Erasmus+ tai

  • Studentų mobilumas studijoms ir praktikai
  • Personalo mobilumas
  • Intensyvūs kalbų kursai
  • Intensyvios programos
  • Parengiamieji vizitai