Sidebar

Praktika

Jei bendraujant su praktikos institucija kiltų problemų dėl praktikos atlikimo, praneškite apie tai Studijų skyriui adresu

Praktikos eiga

 

 Gruodžio mėn. vykstančios dalykų registracijos metu studentas (-ė) pasirenka vieną iš studijų programoje siūlomų praktikos rūšių (tai gali būti pedagoginė, vertimo, redagavimo, mokslinė (dialektologinė, tekstynų lingvistikos ir kt.), tarpkultūrinė, tekstų kūrimo praktika. Žr. praktikų rūšių aprašymus skiltyje Praktikos užduotys ir reikalavimai). Rinktis galima tik tą praktikos rūšį, kuriai priskirtas dėstytojas (-a) – praktikos vadovas (-ė) Universitete. 

Vasario–kovo mėn. studentas (-ė) dalyvauja savo pasirinktos praktikos krypties seminaruose (ir / ar paskaitose, konsultacijose), vykstančiuose fakultete. 

Iki kovo 10 d. studentas (-ė) susiranda praktikos atlikimo organizaciją (instituciją) ir ją suderina su praktikos vadovu (-e) Universitete. Praktikos atlikimo vietos studentas (-ė) ieško savarankiškai, jei reikia, padedant praktikos vadovui (-ei) Universitete. 

Iki kovo 31 d. pasirašoma trišalė praktinio mokymo sutartis, kurią studentui (-ei) sudaro Studijų skyrius. 

 

Informacija apie sutarties sudarymą: 

1. Studentas (-ė) turi užpildyti DUOMENŲ PRAKTIKOS SUTARČIAI formą ir ją išsiųsti Studijų skyriui adresu . Parengta sutartis / informacija apie pasirašymą siunčiama į VU suteiktą studentišką el. pašto adresą. 

2. Sutartį galima sudaryti vienu iš šių būdų (pasirenkama pildant duomenų praktikos sutarčiai formą): 

 • Pasirašant fizinę (popierinę) sutartį trimis egzemplioriais (po vieną kiekvienai praktikos šaliai). Parengtus ir atspausdintus sutarties egzempliorius galima atsiimti Studijų skyriuje. Pasirašymo eiga: 1) pasirašo studentas (-ė); 2) pasirašo priimančiosios organizacijos vadovas; 3) studentas (-ė) parneša sutarties egzempliorius į Studijų skyrių, tada juos pasirašo Vilniaus universitetas, atstovaujamas Filologijos fakulteto Dekano. 

 • Šalims el. paštu apsikeičiant pasirašytomis ir skenuotomis sutarties kopijomis PDF formatu. Pasirašymo eiga: 1) pasirašo studentas (-ė); 2) pasirašo priimančiosios organizacijos vadovas; 3) skenuotą sutartį su šių dviejų šalių parašais studentas (-ė) siunčia el. paštu . Tada juos pasirašo Vilniaus universitetas, atstovaujamas Filologijos fakulteto Dekano.  

 • Pasirašant sutartį mobiliuoju (elektroniniu parašu), tačiau tik tuo atveju, jei tokiu būdu pasirašyti gali VISOS ŠALYS. Pasirašymo eiga: 1) pasirašo studentas (-ė) (į studentišką el. paštą siunčiama nuoroda į elektroninį pasirašymą); 2) pasirašo priimančiosios organizacijos vadovas; 3) pasirašo Vilniaus universitetas, atstovaujamas Filologijos fakulteto Dekano.  

3.  Visoms trims šalims pasirašius sutartį, vieną egzempliorių studentas (-ė) turi perduoti priimančiajai organizacijai (išskyrus pasirašant mobiliuoju parašu). 

 

Balandžio mėn. ir pirmas dvi gegužės mėn. savaites vyksta praktinis mokymas priimančiojoje organizacijoje, praktikos vadovas Universitete teikia studentams konsultacijas iškilusiais klausimais, rengiama praktikos dokumentacija (ataskaita, užduotys, atsiliepimas ir kt., žr. Praktikos užduotys ir reikalavimai žemiau). 

 

Iki gegužės 15 d. studentas (-ė) privalo atsiskaityti už atliktą praktiką, įvertinimui pateikdamas Universiteto praktikos vadovui parengtą praktikos dokumentaciją. Laiku neatsiskaitęs (-čiusi) už praktiką studentas (-ė) negalės ginti baigiamojo darbo. 

 

Išankstinės praktikos atlikimas 

Studentas (-ė) gali atlikti profesinę studijų praktiką įmonėje ar įstaigoje prieš 8 semestrą, bet ne anksčiau, nei po III studijų kurso (t. y. turi būti baigęs (-usi) 6 studijų semestrą).  

Norintis (-i) atlikti išankstinę praktiką studentas (-ė) turi: 

 • Pateikti motyvuotą prašymą dėl išankstinės praktikos Universiteto praktikos vadovui (-ei), koordinuojančiam (-ai) pasirinktos rūšies praktiką, ir su juo / ja suderinti praktikos užduotis, atsiskaitymo reikalavimus bei terminus. Kas yra norimos praktikos rūšies vadovas (-ė), galima sužinoti kreipiantis į savo SPK. Studento (-ės) prašymui dėl išankstinės praktikos atlikimo turi pritarti Universiteto praktikos vadovas (-ė) ir SPK pirmininkas (-ė).

 • Praktikos vadovo (-ės) bei SPK pirmininko (-ės) sutikimą kartu su Duomenų praktikos sutarčiai forma siųsti Studijų skyriui paštu . Informaciją apie sutarties sudarymą žr. aukščiau.

Atlikęs (-usi) išankstinę praktiką studentas 8 semestro metu privalo lankyti mokomuosius seminarus ir paskaitas, kurių įvertinimai įeina į praktikos kaupiamąjį pažymį, ir už juos atsiskaityti Universiteto praktikos vadovui (-ei). 

Praktikos užduotys ir reikalavimai

Konkrečius profesinės praktikos reikalavimus (apimtis, pamokų skaičių ir pan.) studentams pateiks praktikų vadovai per mokomąją praktiką.

Profesinei praktikai iš viso numatyta 400 valandų.

Visose programose, išskyrus Anglų ir kita užsienio kalba, 8 semestro profesinės praktikos valandos pasiskirsto taip:

 • 64 valandos skirtos praktikos seminarams universitete,
 • 120 valandų skirtos praktikai įstaigoje / įmonėje,
 • 16 valandų skirtos konsultacijoms,
 • 200 valandų skirtos savarankiškam studento darbui. 

Anglų ir kita užsienio kalba studijų programoje 8 semestro profesinės praktikos valandos pasiskirsto taip:

 • 240 valandų skirtos praktikai įstaigoje / įmonėje,
 • 24 valandos skirtos konsultacijoms,
 • 136 valandos skirstos savarankiškam studento darbui.

Daugiau informacijos apie valandų pasiskirstymą galite rasti čia.

  

Praktikos dokumentai

Duomenų praktikos sutarčiai forma – pildo studentė (-as)

Praktikos ataskaita (pedagoginė praktika) – pildo studentė (-as)

Praktikos ataskaitos (kitos praktikos) – pildo studentė (-as) 

Atsiliepimas apie praktikantės (-o) veiklą – pildo praktikos vadovė (-as) institucijoje

 

Daugiau informacijos apie praktiką rasite čia.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos