Sidebar

Doc. dr. Rita Juknevičienė RELANG projekte

2017 m. rugsėjo 19–20 d. VU TKI doc. dr. Rita Juknevičienė lankėsi Grace (Austrija) įsikūrusiame Europos šiuolaikinių kalbų centre (angl. European Centre for Modern Languages, ECML).

Čia vyko RELANG projekto veiklų aptarimas ir planavimas. Projekto vadovas José Noijons iš Olandijos pristatė ECML šalių-narių pateiktas paraiškas, kurių pagrindu ECML atrinktose šalyse rengiami mokymai ir seminarai, padedantys šalių nacionalinėms institucijos susieti savo užsienio kalbų egzaminus ir testus su „Bendraisiais Europos kalbų metmenimis“ (BEKM). Rita Juknevičienė yra dalyvavusi įvairiuose RELANG veiklose Lietuvoje ir Latvijoje, taip pat ECML renginyje Grace yra pristačiusi Lietuvos užsienio kalbų valstybinių egzaminų siejimo su BEKM veiklas (kolokviumo vaizdo įrašai >>>), o nuo šių metų ji pakviesta prisijungti prie RELANG projekto komandos.

Konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“

2017 m. rugsėjo 29 d. Lietuvių kalbos institute vyks 24-oji Jono Jablonskio tarptautinė mokslinė konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“. Jono Jablonskio vardu pavadintą tarptautinę mokslinę konferenciją paeiliui (pamečiui) organizuoja Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra. Moksliniams šios konferencijos komitetui priklauso VU Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedros prof. dr. Irena Smetonienė, organizaciniam — dr. Gintarė Judžentytė. Konferencijoje pranešimus skaitys keli TKI darbuotojai:

  • dr. Gintarė Judžentytė, doc. dr. Vilma Zubaitiene „Tekstynais paremti akademinių frazių tyrimai: formalioji struktūra ir semantika“,
  • dr. Audrius Valotka, Gediminas Navickas „Tolyn nuo Gutenbergo spaudos preso: lietuvių šneka naujausiose technologijose“.

Plačiau žr. http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/

Europos lingvistų asociacijos (Societas Linguistica Europaea) konferencija (SLE 2017)

2017 m. rugsėjo 10–13 dienomis Ciuriche (Šveicarijoje) vyko 50-oji kasmetinė Europos lingvistų asociacijos (Societas Linguistica Europaea) konferencija (SLE 2017). Jubiliejinėje konferencijoje dalyvavo per 700 lingvistų iš visos Europos, tarp jų — Taikomosios kalbotyros instituto dėstytojos doc. dr. Vilma Zubaitienė ir dr. Gintarė Judžentytė.

Bendrojoje sekcijoje „Language and variation“ dr. Gintarė Judžentytė pristatė savo tyrimus iš erdvės deiksės srities — „Some remarks on variation of systems of demonstrative pronouns in modern Lithuanian dialects“. Savo pranešime ji nagrinėjo erdvės raišką rodomaisiais įvardžiais remdamasi pačios įrašytais naujausiais tarmių duomenimis.

Abi mokslininkės dalyvavo dvi dienas vykusioje teminėje sekcijoje „When Noun meets Noun“, kuriai vadovavo Oslo ir Bolonijos universiteto mokslininkai dr. Steve Pepper bei dr. Francesca Masini. Šioje sekcijoje tyrėjos skaitė bendrą pranešimą „Noun + noun sequences in Lithuanian: medical and legal discourses“: pristatė kolokacijų struktūrą, variantiškumą, semantinius ryšius tarp dėmenų dviejų žanrų tekstuose.

IMG 2051

Monografija „Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje“

VU Filologijos fakulteto prof. dr. Kristina Rutkovska (BKKI) , dr. Marius Smetona (TKI), prof. dr. Irena Smetonienė (TKI) išleido monografiją „Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje“.

Konceptas – tai ne tik gyvenvietės Elektrėnų savivaldybėje pavadinimas. Tai kalbinis ir kultūrinis reiškinio suvokimas. Kiekvienas reiškinys, arba tiksliau jo pavadinimas (žodis), turi savo reikšmę, bet ar ji tikrai yra tokia, kokią mums paprastai pateikia žodynai? Ar pateiktoji reikšmė tikrai atskleidžia vaizdinį, kuris mums kyla ištarus vieną ar kitą žodį? Į šiuos ir panašius klausimus atsakyti gali padėti koncepto analizė. Todėl šioje knygoje, kuriai pratarmę parašė pasaulinio garso etnolingvistas, Liublino etnolingvistikos mokyklos įkūrėjas prof. halib. dr. Jerzi Bartmiński, rasite UGNIES, VANDENS, NAMŲ, ŠEIMOS, DARBO, EUROPOS, LAISVĖS ir GARBĖS konceptus. Tai amžinosios vertybės, pagrindinės žmogaus gyvenimo ir egzistencijos plano dalys, jos atsparios laikui, perduodamos iš kartos į kartą, išlieka žmonių sąmonėje kaip pagrindiniai gyvenimo siekiai, tikslai. Ir visa tai užkoduota mūsų kalboje, reikia tik tinkamo rakto šioms durims atrakinti. Bet prieš pradėdami skaityti iš pradžių pamėginkite sau atsakyti, ką kiekvienam iš jūsų reiškia žodžiai ugnis, vanduo, namai, šeima, darbas, Europa, laisvė, garbė? O svarbiausia – palyginkite autorių pateiktas definicijas su savo samprata.

Monografiją išleido leidykla „Akademinė leidyba“, daugiau informacijos rasite http://www.aleidyba.lt/10-knygos/52-vertybes-lietuvio-pasaulevaizdyje

Pranešimas aukščiausio lygio Baltijos šalių verslo vadovų konferencijoje

2017 m. rugsėjo 21–22 d. Palangoje vyksta kasmetinė aukščiausio lygio Baltijos šalių verslo vadovų konferencija Lūžio taškas, kurioje pranešimą Lietuvių kalbos kryžkelės skaito TKI doc. dr. Antanas Smetona.

Plačiau žr. http://www.luziotaskas.lt/lt/pranesejai/

Tarptautinė konferencija, skirta Česlovui Jankovskiui

2017 m. rugsėjo 28–29 d. VU Filologijos fakultete vyks tarptautinė konferencija „Česlovas Jankovskis (Czesław Jankowski, 1857–1929) – tarp „čionykštiškumo“ ir europietiškumo“. TKI doc. dr. Kinga Geben šioje konferencijoje skaitys pranešimą Kalbinis Vilniaus vaizdas Česlavo Jankovskio felietonuose „Pasivaikščiojimai po Vilniu“ (Językowy obraz Wilna w felietonach Czesława Jankowskiego z cyklu „Przechadzki po Wilnie“).

Plačiau žr. http://www.flf.vu.lt/naujienos/renginiai/2524-tarptautine-konferencija-skirta-ceslovui-jankovskiui

Užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojų kvalifikacijos kursai

Rugsėjo 25–29 dienomis Biržuose vyks užsienio baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kursai Lituanistikos horizontai: pažintis su kalbos, kultūros, meno, istorijos, visuomenės tyrimais ir pasiekimais. Juos organizuoja VU Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lituanistinių studijų katedra. Veiklai vadovauja lektorė Joana Pribušauskaitė. Tai yra ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ renginys (Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

Plačiau žr. http://www.flf.vu.lt/naujienos/renginiai/2536-baltistikos-centru-destytoju-kvalifikacijos-kursai-lituanistikos-horizontai

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos