Sidebar

Praktikos nuostatai

Profesinė skandinavistikos praktika

VU FILOLOGIJOS FAKULTETO STUDIJŲ PROGRAMOSE NUMATYTOS
PROFESINĖS SKANDINAVISTIKOS PRAKTIKOS
TIKSLAI, UŽDUOTYS IR ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI

Profesinės skandinavistikos praktikos tikslas

Praktikos tikslas – taikyti praktikoje studijų metu įgytas šias Skandinavistikos studijų programos ugdomas kompetencijas:

 1. Skandinavijos regiono kalbos, kultūros, istorijos ir visuomenės raidos ir aktualijų išmanymas;
 2. studijuojamos skandinavų kalbos kompetencija ir vertimo pradmenys, tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija;
 3. analitiniai gebėjimai, socialiniai įgūdžiai (gebėjimas dirbti projektinį darbą, dalyvauti dalykinėse diskusijose), retoriniai gebėjimai, savarankiškumas ir darbas komandoje, etikos supratimas, efektyvus laiko ir veiklos planavimas.

Profesinės skandinavistikos praktikos užduotys* (numatomi rezultatai)

 1. gebėti praktikoje pritaikyti studijuojamos skandinavų kalbos žinias (verčiant tekstus, rengiant kultūrinius projektus, tvarkant korespondenciją, dalyvaujant verslo ar kitokio pobūdžio veiklos tarptautiniame bendradarbiavime);
 2. susipažinti su organizacijos ar įmonės, kurioje atliekama praktika, struktūra, tikslais, veikla bei teikiamomis paslaugomis;
 3. gilinti žinias apie Skandinavijos regiono politinius, ekonominius, kultūrinius ir socialinius ypatumus, ugdyti gebėjimą suprasti ir identifikuoti Skandinavijos šalių ir Lietuvos bendradarbiavimo galimybes akademinėje, kultūrinėje, politinėje ar ekonominėje sferoje;
 4. ugdyti gebėjimus dirbti komandoje, priimti sprendimus, lavinti socialinio bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas; gerinti darbo tarpkultūrinėje ir daugiakalbėje aplinkoje įgūdžius.

*Priimančioji institucija formuluoja konkrečias praktikos užduotis, nustato, kaip organizuojama veikla darbo vietoje ir savarankiškas darbas.

Atsiskaitymas už profesinę skandinavistikos praktiką

Atsiskaitydamas už atliktą profesinę praktiką, studentas pateikia Fakulteto praktikos vadovui:

 1. išsamią ataskaitą, kurią sudaro:

1.1. informacija apie praktikos instituciją;

1.2. savo veiklos praktikos metu aprašymas (detalus atliktų užduočių, jų rezultatų ir atsakomybės aprašymas);

1.3. studento įsivertinimas (apimantis savo indėlio į institucijos veiklą apmąstymą bei analizę).

 1. Institucijos praktikos vadovo atsiliepimą apie studento darbą (su įvertinimu).

___________________________________________________________________________

            Pagal skandinavistikos studijų bakalauro programą profesinė praktika atliekama aštuntą semestrą, šis dalykas įvertintas 15 kreditų. Norint atlikti praktiką anksčiau, nei tai numato studijų programa, būtina gauti Studijų programos komiteto (pirmininkas - asist. dr. Giedrius Tamaševičius) leidimą. Rekomenduojamas laikas profesinei skandinavistikos praktikai anksčiau laiko atlikti yra vasaros atostogos po trečiojo kurso. 

            Studentas, susiradęs praktikos vietą, privalo:

 1. Sudaryti praktikos planą, t.y., aprašą, iš kurio būtų aišku, kur, kada (datas ir trukmę valandom) ir kokio pobūdžio darbą dirbs. (Pvz., jeigu darbo užduotys bus įvairios, tai turi matytis Praktikos plane, t.y., kad x val. pvz. bendraus su klientais, y val. vers tekstus ir pan. Planą reikia aptarti su savo vadovu praktikos vietoje.) Sudarytą preliminarų Praktikos planą atsiųsti Skandinavistikos centro profesinės praktikos vadovei šiuo adresu () patvirtinimui prieš pradėdamas dirbti. Praktikos planas sudaromas pagal būsimo darbo praktikos institucijoje pobūdį, šabloną rasite čia. Iš viso praktikos institucijoje studentas turi dirbti 200 valandų (astronominių, ne akademinių), dar apie 10 valandų skirti administraciniams reikalams. Plane būtina preliminariai paskirstyti 200 valandų pagal darbus.

 1. Pasirašyti Trišalę praktikos sutartį - ji pasirašoma tarp praktikos institucijos (įmonės, įstaigos, viešosios įstaigos etc.), universiteto ir praktikanto. Šiai sutarčiai sudaryti reikia atnešti į dekanatą arba atsiųsti el. paštu užpildytą duomenų blanką (jį rasie čia). Viena pasirašyta sutarties kopija lieka FilF Dekanate, ir atsiskaitant už praktiką VU praktikos vadovui jos pateikti nereikia.

PS Jei studentas dirba pagal DARBO SUTARTĮ, trišalės sutarties pasirašinėti NEREIKIA.

            Praktikos atlikimo metu studentas privalo pildyti Praktikos ataskaitą (šabloną raite čia).

            Atlikęs praktiką studentas privalo atsiskaityti už ją Skandinavistikos centro profesinės praktikos vadovei, pateikdamas šiuos dokumentus:

 1. Praktikos planą, kuris buvo suderintas iki praktikos pradžios.
 2. Praktikos ataskaitą, kurią užpildė praktikantas.
 3. Atsiliepimą apie studento veiklą praktikos metu, kurį parašė praktikanto vadovas praktikos institucijoje. Jis įvertino praktikanto veiklą pažymiu nuo 1 iki 10 pagal studijų pasiekimų vertinimo sistemą. Atsiliepimo šabloną rasite čia.

            Kiekvienas studentas, praktikos metu atlikęs visas nurodytas užduotis ir už ją tinkamai atsiskaitęs, gauna studijų programoje praktikai skirtus kreditus ir įvertinimą pažymiu. Praktikos metu studentas gali konsultuotis su Studijų programos komitetu ir Skandinavitikos katedros profesinės praktikos vadove sutartu laiku.

Erasmus+ praktika (https://www.vu.lt/studijos/studentams/praktika/praktika-uzsienyje#apie-erasmus-praktika),

sumanioji praktika  (https://www.vu.lt/studijos/studentams/praktika/praktika-lietuvoje/sumanioji-praktika) taip pat įskaitoma kaip profesinė praktika.

Praktiką VU ir Filogogijos fakultete reglamentuojantys dokumentai yra štai čia:


https://www.vu.lt/studijos/studentams/praktika

 vu copy

Praktika

www.vu.lt

Vilniaus universitetas – prestižinė Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kurioje vystomas pasaulinio lygio mokslas ir plėtojamos mokslu grindžiamos tarptautinio lygio studijos.

bei čia 

https://www.flf.vu.lt/studijos/praktika

 flf

VU Filologijos fakultetas - Studijų praktika

www.flf.vu.lt

Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (VU Filf) ruošiami visų pakopų plačios erudicijos filologijos (bakalauro, magistro ir daktaro) specialistai, išmanantys bent kelias kalbas, tarp jų lietuvių, anglų, lenkų, lotynų ir senovės graikų, prancūzų, rusų, skandinavų, vokiečių, ispanų, turkų ir kt. kalbas, taip pat atliekami atitinkamų krypčių moksliniai tyrimai.

            Vis dėlto Skandinavistikos centro profesinės praktikos reikalavimai skiriasi nuo fakulteto (pirmiausiai tuo, kad studentai patys ieško sau praktikos vietų, praktikos vadovas tik konsultuoja, taip pat pas mus VIII semestrą nėra skaitomos paskaitos ­ visą praktiką studentas atlieka praktikos vietoje).  

Skandinavistikos centro studentų praktikos vadovė ­ lekt. Ramunė Dambrauskaitė Muralienė

 1. paštas: 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos