Sidebar

Studijų pasiekimų vertinimas, skolos / akademinės skolos, apeliacijos

 Dėl neatvykimo į egzaminą dėl svarbios priežasties

Dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti galutiniame studijų pasiekimo vertinime, pagal Vilniaus universiteto Studijų nuostatų 53, 55 punktus, studentas(ė) el. paštu informuoja Studijų skyrių apie nedalyvavimą egzamine bei kada planuoja pateikti nedalyvavimą pateisinančius dokumentus*. 

Grįžęs(usi) į Universitetą, studentas(ė) studijų skyriui pateikia nedalyvavimą pateisinančius dokumentus ir prašymą atidėti egzamino laikymą.

*Ligos atveju, gydymo įstaiga, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos siūlymu, studentui prašant turėtų išduoti 027 / a arba 046 / a formos dokumentus. 

 

Dėl dalyko kartojimo, laikymo eksternu, dalyko pakeitimo kitu

Pritarta VU FilF Tarybos posėdyje 2019–12–13 d.  

Per perlaikymų laikotarpį gavus neigiamą įvertinimą už studijų dalyką, pagal VU studijų nuostatų 61 punktą:

Pasibaigus galutinio studijų pasiekimų vertinimo perlaikymo terminui ne daugiau kaip 15 studijų kreditų apimties skolų ir (arba) akademinių skolų turintis studentas, norintis tęsti studijas, turi kreiptis į kamieninio akademinio padalinio vadovą su prašymu leisti pakartoti atitinkamų studijų dalykų (modulių) ar modulių dalių studijas, perlaikyti dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo arba pakeisti dalyką (modulį) kitu ir tęsti studijų programos vykdymą.

gali būti siūlomi šie variantai:

1. Dalyko kartojimas

     1.1. visą semestrą lankomi dalyko užsiėmimai ir dalyvaujama tarpiniuose atsiskaitymuose

     1.2. mokama visa studijų dalyko kaina pagal jo apimtį kreditais;

2. Laikymas eksternu 

     2.1. dalyko užsiėmimai nėra lankomi, galutiniam atsiskaitymui ruošiamasi savarankiškai

     2.2. mokama 25 % studijų dalyko kainos

     2.3. Privaloma gauti rašytinį ar elektroninį dėstytojo(s) sutikimą

     2.4 atsiskaityti už dalyką eksternu galima:

          2.4.1. jei semestro metu buvo lankyti užsiėmimai ir dalyvauta tarpiniuose atsiskaitymuose arba

          2.4.2. jei dalykas jau buvo kartotas.

SVARBU!Nuo 2020-02-04 studentai, atsiskaitantys už dalyką eksternu, egzaminą laiko galutinių pasiekimų vertinimo laikotarpiu, o gavę neigiamą įvertinimą, turi teisę egzaminą perlaikyti per perlaikymų laikotarpį kito semestro pradžioje. 

 

Dalyko pakeitimas kitu (tik pasirenkamųjų (PD) ir bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykų atveju)

  1. Per perlaikymų laikotarpį gavus neigiamą įvertinimą už PD ar BUS dalyką, galima teikti prašymą papildomai pasirinkti PD ar BUS dalyką.
  2. Pasirinktas PD ar BUS dalykas be papildomo mokesčio studijuojamas vieną kartą. Už jį neatsiskaičius, taikomos dalyko kartojimo arba laikymo eksternu taisyklės.
  3. Išlaikius pasirinktą PD ar BUS dalyką, rašomas prašymas jį įskaityti vietoje dalyko, už kurį studentas(ė) ankstesniame semestre turėjo skolą.

 

Studentai norintys kartoti dalykus arba laikyti juos eksternu turi pateikti atitinkamą prašymą prisijungę prie savo informacinės sistemos paskyros. 

SVARBU: prašymai kartoti dalyką ar laikyti jį eksternu priimami pirmąjį semestro mėnesį (rudens sem. iki rugsėjo 30 d. pavasario sem. iki vasario 28 d.). Vėliau tokie prašymai netvirtinami.

N.B. Išėjus akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių arba susistabdžius studijas, atsiskaityti už dalykus galima sudarant klausytojo sutartį.

Daugiau informacijos > 

 

Dėl kreditų trūkumo grįžus po dalinių studijų

Pritarta VU FilF Studijų kolegijos posėdyje 2022–02–11 d.

Studentai, kurie po dalinių studijų grįžta su kreditų trūkumu, trūkumą šalina VU nustatyta tvarka: trūkstami kreditai laikomi skola, todėl trūkumą galima pašalinti renkantis daugiau dalykų, nei numatyta studijų plane.

Jeigu studentas yra akademinėse atostogose / studijų sustabdyme, norėdamas pašalinti kreditų trūkumą, turi sudaryti laisvojo klausytojo sutartį ir išklausyti trūkstamus kreditus. 

 

Egzaminų laikymas trečią kartą baigiamojo kurso studentams

Pritarta VU FilF Tarybos posėdyje 2019–12–13 d.

  1. Bakalauro studijų baigiamojo kurso studentams, turintiems skolų ar akademinių skolų iš ankstesnių semestrų, paskutiniame studijų semestre iki baigiamųjų darbų įteikimo termino, pagal Studijų nuostatų 63 punktą, leidžiama 1 kartą atsiskaityti už dalyko skolą / akademinę skolą nemokamai tuo atveju, jeigu iš I-VI semestro turimas skolas buvo bandoma likviduoti dalyką kartojant arba laikant eksternu. Jeigu skolos nebuvo bandoma likviduoti iki paskutinio studijų semestro, studentas(ė) turi mokėti už dalyko laikymą eksternu.
  2. Jeigu skola yra iš VII studijų semestro, studentui suteikiama teisė 1 kartą dalyką nemokamai laikyti eksternu.
  3. Egzaminų laikymas trečią kartą baigiamojo kurso studentams numatomas 2023 m. balandžio 11 iki 25 dienos.

 

  1. Magistro studijų baigiamojo kurso studentams, turintiems skolų ar akademinių skolų iš ankstesnių semestrų, paskutiniame studijų semestre iki baigiamųjų darbų įteikimo termino, pagal Studijų nuostatų 63 punktą, leidžiama 1 kartą atsiskaityti už dalyko skolą / akademinę skolą nemokamai tuo atveju, jeigu iš I-II semestro turimas skolas buvo bandoma likviduoti dalyką kartojant arba laikant eksternu. Jeigu skolos nebuvo bandoma likviduoti iki paskutinio studijų semestro, studentas(ė) turi mokėti už dalyko laikymą eksternu.
  2. Jeigu skola yra iš III studijų semestro, studentui suteikiama teisė 1 kartą dalyką nemokamai laikyti eksternu.
  3. Egzaminų laikymas trečią kartą baigiamojo kurso studentams numatomas nuo 2023 m. balandžio 11 iki 25 dienos.

 

Dėl galutinio studijų pasiekimų vertinimo vasarą vykstantiems į stažuotes, dalyvaujantiems tarptautinėse programose ir pan. (Atnaujinta 2020–02–26)

Vilniaus universiteto Filologijos fakultete išankstinis galutinis studijų pasiekimų vertinimas nevykdomas. Studentai, vykstantys į stažuotes ar tarptautines programas, prieš išvykdami laiko egzaminus, kurie numatyti iki kelionės pradžios. Egzaminai, kurie vyks studentui jau išvykus, gali būti atidedami iki rugsėjo 30 dienos.

Prieš išvykdami studentai privalo susitarti su dėstytoju(-ais) dėl egzamino(-ų) datų rugsėjį ir per informacinę sistemą is.vu.lt užpildyti laisvos formos prašymą dėl egzaminų atidėjimo pateikdami išvykimo ir grįžimo datą įrodančius kelionės dokumentus.

Tokie prašymai dėl egzaminų atidėjimo priimami nuo balandžio 1 iki gegužės 15 d.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos