Sidebar

Kadangi katedra senesnių archyvų nebeturi, 1945–1973 m. duomenys paremti labiau prisiminimais negu dokumentais, todėl juose gali būti netikslumų. Norint tuos duomenis patikslinti ir atrasti dar senesnius, reikėtų padirbėti Universiteto archyvuose. Tai bus padaryta ateityje.

Jei esate mūsų alumnas ir šiame sąraše matote netikslumų, parašykite arba paskambinkite į savo Alma Mater (adresas ir telefonas šio puslapio viršuje). Jei turite įdomių dokumentų, pavyzdžiui, baigiamųjų darbų gynimo ar diplomų įteikimo nuotraukų, jas irgi galima nuskanavus įdėti į šį puslapį (visų nuotraukų ir kitų dokumentų originalai, žinoma, lieka Jums).

 

1945–1950
Vanda Daunoravičiūtė
Genovaitė Gudelytė
Anastazija Kašinskaitė
Henrikas Zabulis

1946–1951
J. Babickaitė-Legeikienė
Dapšytė
N. Daukšaitė
Jocytė
J. Skinulytė-Mažiulienė
J. Vaičiūnaitė

1947–1952
J. Diržauskas
J. Grikienis
Kazimieras Kuzavinis
E. Lyvaitė-Kubilienė
Vytautas Mažiulis
L. Puodžiūnaitė

1948–1953
Antanaitis
Butkevičiūtė
Ona Čičirkaitė-Žiugždienė
K. Džiugaitė-Marcinkevičienė
Kazimieras Eigminas
A. Klikūnas
Marcinkevičius
Mickevičiūtė
Algirdas Skoras

1960–1965
Aušra Budžiūtė
Emilija Grinkaitė
Juozas Milašius
Juzefa Pučinskaitė
Zina Rabačiauskaitė
Aloyzas Varanavičius

1961–1966
Aleksandra Bendoriūtė-Veličkienė
V. Butkus
Dalia Dilytė-Staškevičienė
Z. Pleskytė
D. Skleriūtė
J. Vilkelytė
A. Vilutytė-Rimševičienė

1962–1967
Nijolė Kadytė
Vanda Manikaitė-Kazanskienė
Regina Repečkaitė-Tursienė-Koženiauskienė
Eugenija Ulčinaitė
N. Visockaitė

1963–1968
Arūnė Arbušauskaitė
D. Birietaitė
G. Jurevičiūtė-Petrauskienė
Z. Valaitytė

1971–1976
B. Katilevičiūtė-Stundžienė
Audronė Kudulytė-Kairienė
Violeta Rickevičiūtė-Radvilienė
Bonifacas Stundžia
M. Vaitekūnaitė-Ramonienė
B. Žindžiūtė-Michelini
O. Žvironaitė-Jakimavičienė

1972–1977
Laimutė Aneliauskaitė-Balode
Garla
Vilija Niauronytė-Erlickienė
Šepetytė
Giedrė Vrubliauskaitė-Bufienė

1973–1978
Diana Bučiūtė
Alma Ilekytė
Danguolė Juzeliūnaitė
Regina Kulbokaitė
Rita Marengolcaitė-Virbickienė

1974–1979
Raimonda Brunevičiūtė
Nijolė Daunoravičiūtė-Juchnevičienė
Algirdas Malakauskas
Liuda Petkevičiūtė
Gražina Skvereckaitė

1975–1980
Birutė Balčiūnaitė
Rūta Beinoravičiūtė
Danutė Greičiūtė
Raimonda Karnackaitė
Rūta Radauskaitė
Virginija Šukytė
Virginija Tamošiūnaitė

1976–1981
Dalia Daučanskaitė
Eugenija Merkytė
Roma Radziulytė
Stasė Stankevičiūtė
Laima Šarkauskaitė
Gerlanda Ubartaitė

1977–1982
Nijolė Balčikonytė
Daiva Grigaitytė-Narbutienė
Audronė Lapkutė
Sigitas Narbutas
Birutė Petruškevičiūtė
Dalia Radzkaitė-Noreikienė
Irena Remenytė-Mažiulienė
Dalia Šerpitytė

1978–1983
Arvydas Baronas
Daiva Difertaitė
Olava Graurogkaitė
Jūratė Kaminskaitė
Irena Plečkaitytė
Nijolė Skliutaitė-Achlovkienė
Laima Švažaitė
Virginija Valytė-Žalatkovienė
Asta Venskauskaitė

1979–1984
Dalija Gudaitytė
Janina Lengvinaitė
Živilė Margevičiūtė
Sigita Stučkutė-Morkevičienė
Vytis Vidūnas
Virginija Žukaitė-Bogušienė

1980–1985
Robertas Balčas
Audronė Katinaitė
Vytautas Lenkutis
Daiva Mažiulytė
Daiva Slavinskaitė-Mikulskienė
Renata Stasiulionytė

1981–1986
Vidas Garliauskas
Rasa Janavičiūtė
Rasa Jurgelėnaitė
Sigitas Lūžys
Irena Povilaitytė-Balčienė
Neringa Pranckevičiūtė
Eglė Ramelytė-Lenkutienė
Asta Valaitytė

1982–1987
Rasa Balčikonytė
Audronė Beržinskaitė-Kučinskienė
Rolandas Mikulskas
Eglė Pakšytė-Patiejūnienė
Virginija Paulauskaitė
Renata Šutovaitė
Jolanta Tamašauskaitė
Rima Vaškevičiūtė

1983–1988
Giedrė Baumilaitė-Grigonienė
Roma Bončkutė
Birutė Palujanskaitė
Stasė Paškonytė

1984–1989
Eglė Bielskytė-Daugnorienė
Lina Dambrauskaitė-Višomirskienė
Rūta Juodeikaitė-Grušnienė
Živilė Jurgaitytė
Asta Matuzevičiūtė-Vaškelienė
Loreta Merčaitytė
Rita Paldavičiūtė-Malikėnienė
Rita Vairaitė

1985–1990
Aušra Cedronaitė
Rita Katinaitė
Gintauta Strazdaitė

1986–1991
Irena Daugirdaitė-Jackevičienė
Ona Dilytė-Daukšienė
Skirmantė Gailiūtė-Šarkauskienė
Agnė Nastopkaitė
Dalia Rauckytė-Bikauskienė
Irena Štikonaitė

1987–1992
Snieguolė Balačkaitė-Vaivadienė
Loreta Bieliūnaitė
Jūratė Borusevičiūtė-Terleckienė
Raminta Girdzijauskaitė-Saldžiūnienė
Asta Krakytė
Lizeta Lozuraitytė
Rasa Petkevičiūtė
Mindaugas Strockis
Ramūnas Terleckas
Jolanta Žvironaitė

1988–1993
Inga Biraitė
Ramunė Dambrauskaitė
Dainius Dirgėla
Diana Gaškaitė
Jolanta Gelumbeckaitė
Naglis Kardelis
Linas Ruzgys
Inesa Vaitkūnaitė
Aušra Valantinaitė-Šilanskienė

1989–1994
Agnė Česonytė
Mintautas Čiurinskas
Rytis Lozoraitis
Dovilė Lukšaitė
Skirmantė Paskočinaitė-Biržietienė
Asta Tvaskūnaitė
Viorelas Visockas

1995
Tais metais pereita prie dviejų pakopų sistemos. Baigusiųjų nebuvo.

1996 bakalaurai
Aušra Daračiūnaitė
Kęstutis Gražys
Eglė Ravinskaitė
Birutė Stankevičiūtė

1996 magistrai
Mantas Adomėnas
Dangirutė Giedraitytė
Aušra Miškinytė
Jonas Morkus
Jurgita Raudytė
Loreta Raudytė
Daiva Sakalauskaitė

1997 magistrai
Kristina Mikolajevičiūtė
Lina Stalioriūtė

1997 bakalaurai
Virginija Dičiūtė
Veronika Gerliakienė
Daiva Guobytė
Jūratė Jasevičiūtė
Agnė Jauniškytė
Rusnė Juozapaitienė
Vilma Laurutienė
Vida Pabarškaitė
Agnė Radlinskienė
Vaidotas Rimša
Tomas Veteikis

1998 bakalaurai
Romualdas Apanavičius
Jurgita Bindokaitė
Jovita Dikmonienė
Vita Galdikienė
Dalia Gaidelienė
Andrius Jakučiūnas
Inga Liaubaitė
Rasa Motiejūnaitė
Arvydas Pliučas
Elina Žebrauskaitė
Genovaitė Živaitienė
Kristina Uzėlaitė

1998 magistrai
Rolandas Kregždys
Živilė Nedzinskaitė
Jūratė Pavilonytė
Linas Plankis
Ieva Skaržinskaitė
Vaidilė Pukienė

1999 bakalaurai
Lina Andriškevičiūtė
Laura Aučinaitė
Laurynas Bričkus
Kristina Gudelytė
Tatjana Katišova
Mantė Lenkaitytė
Deniza Leontjeva
Saulius Šileikis
Vilma Tamulaitytė

1999 magistrai
Veronika Gerliakienė
Vaidotas Rimša
Tomas Veteikis

2000 bakalaurai
Jurgita Butkevičiūtė
Nijolė Elsterytė
Vaida Gražytė
Ieva Gurklytė
Milda Kiškytė
Lija Kuzmaitė
Vasaris Oržekauskas
Aistė Smilgevičiūtė
Irma Viltrakytė
Jurgita Voldemaraitė

2000 magistrai
Jurgita Bindokaitė
Jovita Dikmonienė
Agnė Jauniškytė
Rasa Motiejūnaitė
Arvydas Pliučas
Genovaitė Živaitienė

2001 bakalaurai
Viktorija Bargailienė
Laura Kalvelytė
Nijolė Klingaitė
Rūta Malskaitytė
Živilė Plauškaitė
Gediminas Pulokas
Kristupas Sabolius
Goda Sosnovskienė
Rūta Šalnaitytė
Monika Šurnienė

2001 magistrai
Dalia Gaidelienė
Virginija Dičiūtė-Rebrik
Saulius Šileikis

2002 bakalaurai
Simona Donelaitytė
Jūratė Dzermeikaitė
Vaida Gerasimavičiūtė
Rasa Mikalauskaitė
Irma Palumickaitė
Saulė Rakauskaitė
Aušra Rinkūnaitė
Rūta Šliauterytė
Valda Urbelytė
Lina Vaicekauskienė
Tomas Vaičiulis

2002 magistrai
Vaida Gražytė
Milda Kiškytė
Mantė Lenkaitytė
Vasaris Oržekauskas

2003 bakalaurai
Vaiva Belevičiūtė
Lina Jaciūnaitė
Indrė Joffytė
Simona Klemkaitė
Gintarė Mikšėnaitė
Indra Putrimaitė

2003 magistrai
Viktorija Bargailienė
Ieva Gurklytė
Nijolė Klingaitė
Kristupas Sabolius
Vilma Tamulaitytė

2004 bakalaurai
Kristina Daugirdaitė
Olesia Davydenko
Paulius Garbačiauskas
Jurgita Gasiūnaitė-Ratinskienė
Rasa Jasiūnaitė
Ina Kiseliova
Inga Mikulionytė
Anna Moisejenkova
Justina Oleškevičiūtė
Vilija Pašukytė
Anastasija Riabičeva
Vilmantė Tumaitė
Lina Žebrauskaitė

2004 magistrai
Jūratė Dzermeikaitė
Vaida Gerasimavičiūtė
Lija Kuzmaitė
Aušra Rinkūnaitė
Alvyda Stepavičiūtė
Rūta Šalnaitytė
Valda Urbelytė
Tomas Vaičiulis

2005 bakalaurai
Julija Gorbaniova
Edvardas Jakubauskas
Agnė Norvaišaitė
Inga Ožalaitė
Agnė Petrauskaitė
Egita Žilytė

2005 magistrai
Romualdas Apanavičius
Indrė Joffytė

2006 bakalaurai
Rima Jadzevičiūtė
Laura Motiejūnaitė
Živilė Navickaitė
Aistė Peldžiūtė
Ivona Sverženiuk

2006 magistrai
Olesia Davydenko
Rasa Jasiūnaitė-Valienė
Anna Moisejenkova-Maciūnienė
Anastasija Riabičeva

2007 bakalaurai
Marina Morozova
Jurgita Polonskytė
Eglė Stapulionytė
Inga Šedbaraitė
Ineta Tolstovaitė
Monika Voinič

2007 magistrai
Paulius Garbačiauskas
Saulė Rakauskaitė

2008 bakalaurai
Gabija Daukšaitė
Rasa Jaruševičiūtė
Giedrė Krasnauskaitė
Karolina Lučinskaitė
Gintė Medzvieckaitė
Milda Pulmonaitė

2009 bakalaurai
Dalia Andziulytė
Monika Blaveščiūnaitė
Giedrė Gaidelytė
Edita Gedgaudaitė
Dainora Gedvilaitė
Kristina Kociutė
Elena Kurnevič
Klementina Puolikaitė
Simona Ševelytė
Indrė Trapnauskaitė
Rokas Zaleckis

2009 magistrai
Živilė Navickaitė-Pukštienė
Inga Šedbaraitė
Monika Voinič
Ineta Tolstovaitė-Zubavičienė

2009 naujosios graikų kalbos bakalaurai
Valda Aleknaitė
Neringa Auželytė
Agnė Baltrušaitytė
Adriana Giedrė Barkauskaitė
Rūta Bendikaitė
Rūta Burbaitė
Ieva Drukteinytė
Gintarė Dubauskaitė
Julija Duškevič
Sigita Gečytė
Kristina Ivaškevičiūtė
Lina Kalvelytė
Aistė Moščinskaitė
Giedrė Gabrielė Paliušytė
Sigrida Rupšytė

2010 magistrė
Milda Pulmonaitė

2010 bakalaurai
Agata Kondratovič
Renata Papšytė
Viktorija Staišiūnaitė
Irena Zabarauskaitė
Almantė Janonytė (naujoji graikų kalba)

2011 bakalaurai
Lina Girdvainytė
Kristina Gorodkovaitė
Inga Jakimčikaitė
Simona Jaskelevičiūtė
Mantas Joneikis
Igoris Safonovas
Aistė Šuliokaitė
Ksenija Tumanovičienė
Raminta Važgėlaitė
Donatas Velykis

2011 magistrai (Lietuvių kalbotyra, Klasikinės filologijos šaka)
Klementina Puolikaitė

2012 bakalaurai
Aurelija Bielinytė
Raimonda Čerškutė
Matas Grubliauskas
Marija Kobylskaja
Justina Kočiūnaitė
Ramunė Markevičiūtė
Asta Mendelytė
Inga Raškevičiūtė
Dalia Valikonytė
Eglė Žurauskaitė

2012 magistrai (Lietuvių kalbotyra, Klasikinės filologijos šaka)
Antanas Keturakis
Renata Papšytė
Viktorija Staišiūnaitė

2013 bakalaurai
Alius Jaskelevičius
Simona Maurukaitė
Audra Opulskytė
Viltė Urbonavičiūtė
Antanas Vitkauskas

Lietuvių filologija ir naujoji graikų kalba
Elžbieta Banytė
Aušra Gaupšaitė
Justina Golumbeckaitė
Aneta Kucevič
Monika Lausytė
Monika Panumytė
Juliana Romachina
Ieva Saikevičiūtė
Vaida Stelmokaitė
Milda Valantiejūtė
Goda Varvuolytė
Ingrida Virinaitė
Dovilė Vysockaja

2013 magistrai (Lietuvių kalbotyra, Klasikinės filologijos šaka)
Indrė Trapnauskaitė

2014 bakalaurai

Gintaras Dautartas
Kristina Indrašiūtė
Ona Karputė
Urtė Majorovaitė
Kristina Markevičienė
Justas Mockus
Orinta Sandunavičiūtė
Jūratė Šiaudvytytė
Viktė Tamošaitytė

2014 magistrai (Literatūros antropologija ir kultūra, Klasikinės filologijos šaka)

Matas Grubliauskas

 2015 bakalaurai

Arnoldas Kazimierėnas
Ana Marija Mackevič
Gytis Matuliūkštis
Eglė Pakalnytė
Kornelija Putriūtė
Eglė Rėklaitytė
Tomas Riklius
Gendvilė Svirskaitė
Akvilė Vaiginytė
Viktorija Žalytė    

 2015 magistrai

Alius Jaskelevičius
Audra Opulskytė
Antanas Vitkauskas   

2016 bakalaurai

Dovilė Čitavičiūtė
Emilija Ignatavičiūtė
Izabelė Ivanauskaitė
Gražina Kelmelytė
Greta Masaitytė
Gintarė Vaičiulytė

2016 magistrai

Karolis Manfreds Lyvens
Živilė Pabijutaitė

2017 bakalaurai

Gintė Marija Gylytė
Miglė Stasiulionytė
Darja Šneiderman

bakalaurai 2017      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 m. bakalaurės Miglė ir Gintė     

bakalaurai 2017 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dvi klasikų kartos – 2017 m. bakalaurė Miglė su mama Daiva Stasiulioniene

 

 2017 magistrai

Arnoldas Kazimierėnas
Ana Marija Mackevič
Gendvilė Svirskaitė

 2018 bakalaurai

Dominyka Vaicvenaitė
Markas Aurelijus Piesinas
Laura Kisieliūtė
Ieva Ivaniukaitė
Jomantė Čičirkaitė

 2018 magistrai

Gražina Kelmelytė - Ratniece
Tomas Riklius
Šarūnas Šavėla                                              

2019 bakalaurai

Vaida Vaišnoraitė
Skaistė Giačaitė
Justinas Ambrazas

2020 bakalaurai

Vaiva Žukauskaitė
Gabrielė Černiauskaitė

2020 magistrai

Mantas Tamošaitis
Yana Reznyk

2021 bakalaurai

Simonas Baliukonis
Volodia Eyot
Orinta Gerikaitė
Rimantė Jagelavičiūtė
Brigita Narmontaitė
Ignas Staškevičius
Vaiva Vasiliauskaitė

2021 magistrai

Greta Alminaitė
Viktorija Barysaitė
Dovydas Skarolskis

 

 

 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos