Sidebar

Roma Kriaučiūnienė

Roma Kriaučiūnienė

Profesorė, dr.  

Adresas: Universiteto 5, LT-01513 Vilnius.

Telefonas:  +370 5 268 72 66

El. paštas:   

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys

 • Užsienio kalbų didaktika
 • Vertybinių nuostatų, moralinės kompetencijos ugdymas
 • Medijų diskursas

 

Dėstomi dalykai

 • Akademinė ir mokslinė anglų kalba
 • Anglų kalbos morfologija
 • BA rašto darbų metodologija
 • Mokslinio teksto rašymas ir pristatymas
 • Vadovavimas kursiniams, BA ir MA darbams  

 

Mokslinės publikacijos

 

Straipsniai

 • Targamadzė, V., Kriaučiūnienė, R. (2018). The place of values in plurilingual education: a university teachers’ viewpoint. International journal of multilingual education. Tbilisi: Centre for Civil Integration and Inter-Ethnic Relations. 2018, vol. 11, no 43. p. 152-168.
 • Kriaučiūnienė, R. (2018). Development of Future Teachers’ Critical Thinking as a Precondition for Making Moral Judgements. Problems of and Perspectives on Language Acquisition (sud. Diana Laiveniece), Cambridge Scholars Publishing, p. 240–254. ISBN: 978-1-5275-1356-3 https://www.cambridgescholars.com/problems-of-and-perspectives-on-language-acquisition
 • Kriaučiūnienė R. (2017). The right book to help our ailing society to recover. Ethics in progress. Poznań: Ethics in Progress. 2017, Vol. 8, no 1. p. 198-207.
 • Kriaučiūnienė R., Mažuolienė, Z. (2017). Developing reading skills of the New Generation students. IS3SN 1648-2824 KALBŲ STUDIJOS. 2016. 28 Nr. * STUDIES ABOUT LANGUAGES. 2016. No. 28.
 • Kriaučiūnienė R., Mažuolienė, Z. (2017). Developing reading skills of the New Generation students. IS3SN 1648-2824 KALBŲ STUDIJOS. 2016. 28 Nr. * STUDIES ABOUT LANGUAGES. 2016. No. 28.
 • Žurnalui „Acta Paedagogica Vilnensia“ - 25-eri! : [apie Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros žurnalą] / Vanda Aramavičiūtė ; [kalbėjosi] Roma Kriaučiūnienė. Acta paedagogica Vilnensia. T. 36 (2016), p. 111-113. ISSN: 1392-5016.
 • Kriaučiūnienė R., Targamadzė V. (2016). Co­n­ten­t an­d Lan­gu­age In­tegrated Le­arn­in­g: Lithuanian teachers’ viewpoints. Proceedings of the International Scientific Conference „Multilingual Education – Challenges and Perspectives“. Javakhishvili Tbilisi State University. P.7-24.
 • Kriaučiūnienė R., Sangailaitė V. (2016). An Inquiry into the Processes of Lexical Expansion in Current English. Verbum 2016 No. 7, p. 127-143.
 • Kriaučiūnienė R. (2015). Insights into Improving the Process of Teaching New Generation Students at Universities. EDULEARN15 Proceedings. ISBN: 978-84-606-8243-1 ISSN: 2340-1117 5960-5967.
 • Kriaučiūnienė R. (2014). Some issues of intercultural sensitivity and values. Verbum. 2014, t. 5.  ISSN 2029-6223 p. 216-227.
 • Kriaučiūnienė, R. (2014). Values and attitudes in the Learning Process. In: „Diversity in the Learning Experience in (Higher) Education (DIV.ED Guide book.”ISBN 978-3-9503905-0-6, 46-54.
 • Kriaučiūnienė, R. (2014). Vertybės ir nuostatos mokymosi procese. Švietimo (aukštojo mokslo) mokymosi patirčių įvairovė (DIV.ED): vadovas. ISBN 9783950390520 p. 50-58.
 • Kriaučiūnienė, R., Šiugždinienė, A. (2014). Fostering students’ intercultural competence in FL teaching / learning process. Cultural contexts in English language learning and teaching / Mojibur Rahman. ISBN 9789382532439 p. 48-65.
 • Kriaučiūnienė R. (2014). The importance of value attitudes in solving intercultural conflicts. Linguistics, culture and identity in foreign language education / edited by Azmat Akbarov. ISBN 9789958834356 p. 1627-1633.
 • Kriaučiūnienė R. (2013). English language teaching/learning as a multifunctional phenomenon: intercultural aspects. "Anglistics in Lithuania: Cross-Linguistic and Cross-Cultural Aspects of Study". http://www.c-s-p.org/Flyers/Anglistics-in-Lithuania--Cross-linguistic-and-Cross-cultural-Aspects-of-Study1-4438-4992-8.htm
 • Kriaučiūnienė R., Šiugždinienė A. (2013). Foreign language teachers’ viewpoints on intercultural competence development in foreign language teaching/ learning process. „Valodu Apguve: problemas un Perspektiva. IX Zinatnisko rakstu krajums. ISSN 1407-9739. LIEpA 2013. Liepajas Universitate. P. 53 – 69.
 • Kriaučiūnienė R., Karalienė J. (2013). Foreign language teachers’ approach to values. Man in the Space of Language. Conference edition. Collection of research papers. ISBN978-609-459-209-6 . Kaunas. P.  513- 520.
 • Kriaučiūnienė R. (2013). The place of values in competence–based learning at universities. Conference proceedings. ED. By Pixel. 3rd Conference edition. Liberiauniversitaria.it edizioni. Florence, Italy. 13-14 June, 2013. ISBN: 978-88-6292-386-6 p. 801-807.
 • Kriaučiūnienė, R., Ilevičienė, D. (2012). Aspects of value orientations of future socially responsible business people. EIIC 2012 : Electronic international interdisciplinary conference. Vol. 1. [Elektroninis išteklis]. ISSN 1338-7871 ISBN 9788055405513 p. 444-449.
 • Kriaučiūnienė R., Karalienė J. (2012). The place of Values in Foreign Language Education: Teachers’ Viewpoints. Periodický zborník vedeckých príspevkov. pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov. Košice 2012. ISSN: 1338-5496, ISBN: 978-80-553-0982-8, EAN: 978805530982-8, 233-243.
 • Kriaučiūnienė R. (2012). The importance of the development of value attitudes in multilingual and multicultural environment of universities. International Symposium on Language and Communication: Research trends and Challenges. Proceedings book. ISSN:978-605-86867-0-0. Izmir: Megapress, Erzurum.1953-1967.
 • Kriaučiūnienė R. (2011). English for Physicists. Practice File. ISBN 978-9955-634-23-2. Vilnius: Vilnius University Publishing House.
 • Kriaučiūnienė R. (2011). Some aspects of students’ viewpoints on foreign language teacher’s professional competences. Kalbų studijos/ Studies about languages. 18. ISSN 1684-2824 (print), ISSN 2029-7203 (online). Scientific journal. P. 128 -134.
 • Kriaučiūnienė, Šiugždinienė, A. (2010). Viewpoints of Intercultural Competence Development in English Language Teaching/ Learning Classroom. Verbum. Research papers. Vol.1. ISSN 2029-6223.Vilnius: Vilnius University Publishing House. P. 95 – 106.
 • Kriaučiūnienė (2010). Possibilities of the development of future foreign language teachers’ moral attitudes from the point of view of pedagogical relations. Teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching. Ryga: Latvijos universitetas. P. 381-391.
 • Kriaučiūnienė (2010). Foreign language students‘ viewpoints on competences of teacher‘s profession. Acta Paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. Research papers. Vol. 24. Vilnius: Vilnius University Publishing House. P. 114-126.

 

Mokymo priemonės

 • Kriaučiūnienė R. (2016). English for IT Students and Physicists. Practice File. ISBN 978-609-459-702-2. Vilnius: Vilnius University Publishing House.
 • Daiva Janavičienė, Roma Kriaučiūnienė, Svetozar Poštič, Vilma Vaskelaitė. (2016). English for Students of Physics. Vilnius: Vilnius University Publishing House.
 • Kriaučiūnienė R. (2011). English for Physicists. Practice File. ISBN 978-9955-634-23-2. Vilnius: Vilnius University Publishing House.

 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

 • Kriaučiūnienė, R. (2017). „Moral Competence Development - a Necessary Part of Competence-based University Education”. International conference ”Moral Competence: A brand new topic in cognitive psychology ethics and law.” International conference at Institute of Philosophy & Institute of Polish Philology AMU Poznań, Poland Co-Navigated by University Of Konstanz, Vilnius University & Jagiellonian University, 29-30 September, 2017. (Plenariy presentation).
 • Kriaučiūnienė R., Šinkūnaitė G. On the Usage of Adjectives in Travel Blogs. 7th international conference  Linguistic, Educational and Intercultural Research,  12–13 October 2017.
 • Kriaučiūnienė, R. (2017).„Development of Professional Competences of Specialists of Media Linguistics”. II International Conference «Язык в координатах массмедиа», Санкт-Петербург 2-6 июля 2017 в рамках Международного форума «Русский язык в мировом медиапространстве».
 • Kriaučiūnienė R. (2010). Development of future teachers’ critical thinking as precondition of making moral judgments. 7th International Conference “Learning languages: problems and perspective”.26 March, 2010.
 • Kriaučiūnienė, R., Targamadzė, V. (2016). „Co­n­ten­t an­d Lan­gu­age In­tegrated Le­arn­in­g: Lithuanian teachers’ viewpoints”. Tarptautinė konferencija: Multilingual Education – Challenges and Perspectives September 7-9, 2016, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia.
 • Kriaučiūnienė, R. (2016).„Teaching New Generation Students: Teachers' Viewpoints”. THE FIPLV NORDIC-BALTIC REGION (NBR) CONFERENCE 2016 The Language Teacher and Teaching at Crossroads 9 June – 11 June 2016,Tallinn, Estonia.
 • Kriaučiūnienė, R. (2015). „Daugiakalbystės sklaida aukštojo mokslo erdvėje“ („Multilingualism at Institutions of Higher Education”). Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto II-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Specialybės kalbos studijos bendrojoje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“. 2015 m. lapkričio 20 -21 d.
 • Kriaučiūnienė, R. (2015). “Educating the New Generation of Students at Universities”. Internationl scientific conference organized by the Educational Research Institute of the Faculty of Education  of the Lithuanian University of Education “Towards Research-based Education”. 15 October, 2015.
 • Kriaučiūnienė, R. (2015). “Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje“ („The importance of Intercultural Competence in Contemporary Society“). Final conference of the Project: „Development of Intercultural Competence of Students and Trainers in EU VET institutions“ No. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0145, 24 September, 2015.
 • Kriaučiūnienė, R. (2015). “Are We Familiar with Students of the New Generation?”. 6th international scientific conference of the Institute of Foreign Languages of Vilnius University “Linguistic, Educational and Intercultural Research 2015 (LEIC Research 2015)”. 17 – 18 September, 2015.
 • Kriaučiūnienė, R. (2015). “Insights into Improving the Process of Teaching New Generation Students at Universities.” 7th International Conference on Education and New Learning Technologies: EDULEARN 2015. Barcelona, 6 - 8 July, 2015.
 • Kriaučiūnienė, R. (2015). “Educating New Generation Students: the Choice of language  teaching and learning  methods“. The 9th LKPA and the 3rd VMU IFL international scientific conference “Sustainable Multilingualism: language, culture and society”, 29-30th May, 2015.
 • Kriaučiūnienė, R. (2014). „The Importance of Value Attitudes in Solving Intercultural Conflicts.“ 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL). International Burch University, Sarajevo, 9-10 May, 2014.
 • Medvedeva, O., Chodzkienė, L., Kriaučiūnienė, R. (2013).“Diversity in Higher Education: why and how to use the DIV.ED products”. 5th International Scientific Conference “Linguistic, Pedagogical and Intercultural Challenges in Tertiary Education”. Vilnius, Lithuania, 7-8 November, 2013.
 • Kriaučiūnienė R. (2013). The place of values in competence–based learning at universities. Conference proceedings. ED. By Pixel. 3rd Conference edition. Liberiauniversitaria.it edizioni. Florence, Italy. 13-14 June, 2013.
 • Kriaučiūnienė R. (2012). The importance of the development of value attitudes in multilingual and multicultural environment of universities. International Symposium at Izmir University, Turky “1st International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC).10-13 June, 2012.
 • Kriaučiūnienė R. (2012). The role of value attitudes in mastering intercultural communicative competence. International Conference at Tartu University, Estonia Learning and Teaching Languages in a Multi-Cultural Spacetime. November 1 - 2, 2012.
 • Kriaučiūnienė R. (2012). The importance of the development of value attitudes in multilingual and multicultural environment of universities. International Symposium at Izmir University, Turky “1st International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC).10-13 June, 2012.
 • Kriaučiūnienė R. (2012). Teachers’ Approach to the Possibilities of Value Development in the English Language Teaching/ Learning   International Conference  Man in the Space of Language. 18-19 May, 2012.
 • Kriaučiūnienė R. (2012). Foreign Language Teachers’ Viewpoints of Intercultural Competence Development in FL Teaching / Learning Process.   9th International Conference in Liepaja University Learning languages: Problems and perspectives. 12 April, 2012.
 • Kriaučiūnienė R. (2010). Some aspects of students’ viewpoints on foreign language teacher’s professional competencies. LKPA International Conference Multilingualism and Creativity: Theory and Practice of Language Education. 21-22 May, 2010
 • Kriaučiūnienė R. (2010). Aspects of the development of students‘ critical thinking skills in the English language teaching / learning process). International Conference Man in the Space of Language  in VU Kaunas Faculty of Humanities. May 14-15, 2010.
 • Kriaučiūnienė R. (2010). Possibilities of the Development of Future Foreign Language Teachers’ Moral Attitudes from the Point of View of Pedagogical Relationships.  International Conference in Latvia Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. 7 - 8 May,

 

Kita veikla 

 

Projektinė veikla

 • 2013 – 2015 m. dalyvauta Europos Komisijos finansuotame projekte “Development of Intercultural Competence of Students and Trainers in EU VET institutions” No. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0145 Leonardo da Vinci programME TRANSFER OF INNOVATION PROJECT. (http://www.incom-vet.eu/). Pozicija: išorinis ekspertas.
 • 2012 – 2014 m. atstovaujama Vilniaus universitetui Tempus projekte ”Development and Introduction of Multilingual Teacher Education programmes at universities of Georgia and Ukraine (DIMTEGU)” (No. 530360-TEMPUS-12012-1GE-TEMPUS-JPCR). ). Koordinatorius – Valstybinis Tbilisio universitetas. Pozicija: vykdytoja, mokytojo pozicija.
 • 2012 – 2014 m. atstovaujama VU Užsienio kalbų institutui Erasmus Multilateral Cooperation projekte “Diversity in the Learning Experience in Higher Education DIV.ED” (528049-LLP-1-AT-Erasmus). Koordinatorius – Lindz’o universitetas (Austrija). Pozicija: vykdytoja, projekto mokymo medžiagos rengėja.

 

Narystė asociacijose

 • 2012 – 2016 m. m. – Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos LKPA Tarybos narė.
 • 2016 – 2017 m. m. – Europos kalbų tarybos narė.
 • 2016 – 2019 m. m.  – Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos LKPA Prezidentė.
 • Nuo 2017 m. – Europos kalbų tarybos Valdybos narė.

 

Mokslo populiarinimas

 • 2017 sausio mėn. 20 d.  kartu su Lietuvos kalbų pedagogų asociacija ir Valstybine Lietuvių kalbos komisija  organizuota apvaliojo stalo diskusija: „Kalbų politika aukštojoje mokykloje: tikslai, poreikis, nauda“, skirta aukštųjų mokyklų, atsakingų už kalbų dėstymą, atstovams. Organizatorė, renginio moderatorė.
 • 2015 birželio –  lapkričio mėn. nacionalinio Švietimo bendruomenių asociacijų projekto, įgyvendinto kartu Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“ vadovė.
 • 2015 m. gegužės 15 d. kartu su Lietuvos kalbų pedagogų asociacija organizuota apvaliojo stalo diskusija: „Kalbos - karjerai“ (Languages for Work), skirta aukštųjų mokyklų, atsakingų už kalbų dėstymą, atstovams, socialiniams partneriams. Organizatorė, renginio moderatorė.
 • 2012 – paskaitų modulio, skirto aukštųjų mokyklų dėstytojams „Paskaitų rengimas anglų kalba“ parengimas ir įgyvendinimas, dėstytas modulio kursas VU ir LEU dėstytojams „Kalbinių struktūrų vartosena (konferencijų, paskaitų, seminarų,pranešimų kalba)   ir klausymo įgūdžiai“.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos