Sidebar

Baigiamieji darbai

 

 

Bakalauro, magistro, gretutinių studijų baigiamųjų darbų, jų santraukų pateikimo elektroninėje informacijos sistemoje tvarka

Dėmesio! Baigiamųjų darbų pateikimo terminas Dekanės įsakymu atidedamas 10 dienų. Bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų pateikimo terminas dabar yra birželio 4 d. 17 val.

Baigiamasis darbas pateikiamas tik skaitmeniniu formatu, spausdinto varianto nereikalaujama: 

  • 1. Darbą ir jo metaduomenis (santrauką ir raktinius žodžius lietuvių ir anglų kalbomis) studentas įkelia į VU studijų informacinę sistemą (VUSIS), pažymėdamas sistemoje, kad tvirtina sąžiningumo garantiją, ir nustatydamas embargo laikotarpį. 
  • 2. Darbo skaitmeninius variantus (PDF ir DOC arba DOCX formatais) studentas iš savo VU suteiktos el. pašto dėžutės siunčia Baigiamųjų darbų gynimo komisijos sekretoriui VU el. pašto adresu, laiške įrašydamas šį tekstą: 

Aš, vardas ir pavardė, 

1. garantuoju, kad mano baigiamasis darbas yra parengtas sąžiningai ir savarankiškai, kitų asmenų indėlio į parengtą darbą nėra. Jokių neteisėtų mokėjimų už šį darbą niekam nesu mokėjęs. Darbe tiesiogiai ar netiesiogiai cituojama literatūra ir kiti šaltiniai yra nurodyti literatūros ir šaltinių sąrašuose;

2. patvirtinu, kad baigiamasis darbas su visais metaduomenimis yra pateiktas Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje

 

Kviečiame susipažinti su baigiamųjų darbų gynimo įgyvendinimu nuotoliniu būdu >

 

Baigiamasis darbas privalo turėti santraukas lietuvių ir anglų kalbomis. Santraukoje reikalinga nurodyti baigiamojo darbo pavadinimą, objektą, tyrimo problemą, tikslus, uždavinius, tiriamuosius klausimus ir hipotezes bei svarbiausias išvadas ir įvertinti darbo reikšmę.

SVARBU! Santraukas ir raktinius žodžius į VU ETD duomenų bazę studijuojantieji privalo įvesti ir lietuvių, ir anglų kalbomis.

 

Studentai, kurie nedalyvauja baigiamojo darbo gynime (darbo nepateikia) arba darbo neapsigina, yra šalinami iš Universiteto dėl nepažangumo (studentai gali pasiimti akademines atostogas, tačiau tai turi padaryti iki darbo gynimo dienos) pagal VU studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų 4.16. punktą:

4.16. Studijuojantysis, numatytu laiku negynęs arba neapgynęs Baigiamojo darbo, šalinamas iš Universiteto dėl nepažangumo.

 

Su baigiamaisiais darbais susiję punktai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį: 

4.17. Antrą kartą ginti Baigiamąjį darbą leidžiama atnaujinus studijas, ne anksčiau kaip kitą studijų semestrą, o tuo atveju, jeigu Padalinyje kitą studijų semestrą Baigiamųjų darbų gynimas nėra numatytas, – kitais studijų metais. 

4.18. Antrą kartą neapgynus ta pačia tema parengto Baigiamojo darbo, Baigiamasis darbas rengiamas kita tema.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos