Sidebar

Baigiamieji darbai

 

Bakalauro, magistro, gretutinių studijų baigiamųjų darbų, jų santraukų pateikimo elektroninėje informacijos sistemoje tvarka

Baigiamasis darbas (mažiausiai vienas privalomas spausdintas egzempliorius ir skaitmeninis variantas PDF ir DOC ar DOCX formatais, pastarąjį pateikiant elektroninėje laikmenoje arba siunčiant el. paštu oficialiu SP kuruojančio padalinio adresu) pristatomas į kuruojantį padalinį iki šios datos:

  • iki gegužės 25 d. 17 val. (tais metais, kai gegužės 25 d. yra poilsio diena, darbo pateikimo terminu laikoma artimiausia po jos darbo diena) – magistro darbų ir pagrindinės studijų programos bakalauro darbų atveju;
  • iki sausio 15 d. 17 val. (tais metais, kai sausio 15 d. yra poilsio diena, darbo pateikimo terminu laikoma artimiausia po jos darbo diena) – gretutinės studijų programos baigiamųjų darbų atveju.

 

Studentas įrašo baigiamąjį darbą, jo metaduomenis ir santraukas lietuvių bei anglų kalbomis į VU ETD duomenų bazę nurodytu formatu. Tuo pat metu studentas pažymi, kad patvirtina informacinėje sistemoje pateiktą Garantiją. Atspausdintą bei pasirašytą Garantiją studentas pateikia gynimo posėdžio sekretorei ne mažiau kaip prieš penkias darbo dienas iki gynimo posėdžio pradžios. Garantija katedroje turės būti pasirašyta ir darbo vadovo.

Baigiamasis darbas privalo turėti santraukas lietuvių ir anglų kalbomis. Santraukoje reikalinga nurodyti baigiamojo darbo pavadinimą, objektą, tyrimo problemą, tikslus, uždavinius, tiriamuosius klausimus ir hipotezes bei svarbiausias išvadas ir įvertinti darbo reikšmę.

SVARBU! Santraukas ir raktinius žodžius į VU ETD duomenų bazę studijuojantieji privalo įvesti ir lietuvių, ir anglų kalbomis.

 

Studentai, kurie nedalyvauja baigiamojo darbo gynime (darbo nepateikia) arba darbo neapsigina, yra šalinami iš Universiteto dėl nepažangumo (studentai gali pasiimti akademines atostogas, tačiau tai turi padaryti iki darbo gynimo dienos) pagal VU studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų 4.16. punktą:

4.16. Studijuojantysis, numatytu laiku negynęs arba neapgynęs Baigiamojo darbo, šalinamas iš Universiteto dėl nepažangumo.

 

Su baigiamaisiais darbais susiję punktai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį: 

4.17. Antrą kartą ginti Baigiamąjį darbą leidžiama atnaujinus studijas, ne anksčiau kaip kitą studijų semestrą, o tuo atveju, jeigu Padalinyje kitą studijų semestrą Baigiamųjų darbų gynimas nėra numatytas, – kitais studijų metais. 

4.18. Antrą kartą neapgynus ta pačia tema parengto Baigiamojo darbo, Baigiamasis darbas rengiamas kita tema.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos