Sidebar

LKVTI 2019 m. publikacijos

MONOGRAFIJOS AR STUDIJOS

 • Daujotytė, Viktorija (2019). Žemaitė: Gyvenimo gramatika, Vilnius: Odilė, 373 p.
 • Vidugirytė, Inga (2019) – Видугирите, Инга. Гоголь и географическое воображение романтизма, Москва: Новое литературное обозрение, 320 c.

KNYGOS DALIS (SKYRIUS)

 • Grigaliūnienė, Jonė (2019). Anglistikos studijų raida Vilniaus universitete // Anglų kalbos slėpinių pavilioti. Prisiminimų kaleidoskopas. Sudarė Inesa Šeškauskienė ir Jonė Grigaliūnienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 11-59. ISBN 978-609-07-0289-5.
 • Speičytė, Brigita (2019). Maironio Pavasario balsai: lyrikos rinkinys // Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis. Kolektyvinė monografija. Sudarė Manfredas Žvirgždas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, p. 29–141. ISBN 978-609-425-251-8.

STRAIPSNIAI DB Clarivate Analytics Web of Science

 • Plaza Velasco, Marta (2019). Poesía y espacio. “Ella, los pájaros”, de Olvido García Valdés // Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica. Madrid : Universidad Nacional de Educacion a Distancia. ISSN 1133-3634. eISSN 2254-9307. 2019, vol. 28, p. 1239-1269. DOI: 10.5944/signa.vol28.2019.25117. (Web of Science)
 • Vidugirytė-Pakerienė, Inga (2019). География и новые мифологии. Репрезентация пространства в романе Виктора Пелевина S.N.U.F.F.: Утøпия // Russian literature. Amsterdam : Elsevier. vol. 107-108, p. 123-144. DOI: 10.1016/j.ruslit.2019.10.006.
 • Beconytė, Giedrė; Snežko, Julija; Balčiūnas, Andrius; Vidugirytė-Pakerienė, Inga (2019). Enhanced conceptual model for spatial references in works of fiction: mapping Vilnius literature // The cartographic journal. Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0008-7041. eISSN 1743-2774. 2019, vol. 56, iss. 4, p. 321-334. DOI: 10.1080/00087041.2018.1533292

STRAIPSNIAI TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE IR LEIDYKLOSE

 • Černiuvienė, Liucija; Jakutytė, Rūta (2019). Lietuviškasis Michelis Houellebecq’as: vertimo paradoksai = Michel Houellebecq in Lithuanian: the paradoxes of translation // Literatūra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-1143. eISSN 0258-0802. t. 61, Nr. 4, p. 122-137. DOI: 10.15388/Litera.2019.4.9.
 • Čiočytė, Dalia (2019). Interpretacja politycznej agresji w dramacie Mariusa Ivaškevičiusa Mistrz // Tematy i konteksty, Nr. 9 (14), p. 418–426.
 • Gimževskienė, Karolina (2019). Lietuvių mitologinių sakmių veikėjos laumės ir jų atitikmenys anglų ir rusų kalbose // Vertimo studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-7033. eISSN 2424-3590. t. 12, p. 6–21. DOI:  https://doi.org/10.15388/VertStud.2019.1.
 • Grigaliūnienė, Jonė (2019). Tekstynai ir vertimai. Tekstynų naudojimas verčiant – vis dar akademinė prabanga? = Corpora and translation. Are corpora still an academic luxury? // Vertimo studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-7033. eISSN 2424-3590. t. 12, p. 22-35. DOI: 10.15388/VertStud.2019.2.
 • Kamandulytė, Aušra (2019). Metaforiniai terminai su žalios spalvos leksema. ES dokumentų vertimo iš anglų kalbos į lietuvių ir italų kalbas atvejo analizė = Green colour-based metaphorical terms: translating EU documents from English into Lithuanian and Italian // Vertimo studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-7033. eISSN 2424-3590. 2019, t. 12, p. 51-70. DOI: 10.15388/VertStud.2019.4. 4.
 • Levina, Jūratė (2019). Trys Greimo estetikos = Greimas’s three aesthetics // Colloquia. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3737. 2019, t. 42, p. 113-134. Prieiga per internetą: http://www.llti.lt/failai/Colloquia42_Levina-113-134(2).pdf. (Scopus)
 • Melnikova, Irina (2019). Intermedialumas, intermodalumas ir semiotika = Intermediality, intermodality and semiotics // Colloquia. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3737. t. 42, p. 84-112. Prieiga per internetą:  http://www.llti.lt/failai/Colloquia42_Melnikova-84-112.pdf. (Scopus)
 • Meržvinskaitė, Birutė (2019). Mitas kaip žinojimo forma Algirdo Juliaus Greimo semiotikoje = Myth as a form of knowing in Algirdas Julius Greimas’ semiotics // Literatūra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0258-0802. eISSN 1648-1143. T. 61, Nr. 2, p. 125-132. DOI: 10.15388/Litera.2019.2.9.
 • Nastopka, Kęstutis Valentinas (2019). Le mot et l’image dans la sémiotique lithuanienne = Word and image in Lithuanian semiotics // Signata : Annales des sémiotiques: Image et connaissance. Liège : Presses universitaires de Liège. ISBN 9782875622068. ISSN 2032-9806. eISSN 2565-7097. vol. 10, p. [1-16]. DOI: 10.4000/signata.2371.
 • Nastopka, Kęstutis Valentinas (2019). Literatūriniai Tomo Venclovos poezijos intertekstai = Literary intertextuality of Tomas Venclova’s poetry // Colloquia. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3737. 42, p. 29-47. http://www.llti.lt/failai/Colloquia42_Nastopka-29-47.pdf. (Scopus)
 • Pekūnas, Žygimantas (2019). Teksto kaip vaizdo perteikimas Arto Spiegelmano grafinio romano „Maus“ vertime į lietuvių kalbą = Text as image: a case study of the Lithuanian translation of art Spiegelman’s graphic novel MAUS // Vertimo studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-7033. eISSN 2424-3590. 2019, t. 12, p. 99-145. DOI: 10.15388/VertStud.2019.7.
 • Pociūtė, Dainora (2019). Eterodossia e medicina nella prima età moderna. I «medici ariani» alla corte di Stefano Báthory [Heterodoxy and Medicine in the Early Modern Times: “Arian Physicians” at the Court of Stephen Bathory] // Rivista di Storia del Cristianesimo 16 (1/ 2019), p. 37–62. (H index 3, Q4)
 • Sebastià-Sáez, María (2019). „Ambrose Philips’ The Distrest Mother: The Myth of Andromache in English(Neo)classicism“, Beyond Philology, 16/2, p. 109–124.
 • Sebastià-Sáez, María (2019). „Amélie Nothomb’s Tuer le père (‚Kill the father‘): a 21st century recreation of Oedipus Myth“ // Badania nad językiem i kulturą. Brudne, odrażające, niechciane w języku i literaturze, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: Poznań, p. 131–138.
 • Speičytė, Brigita (2019). Vinco Krėvės agonas // Colloquia 43, p. 97–126. (Scopus)

STRAIPSNIAI KITUOSE RECEZNUOJAMUOSE LEIDINIUOSE

 • Keršytė, Nijolė (2019). Sémiotique et critique de l’idéologie // La sémiotique et son autre (ed. Amir Biglari), Paris: Kimé, p. 65–82.
 • Kvietkauskas, Mindaugas (2019). Rezistencinė Vilniaus geto poezija: Avromo Sutzkeverio Dešimt eilėraščių/ Resistance Poetry of the Vilna Ghetto: Ten Poems by Avrom Sutzkever // Avrom Sutzkever. Dešimt eilėraščių. Ten Poems, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, YIVO Institute of Jewish Research, p. 46–74, ISBN 978-609-405-193-7.
 • Nastopka, Kęstutis Valentinas (2019). Žvaigždžių dialogas. Semiotika 14, p. 24–38.
 • Nastopka, Kęstutis Valentinas (2019). Greimo metų aidai. Semiotika 14, p. 1–10.
 • Speičytė, Brigita. (2019). Faustiškos moters portretas [įvadas] // Vanda Zaborskaitė. Dienoraščiai 1941–2010, sudarė ir parengė Virgilija Stonytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 7–16.

STRAIPSNIS MOKSLO-POPULIARINIMO LEIDINYJE

 • Speičytė, Brigita. Dvarininko romantiko kūryba // Poezija: Žemaičių vaizdeliai / Eugenijus Renė ; [sudarytojas Marius Mockus; iš lenkų kalbos vertė Regina Koženiauskienė; teksto autorės Brigita Speičytė, Janina Valančiūtė]. Klaipėda : Druka, 2019. ISBN 9786094042805. p. 47-64.
 • Speičytė, Brigita. El diálogo con la naturalezza en la poesía lituana // Sinfonía de primavera: Antología de poesía lituano del siglo XX / Carmen Caro Dugo (comp.). Seville : Renacimiento, 2019. ISBN 9788417950286. p. 7-35.
 • Speičytė, Brigita. Daukanto Lietuvos vizija = Daukantas‘s vision for Lithuania // Simonas Daukantas: "Aš dėl lietuvystės pamatus dedu“ = Simonas Daukantas: "I am laying the foundations for being Lithuanian" : parodos katalogas, 2019 m. kovo 14 - gegužės 12 d. [Vilnius] / katalogo sudarytoja Gintarė Džiaugytė. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2019. ISBN 9786098061581. p. 23-27.

STRAIPSNIS MOKSLO, MENO, KULTŪROS, PROFESINIUOSE LEIDINIUOSE

 • Elžbieta Banytė, Marius Burokas, Viktoras Rudžianskas, Audinga Peluritytė-Tikuišienė (sudarytojai ir tekstų autoriai). Poezijos pavasaris: almanachas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
 • Katkuvienė, Jurgita. „Ir tada pradėdavo kalbėti Greimas“.  Su Teresa Mary Keane Greimas kalbasi Jurga Katkuvienė, Metai, 2019, nr. 2, p. 102-115.
 • Kuzminskaitė, Dovilė. Fantasmagoriški poetiniai sausiukai. // Metai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga. ISSN 0134-3211. – 2019 m. Nr. 2, p. 157 – 159.
 • Kuzminskaitė, Dovilė. Vilniaus stigma // Metai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga. ISSN 0134-3211. – 2019, Nr. 7, p. 157 – 159.
 • Kuzminskaitė, Dovilė. Tėvo eilėraštis tėvui // Metai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga. ISSN 0134-3211. – 2019, Nr. 10, p. 147 – 149.
 • Kuzminskaitė, Dovilė. Imperatoriškieji vargai. // Metai. Vilnius: : Lietuvos rašytojų sąjunga. ISSN 0134-3211. – 2019, Nr. 11, p. 153 – 155.
 • Levina, Jūratė (2019). Nereprezentacinė modernizmo estetika: Joyce’o nušvitimai, Baltos lankos, Nr. 40, Vilnius: Baltos lankos, p. 57–76.
 • Nastopka, Kęstutis Valentinas (2019). Po Greimo ženklu. Jacques‘ą Fontanille kalbina Kęstutis Nastopka. // Baltos lankos Nr. 40, p. 47–56.
 • Peluritytė-Tikuišienė, Audinga „Lietuvių poezija kasdienybės išbandymuose“, Metai, 2019, Nr. 10, p.150–155.
 • Sverdiolas, Arūnas. Algirdas J. Greimas’s Egology // Actes sémiotiques. Limoges : Université de Limoges. eISSN 2270-4957. 2019, no. 122, p. [1-59]. DOI: 10.25965/as.6328.
 • Sverdiolas, Arūnas (2019). Cloaca Maxima, Baltos lankos, Nr. 40, Vilnius: Baltos lankos, p. 88–104.
 • Sverdiolas, Arūnas, „Filosofas Arūnas Sverdiolas“ [pokalbis] // Daiva Šabasevičienė, Juozo Budraičio teatrinis likimas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019, p. 188–192.
 • Tamošaitis, Regimantas, „Iš sapnų ir burtų miesto: Nijolės Miliauskaitės laiškai mokytojai Liudai Viliūnienei“ [pratarmė], Metai, 2019, Nr. 10, p. 82.
 • Tamošaitis, Regimantas, „O šiaip esu laiminga“ [įvadas] // Nijolės Miliauskaitės laiškai Mokytojai, parengė Dalius Viliūnas, Ramunė Rakauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 16–25. 
 • Tamošaitis, Regimantas „Ten, kur horizontas“ [esė], Metai, 2019, Nr. 12, p. 5–9.
 • Užgiris, Rimas Edvard (2019). Netašytas poetas, Kosmosas. Waltas Whitmanas lietuvių kalba - naujajam tūkstantmečiui // Žolės lapai: poezijos rinktinė / Walt Whitman. Vilnius : kitos knygos, 2019. ISBN 9786094274077. eISBN 9786094274084. p. 7-29.

RECENZIJA DBT Reuters Web of Science leidinyje 

 • Maskaliūnienė, Nijolė (2019). On Ethics and Interpreters. (Book Review: Małgorzata Tryuk. On Ethics and Interpreters Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, 201 pp. ISBN 978-631-658-697.) // Across Languages and Cultures 20 (1) pp. 141–146. DOI: 10.1556/084.2019.20.1.8. (impact factor 1.16, Q1).

RECENZIJA TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE IR LEIDYKLOSE

 • Buožytė, Eleonora (2019). Studija apie liuteroniškosios Reformacijos ir Šiaurės Europos kalbų procesus [recenzija: Mikko Kauko, Miika Norro, Kirsi-Maria Nummila, Tanja Toropainen & Tuomo Fonsén (eds). Languages in the Lutheran Reformation. Textual Networks and the Spread of Ideas. Amsterdam: Amsterdam University press, 2019], Literatūra 61 (1), p. 115-118. https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/16097
 • Pociūtė, Dainora (2019). Nauja monografija apie Bernardiną Ochiną ir ankstyvąjį Italijos evangelizmą [recenzija: Michele Camaioni. Il Vangelo e L’Anticristo: Bernardino Ochino tra francescanesimo ed eresia (1487–1547). Istituto italiano per gli studi storici di Napoli. Bologna: Società Editrice il Mulino, 2018. 601 p. ISBN 978-88-15-27853-1], Literatūra 61 (1), p.  110–114.
 • Tamošaitis, Regimantas (2019). Intriguojanti ideologinės kontrolės istorija [recenzija: Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, Vilnius: LLTI, 2019] : Colloquia, 2019, Nr. 43, p. 199–209.

RECENZIJOS MOKSLO, MENO, KULTŪROS, PROFESINIUOSE LEIDINIUOSE

 • Čiočytė, Dalia (2019). Arti, kaip išsipildymas. Naujoji Romuva, Nr. 4, p. 81–83.

STRAIPSNIS RECENZUOJAMOJE LIETUVOS IR UŽSIENIO TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS MEDŽIAGOJE

 • Klioštoraitytė, Rasa (2019). „Note del traduttore“ // Pomaния: языковое и культурное наследие, Материалы I Международной научно-практической конференции, МИНСК БГУ, 182‒188.
 • Subačius, Paulius (2019). Perrinkus teatro žadintuvą: atlikę spyruoklės // Teatras – Lietuvos istorijos dokumentas: mokslinės konferencijos leidinys, sud. Helmutas Šabasevičius, Vilnius: Krantų redakcija, 2019, p. 134–149.

KITI INFORMACINIAI LEIDINIAI

 • Slavinska, Magdalena. Žurnalo „Baltos lankos“ (1991–2019) bibliografija, 2019, Nr. 40, p. 252–285.
 • L – Mokslo šaltinių publikacijos ir mokslo palikimo publikacijos
 • Kvietkauskas, Mindaugas (sudaryt.). Matilda Olkinaitė. Atrakintas dienoraštis: kūrybos rinktinė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 364 p.
 • Levina, Jūratė (sudaryt.). Algirdas Julius Greimas. Apie viską ir nieką: žmogus, visuomenė, kultūra / parengė Jūratė Levina. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. 240 p. ISBN 9786090703403. eISBN 9786090703526.
 • Levina, Jūratė (sudaryt.). Neskelbta Greimo paskaita: Algirdas Julius Greimas, Eruditų humanizmas // Baltos lankos : tekstai ir interpretacijos. Vilnius: Baltos lankos. ISSN 1392-0189. 2019, Nr. 40, p. 206-215.
 • Matulevičienė, Saulė (sudaryt.). Donatas Sauka. Apie laiką ir save, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 326 p.
 • Matulevičienė, Saulė (parengė). Donatas Sauka. Tautosaka – argumentas tautos istorinei idėjai, Būdas, 2019, Nr. 6, p. 66–71. (EBSCO duomenų bazė)

KONFERENCIJŲ TEZĖS NERECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE

 • Burkšaitienė, Nijolė (2019). Understanding university students’ self-assessment of their ESP project work // Imaginando el futuro de las lenguas académicas y profesionales: tendencias emergentes en enseñanza e investigación = Envisioning the future in academic and professional languages: emerging trends in teaching and research : XVIII AELFE Conference, Pamplona, 20-21 de junio de 2019 : book of abstracts. Pamplona : Navarra University. p. 37-38. https://www.unav.edu/documents/2832169/18682320/book-of-abstracts.pdf.
 • Vasconcelos, Sandra; Balula, Ana; Pirsl, Danica; Milosevic, Danica; Stojkovic, Nadežda; Burkšaitienė, Nijolė; Šliogerienė, Jolita; Stankovic, Vesna. Videos as partners in ESP and technical terminology teaching – profiling an international joint project // ReCles.pt international conference 2019 : approaches to teaching and learning languages for specific purposes: building bridges across the classroom and the professional world, 3-4 October, Portugal : book of abstracts. Algarve : Universidade do Algarve. 2019, p. 68-69. http://paol.iscap.ipp.pt/recles/index.php/2019bookabstracts.
 • Subačius, Paulius (2019). Edition in a Small Screen, or How to Force Students to Notice Notes. 16th Annual Conference of The European Society for Textual Scholarship: book of abstracts, University of Malaga, p. 24–25.

MOKSLO DARBŲ VERTIMAI

 • Katkuvienė, Jurgita (vert.) Roland Barthes. Fotografinis pranešimas (versta iš: R. Barthes, L’obvie et l’obtus, Paris: Éditions du Seuil, 1982, p. 9–24.), Baltos lankos Nr. 40, p. 128–143.
 • Kvietkauskas, Mindaugas (tekstų vertimas iš jidiš k., tekstologinis parengimas). Dešimt eilėraščių/ Tsen lider“ // Avrom Sutzkever, Dešimt eilėraščių. Ten Poems, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, YIVO Institute of Jewish Research, 2019, p. 81–99, 156–180, ISBN 978-609-405-193-7.
 • Kuzminskaitė, Dovilė (vert.). Marta Plaza Velasco, „Gintaro Varno teatras“. Krantai 2019 nr. 3, p. 24 – 29.
 • Levina, Jūratė (vert.). Mintautas Gutauskas. ‘What is “The End of Nature”?’: Modernity and Ambivalent Heterotopias.’ Translated from the Lithuanian by Jūratė Levina. Filosofia, Rivista annual, Quarta Serie, Anno LXIV, 2019, Imagini della nature, Milano: Mimesis Edizioni. 37-52.
 • Beitsas, Ignas; Levina, Jūratė (vert.). Rudolf Arnheim. Menas ir mąstymas. (Versta iš: Rudolf Arnheim, „Art and Thought“ // Visual Thinking, London: University of California Press, 1997, p. 254–273) Baltos lankos Nr. 40, p. 105–127.
 • Mokslo populiarinimo knygų ir straipsnių vertimai
 • Černiuvienė, Liucija (vertimas iš prancūzų kalbos). Mona Cholet. Nesunaikinama moterų galia, Vilnius: „Alma litera“, 2019, p. 240.
 • Jevsejevas, Paulius (vertimas iš anglų kalbos). John Berger. Kaip menas moko matyti. Vilnius: „Kitos knygos“, 2019, ISBN 978‑609‑427‑370‑4
 • Jevsejevas, Paulius (vertimas iš anglų kalbos). Ivan Illich. Išmokyklinti visuomenę. Vilnius: „Kitos knygos“, 2019, ISBN 978-609-427-393-3
 • Jevsejevas, Paulius (vertimas iš anglų kalbos). Stephen Hawking. Trumpa laiko istorija. Vilnius: „Kitos knygos, 2019, ISBN 978-609-427-356-8.
 • Valentinavičienė, Daina (vertimas iš anglų kalbos). Ostrovsky A., Pramanyta Rusija: nuo Gorbačiovo laisvės iki Putino karo. „Briedis“, 2019, p. 329. (istorija, politika, žurnalistika)
 • Valentinavičienė, Daina (vertimas į anglų kalbą). Kleponytė-Šemeškienė K., Minčinauskienė J. Petras Repšys. Piešiniai /Drawings, 2019, VGMC (kultūros ir meno istorija ir sklaida).
 • Valentinavičienė, Daina (vertimas į anglų kalbą). Parulskis, E. Dvylikos džino butelių paslaptis / The Mystery of Twelve Bottles of Gin // V. Ramanauskas, Ž. Šalkauskas. Alumi neprekiaujame – išjungtas vanduo. 2019. (kultūros/antropologijos istorija ir jos sklaida).

SUDARYTI MOKSLO LEIDINIAI

 • VU mokslo žurnalas Literatūra 61(1), 2019, sudarė Neringa Klišienė ir Dainora Pociūtė.
 • VU mokslo žurnalas Semiotika 14, 2019, sudarė Kęstutis Nastopka.
 • VU mokslo žurnalas Vertimo studijos 12, 2019, sudarė Nijolė Maskaliūnienė.
 • Leidyklos „Baltos lankos“ leidžiamas žurnalas Baltos lankos, nr. 40, 2019, sudarė Arūnas Sverdiolas.

MOKSLO SKLAIDOS PUBLIKACIJOS

 • Matulevičienė, Saulė (parengė). Donatas Sauka. Apie Šimkų, Salomėją ir juoką [Virginijaus Gasiliūno pokalbis su Donatu Sauka LRT laidoje „Literatūros akiračiai“ 2004 spalio 24 d.], Literatūra ir menas, 2019 m. lapkričio 22 d., Nr. 21, p. 24–27.

KITOS KNYGOS

 • Šeškauskienė, Inesa ir Jonė Grigaliūnienė (sudaryt.). 2019. Anglų kalbos slėpinių pavilioti. Prisiminimų kaleidoskopas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 296 p.
 • Kuzminskaitė, D. (trl.), & Sebastià-Sáez, M. (trl.) (2019). Versos en blanco: Poesía lituana contemporánea. Mexico: Circulo de poesía ediciones. [Indėlis: 1,000] [M.kr.: H 004]

GROŽINĖS LITERATŪROS VERTIMAI

 • Klioštoraitytė, Rasa (vertimas iš italų kalbos.). Balzano Marco, Lieku čia (romanas, pav. orig. k. Resto qui), Vilnius: „Alma litera“, 2019, p. 192.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos