Sidebar

N. B. jei nurodytos kelios biagiamųjų darbų gynimo datos, kreipkitės į studijų programą kuruojančią datą dėl tikslesnės informacijos.

Bakalauro studijų programų baigiamųjų darbų gynimų datos

Studijų programa Data Pradžia Vieta
Anglų filologija Birželio 7–8 d. 11.00 val. A7 aud.
Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija Birželio 5 d. 10.00 val. K2 aud.
Lenkų filologija Birželio 8 d.  10.00 val. 119 aud.
Lietuvių filologija (literatai) Birželio 5 ir 9 d. 10.00 val. LLS
Lietuvių filologija (kalbininkai) Birželio 8 ir 9 d. 9.30 val. K. Donelaičio aud.
Lietuvių filologija ir užsienio (ispanų) kalba Birželio 2 ir 5 d. 9.30 val. K. Donelaičio aud.
Lietuvių filologija ir užsienio (italų) kalba Birželio 1 d. 10.00 val. K. Donelaičio aud.
Prancūzų filologija Birželio 6–7 d. 10.00 val. 121 aud.
Rusų filologija Birželio 5–7 d. 10.00 val. 114 aud.
Skandinavistika (danų, švedų, norvegų) Birželio 8–9 d. 10.00 val. 314 A-B aud.
Vertimas Birželio 8 d. 10.00 val. J. Balkevičiaus aud.
Vokiečių filologija Birželio 6–7 d. 9.00 val. A9 aud.

Magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų gynimų datos

Studijų programa Data Pradžia Vieta
Anglistika Birželio 6 d. 11.00 val. A7 aud.
Bendroji kalbotyra Birželio 7 d. 11.00 val. K. Donelaičio aud.
Dalykinė (teisės) kalba Birželio 8 d. 9.00 val. A9 aud.
Intermedialios literatūros studijos Birželio 6 ir 8 d. 10.00 val. LLS 
Klasikinė filologija Birželio 5 d. 10.00 val. K2 aud.
Rusistika Birželio 8 d. 10.00 val. 114 aud.
Semiotika Birželio 9 d. 11.00 val. 111 aud.
Skandinavistika Birželio 8 d. 10.00 val. 314 A-B aud.
Taikomoji kalbotyra Birželio 7 d. 10.00 val. SP2 aud.
Vertimas raštu Birželio 5–7 d. 10.00 val. J. Balkevičiaus aud.

Nuo šiol patys galite atsispausdinti ir užpildyti individualaus studijų plano prašymą.

Parsisiųskite individualaus studijų plano prašymą >

Kaip susidaryti individualų studijų planą?

  1. Atsispausdinti prašymo formą ir joje surašyti, kokį savo studijų programos dalyką kokiu norite keisti (vietoje programoje numatytų pasirenkamųjų dalykų rinktis kitus dalykus, atitinkančius studento motyvus).
  2. Gauti dėstytojo, kuris jus priimtų į norimą dalyką, sutikimą ir parašą.
  3. Gauti savo studijų programos komiteto pirmininko pritarimą ir parašą.
  4. Atnešti prašymo formą į Filologijos fakulteto dekanato Studijų skyrių (II aukštas).

SVARBU! Primename, kad individualų studijų planą gali susidaryti pirmą kursą sėkmingai (be skolų) baigę studentai, turintys rimtų motyvų, pritarus studijų komiteto pirmininkui. Studentai, pageidaujantys studijuoti per semestrą daugiau kreditų nei nurodyta studijų plane, turi sudaryti klausytojo sutartį.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) kviečia visų VU studijų programų, pakopų bei kursų studentus dalyvauti tyrime ir užpildyti anketą apie mokymosi išteklių (knygų, programinės įrangos, technikos ir kt.) poreikį padaliniuose.

Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokių mokymosi išteklių paklausa ir trūkumas yra didžiausi. Susisteminusi ir išanalizavusi gautus duomenis, VU SA teiks siūlymus universiteto kamieninių akademinių padalinių administracijoms, kuo papildyti mokymosi išteklių bazes.

Apklausą prašome užpildyti šiuo adresu.
Apklausos pildymas anonimiškas ir užtruks iki 10 minučių.

Tyrimas rengiamas įgyvendinant VU SA 2016–2017 metų veiklos planą.

Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM) informuoja, kad 2017–2018 m. m. gabiausi Vilniaus universiteto studentai kaip kasmet galės pretenduoti gauti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardines stipendijas.

Iki š. m. balandžio 18 d. Vilniaus universiteto fakultetai gali teikti kandidatus LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti. Vilniaus universitetas ŠMM iš viso galės pateikti iki 20 kandidatų stipendijoms gauti. Prezidento A. Smetonos vardinei stipendijai galima teikti keturis kandidatus iš humanitarinių mokslų studijų srities. Prezidento K. Griniaus vardo stipendijai galima deleguoti keturis biomedicinos mokslų studijų srities studentus. Prezidento A. Stulginskio vardo stipendijai galima pateikti keturis kandidatus iš fizinių mokslų studijų srities. Taip pat galima pateikti keturis kandidatus A. Brazausko vardo stipendijai, kuri skiriama socialinių mokslų studijų srities studentams, bei keturis kandidatus J. Žemaičio vardo stipendijai, kuri skiriama technologijos mokslų studijų srities studentams.

Kiekvienu atveju iš keturių kandidatų du turi būti bakalauro arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 3-4 kursų bei du magistro būsimojo 2 kurso arba vientisųjų studijų programų būsimųjų 5-6 kursų studentai.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, kamieniniam akademiniam padaliniui iki balandžio 13 d. turės pateikti prašymą skirti vardinę stipendiją, mokslo darbų, pranešimų kopijas ir užpildytą kandidato LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos formą.

Kiekvienas kamieninis akademinis padalinys pagal minėtas kvotas kiekvienai studijų sričiai gali teikti po 4 kandidatus, tačiau esant būtinybei įtilpti į ŠMM nustatytas kvotas bus papildoma atranka Studijų direkcijoje.

 

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Studento prašymas skirti vardinę stipendiją.
  2. Studento studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus.
  3. Mokslo darbų, pranešimų kopijos;
  4. Studento užpildyta kandidatų paraiškos forma.

 

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas rasite ČIA.

 

Dokumentų pavyzdžiai:

1. Informacinis seminarus atrinktiems studentams planuojame kovo 20 d. (pirmadienį) ir 22 d. (antradienį) 15.00 val. Teatro salėje

2. Po atrankos rezultatų paskelbimo universitetų keisti nebegalima (išskyrus atvejus, kai universitetas studento nepriima ar visiškai pakeičia dėstomus dalykus, kurie nebeatitinka VU studijų programos).

3. Studentai, nesilaikantys tvarkos ir be pateisinamos priežasties paskutinę minutę atsisakę Erasmus studijų, ERASMUS atrankoje dalyvauti negali METUS.

Puslapis 9 iš 30
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos