Sidebar

Studijų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas

Studentui (klausytojui) dėl svarbių priežasčių laikinai negalinčiam tęsti studijų akademinio kamieninio padalinio vadovas gali leisti ne ilgiau kaip vieneriems metams sustabdyti studijas.

Studentui (klausytojui), laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl asmeninių priežasčių, ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros ir pateikusiam tai įrodančius dokumentus (ligos bei nėštumo ar kūdikio priežiūros atveju), suteikiamos akademinės atostogos. Dėl asmeninių priežasčių akademinės atostogos suteikiamos vieniems metams ir vieną kartą per studijų laikotarpį, dėl ligos akademinės atostogos suteikiamos iki dvejų metų, dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams. Akademines atostogas suteikia akademinio kamieninio padalinio vadovas. Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo prašymo pateikimo datos.

Studijos gali būti nutraukiamos pačiam studentui (klausytojui) prašant, studentą pašalinus iš Universiteto, kai studentas keičia studijų programą ir kitais atvejais.

 

Akademinės atostogos dėl asmeninių priežasčių, studijų stabdymas

Pritarta VU FilF Tarybos posėdyje 2019–12–13 d.

1. Jeigu akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių išeinama arba studijos sustabdomos iki galutinių pasiekimų vertinimo laikotarpio (sesijos) pradžios, grįžus studijos tęsiamos nuo semestro, į kurį grįžtama, pradžios. Be papildomo mokesčio už visus dalykus galima atsiskaityti du kartus.*

2. Jeigu akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių išeinama arba studijos sustabdomos sesijos metu, grįžus:

      2.1. be papildomo mokesčio studijuojami tik tie dalykai, kurių atsiskaitymai buvo numatyti po išėjimo į akademines atostogas datos.

      2.2. Už dalykus, už kuriuos sesijos metu buvo gauti neigiami įvertinimai, be papildomo mokesčio galima atsiskaityti 1 kartą.**

   2.3 Jeigu akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių išeinama arba studijos sustabdomos pasibaigus sesijai, tačiau neprasidėjus perlaikymų laikotarpiui, grįžus į studijas 1 kartą galima atsiskaityti už dalyką be papildomo mokesčio.**

   2.4. Jeigu akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių išeinama arba studijos sustabdomos pasibaigus perlaikymų laikotarpiui ir perlaikymuose nedalyvaujama be pateisinamos priežasties, grįžus už skolą / akademinę skolą galima atsiskaityti tik dalyką kartojant arba, dėstytojui sutikus, laikant eksternu.

* 1. kaupiamasis vertinimas ir galutinis atsiskaitymas; 2. perlaikymas.

** kaupiamasis vertinimas ir galutinis atsiskaitymas laikomas perlaikymu, studijuojančiajam(-ajai) fiksuojamas kaip antrasis laikymas.

 

Studentai, nesantys akademinėse atostogose ar susistabdę studijas, ir turintys daugiau nei 15 kreditų skolų ir / ar akademinių skolų, yra šalinami iš Universiteto už nepažangumą pagal Studijų nuostatų 39 punktą.

SVARBU: Šie principai netaikomi, jei akademinės atostogos studentui suteikiamos dėl ligos / nėštumo / vaiko priežiūros.

Daugiau informacijos apie studijų stabdymą, nutraukimą ir atnaujinimą > 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos