Sidebar

Dvikalbė elektroninė leksikografija su lietuvių kalba: lietuvių-vokiečių kalbų žodynų makrostruktūros ir mikrostruktūros analizė ir vertinimas

Projekas „Dvikalbė elektroninė leksikografija su lietuvių kalba: lietuvių-vokiečių kalbų žodynų makrostruktūros ir mikrostruktūros analizė ir vertinimas“ (Nr.09.3.3-LMT-K-712-22-0352)

ES logo

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0352 
Projekto pavadinimas: Dvikalbė elektroninė leksikografija su lietuvių kalba: lietuvių-vokiečių kalbų žodynų makrostruktūros ir mikrostruktūros analizė ir vertinimas
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30.
Projekto mokslinio tyrimo vadovas: doc. dr. Lina Plaušinaitytė

Projekto santrauka:

Projekto tikslas - ugdyti studentės mokslinius ir tiriamuosius gebėjimus, rengiant mokslinį pranešimą apie šiuo metu internetinėje erdvėje prieinamus elektroninius dvikalbius žodynus su lietuvių ir vokiečių kalbomis. Projekto metu bus siekiama suregistruoti visus tokius šiuo metu egzistuojančius ir vartotojams prieinamus elektroninius žodynus, užfiksuoti jų metaduomenis, išsiaiškinti kūrėjus ir tikslus, išnagrinėti žodynų makrostruktūrą ir mikrostruktūrą ir šio nagrinėjimo pagrindu atlikti žodynų lyginamąją analizę, taip pat struktūrine prasme palyginti šiuos žodynus ir su lietuvių bei kitų kalbų (anglų, italų ir kt.) elektroniniais žodynais bei šiame kontekste įvertinti žodynų su vokiečių kalba kokybę bei jų atitikimą vartotojų poreikiams ir lūkesčiams. Studentė savo tiriamojo darbo rezultatus pristatys kasmetinėje Tarptautinėje studentų germanistų mokslinėje konferencijoje. Jos parengta leksikografinė analizė bus naudinga kitiems šios srities tyrėjams ir praktikams, rengiantiems viešosios prieigos žodynus bei galės būti pravarti ieškantiems patikimų lietuvių ir vokiečių kalbų leksikografinių šaltinių. Studentės parengto mokslinio pranešimo santrauka ir skaidrės bus skelbiamos VU Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedros puslapyje.

Siekiamas rezultatas:

Šio tyrimo tikslas - apžvelgti ir išanalizuoti turimą elektroninės lietuvių ir vokiečių kalbų leksikografijos inventorių, surinkti, susisteminti ir išanalizuoti žodynų metaduomenis (duomenis  apie žodynų apimtį, kūrėjus ir jų tikslus) bei jų struktūrą ir įvertinti, kiek ši leksikografija atitinka šiuolaikinius leksikografinės kokybės ir vartotojų reikalavimus ir kokią vietą ji užima bendrame dvikalbės elektroninės leksikografijos su lietuvių kalba kontekste.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.33.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos