Sidebar

Į šių atvirų studijų programų dalykų, dėstomų Filologijos fakulteto BA ar MA programų studentams, grupes pagal individualų studijų planą priimami ir kitų VU programų studentai bei ERASMUS studentai, atvykstantys į VU.

Norėdami pasirinkti kurį nors atvirą dalyką pagal individualųjį studijų planą vietoj savo programoje numatyto dalyko, turite:

1. Patikrinti, ar norimo dalyko tvarkaraštis yra suderinamas su Jūsų pagrindinių studijų programos tvarkaraščiu.

2. Užpildyti prašymą dėl individualaus studijų plano ir gauti dalyko dėstytojo(s) parašą (visais atvejais).

3.  Gauti savo Studijų programos komiteto (SPK) pirmininko (-ės) parašą (tik šiais atvejais):

3.1. jei renkatės daugiau nei 2 dalykus iš šio sąrašo arba

3.2. jei jūsų studijų programa yra dviguba, apimanti dviejų kalbų ir kultūrų studijas (Anglų ir kita užsienio kalba, Anglų ir rusų kalbos, Klasikinė filologija, Lietuvių filologija ir užsienio kalba, Skandinavistika (suomių ir švedų), Vertimas).

4.  Pristatyti užpildytą individualaus studijų plano prašymą į Filologijos fakulteto dekanato studijų skyrių (II aukštas) iki rugsėjo 13 d.

 

* Jeigu kyla klausimų dėl konkrečių dalykų ar aprašų, kreipkitės į tos programos, kurioje yra vykdomas dalykas, pirmininką arba dalyko dėstytoją. 
Apie pasirinkimus galite pasikonsultuoti ir Filologijos fakulteto dekanato studijų skyriuje (II aukšte)

** Taip pat pagal individualųjį planą galite rinktis dalykus iš LD (laisvųjų dalykų, neįtrauktų į jokią studijų programą) sąrašo arba iš BUS (bendrųjų universitetinių studijų) modulių sąrašo. Be to, galima rinktis ir kitos studijų programos dalyką, nenurodytą šiame sąraše, jei dalyko dėstytoja(s) sutinka priimti. Visus dalykus rasite tvarkaraštyje.

Norėdami pasirinkti kurį nors LD dalyką ar BUS modulį pagal individualųjį studijų planą vietoj savo programoje numatyto dalyko, turite:

1. Patikrinti, ar norimo dalyko tvarkaraštis yra suderinamas su Jūsų pagrindinių studijų programos tvarkaraščiu.

2. Atvykus į Filologijos fakulteto dekanato studijų skyrių (II aukštas) paprašyti individualaus LD arba BUS kreditų plano.

3. Užsiregistruoti į norimą LD ar BUS dalyką per VU IS.

 

SVARBU: Jei renkatės dalyką iš šių sąrašų vietoj savo programoje numatyto dalyko, būtinai išsiregistruokite iš anksčiau pasirinkto dalyko VU IS.

Sveikiname pradedant studijas seniausiame Universitete rytų Europoje! Tikriausiai kyla ne vienas klausimas, tad paruošėme keletą greitų atsakymų:

Birželio 27 d. vykusiame Doktorantūros komiteto posėdyje svarstyta pretendentų, stojančiųjų į Vilniaus universiteto (humanitariniai mokslai, filologija, H 004) doktorantūrą 2019 m., konkursinė eilė. Remiantis mokslinio projekto ir pokalbio vertinimais (pridėjus magistro diplomo priedo svertinį įvertinimų vidurkį ir mokslo darbų įvertinimą), patvirtinta tokia konkursinė eilė:

Agnė Lisauskaitė 28,82 kviečiama studijuoti
Monika Triaušytė 27,96 kviečiama studijuoti
Skirmantas Knieža 27,90 kviečiamas studijuoti
Monika Andrulytė 25,68 kviečiama studijuoti
Augustas Sireikis 25,56 kviečiamas studijuoti
Deividas Zibalas 25,42 kviečiamas studijuoti
Greta Belogurova 25,28  
Žygimantas Pekūnas 25,18  
Aurelija Meškerevičiūtė 24,99  
Eglė Voidogienė 24,53  
Eglė Gelažiūtė-Pranevičienė 24,50  
Emil Jonas Slott 23,50  
Vilija Sipaitė 23,41  
Agnė Ambrazaitė 23,36  
Jorūnė Rimeisytė-Nekrašienė 23,25  
Danguolė Straižytė 23,23 Priimama studijuoti į ištęstines studijas (VNF)
Renata Lukošienė 21,77  
Antanas Vitkauskas 21,44  
Gabriele Grandinetti 21,31  
Viktoria Pehk Ivascenko 18,83  
Justina Budreikaitė 8,5  
Gabija Stankevičiūtė 8,45  

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Kristina Janulytė 28,40 kviečiama studijuoti
Greta Štikelytė 25,30 kviečiama studijuoti

Posėdžio protokolo išrašas >

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Doktorantūros komiteto 2019 m. birželio 27 d. posėdžio darbotvarkė (projektas). Posėdis vyksta Jono Balkevičiaus auditorijoje, pradžia – 15 val.

 1. Priėmimo į doktorantūros studijas rezultatų tvirtinimas.
 2. LTVTI IV k. doktorantės Rūtos Lazauskaitės atestacija.
 3. VU KnF Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto doktorančių Giedrės Buivytės  ir Jurgitos Astrauskienės parengtų disertacijų svarstymas ir išorinių recenzentų tvirtinimas.
 4. TKI doktorantės Indrės Makauskaitės parengtos disertacijos svarstymas ir išorinių recenzentų tvirtinimas.
 5. BKKI doktorantės Veronikos Girininkaitės parengtos disertacijos svarstymas ir išorinių recenzentų, gynimo tarybos ir gynimo datos tvirtinimas

Daugumos Anglų filologijos studijų programos baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių sprendimu Vaidos Matijoškaitės baigiamasis darbas Attitude and Engagement in Professional Film Reviews: Gender Perspectives (vadovė doc. dr. Jolanta Šinkūnienė) pripažintas geriausiu Anglų filologijos studijų programos darbu šiais mokslo metais. Studentei skirta kasmetinė edukacinės įmonės „Kalba“ piniginė premija. 

IMG 0624

Nuo 2019 m. birželio 10 d. prasideda priėmimas į doktorantūros studijas.

Moksliniai projektai pateikiami Doktorantūros komitetui nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 21 d. 15 val. Atranka į doktorantūros studijas (mokslinio projekto ir pokalbio vertinimas) vyks 2019 m.birželio 27 d., 10 val. J. Balkevičiaus (Bendroji ir lyginamoji literatūra) ir V2 (Kalbotyra) auditorijose.

 Mokslinis projektas pateikiamas elektronine forma ir išspausdintas (pasirašytas). Elektroninė projekto forma siunčiama adresu (būtina atsiųsti .doc arba .docx formatu), o spausdinti ir autorių pasirašyti projektai (galima siųsti ir skanuotą variantą) pristatomi į Filologijos fakulteto dekanatą (I a.).

Konkurse doktorantūros studijoms dalyvaujantis asmuo nurodo konkrečią disertacijos tematiką iš Doktorantūros komiteto paskelbto tematikų sąrašo. 

Doktorantūros moksliniame projekte kandidatas turi:

 • suformuluoti būsimos disertacijos temą ir jos problematiką;
 • bendrais bruožais aptarti tos temos tyrinėjimų būklę Lietuvoje ir pasaulyje;
 • nurodyti pasirinktos temos aktualumą konkrečiai mokslo krypčiai ir šakai;
 • aptarti galimus tyrinėjimo metodus.

Priėmimas į doktorantūrą vyksta VU nustatyta tvarka.

Išsamesnė informacija >

Bakalauro studijų programų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

 • Anglų filologija: birželio 5 d. 9.00–16.00 val. A7 (Kanados stud. a.) ir birželio 6 d. 10.30–14.00 val. A8 aud.
 • Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba: birželio 4–5 d. 9.00–17.00 val. UKD, SP01 aud.
 • Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba: birželio 4–6 d. 9.00–17.00 val. UKD, SP01 aud.
 • Anglų ir rusų kalbos: birželio 7 d. 9.00–10.30 val. Vokiečių kalbos kabinetas
 • Ispanų filologija: birželio 5 d. 9.00–16.00 val. 130 aud.
 • Italų filologija: birželio 10 d. 9.00–17.00 val. 114 aud. ir V. Krėvės aud.
 • Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija
 • Lenkų filologija: birželio 6 d. 10.00–11.30 val. 109 aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (estų) kalba: birželio 5 d. 9.00–13.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (ispanų) kalba: birželio 7 d. 9.00–10.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (italų) kalba: birželio 3 d. 13.00–15.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija ir užsienio (turkų) kalba, birželio 5 d. 11.00–12.00 val. K. Būgos aud.
 • Lietuvių filologija, birželio 3 d. 9.00–16.00 val. K. Būgos aud.
 • Prancūzų filologija: birželio 4 d. 10.00–16.00 val. 121 aud.
 • Rusų filologija, birželio 4 d. 10.00–15.00 val. 114 aud.
 • Skandinavistika
 • Vertimas, birželio 6 d. 9.30–14.30 val. J. Balkevičiaus aud.
 • Vokiečių filologija, birželio 5 d. 9.00–12.00 val. A9 aud.

Magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

 • Anglistika: birželio 4 d. 10.30–13.00 val. A7 (Kanados stud. a.)
 • Bendroji kalbotyra: birželio 4 d. 10.00–14.00 val. J. Balkevičiaus aud.
 • Dalykinė (teisės) kalba: birželio 3 d. 10.00–16.30 val. A9 aud.
 • Intermedialios literatūros studijos: birželio 4 d. 10.00–18.00 val. 115A aud.
 • Rusistika: birželio 5 d. 10.00–13.00 val. 114 aud.
 • Semiotika: birželio 6 d. 10.00–16.00 val. 111 aud.
 • Taikomoji kalbotyra: birželio 7 d. 10.00–15.00 val. SP2 aud.
 • Vertimas (raštu): birželio 3 d. 9.30–14.00 val. J. Balkevičiaus / V2 aud.
 • Vertimas (žodžiu): birželio 3 d. 9.30–14.00 val. J. Balkevičiaus / V2 aud.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos