Sidebar

Filologijos fakultete – tarptautinė konferencija „Trans(n)azioni: keliai, susitikimai, italų kalbos, literatūros ir kultūros istorijos“

Balandžio 26-27 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko tarptautinė konferencija Trans(n)azioni: keliai, susitikimai, italų kalbos, literatūros ir kultūros istorijos. Tai yra konferencijos tęsinys - pirmoji sesija vyko balandžio 24 d. Italų kultūros institute Varšuvoje. Iš viso konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš 37 Europos ir kitų universitetų.

Ši tarpdisciplininė konferencija buvo skirta aptarti ne tik italų kalbos, literatūros, kino ir istorijos problemas, bet ir jų sąveiką su kitomis kultūromis. Savo naujausius tyrimus pristatė mokslininkai iš Estijos, Italijos, JAV, Jungtinės karalystės, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Vilniaus universitete vykusią sesiją įžangine kalba Il teatro italiano di fronte all’ultimo atto della storia polacco-lituana: due creazioni drammaturgiche di Gaetano Martinelli e di Gaetano Fiorio pradėjo VU FLF ARKSI Italų kalbotyros ir literatūros katedros docentas dr. Dainius Būrė. Plenarinėje sesijoje buvo aptariamas italų kalbos ir istorijos sąveika su "kitais": pirmajai sesijos daliai Italija, italų kalba ir „kiti“ (II): primetimai, mainai, tarpininkavimas pirmininkavo dr. Pierluigi Lanfranchi (Aix-Marseille universitetas), o antrajai - Tarp vidaus ir išorės sienų: periferinės Italijos istorijos - dr. Andrea Manganaro (Katanijos universitas).

Konferencijoje buvo aptariamas italų ir kitų kultūrų dialogas per kelionių, migracijos, tremties temas, lyginamos lingvistinės-literatūrinės ir istorinės-politinės sistemos, parodoma, kaip Italija vertina „kitus” ir kaip „kiti” vertina Italiją, diskutuojama apie italų kalbą kaip lingvistinio-kultūrinio tarpininkavimo priemonę per volgarizzamenti, vertimus, propagandą bei apie italų kalbą kaip studijų objektą per jos dėstymą.

Konferencijos darbus planuojama apibendrinti straipsnių rinkinyje.

Konferenciją organizavo Varšuvos universiteto Taikomosios kalbotyros fakultetas ir Vilniaus universiteto FLF ARKSI Italų kalbotyros ir literatūros katedra.

Tarptautinė konferencija „Trans(n)azioni: keliai, susitikimai, italų kalbos, literatūros ir kultūros istorijos“

Varšuvos universiteto Taikomosios kalbotyros fakultetas ir Vilniaus universiteto FLF ARKSI Italų kalbotyros ir literatūros katedra rengia konferenciją „Trans(n)azioni: keliai, susitikimai, italų kalbos, literatūros ir kultūros istorijos“. Jos tikslas – aptarti italų kalbos, literatūros ir kultūros vaidmenį bei per šimtmečius darytą ir toliau tebedaromą įtaką už Italijos ribų. Konferencija prasidės Varšuvoje balandžio 24 d. ir tęsis Vilniuje balandžio 26–27 d. Iš daugybės Europos bei kitų universitetų atvykę mokslininkai pristatys itin turiningą programą. Konferencijos metu per lyginamąją prizmę mezgamas Italijos ir „kitų” dialogas, pasitelkiant kelionių įspūdžius, migraciją, tremtį, taip pat, lyginant lingvistines-literatūrines ir istorines-politines sistemas, parodoma, kaip Italija vertina „kitus” ir kaip „kiti” vertina Italiją; diskutuojama ir apie italų kalbą kaip lingvistinio-kultūrinio tarpininkavimo priemonę per volgarizzamenti, vertimus, propagandą bei apie italų kalbą kaip studijų objektą per jos dėstymą bei docufiction. Konferencijos darbai bus apibendrinti straipsnių rinkinyje.

Daugiau informacijos apie konferenciją ir programa >

ARKSI seminaras: dr. Vita Valiukienė

VU FLF ARKSI kviečia į dr. Vitos Valiukienės seminarą Prancūzų kalbos konstrukcijų su veiksmažodžiais 'devoir' (turėti), 'falloir' (reikėti), 'finir' (baigti) multifunkcionalumas. Prancūzų-lietuvių kalbų tekstynu paremtas tyrimas. 

Seminaras vyks balandžio 26 d., penktadienį, 15.00 val. J. Balkevičiaus auditorijoje.

Robertos Facchinetti (Veronos universitetas) seminarai

VU FLF ARKSI Anglų filologijos katedra kviečia į profesorės Robertos Facchinetti (Veronos universitetas) seminarus:   

 • Balandžio 10 d. 13.00 val. SP1 aud. „The birth and development of journalism (1620–1800)“
 • Balandžio 11d. 15.00 val. 118 aud. 21st century news discourse between multimodality and social media“

Roberta Facchinetti yra Veronos universiteto anglų kalbos ir kalbotyros profesorė. Jos mokslinių tyrimų sritys – medijų diskursas, derybų kalba, dalykinės anglų kalbos leksikologija ir leksikografija, diachroninė ir sinchroninė tekstynų lingvistika. Roberta Facchinetti yra įvairių tarptautinių projektų (The English language as a bridge between the East and the West; History of newsreporting; Digital media and news-related media; Culture and ideology in newspaper discourse; Aspects of style in newspaper discourse; English verbal modality: Diachronic and synchronic features ir kt.) koordinatorė bei dalyvė.  

Plačiau apie profesorę galima paskaityti čia >

Frankofonijos dienos Fakultete

Kovo 20 diena yra žinoma ir kaip tarptautinė Frankofonijos diena. Visame pasaulyje, kur tik yra frankofonų ir frankofilų, ne tik tą dieną, bet kartais ir visą kovo mėnesį vyksta įvairūs renginiai, kuriais atkreipiamas dėmesys į prancūzų kalbą. Mat ši kalba yra gimtoji dviem šimtams milijonų pasaulio gyventojų, o ją moka aštuoni šimtai milijonų žmonių septyniasdešimtyje pasaulio šalių.

Jau penkerius metus iš eilės Filologijos fakulteto Prancūzų filologijos katedra ta proga organizuoja renginius, kuriuose dalyvauja ne tik prancūzų filologijos, bet ir kitų programų studentai. Šiemet ypač reikia pasidžiaugti UKI anglų-prancūzų programos studentais, kurie aktyviai dalyvavo tiek prancūzų kalbos diktanto konkurse, tiek Paulio Verlaine‘o (šiemet literatūros pasaulis mini šio poeto 175-ąsias gimimo metines) poezijos skaitovų konkurse, tiek šio poeto poezijos vertimo į lietuvių kalbą konkurse.

Diktanto konkurse dalyvavo dvi grupės studentų, suskirstytų pagal A2 ir B2 lygius. Jo tekstą parengė katedros lektorė Lina Perkauskytė. A2 lygio studentams diktantą diktavo Lina Perkauskytė, o B2 lygio studentams – lektorė iš Belgijos Stephanie Crêteur.

Tarp A2 lygio studentų prizinės vietos pasiskirstė taip: Justė Marija Lemke (skandinavų filologijos 3 k. studentė) – 1 vieta, Monika Ignatavičiūtė (Vertimo 1 k. studentė) – 2 vieta, Aušrinė Vilčinskaitė (prancūzų filologijos 1 k. studentė) – 3 vieta. Tarp B2 lygio studentų stipriausia buvo UKI anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų) 2 k. studentė Augustė Deniušytė, antroji vieta atiteko prancūzų filologijos 3 k. studentei Dovilei Keraitei, o trečiąją vietą pelnė prancūzų filologijos 3 k. studentė Greta Labeikytė. Čia reikia pridurti, kad diktanto konkurso stipriausių grupėje visuomet dalyvauja (tiesa, be konkurencijos) ir prof. G. Dručkutė, kuri šįkart padarė tik vieną klaidą.

Skaitovų konkurse geriausiai pasirodė UKI anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų) pirmakursis Gabrielius Andrijauskas, antrąją vietą pelnė klasikinės filologijos antrakursis Lukas Bieliauskas, trečioji vieta atiteko UKI anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų) antrakursei Augustei Deniušytei. 

P. Verlaine‘ eilėraščio „Colloque sentimental“ („Sentimentalus pašnekesys“) vertimo konkurse nugalėtoja tapo UKI anglų ir kitos užsienio kalbos (prancūzų) ketvirtakursė Julija Gulbinovičiūtė. Antroji vieta teko vertimo programos studentui Pauliui Stasiūnui, trečioji – klasikinės filologijos II kurso studentui Lukui Bieliauskui. Paskatinamoji premija buvo skirta Filosofijos fakulteto studentei Emai Šumskytei. Visų konkursų prizininkai apdovanoti Prancūzų instituto dovanomis.

 

Skaitytojų dėmesiui siūlome P. Verlaine‘o eilėraščio „Colloque sentimental“ J. Gulbinovičiūtės vertimą. 

COLLOQUE SENTIMENTAL

Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux formes ont tout à l'heure passé. 

Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles,
Et l'on entend à peine leurs paroles. 

Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux spectres ont évoqué le passé.

- Te souvient-il de notre extase ancienne?
- Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? 

- Ton coeur bat-il toujours à mon seul nom?
Toujours vois-tu mon âme en rêve? - Non. 

Ah ! les beaux jours de bonheur indicible
Où nous joignions nos bouches ! - C'est possible. 

- Qu'il était bleu, le ciel, et grand, l'espoir !
- L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.

Tels ils marchaient dans les avoines folles,
Et la nuit seule entendit leurs paroles.

SENTIMENTALUS PAŠNEKESYS 

Vienišam senam parke žiemą šaltą
Du siluetai prasilenkė kartą. 

Akys bedvasės, bet lūpos švelnios,
Žodžių jų išgirst nieks nenusipelnė

Vienišam senam parke žiemą šaltą
Dvi vėlės prisiminė praeitį nekaltą. 

– Mūsų laimę prarastą ar jau užmiršai?
– Kodėl prisimint manęs to prašai? 

– Ar vis daužos širdis tau minint mane?
Ar vaidenas dvasia mano tavajam sapne? – Ne. 

Kokia laime neapsakoma tos dienos sruvo
Lūpoms mūs susijungus. – Kas buvo – pražuvo.

– Buvo viltys kaip dangaus mėlynė bekraštė!
– Taip į dangų tamsų jos ir išsilakstė. 

Ir žengė jie taip – petys petin,
Jų žodžiams aidint tamsion naktin. 

Iš prancūzų kalbos vertė Julija Gulbinovičiūtė

Fakulteto profesorius – garsaus tarptautinio konkurso vertinimo komisijoje

Tarptautinis JAV Čikagos architektūros ir dizaino muziejus ATHENAEUM, turintis savo padalinius Dubline (Airijoje) ir Atėnuose (Graikijoje), bendradarbiaudamas su Europos meninio dizaino ir urbanistinių studijų centru, jau kelis dešimtmečius rengia visame pasaulyje plačiai žinomus ir pripažintus globalius kasmetinius naujausių architektūros kūrinių konkursus. Kiekvienais metais šis Čikagos muziejus išleidžia ir apdovanotiems architektūros bei urbanistikos projektų viešinimui skirtą knygą. 

ATHENAEUM architektūros ir dizaino muziejaus rengiamas tarptautinio konkurso vertinimas ypatingas tuo, kad pagal konkurso sąlygas vertinimui kasmet kviečiami vis kitos šalies architektūros meno žinovai. 2019 metų geriausius architektūros meno projektus iš 350 konkursui pateiktų darbų, reprezentuojančių daugiau nei 40 šalių, atrinko kovo mėnesį posėdžiavusi architektūros ekspertų žiuri, tarp kurios narių – Filologijos fakulteto profesorius dr. Almantas Samalavičius.

ATHENAEUM steigėjas ir prezidentas yra architektas, architektūros kritikas, dailininkas ir rašytojas, buvęs Ilinojaus technologijos instituto profesorius Christian Narkiewiczius-Laine, kuris jau kelerius metus bendradarbiauja su Fakulteto profesoriumi Almantu Samalavičiumi. Dėka šių dalykinių ryšių, šiais metais tapti šio prestižinio konkurso vertinimo komisijos nariais buvo pakviesti lietuvių architektai ir architektūros kritikai. 

Frankofonijos mėnuo Fakultete

Kviečiam į Frankofonijos mėnesio renginius Vilniaus universitete:

 • Kovo 12–14 d.  prof. J.-R. Bourrelio paskaitos prancūzų kalba Vilniaus universiteto studentams:
  • Kovo 12 d. 9.00 val. 121 a. – paskaita „Novelės žanras“.
  • Kovo 13 d. 11.00 val. 121 a.  – paskaita „P. Mérimée novelė „Lokis“.
  • Kovo 14 d. 9.00 val. 121 a. – paskaita „G. de Maupassantʼo novelė „Panelė Perl“.
 • Kovo 13 d. 15.00 val. 121 a. prancūzų kalbos diktanto konkursas.  
 • Kovo 14 d. 15.00 val. 121 a. Paulio Verlaineʼo poezijos skaitovų konkursas 
 • Kovo 14 d. 16.00 val. 121 a. Paulio Verlaineʼo eilėraščio „Colloque sentimental“ vertimo konkurso rezultatai.
 • Kovo 14 d. 18.00 val. Prancūzų institute J.-R. Bourrelio paskaita apie Frankofoniją Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos nariams. 
 • Kovo 19 d. 16.00 val. VU Teatro salėje: Frankofonijos vakaras.
 • Kovo 21 d. 16.30 val. Teatro salėje: Spektaklis prancūzų kalba „Ferdinand Brun“ (vaidina Caroline Paliulis et Thierry Gondard)
 • Kovo 26 d. 16.30 val. Teatro salėje: Lektoriaus Olivier Morèreʼo režisuotas spektaklis pagal A. de Saint-Exupéry kūrinį „Mažasis princas“ (vaidina prancūzų filologijos programos įvairių kursų studentai).

 

LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE À LʼUNIVERSITÉ DE VILNIUS EN 2019

 • Du 12 au 14 mars , salle dʼétudes 121. Les conférences du professeur J.-R. Bourrel pour les étudiants des Universités de Vilnius.
 • Le 13 mars à 15h, salle dʼétudes 121. Le concours de la dictée française.
 • Le 14 mars à 15h, salle dʼétudes 121. Le concours de la lecture de la poésie de Paul Verlaine.
 • Le 14 mars à 16h, salle dʼétudes 121. Les résultats du concours de la traduction du poème de Paul Verlaine „Colloque sentimental“.
 • Le 14 mars à 18h, lʼInstitut Français. La conférence sur la Francophonie du prof. J.-R. Bourrel aux membres de l‘Association Lituanie-France.
 • Le 19 mars à 16h, la salle du Théâtre. La soirée de la Francophonie avec la participation des étudiants du programme „Philologie française“.
 • Le 21 mars à 16h30 , la salle du Théâtre. Le spectacle en français „Ferdinand Brun“ avec la participation de Caroline Paliulis et Thierry Gondard.
 • Le 26 mars à 16h30, la salle du Théâtre. Le spectacle en français dʼaprès „Le Petit Prince“ dʼAntoine de Saint-Exupéry avec la participation des étudiants du français sous la direction du lecteur Olivier Morère. 

Profesoriaus Johan Tralau (Uppsalos universitetas) paskaitos 

VU FLF ARKSI kviečia į viešas Uppsalos universiteto profesoriaus Johan Tralau paskaitas.

 • Vasario 25 d. 13 val. K1 (J. Dumčiaus) auditorija (Filologijos fakultetas): „Disturbing Metaphor 1: The Justice of the Goat and the Politics of Sacrifice in Aeschylus' Oresteia“.
 • Vasario 27 d. 13 val. K1 (J. Dumčiaus) auditorija (Filologijos fakultetas): „Disturbing Metaphor 2: A Liquid Cypress Ceiling and the Subversion of Sacrifice in Euripides“.

Kovo 1 d. 15 val. K. Donelaičio auditorijoje (Filologijos fakultetas) taip pat vyks ARKSI seminaras „Aeschylus and the Beginnings of Greek Political Philosophy“, kurį skaitys profesorius Johan Tralau.

Johan Tralau yra Uppsalos universiteto profesorius, politologas ir rašytojas. Jo daktaro disertacijos tema – utopinės idėjos Hegelio filosofijoje ir jų sklaida Karlo Markso ir Ernsto Jüngerio veikaluose. Pastaruoju metu, be kitų temų, jis tyrinėja politinės filosofijos ištakas klasikinėje Graikijoje. Už šiuos tyrimus 2013 m. jis yra gavęs Švedijos mokslų akademijos Johan Lundblad apdovanojimą. Jo naujausioje knygoje Monstret i mig („monstras manyje“) nagrinėjami mitologinių pabaisų įvaizdžiai ir jų reikšmė tradicinėse visuomenėse.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos