Sidebar

Kalbinis DIEVO paveikslas Jokūbo Vujeko "Mažojoje postilėje" (1590) ir Mikalojaus Daukšos "Postilėje" (1599)

Projekas „Mažojoje postilėje“ (1590) ir Mikalojaus Daukšos „Postilėje“ (1599)“ (Nr.09.3.3-LMT-K-712-22-0018)

ES logo

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0018 
Projekto pavadinimas: Mažojoje postilėje“ (1590) ir Mikalojaus Daukšos „Postilėje“ (1599)“
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30.
Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Kristina Rutkovska.

Projekto santrauka:

Projekto tikslas – ištirti Dievo konceptualizacijos principus Jokūbo Vujeko "Mažojoje postilėje"(1590), kuri buvo parašyta lenkų kalba ir  Mikalojaus Daukšos 1599 m. išversta į lietuvių kalbą. Siekiant atskleisti pagrindines semantines kategorijas, būdingos Jokūbo Vujeko  sukurtam Dievo paveikslui, svarbus atliekamam tyrimui išlieka ir dar vienas reiškinys – ne tik Dievą apibūdinančių  kalbinių priemonių analizė, bet ir lenkiškame tekste vartojamų įšsireiškimų vertimo į lietuvių kalbą strategija. Postilėje vartojami įvairūs Dievo vardai, bet dominuoja neantroponimio tipo pavadinimai, todėl darbe taikomas kognityvinės etnolingvistikos metodas, kuris leidžia pilniau atskleisti subjektyvius autoriaus Dievo paveikslo  perteikimo bei interpretacijos būdus. Empirinį tyrimų pagrindą sudarys postilių tekstai, jų struktūroje atkūrtas su žodžiu „Dievas“ susijęs, leksinis-semantinis laukas, ir tokiu būdu bus  atsekti šio žodžio sintagminiai ir paradigminiai ryšiai. Bus nagrinėjami  su žodžiu „Dievas“ susiję derivatai, sinonimai, antonimai, žodžių junginiai (būdvardiniai ir veiksmažodiniai kolokantai); didelis dėmesys bus skiriamas jų konotacinėms savybėms atskleisti. Ketinama analizuoti ir tekstinius duomenis: ilgesnius sakinius ir kontekstus, kuriuose aprašomuoju būdu piešiamas Dievo paveikslas. Išvados bus pateiktos struktūralizuotos kognityvinės definicijos būdu.

Siekiamas rezultatas:

Studento mokslinių tyrimų projekto tikslas - patobulinti studento mokslinę kvalifikaciją tiriant svarbų lietuvių ir lenkų kultūrai religinį šaltin. Tyrimo pagrindą sudarys įžymaus lenkų  dvasininko, jėzuito, Vilniaus universiteto rektoriaus, Biblijos vertėjo ir religinių tekstų autoriaus parengta „Mažoji postilė“ (Postylla mniejsza, 1590), kurią 1599 metais Mikalojus Daukša  išvertė į lietuvių kalbą. Darbe bus siekiama palyginti Jokūbo Vujeko sukurtą kalbinį Dievo paveikslą su Daukšos postilėje perteiktu jo vaizdu,  atsekti šio vaizdo paraleles Biblijoje, aprašytus moksliniuose straipsniuose bei enciklopediniuose leidiniuose. Tokiu būdu tema taps aktuali ne tik Lietuvos tyrėjams, bet ir ras savo skaitytoją platesniame tarptautiniame kontekste.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.33.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos