Sidebar

Loreta Chodzkienė

Loreta Chodzkienė

Docentė, mokslų daktarė 

Adresas: Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius

Telefonas: (8 5) 268 7264

El. paštas: 

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys

 • Tarpkultūrinė komunikacija
 • Tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos ugdymas(sis) užsienio kalbų mokyme(si)
 • Medijų diskursas

 

Dėstomi dalykai

 • Komunikacija tarpkultūriniuose kontekstuose
 • Teksto kūrimas (mokslinio darbo pagrindai)
 • Dalykinė anglų kalba

 

Straipsniai, tezės, apžvalgos

 1. Chodzkienė L. 2016.Bridging the Gap between Theory and Practice in Developing Teachers‘ Intercultural Communicative Competence. Gerd-Bodo von Carlsburg (vyr. red.), Baltische Studien zur Erziehungs-und Sozialwissenschaft: Strategies for Teacher Training, Vol. 31.ISSN 1434-8748, ISBN 978-3-631-67394-2. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, pp. 321–341.
 2. Chodzkienė L., Barkauskaitė M. 2015. Kultūros sampratos modelių taikymas ugdant(is) tarpkultūrinę komunikacinę kompetenciją: Lietuvos sociokultūrinio konteksto interpretacijos (Europos būsimojo pedagogo atvejis). (Sudarytoja E. Martišauskienė), Edukologijos inžinierijos link: teorijos ir praktikos sanglauda. ISBN 978-9955-20994-2. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, pp. 142–202.
 3. Chodzkienė L. Forging Synergy between a Foreign Language and Intercultural Education. (Sudarytojas A. Akbarov), Linguistics, culture and identity in foreign language education. ISBN 9789958834356, Sarajevo: International Burch University, pp. 1119–1134.
 4. Chodzkienė L.Tarpkultūrinės edukacijos svarba rengiant pedagogus: teorinės įžvalgos. Pedagogika, t. 112. ISSN 1392-0340. Vilnius: Edukologija, pp. 24-33.
 5. Chodzkienė L. The Adjustment of Students from Lithuania to the Socio-Cultural Environment of the United Kingdom. Kalbų Studijos, Nr. 33. ISSN 1648-2824. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, pp. 126-136.
 6. Barkauskaitė M.,Chodzkienė L.  Educational Project as a Means for Developing Teachers‘ Intercultural Communicative Competence. The Future of Education. Conference Proceedings. ISBN: 978-88-6292-386-6. Florence: LibreriaUniversitaria.it edizioni, pp. 363–367.
 7. Chodzkienė L.  On Mastering Teachers‘ Intercultural Communicative Competence. Learning and Teaching Languages in a Multi-Cultural Spacetime. ISBN 978-9985-4-0717-2. Tartu: Tartu Ülikooli Keelekeskus, pp. 12-24.
 8. Chodzkienė L., Lapinskas R. 2011. On Enhancement of a Teacher‘s Intercultural Competence via a Mobility Term. Kalbų Studijos, Nr. 19. ISNN 1648-2824. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, pp. 133-142.
 9. Chodzkienė L.Laiko sampratos interpretacija skirtingose kultūrose. Verbum, t.1. ISSN 2029-6223. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, pp. 63-74.
 10. Chodzkienė L. On the Current Mission of a Teacher. European Teacher education: achievements and challenges. A joint curriculum development in Erasmus LLL EMETT Project. ISSN 1973-4778. Venice: Pensa Multimedia, pp. 45-56.
 11. Barkauskaitė M., Chodzkienė L. On Development of English Teachers‘ Intercultural Competence. ATEE Spring University, Changing Education in a Changing Society. ISSN 1822-2196. Klaipėda: Klaipėda University, pp. 310-318.
 12. Chodzkienė L.  Expectations about European Teacher Training. Kalba ir kultūra: nauji iššūkiai Europos mokytojui / Language and Culture: New Challenges for the Teachers of Europe. ISBN 978-9955-33-521-4. Vilnius: VUP, pp. 92-105.

 

Mokomosios knygos

 1. Chodzkienė L.(sudarytoja). 2014. What Every Student Should Know About Intercultural Communication? (Studijų knyga, e-versija). ISBN 978-609-459-328-4. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

 

Kitos knygos ir jų dalys

 1. Chodzkienė L., Medvedeva O. 2014.Sužinokite daugiau apie įvairovę. Iš Švietimo (aukštojo mokslo) mokymosi patirčių (DIV.ED): vadovas.ISBN 978-3-9503905-2-0.Vilnius: DIV.ED Consortium, pp. 15-23.
 2. Chodzkienė L., Medvedeva O. 2014. Expand your knowledge on diversity. In Diversity in the learning experience in (higher) education (DIV>ED): Guide. ISBN 978-3-9503905-0-6. Vilnius: DIVED Consortium, pp. 14-21. 
 3. Chodzkienė L.,Medvedeva O. 2014. Verbal Communication. In Diversity in the learning experience in (higher) education (DIV.ED): Guide. ISBN 978-3-9503905-0-6. Vilnius: DIV.ED Consortium, pp. 77-93.
 4. Chodzkienė L., Medvedeva O. Verbalinė komunikacija. Iš Švietimo (aukštojo mokslo) mokymosi patirčių (DIV.ED): vadovas. ISBN 978-3-9503905-2-0. Vilnius: DIV.ED Consortium, pp. 79-94.

 

Dalyvavimas konferencijose (2009–2019 m.m.)

 • 2018 m. birželio 29 – liepos 1 d.d. IAFOR: The European Conference on Education 2018; The European Conference on Language Learning 2018 “Surviving & Thriving Education in Times of Change”.Braitonas (Jungtinė Karalystė). Skaitytas pranešimas “Diary as a Means for a Student to Discover a Country”. 
 • 2018 m. birželio 12 d.  Konferencija skirta Erasmus + KA2 programos projektui FOSTERC “Implementation of Bologna instruments: towards student-centered learning and teaching”. Lietuvos edukologijos universitetas (Lietuva).  Skaitytas pranešimas “Bologna process as a tool to strengthen International cooperation in Higher Education” kartu su Gintare Paulauskaite.
 • 2018 m. birželio 7-8 d.d. FIPLV ir LKPA Tarptautinė mokslinė konferencija Teaching and Learning Languages in the 21stCentury: Linguistic, Educational and Cultural Aspects. Filologijos fakultetas, Vilniaus universitetas (Lietuva). Skaitytas pranešimas “What does a Language Mean to me, a Student of Languages?” 
 • 2017 m. spalio 12-13 d.d. 7-oji Jungtinė tarptautinė Vilniaus Universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto (Lietuva) ir Kaljario universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto (Italija) mokslinė konferencijaLinguistic, Educational and Intercultural Research (LEIC Research 2017).Skaitytas pranešimas “Do we experience the same reality in the same way as others do? The Lithuanian socio-cultural context from incoming students’ point of view” 
 • 2016 m. gegužės 5-6 d.d. 7-oji Jungtinė tarptautinė Lietuvos edukologijos universiteto (Lietuva), Vroclavo universiteto (Lenkija), Ostravos universiteto (Čekijos Respublika) konferencija Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. Skaitytas pranešimas „Students‘ Perspective on the Concept of Language“ kartu su Neringa Dovydaityte.
 • 2016 m. balandžio 25 d. Baigiamoji DELA-NOBA projekto (Nordplus Horizontal) konferencija Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic Countries. Kopenhagos universitetas (Danija). Skaitytas jungtinis pranešimas “Language Autobiography as a Means to raise Learners’ Linguistic Awareness” kartu su Véronique Simon (Upsalos universitetas) ir Maive Meister (Tartu universitetas). 
 • 2015 m. rugsėjo 17-18 d.d. 6-oji tarptautinė mokslinė konferencijaLinguistic, Educational and Intercultural Research 2015 (LEIC Research 2015). Užsienio kalbų institutas, Vilniaus universitetas (Lietuva). Skaitytas jungtinis pranešimas “Here Comes Generation Z: Their Attitudes Towards Languages and Language Learning” kartu su Dalia Pinkevičiene ir Albina Trečiokaite.
 • 2014 m. gruodžio 4 d. Tarptautinė mokslinė konferencija Learning Materials in the 21stcentury: creation and application. Lietuvos edukologijos universitetas (Lietuva).Skaitytas jungtinis pranešimas  “The DIV.ED products: why and how to use them” kartu su Olga Medvedeva.
 • 2014 m. gegužės 9-10 d.d. 4-oji tarptautinė konferencija OnForeign Language Teaching and Applied Linguistics(FLTAL’14). Burch Universitetas, Sarajevo (Bosnija ir Herzegovina). Skaitytas pranešimas “Forging Synergy between a Foreign Language and Intercultural Communication”.
 • 2013 m. lapkričio 7-8 d.d.  5-oji tarptautinė mokslinė konferencija Linguistic, Pedagogical and Intercultural Challenges in Tertiary Education. Vilniaus universitetas (Lietuva). Skaitytas jungtinis pranešimas  “Diversity in Higher Education: why and how to use the DIV.ED products” kartu su Olga Medvedeva ir Roma Kriaučiūniene.
 • 2013 m. spalio 11-12 d.d. IATEFL & LAKMA 15-oji tarptautinė konferencija “Intercultural Competences in the Global Village”.  Vilnius (Lietuva). Skaitytas pranešimas “The Manifestation of Lithuanian Students’ ICC in the Socio-Cultural Environment of the UK”.
 • 2013 m. birželio 13-14 d.d. 3-ioji tarptautinė konferencija The Future of Education.PIXEL, Florencija (Italija). Skaitytas pranešimas “Education Project as a Means for Developing Teachers’ Intercultural Communicative Competence”.
 • 2013 m. balandžio 25-26 d.d. Tarptautinė mokslinė konferencija Education at the Crossroads in the Development of Culture and Man: Insights from Meile Luksiene’s Legacy in Education into the Past, Present and Future. Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius (Lietuva).Skaitytas pranešimas “The Importance of Intercultural Education in Teacher Training”.
 • 2012 m. rugsėjo 28-29 d.d. Tarptautinė mokslinė konferencija Learning and Teaching Languages in a Multi-Cultural Spacetime. Tartu Universitetas (Estija). Skaitytas pranešimas “On Mastering Teachers‘ Intercultural Communicative Competence.”
 • 2012 m birželio 10-13 d.d.Tarptautinis simpoziumasOn Language and Communication: Research Trends and Challenges. Ege University Ataturk Culture Centre, Izmiras (Turkija). Skaitytas pranešimas “Multilingualism in Erasmusmobility programmes from the Students‘ point of view.” 
 • 2011 m. gegužės 20-21 d.d. 5-oji LKPA tarptautinė konferencija Languages for Work and Life: Challenge for Teachers and Learners. Vilniaus universitetas (Lietuva). Pravestas seminaras “On Enhancement of Student Intercultural Communicative Competence.”
 • 2011 m. gegužės 5-7 d.d. ATEE  Spring University Conference Educational Innovation for Creative Society. Vilniaus pedagoginis universitetas (Lietuva). Skaitytas pranešimas “Interpretation of TimeConcept by Different Cultures”. 
 • 2010 m. gegužės 21-22 d.d. 4-oji LKPA tarptautinė konferencija Multilingualism and Creativity: Theory and Practice of Language Education. Kauno technologijos universitetas (Lietuva). Skaitytas pranešimas “Exploring Teachers’ Intercultural Competence via Studies Abroad.”
 • 2009 m. spalio 22 d. Tarptautinė mokslinė konferencija The Social-Educational Role of a Pedagogue: Reality and Expectations. Vilniaus pedagoginis universitetas (Lietuva). Skaitytas pranešimas “Jungtinis magistro laipsnis Europos mokytojui (Joint Master Degree for the Teacher of Europe)”.
 • 2009 m. spalio 8-9 d.d. 3-oji tarptautinė mokslinė konferencija Language and Culture: New Challenges for the Teachers of Europe. Vilniaus Universitetas (Lietuva). Skaitytas pranešimas “Expectations about European Teacher Training.”
 • 2009 m. rugsėjo 24-25 d.d. Tarptautinė konferencija Joint Programmes in Teacher Education. Prahos Karolio universitetas (Čekijos Respublika). Skaitytas jungtinis pranešimas “EMETT: European Trainees’ and Trainers’ Perspectives” kartu su P. Guibert (Nanto universitetas, Prancūzija) ir M. Pittalis (Kipro universitetas). 
 • 2009 m. gegužės 7-9 d.d. ATEE Spring University Conference Changing Education in a Changing Society. Klaipėdos universitetas (Lietuva). Skaitytas pranešimas “On Development of English Teachers’ Intercultural Competence.”
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos