Sidebar

ARKSI seminaras. Izraelio poeto Amir Or paskaita

Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas (ARKSI) kviečia į Izraelio rašytojo Amir Or paskaitą-seminarą „Old and New in Hebrew language and poetry, Antique images in service of the contemporary writer“. Susitikimas vyks spalio 4 d. 14.30 val. K. Donelaičio aud. Susitikimas vyks anglų k. 

Seminaro-paskaitos medžiagą (eilėraščių vertimus) galima parsisiųsti čia >

Amiras Oras (אמיר אור) gimė 1956 m. Tel Avive. Jeruzalės Hebrajų universitete studijavo filosofiją ir lyginamąją religijotyrą, vėliau ten skaitė paskaitas apie Antikos graikų religiją. Izraelio, Europos, JAV ir Japonijos aukštosiose mokyklose dėstė kūrybinį rašymą ir apmokė dėstytojus. 1990 m. įkūrė Helikono poezijos draugiją, leido ir redagavo jos poezijos žurnalą, poezijos knygų seriją, rengė tarptautinį poezijos festivalį Šaar, įsteigė hebrajų ir arabų poezijos mokyklą. Už leidybinę veiklą pelnė Izraelio kultūros ministerijos premiją.

Pripažįstamas vienu svarbiausių naujosios pasaulio literatūros kartos balsų. Išleido dvylika poezijos knygų, pastarosios –Bepročio pranašystė (,משא המשוגע 2012), Grobis (שלל, rinktinė, 2013) ir Sparnai (כנפיים,2015). Eilėraščių išversta į 45 kalbas, išleistos 25 knygos Europos, Azijos ir Amerikos šalyse. Daugelio tarptautinių festivalių ir konferencijų dalyvis, nacionalinių ir tarptautinių premijų laureatas. Taip pat išvertė 11 knygų iš anglų, senosios graikų ir kitų kalbų, tarp jų Tomo evangeliją, Mahabharatos pasakojimus ir Antikos graikų erotinės poezijos antologiją. Publikavo daugybę esė apie poeziją, lyginamąją religijotyrą ir antikinę kultūrą.

Paskaitos-seminaro rengėjai: VU FLF ARKSI, Izraelio ambasada Lietuvoje ir festivalis Druskininkų poetinis ruduo.

 

ARKSI profesorius dėstė ir dalyvavo mokslinėje konferencijoje Indonezijoje

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ARKSI profesorius dr. Almantas Samalavičius rugsėjo mėn. lankėsi Indonezijos Diponegoro universitete. Šios aukštosios mokyklos Architektūros doktorantūros programos komiteto kvietimu dirbo vizituojančiu profesoriumi. Prof. dr. A. Samalavičius skaitė įvadines paskaitas architektūros bakalaurams, vedė mokslinius seminarus magistrantams ir doktorantams, o taip pat skaitė ir viešas paskaitas šio universiteto akademinei bendruomenei, susitiko su universiteto vadovais.

Akademinio vizito metu prof. dr. A. Samalavičius taip pat skaitė pagrindinį kviestinį pranešimą jau antroje šiame universitete surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje tvermės problemoms architektūros projektavime ir urbanistikoje (pranešimo pavadinimas „Kitapus tvarumo: permąstant gydančias dirbtinės aplinkos savybes“).

Vizito metu lietuvių mokslininkas buvo pakviestas dalyvauti tarptautinėje vasaros lauko tyrimų stovykloje, kurioje studentai rengė praktinius sprendimus jūros užlietos Morosario gyvenvietės išsaugojimui ir rekonstrukcijai. Tarptautinės stovyklos dalyviams lietuvių profesorius perskaitė pranešimą apie vandens ir architektūros istorines sąveikas Rytų ir Vakarų civilizacijose.

Semarango mieste įsikūręs Diponegoro universitetas, remiantis naujausių reitingų duomenimis yra penktasis tarp daugiau nei tūkstančio šios didžiulės šalies universitetų ir yra viena pirmaujančių mokslo institucijų. Universitete studijuoja daugiau nei 40 000 studentų.

 

Žydiškieji svarstymai viduramžiais: Saliamonas ibn Gabirolis ir jo Fons vitae

Kviečiame į paskaitą „Žydiškieji svarstymai viduramžiais: Saliamonas ibn Gabirolis ir jo Fons vitae“, kuri vyks rugsėjo 20 d. (ketvirtadienį) 10 val., Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, K2 auditorijoje. Paskaitą skaitys Živilė Pabijutaitė – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantė, tyrinėjanti Aristotelio ir Viduramžių metafiziką, tradicinę ir neklasikinę logiką.

Šia paskaita žurnalas „Naujasis Židinys-Aidai“ su „Geros valios fondu“ užbaigia viešų nemokamų paskaitų ir tekstų ciklą „Žydiškieji svarstymai“, kurio metu pristatomos ir apmąstomos garsiausių XX a. antros pusės žydų mąstytojų mintys ir žydiškosios kultūros bei filosofijos reikšmė Vakarų pasaulyje.

Projektu „Kaip būti po Holokausto? Žydiškieji svarstymai apie politiką, etiką ir tapatybę įvairovės pasaulyje“ (projekto Nr. PR/GVF-222/2017) siekiama Lietuvos visuomenei pristatyti šiuolaikinę žydų politinę mintį ir kviesti diskusijomis permąstyti laisvės, etikos, politinio ir kultūrinio tapatumo problemas. Jo eigoje aptariami ir aktualiai interpretuojami tokie mąstytojai kaip Arendt, Isaiah Berlinas, Leo Straussas, Emmanuelis Levinas ir kt. Taip Lietuvoje turėtų būti nuosekliai aktualizuota šiuolaikinė žydų politinė mintis ir užtikrintas žydų kilmės autorių paveldo tęstinumas vis labiau kintančiame pasaulyje. Iš viso pagal projektą buvo numatytos 8 paskaitos, kurias skaitė jaunosios kartos filosofai, istorikai ir politikos tyrinėtojai. Visos paskaitų temos bus perkeltos į tekstus, publikuojamus periodiniame kultūros žurnale Naujasis Židinys-Aidai.

 

Patvirtinta ARSKI instituto direktorė

Rugpjūčio 31 dieną vykusiame Filologijos fakulteto Tarybos posėdyje buvo patvirtinta naujoji ARKSI direktorė doc. dr. Nijolė Juchnevičienė. 

Nuoširdžiai sveikiname!

 

ARKSI profesorius skaitė pagrindinį kviestinį pranešimą Irano islamo respublikoje

VU ARKSI profesorius dr. Almantas Samalavičius lankėsi Irano islamo respublikoje, kur kaip pagrindinis kviestinis pranešėjas dalyvavo Kašano universitete gegužės 12–14 d. surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Meno ir architektūros vaidmuo mokslinėje komunikacijoje tarp Irano ir arabų pasaulio“.

Profesorius skaitė pagrindinį pranešimą tema „Vandens estetika islamo kultūroje“, o konferencijai pasibaigus dalyvavo keliuose šio universiteto doktorantams ir magistrantams skirtuose seminaruose, mokslo tyrimo tikslais lankėsi Jazdo ir Isfahano miestuose, domėdamasis viešųjų urbanistinių erdvių sąranga.

Tai buvo jau antrasis prof. A. Samalavičiaus kviestinis pranešimas, skaitytas šio Irane gerai žinomo universiteto rengiamuose tarptautiniuose mokslo renginiuose. Tokia tarptautinė veikla prisideda prie Universiteto tarptautiškumo ir skatina tolesnį bendradarbiavimą su užsienio universitetais.  

 

Prof. R. Rudaitytės sudarytą knygą išleido Cambridge Scholars leidykla

Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų instituto (ARKSI) profesorės Reginos Rudaitytės sudarytą knygą „History, Memory and Nostalgia in Literature and Culture“ išleido leidykla „Cambridge Scholars Publishing“. Knygoje pateikiamos esė nagrinėja, kokią įtaką praeitis daro dabarčiai ir ateičiai, kai kalbama apie asmenines ir kolektyvines patirtis.

Pastarojo amžiaus įvykiai privertė naujai apmąstyti istorinės atminties sąvoką literatūroje ir kultūroje. Apgaulės elementas tekstiniuose šaltiniuose gali pasireikšti kaip absoliutus istorinės atminties suklastojimas, kartais ir kaip klaidinančių ar itin subjektyvių projekcijų perteikimas. Todėl literatūros ir kultūros tyrėjai šioje knygoje kelia klausimus, kaip šiais laikais galvojame apie praeitį, istoriją, atmintį ir kaip šį mąstymą veikia nostalgija.

Istoriją turėtume suprasti kaip asmeninę patirtį ir požiūrį, tam tikrą individualaus mąstymo apraišką, todėl tiriant tokią sudėtingą temą kyla daugybė klausimų. Knygoje tyrėjai iš įvairių Europos universitetų ir mokslinių institutų nagrinėja, kaip mąstome apie praeitį, istoriją, atmintį, kokia yra jų funkcija.

„Mes visi pradėjome nuo paprastos minties – ar istorija gali būti objektyvi? Jeigu taip, ar istorija yra tik sausas faktų sąvadas, o gal vis dėlto ji veikia kaip vaizduotėje kuriamas pasakojimas, šiek tiek sumaišytas su nostalgija?“ – apie parengtos knygos problematiką pasakoja prof. R. Rudaitytė.

Tyrėjai epistemologiniais, hermeneutiniais, etiniais ir estetiniais požiūriais apžvelgia praeities vaizdavimo problemas literatūroje ir kultūroje. ARKSI profesorės sudarytoje knygoje galima rasti įspūdingą straipsnių autorių kolektyvą iš Lietuvos, Prancūzijos, Švedijos, Vokietijos, Kinijos, Lenkijos, Ukrainos, Vengrijos ir Rumunijos universitetų.

 

Naujienos šaltinis naujienos.vu.lt

rudaityte history memory nostalgia

 

The 20th Annual English Philology Students’ Conference

2018 m. balandžio 27 d. (penktadienį), įvyks 20-toji Vilniaus universiteto Anglų filologijos katedros ketvirto kurso studentų organizuojama studentų konferencija. Visus maloniai kviečiame dalyvauti!

CONFERENCE PROGRAMME

 • 8:00–8:55 Registration of participants (Hall of Muses)
 • 9:00–9:25 Opening speeches (Room A9)
  Prof. Dr. Habil. Aurelija Usonienė, Head of the Department of English Philology
  Ms Agnietė Žukauskaitė, Kalba.lt representative
  AKS representative
 • 9:30–11:30 Presentations: Part 1
  Linguistics (A7 & A8)
  Literature (A9)
 • 11:30–11:55 Coffee Break (Hall of Muses)
 • 12:00–14:00 Presentations: Part 2
  Linguistics (A7 & A8)
  Literature (A9)
 • 14:00–14:10 Short Break
 • 14:10–14:30 Closing Speeches (Room A9)
  Prof. Dr. Regina Rudaitytė, Department of English Philology
  Greta Kaikarytė, Student of the Department of English Philology

 

PRESENTATIONS 

Linguistics

  ROOM A7 ROOM A8
9:30–9:50 Beata Kaselytė, BA
Lingailė Skeirytė, BA
The Linguistic Landscape of Four Districts of Vilnius
Marija Januškevičiūtė, BA
English Lexemes LORD, GOD, and MAN: A Corpus-based Diachronic Study of Collocational Resonance
9:50–10:10 Karolina Atkočiūnaitė, BA
Lithuanian Pupils’ Perception of English and Other Foreign Languages
Lina Gaidelytė, BA
What do They DO and MAKE in Popular Songs? A Contrastive Study of verb+noun Collocations in Song Lyrics and Spoken English
10:10–10:30 Ieva Tiškevičiūtė, BA
‘The Funny Thing is’: Analysis of Ellen DeGeneres’ Verbal Humour
Airinga Vabalevičiūtė, BA
Do we type as we write? Structural and Functional Features of Lexical Bundles in Chat Rooms
10:30–10:50 Joana Zavalska, BA
Social Meanings of Codeswitching in the Conversations of Young Ethnic Poles
Laura Urbonaitė, BA
Assets, Capital, Estate, Property in Business subcorpus of BNC and COCA: a Collocational analysis
10:50–11:10 Gabrielė Dudzinskaitė, BA 
Acknowledgment Patterns in English and Lithuanian Research Writing
Greta Mončiūtė, BA
A Stylistic and Critical Discourse Analysis of Political Discourse in "House of Cards"
11:10–11:30 Deividas Zibalas, MA 
Authorial Stance across Promotional Genres: The Case of Research Article and Conference Abstracts
Monika Adomavičiūtė, BA
What do People Sing About? A Lexical Bundle Approach to the Lyrics of Three Music Genres: Rap vs Rock vs Pop
11:30–11:55 COFFEE BREAK
12:00–12:20 Sandra Stuknytė, BA
Discourse Markers I Mean, You Know and You See in English and Lithuanian Movie Subtitles: A Contrastive Perspective
Alisa Černiavskytė, BA
The Investigation of Intonation, Speech Rate and Pitch of Englishspeaking TV Commercial Voices of Food and Cars
12:20–12:40 Agnieška Veršicka, BA
‘And He Delivered a Fatal Beating’: Metaphors of Domestic Violence in British and Lithuanian News Articles
Deimantė Kiaušinytė, BA
Segmental and Suprasegmental Analysis of the British Accent Produced by American Actors
12:40–13:00 Skirmantė Kubiliūtė, BA
Discourse Markers in Contrast: the Cases of English WELL, SO and LIKE and their Lithuanian Correspondences
Edita Gudaitytė, BA
Diachronic Analysis of Strange, Weird and Quaint: A Corpus-based Study
13:00–13:20 Gabija Labašauskaitė, BA
Translating Modal Possibility: the Lithuanian Modal Verb GALĖTI ‘can/could/may/might’ and its Correspondences in English
Justinas Žimkus, BA
The Historical Investigation of English Rain Synonyms
13:20–13:40 Katažyna Mikševič, BA
Modal Meanings in Lithuanian and English: the Case of the Modal Verb TURĖTI ‘have to/must’
Milda Šiaulytė, BA
Trump vs. The Fourth Estate: Expressions of Facework in Broadcast Interviews with D. Trump
13:40–14:00   Joanna Kleviado, BA
Stance Adverbials in Academic Blogs: A Corpus-based Study

Literature

  ROOM A9
9:30–9:50 Karina Overlingaitė, BA
A Study of a Contemporary Hero in Teddy Wayne’s Kapitoil
9:50–10:10 Rūta Sadauskaitė, BA
Shaping the Self in the Face of the Other in Walker Percy’s Novel The Moviegoer
10:10–10:30 Greta Kaikarytė, BA
Guilty of Being Quilty: Stitching the Case of Margaret Atwood’s Alias Grace
10:30–10:50 Aurelija Vaškevičiūtė, BA
Power Relations in Dennis Lehane’s novel Shutter Island
10:50–11:10 Rokas Abromikas, BA
Tracing the Fetishized Black Body: The Representation of Race in Jordan Peele’s Get Out
11:10–11:30 Anastasija Čechovskaja, BA
The Narrative of Taste and the Taste of the Narrative in Jim Crace’s Devil’s Larder
11:30–11:55 COFFEE BREAK
12:00–12:20 Donata Gavėnaitė, BA
All Creatures Great and Small: (Neo-)Victorian Fossil Hunting in Tracy Chevalier’s Novel Remarkable Creatures
12:20–12:40 Artūras Dijakovskis, BA
Wounded by the Past, Confronted by the Present: Trauma in Jonathan Safran Foer’s Novel Extremely Loud Incredibly Close
12:40–13:00 Gabija Maldūnaitė, BA
From Wanderings to Wonderings: The Search for Identity in Michael Bracewell’s Novel Perfect Tense
13:00–13:20 Brigita Beinarytė, BA
What a Girl Wants? Female Subjectivity in Sarra Manning’s Novel You Don’t Have to Say You Love Me

Anglijoje išleista nauja VU Filologijos fakulteto profesoriaus knyga

Vasario pabaigoje Anglijoje išleistas VGTU AF profesoriaus Almanto Samalavičiaus parengtas ir sudarytas akademinių pokalbių rinkinys Neoliberalism, Economism and Higher Education (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, 172 p.). Šį tekstų rinkinį sudaro septyniolika išsamių autoriaus pokalbių su tarptautiniu mastu pripažintais aukštojo mokslo tyrinėtojais bei iškiliais įvairių sričių – filosofijos, teologijos, ekonomikos ir kt. profesoriais, šalia kitų dalykų susirūpinusiais globalias poslinkiais aukštojo mokslo sferoje, kuriuos diktuoja globali neoliberalioji ideologija ir politika. Tarp prof. Almanto Samalavičiaus, parašiusio solidų įvadą šiai knygai pašnekovų bene žymiausi Jungtinės Karalystės aukštojo mokslo tyrinėtojai profesoriai Ronaldas Barnettas, Jonas Nixonas, Thomas Docherty, iškiliausia šiuolaikinė Australijos sociologė Raewyn Connell, Kanadoje profesoriaujantis garsus amerikiečių edukologas, kultūros kritikas, medijų ir aukštojo mokslo analitikas Henry A. Giroux, kanadietis mokslo, technologijų ir verslo korporacijų tyrinėtojas Wade Rowland, taip pat iškilūs Vidurio Europos (Lenkijos, Slovėnijos, Bulgarijos) mokslininkai. 

Knyga baigiama keletu pašnekėsiu su ekonomikos analitikais, kuriančiais alternatyvą dominuojančiam neoliberaliam diskursui – Amerikos mokslo akademijos nariu Johnu B. Cobbu, „laimės ekonomikos“ kūrėju kanadiečiu Marku Anielskiu bei ekologiškos ekonomikos paradigmos kūrėju Joshua Farley‘u. Tai jau antra tokio pobūdžio prof. Samalavičiaus parengta akademinių pašnekėsių knyga, skirta tarptautinei skaitytojų auditorijai.

img630

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos