Sidebar

Kviečiame į nemokamus slovėnų kalbos kursus Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Slovėnų kalbos kursų lankytojams Liublianos universitetas suteikia galimybę gauti stipendiją 2017 m. vasaros slovėnų kalbos kursuose Liublianoje. Įsiregistruoti į kursus galima adresu .

You are invited to the course of Slovenian language at the Faculty of Philology. There is a possibility to win a scholarship for summer courses of Slovenian language at the University of Ljubljana in summer 2017. For more information contact the lecturer of Slovenian language: .

Poster Slovenian language

 
 
Filologijos fakulteto egzaminų perlaikymo tvarkaraštis (atnaujinama)
Dėstytojas Dalykas Egzamino data ir laikas Auditorija
A. J. GREIMO SEMIOTIKOS IR LITERATŪROS TEORIJOS CENTRAS
 Prof. Paulius Subačius  Literatūros teorijos įvadas Rugsėjo 7 d. 15.00 val. K. Donelaičio
Doc. Birutė Meržvinskytė Literatūros teorijos įvadas Rugsėjo 14 d. 9.00 val. Greimo centras
Doc. Irina Melnikova Vakarų literatūra: realizmas vs modernizmas Rugsėjo 13 d. 13.00 val. Latvistikos kabinetas
ANGLŲ FILOLOGIJOS KATEDRA
Doc. dr. Inesa Šeškauskienė Anglų leksikologija ir leksikografija Rugsėjo 7 d. 16.30 val. A8 aud.
Doc. dr. Jolanta Šinkūnienė Anglų kalba pasaulyje Rugsėjo 2 d. 11.00 val. AFK
Dr. Linara Bartkuvienė XVIII-XIX a. anglų literatūros
istorijos egzaminas
Rugsėjo 9 d. 9.00 val. 115 A/ SFS 1 aud.
Dr. Linara Bartkuvienė Anglų literatūros seminaras, kursinis
darbas: Beprotybės tema literatūroje
Rugsėjo 9 d., rašto darbus studentai turi palikti
dėstytojos skyrelyje katedroje iki 10.30 val.
 
Dr. Rūta Šlapkauskaitė Literatūra ir vizualieji menai Rugsėjo 5 d. rašto darbus palikti dėstytojos skyrelyje iki 15 val.  
Dr. Rūta Šlapkauskaitė Akademinis skaitymas (ŠAK) Rugsėjo 13 d. 15.00 val 115 B/ SFS aud.
Dr. Rūta Šlapkauskaitė Egzaminas žodžiu (ŠAK) Rugsėjo 5 d. 8.45 val. 107 aud.
Prof. dr. Regina Rudaitytė  XX a.anglų romanas: nuo modernizmo iki postmodernizmo Rugsėjo 8 d. 11.00 val.  A7 aud.
Asist. Eimantė Liubertaitė (Anglų) kalbotyros seminaras(ir rašto darbas):  Kalba ir filosofija: metodologinės prieigos Rugsėjo 16 d. rašto darbus studentai turi atnešti į katedrą 12.00 val.  
Doc. dr. Giedrė Balčytytė-Kurtinienė ŠAK (fonetika) Rugsėjo 15 d. 15.00 val. A4/ Kalbų laboratorija
Dr. Birutė Ryvitytė Pragmatikos įvadas (3 kursas) Rugsėjo 8 d. 13.00 val. Anglistikos seminaro aud.
Dr. Birutė Ryvitytė Sociolingvistikos įvadas (3 kursas) Rugsėjo 8 d. 13.00 val. Anglistikos seminaro aud.
Dr. Birutė Ryvitytė Anglų kalbotyros seminaras: Sociolingvistikos įvadas (2 kursas) Rugsėjo 13 d. 13.00 val. Anglistikos seminaro aud.
Doc. dr. Jolanta Šinkūnienė ŠAK(akademinis rašymas)IV/IV Rugsėjo 12 d. 11.00 val AFK
Dr. Rita Juknevičienė (Anglų) kalbotyros seminaras(ir rašto darbas):  Frazeologija Rugsėjo 9 d., rašto darbus studentai turi atnešti į katedrą iki 12 val.  
Asist. Jurga Kasteckienė  ŠAK (akademinis rašymas) II/IV Rugsėjo 14 d., rašto darbus pristatyti iki 10 val.  
Doc. dr. Jolanta Šinkūnienė Insights into Academic Discourse Rugsėjo 14 d., 13 val. AFK
Asist. Jurga Kasteckienė Šiuolaikinė anglų kalba  II/IV Rugsėjo 16 d. AFK
Dr. Anna Ruskan Šiuolaikinė anglų kalba IV/IV Rugsėjo 14 d., 12 val.  AFK 
Asist. Inga Vyšniauskienė Anglų kalbos gramatika, I kursas Rugsėjo 16 d., 13 val.-14.30val. 108
Dr. Deimantas Valančiūnas (Anglų) literatūros seminaras(ir rašto darbas):  Gotikinė ir siaubo literatūra ir kinas Rugsėjo 12 d., rašto darbus studentai turi atnešti į katedrą iki 12 val.  
Dr. Anna Ruskan ŠAK IV/IV d.(gramatinė vartosena) Rugsėjo 13 d. rašto darbus studentai turi atnešti į katedrą iki 11 val.  
  (Anglų) Kalbotyros seminaras (ir rašto darbas): Politikos anglų kalba Rugsėjo 14 d.13 val. AFK
BALTISTIKOS KATEDRA
Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia BLK (Fonetika ir akcentologija); Kalbotyros įvadas Rugsėjo 15 d. 17.00 val. Latvistikos kab.
Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Lietuvių onomastika Rugsėjo 15 d. 13.00 val. V. Krėvės (118)
Doc. dr. Jurgis Pakerys Kalbų tipologijos įvadas Rugsėjo 12 d. 15.00 val. Baltistikos katedroje
KLASIKINĖS FILOLOGIJOS KATEDRA
Dr. Tomas Veteikis  Graikų kalba ir autoriai IV/IV d. Rugsėjo 7 d. 15.00 val. A6 aud.
Doc. dr. Audronė Kučinskienė  Lotynų kalba ir autoriai IV/IV d. Rugsėjo 12 d. 12.30 val. Klasikinės filologijos katedra
Doc. dr. Audronė Kučinskienė Antikos kultūra ir menas: Roma Rugsėjo 12 d. 12.30 val. Klasikinės filologijos katedra
Dr. Dovilė Keršienė Lotynų kalba II/II d. Rugsėjo 12 d. 15.00 val. KFS aud.
Dr. Ona Daukšienė Lotynų kalba II/II d. Rugsėjo 8 d. 13.00 val. K1 aud.
Asist. Dalia Andziulytė Kursinis darbas II/II d. Rugsėjo 14 d. 13.00 val. Klasikinės filologijos katedra
Asist. Irena Štikonaitė Lotynų kalba Rugsėjo 7 d. 12.00 val. Klasikinės filologijos katedra
LIETUVIŲ KALBOS KATEDRA
Prof. dr. Irena Smetonienė Žiniasklaidos kalba ir stilius Rugsėjo 6 d. 13.00–16.30 val. Latvistikos kab.
Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė Žiniasklaidos kalba ir stilius Rugsėjo 6 d. 10.00 val. Lietuvių kalbos katedra
Lekt. dr. Erika Jasionytė   BLK (morfologija ir sintaksė) Rugsėjo 12 d. 11.00 val.   Dekano menė
LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDRA
Doc. dr. Audinga Tikuišienė Naujoji lietuvių literatūra ir kiti doc. A. Tikuišienės dėstyti dalykai Rugsėjo 14 d. 16.30 val. Lietuvių literatūros katedra
Dr. N. Klišienė Semestrinis literatūros rašto darbas Rugsėjo 12 d. 14.30 val. Lietuvių literatūros katedra
Dr. N. Klišienė Lietuvių drama ir pasaulinės dramaturgijos kontekstai Rugsėjo 13 d. 14.00 val. Lietuvių literatūros katedra
Dr. N. Klišienė Teatras ir literatūra Rugsėjo 12 d. 14.00 val. Lietuvių literatūros katedra
Doc. dr. D. Čiočytė XIX a. lietuvių literatūra Rugsėjo 8 d. 13.00 val. Lietuvių literatūros katedra
Doc. dr. D. Čiočytė Biblija Vakarų pasaulio literatūroje (BUS) Rugsėjo 8 d. 14.00 val. Lietuvių literatūros katedra
LITUANISTINIŲ STUDIJŲ KATEDRA
Lekt. J. Pribušauskaitė Verstinio teksto redagavimas (BA) Rugsėjo 16 d. 13.00 val. L1  
Lekt. J. Pribušauskaitė Verstinio teksto redagavimas (MA) Rugsėjo 15 d. 13.00 LSK  
Doc. dr. L. Vilkienė Kalbotyros semestrinis rašto darbas Rugsėjo 15 d., rašto darbus studentai turi palikti
dėstytojos skyrelyje katedroje iki 15.00 val. ir  atsiųsti el. paštu.
 
POLONISTIKOS CENTRAS
       
ROMANŲ FILOLOGIJOS KATEDRA
Doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson Ispanų kalbos morfologija ir leksikologija Rugsėjo 5 d., 11.00 val. SP2 aud.
Doc. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson Ispanų kalbos fonetika ir fonologija Rugsėjo 5 d.,  11.00 val. SP2 aud.
Lekt. dr. Marta Plaza Ispanakalbių kraštų šalityra
Ispanų kalbos mokymo metodika
Ispanų ir Lotynų Amerikos šalių literatūros istorija II
Rugsėjo 12 d., 9.00–11.00 val. 111 aud
Asist. Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė Leksikologija Rugsėjo 7 d., 11.00 val. 121
Asist. Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė Prancūzų kalbos istorinė raida Rugsėjo 7 d., 12.00 val. 121
Asist. Lina Perkauskytė  Prancūzų kalbos sintaksė, Šiuolaikinė prancūzų kalba IV Rugsėjo 12 d., 15.00 val.  105A
Asist. Lina Perkauskytė Prancūzų kalba (vertimo studijų studentams) Rugsėjo 12 d., 14.30 val.  105A
 Asist. Aistė Kučinskienė  Šiuolaikinė ispanų kalba II Rugsėjo 9 d., 9.00-12.30 val.  116
Lekt.dr. Miroslavas Stasilo Šiuolaikinė prancūzų kalba II Rugsėjo 14 d., 11 val. 119 aud.
Doc. Dainius Būrė Italijos istorija ir kultūra Rugsėjo 12 d., 10.30-13.00 RFK
Lekt. Aušra Gataveckaitė Italų k. (IV/IV) Rugsėjo 16 d., 16.30 val. ISC
Lekt. Paola Fertoli Šiuolaikinė italų kalba II Rugsėjo 16 d., 11.00 val. ISC
Doc. Gustaw Juzala

Ispanų kalba (Filologijos fakulteto studentams)

Lotynų Amerikos kultūra

 Rugsėjo 16 d., 9.00 val. 109 aud.
RUSŲ FILOLOGIJOS KATEDRA
Doc. dr. Dagnė Beržaitė XIX a. literatūros istorija  Rugsėjo 13 d., 13 val.  120 (RA) aud.
Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė Juoko kultūra (BUS) Rugsėjo 15 d., 11 val. 107 aud.
Doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė Rusų drama Rugsėjo 7 d., 9 val. 113 aud.
Prof. dr. Ala Lichačiova Rusų kalbos fonetika Rugsėjo 12 d., 14 val. Rusų filologijos katedra
SKANDINAVISTIKOS CENTRAS
Lekt. Jim Degrenius Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra, visuomenė  II/IV     Rugsėjo 13 d. 9.00 405
Lekt. Jim Degrenius Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra, visuomenė IV/IV Rugsėjo 13 d. 9.00 405
Doc. Erika Sausverde Skandinavų filologijos įvadas (kalbotyros dalis)   Rugsėjo 16 d.  9.00 405
Dr. Birutė Spraunienė Skandinavų kalbotyra II/II Rugsėjo 15 d. 9.00 404
Dr. Birutė Spraunienė Šiuolaikinė danų kalba, kultūra, visuomenė IV/IV   Rugsėjo 7 d. 11 val. K. Būgos a.
Doc. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė Skandinavų filologijos įvadas (literaturinė dalis) Rugsėjo 13 d. 10.00 407
Dr. Giedrius Tamaševičius Šiuolaikinė danų kalba, stilistika ir vertimas II/II Rugsėjo 6 d. 10.00 408
Asist. Vuk Vukotić Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra, visuomenė IV/IV  Rugsėjo 8 d. 15.00  408
VERTIMO STUDIJŲ KATEDRA
Elizabeta Khiterer Anglų kalbos gramatika II/II  Rugsėjo 13 d. 13.00 VSK
Vida Vilkienė Anglų kalbos fonetika Rugsėjo 7 d. 8.30 VSK
Vida Vilkienė Anglų kalbos leksika Rugsėjo 7 d. 15.00 VSK
Ieva Gelžinytė Anglų kalbos leksika Rugsėjo 12 d. 11 val. VSK
Diana Guogienė Vertimo žodžiu metodologija II/IV d. Rugsėjo 16 d. 17 val. Palėpė
VOKIEČIŲ FILOLOGIJOS KATEDRA
Doc. dr. V. Masiulionytė Vokiečių kalbos morfologija Rugsėjo 6 d. 9.00 val. 123 aud.
Dr. A. Burov Medievistika Rugsėjo 2 d. 10.00 val. A9 aud.
Doc. dr. E. Kontutytė Šiuolaikinė vokiečių kalba (II/IV) Rugsėjo 12 d. 15.00 val. 121 aud.
Dr. A. Burov Užsienio (vokiečių) kalba Rugsėjo 14 d. 17.00 val. VFK
Doc. dr. L. Plaušinaitytė Vokiečių lingvistikos pagrindai Rugsėjo 12 d. 15.00 val. A4 aud.
Dr. D. Katinas Vokiečių kalba (IV/VII) (Vertėjams) Rugsėjo 16 d. 11.00 val. 115A aud.
Dr. D. Katinas Vokiečių kalbos leksikologija Rugsėjo 16 d. 11.00 val. 115A aud.
Doc. dr. E. Kontutytė Įvadas į dalykinės kalbos teoriją Rugsėjo 14 d., 13.00 val. VFK

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) paskelbė Europos Sąjungos institucijų vertėjų raštu konkursą.

 

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:

  • Universiteto diplomas (nebūtinai filologijos ar vertimo)
  • Puikios lietuvių kalbos žinios
  • Labai geros dviejų ES oficialiųjų kalbų žinios (viena iš tų dviejų kalbų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių)

 

Registruotis į konkursą gali ir paskutinio kurso studentai, jei diplomą gaus iki 2016 m. gruodžio 31 d.

 

Darbo patirties nereikalaujama.

 

Europos Sąjungos vertėjo raštu užduotys – vertimas, vertimų tikrinimas ir terminologinis darbas. Verčiamų tekstų temos yra politinio, teisinio, ekonominio, finansinio, mokslinio ir techninio pobūdžio ir apima visas ES veiklos sritis.

 

Registracija į konkursą vyksta internetu iki liepos 12 d. 12.00 val. Briuselio laiku.

 

Konkurso skelbimas ir registracija

Informacija apie konkursą socialiniame tinkle Facebook

Kviečiame socialiai remtinus ir gerai besimokančius studentus dalyvauti konkurse Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardo stipendijai gauti.

Stipendija bus paskirta 8–10 geriausiai besimokančių socialiai remtinų studentų. Studentai, norintys gauti stipendiją, iki birželio 13 d. 12 val. turėtų pateikti motyvuotą prašymą skirti stipendiją, akademinio padalinio vadovo rekomendaciją bei dokumentus, įrodančius, kad yra socialiai remtini.

Prašymus priima ir su stipendijos teikimu susijusiais klausimais konsultuoja VU Studijų direkcijos vyriausioji specialistė Jurgita Alonderytė-Venckienė, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab., tel. (8 5) 219 3235, el. p.

Stipendijos nuostatai

Pretenduoti į stipendiją gali Vilniaus universiteto humanitarinių ar socialinių mokslų sričių studentai, nusprendę tęsti studijas ir gilinti žinias sociologijos ar civilizacijų studijų tematika užsienio aukštosiose mokyklose.

Kviečiame dalyvauti konkurse!

Daugiau apie konkurso sąlygas čia.

 

  • Bendrą informaciją apie studijų baigimą Vilniaus universitete rasite čia.
  • Vilniaus universiteto Studijų nuostatai.

 

Studijų baigimas ir atsiskaitymas su Universitetu 2015–2016 m. m.

 

Norint gauti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su Universitetu. Atsiskaitymo su Universitetu procedūros apibrėžtos Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universiteto tvarkoje.

Universiteto padaliniai, su kuriais reikia atsiskaityti, jei esate jiems skolingi, yra šie:

Turintiems įsiskolinimų studentams atsiskaityti su Universiteto padaliniais reikia iki 2016 m. birželio 14 d. Praėjus šiam terminui atsiskaityti reikia tik naudojant atsiskaitymo su VU lapelį.

Neatsiskaičiusiems su Universiteto padaliniais studentams nebus išduotas diplomas ar pažymėjimas.

 

 

Visi absolventai (bakalaurai ir magistrai) birželio 21–22 d. (antradienį ir trečiadienį) 10.00–16.00 val. turi pasirašyti  DIPLOMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALE. Jūs esate laukiami dekanato Studijų skyriuje (II a.).

 

 

Mieli studentai,
primename, kad mantijos nėra mūsų universiteto tradicija. Daug gražiau atrodytumėte pasipuošę universitetinėmis kepuraitėmis ar net tautiniais drabužiais. Būkite išradingi!

 

 

Baigiamųjų kursų ištekėjusių studenčių dėmesiui,
 jeigu esate ištekėjusios ir norite, kad Jūsų diplomuose būtų įrašyta tokia pavardė, kokia yra pase, pasirūpinkite pavardės pakeitimu duomenų bazėje, t. y. iki birželio 14 d. į Fakulteto studijų skyrių atneškite prašymą dėl pavardės keitimo bei santuokos liudijimo kopiją. Prašymą galima pateikti ir savo paskyroje duomenų bazėje.

 

 

Geriausi Filologijos fakulteto absolventai

Diplomų CUM LAUDE ir MAGNA CUM LAUDE išdavimo kriterijai

Kasmet sudaromas geriausių Universiteto absolventų reitingas, į kurį patenka geriausi bakalauro, vientisųjų ir magistrantūros studijų absolventai. Geriausių Universiteto absolventų reitingas sudaromas atsižvelgiant į absolventų viso studijų laikotarpio akademinius rezultatus. Išskiriami absolventai, gavę CUM LAUDE ir MAGNA CUM LAUDE diplomus. Reitinge taip pat nurodoma, kokius baigiamuosius darbus rengė absolventai bei kas jiems vadovavo.

Puslapis 9 iš 28
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos