Sidebar

Dalius Jarmalavičius

Dalius Jarmalavičius

Docentas, humanitarinių mokslų daktaras

Adresas: Universiteto 5, LT-011131 Vilnius.

Telefonas:  +370 5 268 72 72 

El. paštas:  

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys

 • Germanų ir baltų kalbų istorija
 • Sinchroninė ir diachroninė žodžių daryba
 • Užsienio kalbų ir IDKM dėstymo metodika
 • Užsienio kalbų testų rengimas

 

Dėstomi dalykai

 • Germanų kalbotyros įvadas (paskaitos ir seminarai)
 • Šiaurės germanų kalbotyros įvadas (paskaitos ir seminarai)
 • Kalbotyros įvadas (seminarai)
 • Bendroji ir dalykinė (profesinė) vokiečių kalba

 

Mokslinės publikacijos

 

Monografijos

 • Daiktavardžių dūryba vokiškuose XVII–XVIII a. baltų kalbų žodynuose (bendraautorius B. Stundžia). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 978-609-07-0101-0.

 

Straipsniai

 • The Attitude of 9th -10th Class Students towards Content and Language Integrated Learning (CLIL) (bendraautorės V. J. Pukevičiūtė, D. Straižytė). 2019. Cambridge Scholars Publishing (įteiktas spaudai).
 • Disputable aspects of the historical development of constituents in German compounds (bendraautorė D. Straižytė). 2019. Cambridge Scholars Publishing (įteiktas spaudai).
 • Perspektiven des integrierten Inhalts- und Fremdsprachenlernens (CLIL) in Litauen: Einstellung der Schüler/Innen höherer Klassen (bendraautorė V. J. Pukevičiūtė) (įteiktas spaudai). Valodu apguve: problēmas un perspektīva: zinātnisko rakstu krājums, XV. 2019. Liepāja: LiePA, ISSN 1407-9739.
 • Dėl žodžių darybos teorijoje vartojamų terminų ir darybinių elementų klasifikacijos, Acta Linguistica Lithuanica 2017. P. 75–88. ISSN 1648-4444.
 • Einsatz von geschlossenen Aufgaben beim Prüfen des Leseverstehens im Fachsprachenunterricht an der Universität Vilnius (bendraautorė D. Bukauskaitė), Verbum 2016. P. 190–207. ISSN 2029-6223.
 • XVII a. anoniminio rankraštinio žodyno LEXICON LITHUANICUM sudurtiniai vokiečių kalbos daiktavardžiai, Acta Linguistica Lithuanica 2016. P. 54–67. ISSN 1648-4444.
 • Morphologische und semantisch-syntaktische Strukturen deutscher, altpreußischer und litauischer Komposita des 15.-18. s (bendraautorius B. Stundžia), in Contributions to Morphology and Syntax. Preceedings of the Fourth Greifswald Universityt Conference on Baltic Languages, St. Kessler, A. Judžentis (red.). Berlin: Logos Verlag. 2015. P. 231–249. ISBN 978-3-83253752-4.
 • Janio Langijaus rankraštinio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai, Baltistica 49 (1). 2014. P. 121–137. ISSN 0132-6503.
 • Jokūbo Brodovskio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai, Baltistica 48 (1). 2013. P. 83–102. ISSN 0132-6503.
 • Die deutsche Wortbildung im Elbinger Vokabular, Kalbotyra 61 (3). 2009. P. 51 – 60. ISSN 1392-1517.
 • Fachsprachenunterricht an der Universität: Probleme, Überlegungen zu Konzeption, Zukunftsperspektiven (bendraautorė D. Bukauskaitė), Kalbų mokymas ir mokymasis daugiakultūrėje ir daugiakalbėje Europoje (Language Teaching and Learning in Multicultural and Plurilingual Europe) (mokslinių straipsnių rinkinys). 2007. P. 145–154. ISBN 978-9955-33-127-8.

 

Disertacija

 • Vokiečių kalbos dūrinių daryba XV–XVIII a. rankraštiniuose dvikalbiuose baltų kalbų žodynuose (Die Wortbildung der deutschen Komposita in handschriftlichen zweisprachigen baltischen Wörterbüchern vom 15. bis zum 18. Jahrhundert). 2014. Vilnius: Vilniaus universitetas.

 

Mokymo priemonės

 • Deutsch für Juristen 1. Übungsheft. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla (CD laikmenoje). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 978-609-459-646-9.
 • Lietuvių verslo kalbos mokymo kursas. MIG-KOMM-EU projektas. Daugiakalbė tarpkultūrinė komunikacija Europai (bendraautoriai D. Bukauskaitė, E. Gudavičienė, E. Kutanovienė, E. Petrašiūnienė, J. Pribušauskaitė, V. Našlėnaitė Eberhardt) (CD laikmenoje). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011.
 • Medizin 1. Text- und Übungsheft (bendraautorė D. Bukauskaitė). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-924-7.

 

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

 • Vokiečių kalbos daiktavardžių dūryba XVII a. dvikalbiuose baltų kalbų žodynuose. Tarptautinė konferencija, skirta K. Būgos 140-osioms gimimo metinėms "Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai tyrimai", 2019 m. rugsėjo 26-28 d., Birštonas, Lietuva.
 • 9-10 klasių mokinių požiūris į integruotą kalbos ir dalyko mokymą (IDKM) (bendraautorės V. J. Pukevičiūtė, D. Straižytė). Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“ („Teaching and Learning Languages in the 21st Century: Linguistic, Educational and Cultural Aspects“), 2018 m. birželio 7-8 d., Vilniaus universitetas, Vilnius.
 • Disputable aspects of the historical development of constituents in German compounds (bendraautorė D. Straižytė). Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“ („Teaching and Learning Languages in the 21st Century: Linguistic, Educational and Cultural Aspects“), 2018 m. birželio 7-8 d., Vilniaus universitetas, Vilnius.
 • Perspektiven des Integrierten Inhalts- und Sprachlernens (CLIL) in Litauen: Einstellung der SchülerInnen höherer Klassen (bendraautorė V. J. Pukevičiūtė). XV tarptautinė mokslinė konferencija „Language Acquisition: Problems and Perspektive“, 2018 m. gegužės 11 d., Liepoja, Latvija.
 • Nominal word-formation in Old English (bendraautorė D. Straižytė). 7-oji tarptautinė konferencija „Lingvistiniai, edukologiniai ir tarpkultūriniai tyrimai“ („The 7th International Scientific Conference „Linguistic, Educational and Intercultural Research 2017 (LEIC Research 2017)“, 2017 m. spalio 12 d., Vilnius, Lietuva.
 • XVII a. anoniminio rankraštinio žodyno Lexicon Lithuanicum vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, 2015 m. spalio 27 d., Vilnius, Lietuva.
 • Einsatz von geschlossenen Aufgaben beim Prüfen des Leseverstehens im Fachsprachenunterricht (bendraautorė D. Bukauskaitė). 6-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Lingvistiniai, edukologiniai ir tarpkultūriniai tyrimai“ („The 6th International Scientific Conference Linguistic, Educational and Intercultural Research 2015”). 2015 m. rugsėjo 17–18 d., Vilnius, Lietuva.
 • Die Stabilität der syntaktisch-semantischen Strukturen der deutschen und baltischen Komposita im 15.bis zum 18. Jahrhundert (bendraautorius B. Stundžia). Tarptautinė mokslinė konferencija „Neue Forschungen zur Syntax und Morphologie der baltischen Sprachen“. 2014 m. gegužės 29 d., Greifsvaldas (Greifswald), Vokietija.
 • Wortbildung im Elbinger Vokabular. Tarptautinė mokslinė konferencija „Language and Culture: New Challenges for the Teacher of Europe“. 2009 m. spalio 8 d., Vilnius, Lietuva.
 • Fachsprachenunterricht an der Universität: Probleme, Überlegungen zu Konzeption, Zukunftsperspektiven (bendraautorė D. Bukauskaitė). Tarptautinė konferencija „Kalbų mokymas ir mokymasis daugiakultūrėje ir daugiakalbėje Europoje“ („Language Teaching and Learning in Multicultural and Plurilingual Europe“). 2007 m. gegužės 4 d., Vilnius, Lietuva.

 

Kita veikla                                                                                       

 

Projektinė veikla

 • Lietuvos Mokslų Tarybos koordinuojamas, VU FilF Baltistikos katedros vykdomas mokslinis projektas (Nr. LIP-028/2016) „Dūryba senuosiuose dvikalbiuose vokiečių-baltų ir baltų-vokiečių kalbų žodynuose“. Dalyvavimo trukmė: 2016–2018.
 • Lietuvos ŠMM koordinuojamas, VU UKI vykdomas projektas „Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo plėtra ugdymo procese“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-011). Dalyvavimo trukmė: 2011–2013.
 • VTD prie VRM vykdomas projektas „Valstybės tarnautojų atrankos tobulinimas“ pagal priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ (Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-002). Dalyvavimo trukmė: 2010.
 • ES remiamas tarptautinis projektas LEONARDO-Projekt „MIG-KOMM-EU - Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa“ pagal programą „Mokymąsis visą gyvenimą“. Dalyvavimo trukmė: 2009–2010.
 • ES ir VU finansuojamas, VU UKI ir FilF Litaunistinių studijų katedros vykdomas projektas „Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra“ pagal BPD 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ (Nr. ESF/2004/2.4.0-03-314/BPD-83/ParS-12500-547). Dalyvavimo trukmė: 2006–2008.

 

Vertimai

 1. Pranešimas Regionale Sprachkontakte: Ausleihmechanismus (autorius N. Tuomienė, LKI), skaitytas 2019-09-11 Europos kalbų atlaso (ALE) simpoziumo 52-ajame redakcinės kolegijos susitikime (į vokiečių kalbą vertė D. Jarmalavičius).
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos