Sidebar

Kviečiame socialiai remtinus ir gerai besimokančius studentus dalyvauti konkurse Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardo stipendijai gauti.

Stipendija bus paskirta 8–10 geriausiai besimokančių socialiai remtinų studentų. Studentai, norintys gauti stipendiją, iki birželio 13 d. 12 val. turėtų pateikti motyvuotą prašymą skirti stipendiją, akademinio padalinio vadovo rekomendaciją bei dokumentus, įrodančius, kad yra socialiai remtini.

Prašymus priima ir su stipendijos teikimu susijusiais klausimais konsultuoja VU Studijų direkcijos vyriausioji specialistė Jurgita Alonderytė-Venckienė, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab., tel. (8 5) 219 3235, el. p.

Stipendijos nuostatai

Pretenduoti į stipendiją gali Vilniaus universiteto humanitarinių ar socialinių mokslų sričių studentai, nusprendę tęsti studijas ir gilinti žinias sociologijos ar civilizacijų studijų tematika užsienio aukštosiose mokyklose.

Kviečiame dalyvauti konkurse!

Daugiau apie konkurso sąlygas čia.

 

  • Bendrą informaciją apie studijų baigimą Vilniaus universitete rasite čia.
  • Vilniaus universiteto Studijų nuostatai.

 

Studijų baigimas ir atsiskaitymas su Universitetu 2015–2016 m. m.

 

Norint gauti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su Universitetu. Atsiskaitymo su Universitetu procedūros apibrėžtos Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universiteto tvarkoje.

Universiteto padaliniai, su kuriais reikia atsiskaityti, jei esate jiems skolingi, yra šie:

Turintiems įsiskolinimų studentams atsiskaityti su Universiteto padaliniais reikia iki 2016 m. birželio 14 d. Praėjus šiam terminui atsiskaityti reikia tik naudojant atsiskaitymo su VU lapelį.

Neatsiskaičiusiems su Universiteto padaliniais studentams nebus išduotas diplomas ar pažymėjimas.

 

 

Visi absolventai (bakalaurai ir magistrai) birželio 21–22 d. (antradienį ir trečiadienį) 10.00–16.00 val. turi pasirašyti  DIPLOMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALE. Jūs esate laukiami dekanato Studijų skyriuje (II a.).

 

 

Mieli studentai,
primename, kad mantijos nėra mūsų universiteto tradicija. Daug gražiau atrodytumėte pasipuošę universitetinėmis kepuraitėmis ar net tautiniais drabužiais. Būkite išradingi!

 

 

Baigiamųjų kursų ištekėjusių studenčių dėmesiui,
 jeigu esate ištekėjusios ir norite, kad Jūsų diplomuose būtų įrašyta tokia pavardė, kokia yra pase, pasirūpinkite pavardės pakeitimu duomenų bazėje, t. y. iki birželio 14 d. į Fakulteto studijų skyrių atneškite prašymą dėl pavardės keitimo bei santuokos liudijimo kopiją. Prašymą galima pateikti ir savo paskyroje duomenų bazėje.

 

 

Geriausi Filologijos fakulteto absolventai

Diplomų CUM LAUDE ir MAGNA CUM LAUDE išdavimo kriterijai

Kasmet sudaromas geriausių Universiteto absolventų reitingas, į kurį patenka geriausi bakalauro, vientisųjų ir magistrantūros studijų absolventai. Geriausių Universiteto absolventų reitingas sudaromas atsižvelgiant į absolventų viso studijų laikotarpio akademinius rezultatus. Išskiriami absolventai, gavę CUM LAUDE ir MAGNA CUM LAUDE diplomus. Reitinge taip pat nurodoma, kokius baigiamuosius darbus rengė absolventai bei kas jiems vadovavo.

Bendroji VU Filologijos fakulteto studentų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka

VU Filologijos fakulteto baigiamųjų darbų gynimo komisijos darbo reglamentas

Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas (2015-11-17, Nr. -446)

 

BAKALAURO, MAGISTRO, GRETUTINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ, JŲ SANTRAUKŲ PATEIKIMO ELEKTRONINĖJE INFORMACIJOS SISTEMOJE TVARKA

Baigiamasis darbas* (mažiausiai vienas privalomas spausdintas egzempliorius ir skaitmeninis variantas PDF ir DOC ar DOCX formatais, pastarąjį pateikiant elektroninėje laikmenoje arba siunčiant el. paštu oficialiu SP kuruojančio padalinio adresu) pristatomas į kuruojantį padalinį iki šios datos:

  • iki gegužės 25 d. 17 val. (tais metais, kai gegužės 25 d. yra poilsio diena, darbo pateikimo terminu laikoma artimiausia po jos darbo diena) – magistro darbų ir pagrindinės studijų programos bakalauro darbų atveju;
  • iki sausio 15 d. 17 val. (tais metais, kai sausio 15 d. yra poilsio diena, darbo pateikimo terminu laikoma artimiausia po jos darbo diena) – gretutinės studijų programos baigiamųjų darbų atveju.

 

Studentas įrašo baigiamąjį darbą, jo metaduomenis ir santraukas lietuvių bei anglų kalbomis į VU ETD duomenų bazę nurodytu formatu. Tuo pat metu studentas pažymi, kad patvirtina informacinėje sistemoje pateiktą Garantiją. Atspausdintą bei pasirašytą Garantiją studentas pateikia gynimo posėdžio sekretorei ne mažiau kaip prieš penkias darbo dienas iki gynimo posėdžio pradžios. Garantija katedroje turės būti pasirašyta ir darbo vadovo.

 

* Baigiamasis darbas privalo turėti santraukas lietuvių ir anglų kalbomis. Santraukoje reikalinga nurodyti baigiamojo darbo pavadinimą, objektą, tyrimo problemą, tikslus, uždavinius, tiriamuosius klausimus ir hipotezes bei svarbiausias išvadas ir įvertinti darbo reikšmę.

Kolegos doktorantai, kolegės doktorantės,

Jus kviečia pavasariška tradicija tampanti konferencija, kurios tema šiemet – VI doktorantų agora: idėjų archeologija.

Konferencija vyks gegužės 20 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. 

Konferencijos programa.

Iki susitikimo Agoroje!

Puslapis 10 iš 28
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos