Sidebar

Inga Rozgienė

Inga Rozgienė

Lektorė

Adresas: Universiteto 5, LT-01513 Vilnius.

Telefonas: +370 5 268 72 72

El. paštas:   

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys

 • Integruoto dalyko ir kalbos mokymo(si) didaktika;
 • mokslinio diskurso tyrimai;
 • mokomosios medžiagos ir testų kūrimas autentiškų tekstų pagrindu; technologijų taikymo galimybės
 • dalykinių bei mokslinių tyrimų kompetencijų ugdymas mokantis užsienio kalbos

 

Dėstomi dalykai

 • Akademinė ir mokslinė kalba VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Biochemijos studijų programos I kurso studentams
 • Akademinė ir mokslinė kalba VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos studijų programos I kurso studentams
 • Akademinė ir mokslinė kalba VU Chemijos ir geomokslų fakulteto  Nanochemijos programos  I kurso studentams

 

Mokslinės publikacijos

 

Straipsniai

 • Rozgienė, I., Trečiokaitė, A. (2011) Survey of the English Language Needs of the Senior Students of Physical and Biomedical Sciences.  VERBUM, 2011, 2, Vilnius: VU leidykla. ISSN 2029-6223
 • Vilkancienė, L., Rozgienė, I. (2017). CLIL Teacher Competences and Attitudes. Sustainable Multilingualism: Darnioji Daugiakalbystė, 11, 196-218. http://dx.doi.org/10.1515/sm-2017

 

Mokymo priemonės 

 • Bendraautorė (Unit 1, 2; p. 5-17, 133-141): I. Rozgienė ir kt. Business English for Schools (Mokomės verslo kalbos). Vadovėlis XI-XII kl. K.: Šviesa,
 • Bendraautorė (Unit 7: Science and Technology; Student's Book p. 120-139; Activity Book p. 48-57; Teacher's Book p. 49-58).: Šleinotienė ir kt. Limelight 11: Anglų k. Vadovėlis XI kl. ir gimnazijų III klasei. K.: Šviesa, 2004.
 • Bendraautorė (Unit 4: Ahead of Their Time; Student's Book p.73-96, Activity Book, p. 26-34, Teacher's Book p. 34-42, 101-103): Šleinotienė ir kt. Limelight 12: Anglų kalbos vadovėlis XII klasei ir gimnazijų IV klasei. K.: Šviesa, 2005.
 • Medvedeva, O., Rozgienė,, Strakova, Z. (2008) INTEGRATING ICT INTO LANGUAGE TEACHING AND LEARNING: Vadovoas skirtas dėstytojams (Grant Agreement number:225219-CP-1-AT-Minerva-MPP);    ISBN978-9955-568-73-5

 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

Publikuoti konferencijų pranešimai

 • Rozgienė I. (2004). Development of the Portal as a Tool in Promoting Less Widely Used Languages,    tarptautinė konferencija „Best Practices of Learning LWUL in Multicultural and Multinational Europe“. Vilnius, birželio 23-25 d.
 • Medvedeva O., Rozgienė I. (2008). Another Profession or Another Name: Teaching in Blended Learning. M.Riomerio universiteto projekto baigiamoji konferencija „Naujasis kalbų mokymas, naujasis kalbų mokymasis“. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2008 m. birželio 5-7 d.
 • Rozgienė I. (2009). Blending an ESP course: A Practical Approach. VU 3-oji tarptautinė konferencija „Language and Culture: New Challenges for the teachers of Europe“. Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2009 m. spalio 8-9 d.
 • Rozgienė I. (2009). Blended Learning: Impact on the Teacher's Profile. Tarptautinė konferencija „Towards a Better Language Education“. Vilnius, birželio 29-30 d. (Straipsnių rinkinys elektroninėje laikmenoje)

 

Kita veikla 

 

Projektinė veikla

 • 2011-2013 m.m. Projekto "Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymosi (IDKM) plėtra ugdymo procese" Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-011 lektorė.

 

Kita

 • Nuo 2010 m. Vilniaus universiteto anglų kalba leidžiamo žurnalo "Organizations and Markets in Emerging Economies" anglų k. redaktorė.
 • EUSO 2012 Lithuania. (European Union Science Olympiad) chemijos, biologijos ir fizikos užduočių anglų k. redaktorė bei komandų mentorių parengiamojo renginio moderatorė.
 • nuo 2011m. vadovavimas kursinių darbų rengimui UKI programų anglų-rusų, anglų-ispanų, anglų-prancūzų kalbos II kurso studentams.

 

Vertimai

 • Daugiašalio ERASMUS projekto ''Švietimo (aukštojo mokslo) mokymosi patirčių įvairovė (DIV.ED) (2012-2014)   528049-LLP-1-2012-1-AT-ERASMUS-ESIN produkto – VADOVO - vertimas  (126 psl.) iš anglų į lietuvių kalbą. ISBN 978-3-9503905-2-0. Bibliografinė nuoroda: Buttaroni, Susanna (Ed.). (2014) Diversity in the Learning Experience in (Higher) Education – GUIDE. Johannes Kepler Universitat Linz. Spausdino UAB ''Ciklonas', Vilnius, 2014.

 

Narystė asociacijose

 • LKPA narė
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos