomų straipsnių visos kalbotyros istorijoje.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo prie MS Teams nuoroda > Taip pat galima parašyti prof. Axeliui Holvoet (axel.holvoet@flf.vu.lt) – jis gali norinčiuosius prijungti prie grupės. 

Straipsnį, kurį reikėtų perskaityti prieš seminarą, galima rasti MS Teams grupėje, failų sekcijoje. 

Skelbiame studentų, vykstančių su Erasmus+ stipendija 2020–2021 m. m. pavasario semestre, sąrašą.

 

  Studento nr. Fakultetas Studijų kryptis Pakopa Kursas Universitetas Mėnesių sk.
1 1913134 Filologijos fakultetas Vokiečių filologija Bakalauras 2 0232 Universität Hamburg 5
2 1910216 Filologijos fakultetas Vertimas (ispanų, lietuvių, anglų) Bakalauras 2 023 Universitat Autonoma de Barcelona 6
3 1813541 Filologijos fakultetas Lietuvių filologija Bakalauras 3 023 Latvijas Universitate 5
4 1813817 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5
5 1813829 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 3 0232 Universita di Bologna 5
6 1813791 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (norvegų) kalba Bakalauras 3 023 Universitetet i Bergen 5
7 1810234 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba Bakalauras 3 023 Universidad de Cadiz 5
8 1811058 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba Bakalauras 3 023 Universite Catholique de l'Ouest 5
9 1810549 Filologijos fakultetas Humanitariniai mokslai Bakalauras 3 023 Universitat Autonoma de Barcelona 6
10 1811065 Filologijos fakultetas Anglų-prancūzų filologija Bakalauras 3 023 Universite de Picardie Jules Verne 7
11 1810306 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Syddansk Universitet 5
12 1813789 Filologijos fakultetas Lingvistika Bakalauras 3 023 Universitetet i Bergen 5
13 1813690 Filologijos fakultetas Anglų filologija Bakalauras 3 023 University of Cyprus 5
14 1813379 Filologijos fakultetas Lenkų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5
15 1810321 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Umea University 5
16 2010555 Filologijos fakultetas Kalbotyra Magistrantūra 1 023 Lunds universitet 5
17 1810323 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Stockholms universitet 5
18 1910703 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba Bakalauras 2 023 Universidad de Alcala 5
19 1811541 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 3 023 Universita degli Studi di Padova 5
20 1813377 Filologijos fakultetas Lenkų filologija Bakalauras 3 023 Wroclaw University 5
21 1811056 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba Bakalauras 3 023 Universite Catholique de l'Ouest 5
22 1910108 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (rusų) kalba Bakalauras 2 023 SS. Cyril and Methodius University in Skopje 5
23 1811531 Filologijos fakultetas Klasikinė filologija Bakalauras 3 023 Universita degli Studi di Padova 5
24 1810551 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5
25 1813258 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (norvegų) kalba Bakalauras 3 023 Universitetet i Bergen 5
26 1751595 Filologijos fakultetas Šiuolaikinė literatūros poetika Doktorantūra 4 023 Universidad de Cadiz 5
27 1811054 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba Bakalauras 3 023 Universite Catholique de l'Ouest 5
28 1811044 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba Bakalauras 3 023 Universite de Picardie Jules Verne 7
29 1810606 Filologijos fakultetas Lietuvių filologija Bakalauras 3 023 Latvijas Universitate 5
30 1810240 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba Bakalauras 3 023 Universiteit Antwerpen 5
31 1813234 Filologijos fakultetas Lingvistika Bakalauras 3 023 Universitetet i Agder 5
32 1911775 Filologijos fakultetas Lietuvių filologija Bakalauras 2 023 Saint Petersburg State University 5
33 1910695 Filologijos fakultetas Lingvistika Bakalauras 2 023 Universitat de Valencia 5
34 1810241 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba Bakalauras 3 023 Universidad de Oviedo 5
35 1810254 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba Bakalauras 3 023 Universidad de Oviedo 5
36 2011348 Filologijos fakultetas Humanitarinė, filologija pagal kalbą Magistrantūra 1 023 UiT The Arctic University of Norway 5
37 1812236 Filologijos fakultetas Anglų filologija Bakalauras 3 023 Universität Duisburg-Essen 5
38 1813333 Filologijos fakultetas Prancūzų filologija Bakalauras 3 023 Université de Limoges 5
39 1810302 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Universitetet i Bergen 5
40 1813688 Filologijos fakultetas Anglų filologija Bakalauras 3 023 Universität Duisburg-Essen 5
41 20110969 Filologijos fakultetas Vertimas raštu (ispanų k.) Magistrantūra 1 023 Universidad de Alcala 5
42 1813338 Filologijos fakultetas Prancūzų filologija Bakalauras 3 023 Université de Limoges 5
43 1810330 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Universitetet i Bergen 6
44 1810556 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5
45 1813360 Filologijos fakultetas Vertimas Bakalauras 3 023 Newcastle University 5
46 1813851 Filologijos fakultetas Prancūzų filologija Bakalauras 3 023 Universite Paris Diderot - Paris 7 5
47 1713532 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 3 023 Universita Cattolica del Sacro Cuore 5
48 1810300 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 UiT The Arctic University of Norway 5
49 1810326 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Stockholms universitet 5
50 1813364 Filologijos fakultetas Vertimas Bakalauras 3 023 University of Tartu 5
51 1810561 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 5
52 1912862 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 2 023 Universitetet i Bergen 5
53 1810567 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad de Cadiz 5
54 1810307 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 Syddansk Universitet 5
55 1812243 Filologijos fakultetas Anglų filologija Bakalauras 3 0232 Universitat Jaume I 5
56 1912299 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 2 023 Universita degli Studi di Pavia 5
57 1812247 Filologijos fakultetas Anglų filologija Bakalauras 3 023 University of Cyprus 5
58 1910729 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba Bakalauras 2 023 Universite Paris Diderot - Paris 7 5
59 2011349 Filologijos fakultetas Šiaurės kalbos ir kultūros Magistrantūra 1 023 Københavns Universitet 5
60 1810258 Filologijos fakultetas Lingvistika Bakalauras 3 023 Universidad de Oviedo 5
61 1813581 Filologijos fakultetas Vokiečių filologija Bakalauras 3 023 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 6
62 1813372 Filologijos fakultetas Vertimas Bakalauras 3 023 Universite Paris Diderot - Paris 7 5
63 1913420 Filologijos fakultetas Ispanų filologija Bakalauras 3 023 Universidad Complutense de Madrid 6

Rugpjūčio 25-26 dienomis Filologijos fakultete vyko prėmimas į doktorantūrą. Su priėmimo informacija galite susipažinti čia >

Sveikiname visus naujuosius Fakulteto doktorantus. Linkime sėkmės! 

2019 / 2020 m. m. pavasario semestro perlaikymai vyks: 

  • Magistro studijų studentams – rugsėjo 2–16 (imtinai) 
  • Bakalauro studijų studentams – rugsėjo 14–28 (imtinai)

Perlaikymų informacija bakalauro studentams > 

Perlaikymų informacija magistro studentams > 

*BUS dalykų perlaikymai: 
Biblija Vakarų pasaulio literatūroje perlaikymas vyks rugsėjo 24 d. 16 val. nuotoliniu būdu.
Vaikų literatūros klasika perlaikymas vyks rugsėjo 24 d. 9 val. 114 auditorijoje.

Perlaikymų informacija nuolat pildoma dėstytojams paskelbus perlaikymų datas.

Jei sąraše nerandate dalyko perlaikymo laiko, susisiekite su dėstytoju tiesiogiai bei nuolat sekite informaciją Fakulteto tinklalapyje.

Jei turite klausimų, kreipkitės el. paštu  

Nepaisant šiandieninių iššūkių pasaulyje, kurie pakeitė mūsų kasdienybę, bendravimo ir keliavimo įpročius, visi norime įgyvendinti išsikeltus tikslus ir planus. Tikime, kad esate išsiilgę kelionių, žinių ir nuotykių, tad siūlome galimybę šias patirtis įgyti tarptautinių mainų metu.

Viltingai tikimės, kad pavasaris bus palankus, siekiant pasisemti ERASMUS+ patirties pasirinktame Europos universitete! 

Atrankos 2020/2021 mokslo metų PAVASARIO semestro mainams vyksta nuo rugsėjo 1 d. iki 24 d. vidurnakčio.

Registracija ERASMUS+ mainams > 

Informacija apie universitetų sąrašą ir turimas kvotas >

Registracija  ARQUS ir Coimbra group mainams >

Taip pat kviečiame VU studentus dalyvauti mainų per dvišales sutartis atrankoje ir 2020/2021 m.m. pavasario semestrą ar akademinius metus praleisti vienoje iš partnerinių institucijų Pietų Korėjoje, Japonijoje, Taivane, Kanadoje, Sakartvele ir kt. Daugiau informacijos apie galimybes, sąlygas, turimas kvotas ir atrankos procesą rasite čia.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 1 d. (imtinai, išskyrus atvejus, kai registracijos terminas numatytas anksčiau).

SVARBU: Atidžiai perskaitykite partnerinių universitetų aprašus, nes į kai kuriuos universitetus registracijos terminas yra ankstesnis.

Dokumentus pateikti į Tarptautinių ryšių skyrių, VU Centriniai rūmai, 242 kab. arba skenuotus siųsti el. paštu. Vėliau gautos paraiškos nebebus svarstomos.

Kilo klausimų? Kreipkitės į tarptautinių ryšių skyrių > 

SVARBU!  Registruotis  galite  kelioms  atrankoms  tuo  pačiu  metu.  

Rugsėjo 16 d. 14 val. vyks online informacinis seminaras. Sekite naujienas Facebook paskyroje VU Tarptautiniai ryšiai.

Daugiau informacijos apie mainus čia.  

Šių metų liepos 26–31 dienomis vyks septynioliktoji Salų kalbotyros vasaros mokykla ir konferencija Academia Grammaticorum Salensis Septima Decima. Mokykla rengiama pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „BALTŲ KALBŲ VEIKSMAŽODIS: GRAMEMOS, KATEGORIJOS, DOMENAI“ (09.3.3-LMT-K-712-01-0071). Iš šio projekto bus padengtos visos dalyvavimo išlaidos.

Kviestiniai dėstytojai – prof. Jurgis Škilteris (Ryga), prof. Jekaterina Rakhilina (Maskva, nuotolinės paskaitos), prof. Vladimir Plungian (Maskva, nuotolinės paskaitos), prof. Eitan Grossman (Jeruzalė, nuotolinės paskaitos).

Atsižvelgiant į riziką, kylančią dėl COVID-19, į Salas kviečiami dalyviai iš Baltijos šalių, arba dalyviai iš kitų užsienio šalių, kurie prieš renginį dvi savaites izoliavosi Lietuvoje. Kviečiame dalyvauti studentus, doktorantus, dėstytojus ir mokslininkus.

Registruotis kviečiame visus – ir norinčius dalyvauti mokykloje (su pranešimais ar be jų) Salose gyvai, ir norinčius klausytis paskaitų arba skaityti pranešimus nuotoliniu būdu.

Registracijos anketas prašom užpildyti iki liepos 1 d. šiuo adresu >

Pranešimų santraukas siųskite iki liepos 10 d. adresu 

Jei Lietuvoje karantino sąlygos būtų sugriežtintos ir renginių organizavimo rizika išaugtų, rengėjai pasilieka teisę mokyklą atšaukti.

Asociacija Academia Salensis mokyklos metu Salose organizuos ir Salų muzikos festivalį.

Daugiau informacijos paskelbsime vėliau.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos