Bendrą informaciją studentams apie Erasmus+ studijas rasite čia.

 

VU Filologijos fakulteto studentams

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentai  dalį savo studijų gali praleisti užsienio universitetuose, jei užsienio universitete studijuojami dalykai dera su Filologijos fakultete studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti.

Norinčius ir apsisprendusius  dalyvauti Erasmus+ studijų atrankoje, kviečiame paskelbus registraciją rudens ir pavasario semestrams pildyti elektroninę registracijos formą, esančią Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus svetainėje (forma aktyvi tik nustatytu registacijos metu).

Nepriklausomai nuo to, pagal kokią programą studentas išvyksta, visi dalykai, kuriuos studentas planuoja studijuoti užsienyje, turi būti suderinti su mokslo reikalų prodekane Erasmus studijų koordinatore prof. Regina Rudaityte. Tai garantuoja, kad parsivežti akademiniai rezultatai bus įskaityti ir integruoti į VU studijuojamą programą.

Gavę iš užsienio universiteto priėmimą patvirtinantį laišką, studentai pildo Prašymą dėl siuntimo dalinėms studijoms / Prašymą dėl siuntimo dalinėms studijoms pratęsimo, kurį pateikia dekanato Studijų skyriaus vyresniajai specialistei Giedrei Matkėnienei.

Grįžusieji po Erasmus studijų studentai Dekanato studijų skyriaus vyresniajai specialistei Giedrei Matkėnienei pateikia studijų įvertinimo dokumento (Transcript of Records) originalą ir kopiją (kopija lieka studento asmens byloje), užpildo studijų kitoje aukštojoje mokykloje rezultatų įskaitymo kortelę. Studijų rezultatai patvirtinami atitinkamos studijų programos komiteto pirmininko ir Erasmus studijų koordinatorės prof. Reginos Rudaitytės.

Reikiamų dokumentų paketas:

Kontaktai:

Erasmus studijų koordinatorė Giedrė Matkėnienė, Filologijos fakulteto dekanatas (II a)., tel. (8 5) 268 7203, el. paštas

ERASMUS+ studentų (išvykstančių) koordinatorė Agnė Jacynaitė Edita Norvilaitė, Centriniai rūmai, tel. +370 5 219 32 15, el. paštas