Sidebar

Frankofonijos mėnuo Fakultete

Kviečiam į Frankofonijos mėnesio renginius Vilniaus universitete:

 • Kovo 12–14 d.  prof. J.-R. Bourrelio paskaitos prancūzų kalba Vilniaus universiteto studentams:
  • Kovo 12 d. 9.00 val. 121 a. – paskaita „Novelės žanras“.
  • Kovo 13 d. 11.00 val. 121 a.  – paskaita „P. Mérimée novelė „Lokis“.
  • Kovo 14 d. 9.00 val. 121 a. – paskaita „G. de Maupassantʼo novelė „Panelė Perl“.
 • Kovo 13 d. 15.00 val. 121 a. prancūzų kalbos diktanto konkursas.  
 • Kovo 14 d. 15.00 val. 121 a. Paulio Verlaineʼo poezijos skaitovų konkursas 
 • Kovo 14 d. 16.00 val. 121 a. Paulio Verlaineʼo eilėraščio „Colloque sentimental“ vertimo konkurso rezultatai.
 • Kovo 14 d. 18.00 val. Prancūzų institute J.-R. Bourrelio paskaita apie Frankofoniją Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos nariams. 
 • Kovo 19 d. 16.00 val. VU Teatro salėje: Frankofonijos vakaras.
 • Kovo 21 d. 16.30 val. Teatro salėje: Spektaklis prancūzų kalba „Ferdinand Brun“ (vaidina Caroline Paliulis et Thierry Gondard)
 • Kovo 26 d. 16.30 val. Teatro salėje: Lektoriaus Olivier Morèreʼo režisuotas spektaklis pagal A. de Saint-Exupéry kūrinį „Mažasis princas“ (vaidina prancūzų filologijos programos įvairių kursų studentai).

 

LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE À LʼUNIVERSITÉ DE VILNIUS EN 2019

 • Du 12 au 14 mars , salle dʼétudes 121. Les conférences du professeur J.-R. Bourrel pour les étudiants des Universités de Vilnius.
 • Le 13 mars à 15h, salle dʼétudes 121. Le concours de la dictée française.
 • Le 14 mars à 15h, salle dʼétudes 121. Le concours de la lecture de la poésie de Paul Verlaine.
 • Le 14 mars à 16h, salle dʼétudes 121. Les résultats du concours de la traduction du poème de Paul Verlaine „Colloque sentimental“.
 • Le 14 mars à 18h, lʼInstitut Français. La conférence sur la Francophonie du prof. J.-R. Bourrel aux membres de l‘Association Lituanie-France.
 • Le 19 mars à 16h, la salle du Théâtre. La soirée de la Francophonie avec la participation des étudiants du programme „Philologie française“.
 • Le 21 mars à 16h30 , la salle du Théâtre. Le spectacle en français „Ferdinand Brun“ avec la participation de Caroline Paliulis et Thierry Gondard.
 • Le 26 mars à 16h30, la salle du Théâtre. Le spectacle en français dʼaprès „Le Petit Prince“ dʼAntoine de Saint-Exupéry avec la participation des étudiants du français sous la direction du lecteur Olivier Morère. 

Profesoriaus Johan Tralau (Uppsalos universitetas) paskaitos 

VU FLF ARKSI kviečia į viešas Uppsalos universiteto profesoriaus Johan Tralau paskaitas.

 • Vasario 25 d. 13 val. K1 (J. Dumčiaus) auditorija (Filologijos fakultetas): „Disturbing Metaphor 1: The Justice of the Goat and the Politics of Sacrifice in Aeschylus' Oresteia“.
 • Vasario 27 d. 13 val. K1 (J. Dumčiaus) auditorija (Filologijos fakultetas): „Disturbing Metaphor 2: A Liquid Cypress Ceiling and the Subversion of Sacrifice in Euripides“.

Kovo 1 d. 15 val. K. Donelaičio auditorijoje (Filologijos fakultetas) taip pat vyks ARKSI seminaras „Aeschylus and the Beginnings of Greek Political Philosophy“, kurį skaitys profesorius Johan Tralau.

Johan Tralau yra Uppsalos universiteto profesorius, politologas ir rašytojas. Jo daktaro disertacijos tema – utopinės idėjos Hegelio filosofijoje ir jų sklaida Karlo Markso ir Ernsto Jüngerio veikaluose. Pastaruoju metu, be kitų temų, jis tyrinėja politinės filosofijos ištakas klasikinėje Graikijoje. Už šiuos tyrimus 2013 m. jis yra gavęs Švedijos mokslų akademijos Johan Lundblad apdovanojimą. Jo naujausioje knygoje Monstret i mig („monstras manyje“) nagrinėjami mitologinių pabaisų įvaizdžiai ir jų reikšmė tradicinėse visuomenėse.

Unikalus ARKSI seminaras mokytojams

VU FLF Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokytojus kviečia į seminarą, kuriame dalyvaus organizacijos Hands Up Education (Jungtinė Karalystė) nariai, mokytojai švietimo ekspertai Laila Tims ir Will Griffiths. Seminaras vyks vasario 22 d. 13.00–16.00 val. J. Balkevičiaus aud.

Seminaras vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Svečiai papasakos apie lotynų kalbos  ir Antikos kultūros dėstymą JK įvairių tipų mokyklose, pristatys naują mokomąją medžiagą ir inovatyvius dėstymo metodus.

Hands Up Education yra pelno nesiekianti Jungtinės Karalystės organizacija, kurios tikslas – kurti aukštos kokybės mokomąją medžiagą ir dalytis gerosiomis edukacinėmis praktikomis. Pagrindinė organizacijos veikla – lotynų kalbos ir antikinės kultūros populiarinimas mokyklose ir naujų mokymo metodų taikymas praktikoje. Daugiau informacijos apie organizaciją https://hands-up-education.org

Kviestinių lektorių iš Pizos paskaitos

Italų kalbotyros ir literatūros katedra kviečia į lektorių iš Pizos (Italija) paskaitas. Visos paskaitos vedamos italų kalba.

Vasario 20 d. VU Filologijos fakultete 114 aud.:

 • 11.00 val: D. Cufalo „Įvadas į dokumentų rengimo sistemą LaTeX. Kaip parengti mokslinį darbą?“
 • 13.00 val: V. Muggittu „Mitai ir tiesa Pranciškaus Asyžiečio Laudes Creaturatum“ 

Vasario 21 d. Italų kultūros institute:

 • 17.00 val: D. Cufalo, V. Muggittu „Aptariant meilę ir idėjas. Kelios viduramžių pastabos apie Platoną ir Dantę“. Moderuoja D. Ardoino. 

Vasario 22 d. VU Filologijos fakultete 116 aud.:

 • 13.00 val: D. Cufalo „Įvadas į dokumentų rengimo sistemą LaTeX. Kritinis leidimas“
 • 15.00 val: V. Muggittu „Amor ch'a nullo amato... Frančeskos iš Riminio figūra (Dantė, Pragaras, V.70–136)“

 

Domenico Cufalo (Piza) – graikų kalbos ir kultūros specialistas, Platono rankraščių tyrinėtojas, Platono komentarų leidėjas, dokumentų rengimo sistemos LaTeX ekspertas.

Vincenzo Muggittu (Piza) graikų kalbos ir kultūros specialistas, arabiškosios Platono tradicijos tyrinėtojas ir skaitmeninės filologijos ekspertas. 

Jungtinėje Karalystėje išleista nauja prof. A. Samalavičiaus knyga

Šių metų pradžioje Jungtinėje Karalystėje pasirodė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto (VU FLF) profesoriaus dr. Almanto Samalavičiaus mokslinė publikacija „Lithuanian Architecture and Urbanism: Essays in History and Aesthetics“ (Newcastle upon Tyne: CSP, 2019, 195 p.).

Knygoje analizuojama, kokį poveikį urbanizacijos procesams Lietuvoje padarė modernizmo ideologija vėlyvuoju sovietmečiu ir kokią įtaką jiems darė ir tebedaro privataus kapitalo ir rinkos ekonomikos įsigalėjimas bei plėtra posovietiniu laikotarpiu. Analizuojamos sąsajos tarp urbanizacijos ir visuomenės komodifikacijos tendencijų. Nemažai dėmesio knygoje skiriama Lietuvos didmiesčių viešųjų erdvių problemų analizei, kolektyvinės atminties įprasminimo viešosiose erdvėse klausimams. Keturi šios knygos skyriai skirti Lietuvos baroko architektūros paveldui (ypač Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios estetiniam savitumui) bei Antakalnio Versalio“ reiškinio aptarimui. Taip pat juose nagrinėjamas proporcijų estetikos diskursas Lietuvos architektūroje.

Šią knygą sudaro dvylika autoriaus akademinių straipsnių: dalis jų anksčiau buvo publikuoti Italijos, Vengrijos ir JAV tarptautiniuose mokslo žurnaluose, dalis šioje knygoje skelbiama pirmąkart. Du iš čia skelbiamų tekstų yra parengti mokslininko paskaitų, skaitytų 2015 ir 2017 Romos universiteto Architektūros fakultete pagrindu.

Kaip rašoma knygos anotacijoje, šis tarptautiniu mastu platinamas prof. Almanto Samalavičiau mokslo veikalas bus naudingas architektūros ir kultūros istorikams bei kritikams, susijusiems su Rytų Europos ir Baltijos regiono kultūros bei architektūros procesų ir tendencijų tyrimais. 

 

ARKSI profesorius prestižinės JAV akademinių leidinių serijos redaktorių kolegijoje

JAV Penn State University Press (Pensilvanijos valstybinio universiteto leidykla) šių metų lapkričio pabaigoje išleido numatytos ilgametės leidinių serijos „Ivan Illich: 21st Century Perspectives“ pirmąją Illicho filosofinių raštų knygą „The Powerless Church and Other Selected Writings“, kuriai įžangą parašė tarptautiniu mastu pripažintas garsus italų filosofas Giorgio Agamben.

Knygoje skelbiami vieno radikaliausių praėjusio amžiaus mąstytojų Ivano Illicho tekstai, skirti Romos katalikų bažnyčios kaitos ir problemų apmąstymams. Ivanas Illichas pasaulyje pagarsėjo fundamentaliais darbais, skirtais švietimo, sveikatos apsaugos ir energetikos sistemų kritikai bei kitoms aktualioms kultūros sritims.

Šioje serijoje be keliolikos paties filosofo parašytų knygų, (beje, išverstų į daugelį pasaulio kalbų) numatoma skelbti ir analitinius veikalus, interpretuojančius ir apmąstančius jo kūrybinį palikimą, pratęsiančius Ivan Illich pradėtą fundamentalią moderniųjų visuomenės sistemų ir institucijų  analizę. Tarp šios svarbios akademinių leidinių serijos redaktorių kolegijos narių yra ir VU FLF ARKSI profesorius dr. Almantas Samalavičius, tyrinėjantis garsiojo JAV, Lotynų Amerikoje ir Europoje dirbusio filosofo, istoriko ir visuomenės kritiko darbus.

 

Presentation of Davide Castiglione's newly published monograph

Institute of English, Romance and Classical studies kindly invites you to the presentation of Davide Castiglione's newly published monograph on difficulty in poetry, to be held in  K. Donelaitis lecture hall on November 30, 3 PM

The book theoretically defines and linguistically analyses the popular notion that poetry is ‘difficult’ - hard to read, hard to understand, hard to engage with. It is the first work to offer a stylistic and cognitive model that sheds new light on the mechanisms of difficulty, as well as on its range of potential effects. Its eight chapters are organised into two thematic parts. The first traces the history of difficulty, surveys its main scholarly traditions, addresses related themes – from elitism to obscurity, from abstraction to intentionality – and introduces a wide array of analytical tools from literary theory and cognitive psychology. These tools are then applied in the second part, which includes several extended analyses of poems by canonical modernists such as Ezra Pound, Wallace Stevens and Hart Crane, alongside those of postmodernist innovators such as Geoffrey Hill, Susan Howe and Charles Bernstein, among others. During the presentation, the author will introduce the main elements of the model and show how difficult poems both hinder and enhance our meaning-making processes. 

Book webpage

 

Naujas John Benjamins leidyklos straipsnių rinkinys, skirtas tarpkultūriniams mokslinių tekstų kūrimo ypatumams

Gruodžio mėnesį pasirodys leidyklos John Benjamins straipsnių rinkinys Intercultural Perspectives on Research Writing, kurio sudarytojos yra dr. Pilar Mur-Dueñas (Saragosos universitetas) ir VU ARKSI docentė dr. Jolanta Šinkūnienė. Straipsnių rinkinyje aptariamos neanglakalbiams mokslininkams aktualios temos: su kokiais iššūkiais susiduria įvairių disciplinų ir šalių patyrę ir pradedantieji mokslininkai, rašantys anglų kalba, kokią įtaką anglų kalba daro kitų kalbų akademiniam diskursui, koks jos, kaip mokslo lingua franca, vaidmuo, formuojant įvairių disciplinų retoriką.

Rinkinį sudaro 13 straipsnių, kurių autoriai – tyrėjai iš Čekijos, Ispanijos, Italijos, Kinijos, Lietuvos, Malaizijos, Prancūzijos. Įžangos žodį parašė gerai žinomas akademinio diskurso tyrinėtojas profesorius Kenas Hylandas, o pabaigos žodį – kontrastyvinės retorikos specialistė profesorė Ulla Connor.

Daugiau apie rinkinį leidyklos John Benjamins svetainėje

 

Puslapis 2 iš 5
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos