Sidebar

Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija „Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai tyrimai“

Rugsėjo 26–28 d. Birštone vyks tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija „Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai tyrimai“. Konferenciją organizuoja BKKI Baltistikos katedra. Konferencijoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio baltistikos centrų tyrėjai.

Konferencija organizuojama pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

Tarptautinė mokslinė konferencija „Osipas Mandelštamas: poetika, vertimai, recepcija“

Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Rusų filologijos katedra kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu rengia tarptautinę mokslinę konferencija „Osipas Mandelštamas: poetika, vertimai, recepcija“ 2019 m. rugsėjo 19–20 d. Konferencijoje dalyvaus Olegas Lekmanovas, Irina Surat, Romanas Timenčikas ir kiti žinomi Mandelštamo kūrybos ir rusų poezijos „Sidabro amžiaus“ tyrinėtojai iš Izraelio, Kanados, Prancūzijos, Rusijos. Konferencijos atidarymas prasidės rugsėjo 19 d. 9 val. K. Donelaičio auditorijoje.

Konferenciją remia Lietuvos mokslo taryba.

Konferencijos programa >

Mandelštamo siluetas. Dailininkė Jelizaveta Kruglikova

elizaveta kruglikova

Kalbotyros seminaras „Kolloquium Deutsche Sprachwissenschaft“

2019 m. rugsėjo 12 d. (ketvirtadienį), 17 val. Germanistikos studijų kabinete Dariusz Kałuża iš Krokuvos Stanislavo Stašico kalnakasybos ir metalurgijos akademijos (Lenkija) skaitys pranešimą „Deutsch-polnische Sprachkontakte am Beispiel der Stadtsprache in Oberschlesien“.

Seminarą rengia „Gesellschaft für deutsche Sprache“ ir VU Vokiečių filologijos katedra. Pranešimas bus skaitomas vokiečių kalba. Maloniai kviečiame!

https://gfds.de/events/deutsch-polnische-sprachkontakte-am-beispiel-der-stadtsprache-in-oberschlesien/

Jogailos universiteto (Krokuva, Lenkija) prof. Vladimiro Miakiševo paskaitos

BKKI Rusų filologijos katedra kviečia į Jogailaičių universiteto (Krokuva, Lenkija) profesoriaus Vladimiro Miakiševo paskaitas:

Rugsėjo 9 d. (pirmadienis):

 • 13.00 – 14.30 (Čekmono aud.) – „Руская” и „простая” мовы книжно-письменного языка Великого княжества Литовского: их природа и эволюция (LDK raštijos ruska ir prosta movos: prigimtis ir raida);
 • 15.00 – 16.30 (115 А aud.) – Инновационные процессы в русском языке XXI в. (XXI a.rusų kalbos inovatyvūs procesai).

Rugsėjo 10 d. (antradienis):

 • 13.00 – 14.30 (115 A aud.) – „Опросторечивание” современного русского языка и его проявления (Šnekamosios stichijos įtaka ir jos apraiškos šiuolaikinėje rusų kalboje);
 • 15.00 – 16.30 (Čekmono aud.) – Загадки первопечати Литовского Статута 1588 года (III Lietuvos Statuto (1588) pirmo leidimo mįslės).

Vladimiras Miakiševas (Władimir Miakiszew, filologijos mokslų daktaras, Krokuvos Jogailaičių universiteto Filologijos fakulteto Rytų Slavų filologijos instituto profesorius, skaito paskaitas apie rusų kalbos funkcinę stilistiką, pagrindines XXI amžiaus rusų kalbos raidos tendencijas, lingvistinius vertimo aspektus, rusų kalbos formavimosi istoriją ir pan., vadovauja studentų ir doktorantų darbams. Moksliniai interesai: LDK kalbos; Rytų slavų rankraščiai ir ankstyvoji spauda; knygų ir bibliotekų kolekcijų likimas; XVI amžiaus Maskvos Rusios verstinės literatūros kalba; istorinė antroponimija; homonimija; XXI a. rusų kalbos inovacijos. Miakiševo straipsnius publikuoja Lenkijos ir užsienio leidyklos. Svarbiausiose monografijose („Слово о полку Игореве” в рукописном комментарии и судьбе анонимного исследователя XIX века, Воронеж, 2000 (kartu su bendraautore N. Fedosova); Язык Литовского Статута 1588 года, Kraków, 2008; Кириллические издания Литовского Статута 1588 года, Kraków, 2014.) nagrinėjami rusų bendrinės kalbos vystymosi ir LDK Statuto (1588) kalbos klausimai.

Academia Grammaticorum Salensis Sexta Decima

Baltijos kalbų ir kultūrų institutas kviečia į tarptautinę vasaros mokyklą Academia Grammaticorum Salensis Sexta Decima, kuri vyks 2019 m. liepos 28 – rugpjūčio 3 dienomis Salų dvaro sodyboje.

Šiais metais paskaitas skaitys:

 • Eitanas Grossmanas (Jeruzalės hebrajų universitetas) – iš fonologinės tipologijos;
 • Volkeris Gastas (Frydricho Šilerio universitetas) – apie skaitmeninių išteklių lingvistinį anotavimą.

Salose taip pat vyks tradicinis Salų muzikos festivalis, kurį remia Lietuvos kultūros taryba. Numatoma festivalio programa:

 • Liepos 29 d. - senosios muzikos koncertas-spektaklis „Šv. Genezijaus trupės kelionė po Europą“. Mokyklos atidarymas.
 • Liepos 30 d. - Kauno styginių kvarteto koncertas.
 • Liepos 31 d. - koncertuos Chrisas Ruebensas  ir Tadas Dešukas.
 • Rugpjūčio 1 d. - koncertuos V. Čepinskis su V. Čepinskiene ir S. Krinicinu.
 • Rugpjūčio 2 d. - Vilniaus kamerinis teatras rodys spektaklį „Plėšikas Hocenplocas“.
 • Rugpjūčio 2 d. - koncertuos Renata Marcinkutė ir Liudas Mikalauskas. Mokyklos uždarymas.

Academia Grammaticorum Salensis Sexta Decima programa >

Registracija į mokyklą baigėsi pirmadienį, birželio 17 d. Jei turite klausimų, prašome kreiptis el. paštu: .

Etnolingvistikos seminaras „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“

Vilniaus universitete Filologijos fakultete 2019 m. liepos 4–7 d. vyks pirmas mokslinio-edukacinio ciklo „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“ kognityvinės etnolingvistikos seminaras.

Seminare pranešimus skaitys kviestiniai lektoriai – lenkų kognityvinės etnolingvistikos pradininkas prof. Jerzys Bartmińskis ir prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska.

Savo tyrimus pristatys ir mokslininkai iš Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos. Pirmas tokio pobūdžio seminaras Lietuvoje  subūrė apie 40 žmonių, jame dalyvaus ir jauni tyrėjai – doktorantai ir magistrantai.

Vienas esminių šio seminaro tikslų yra lietuvių ir lenkų bendruomenių, sujungtų ypatingais istorijos ir kultūros ryšiais, kalbos pasaulėvaizdžio tyrimas. Kaip žinia, vertybės sudaro kiekvienos kultūros šerdį, todėl pasirinktų sąvokų analizė iš skirtingų kalbinių perspektyvų leidžia atskleisti tai, kas jungia abi kultūras, kokius pasaulio suvokimo ir aksiologinių sistemų skirtumus įtvirtino kalba, kas trukdo sėkmingą tarpkultūrinę komunikaciją. Tiriant pasirinktų sąvokų genezę, neišvengiamai remiamasi bendra istorija, bendra visuomenine patirtimi, kas leidžia naujai į jas žvelgti, o naudojant mokslinius kognityvinės etnolingvistikos tyrimų metodus – kiek tai įmanoma objektyviai interpretuoti.

Seminaras skirtas visiems, besidominantiems vertybių, kalbos ir kultūros sąsajų tyrimais. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Renginio internetinis puslapis >

BBKI Polonistikos centro ir Vroclavo universiteto Lenkų filologijos instituto Antropologinės lingvistikos laboratorijos mokslo seminaras

2019 m. birželio 4 d. 11.00 val. (antradienį) Filologijos fakulteto 118 (V. Krėvės) auditorijoje vyks BBKI Polonistikos centro ir Vroclavo universiteto Lenkų filologijos instituto Antropologinės lingvistikos laboratorijos rengiamas mokslo seminaras „Przekaz treści kulturowych w dydaktyce języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego“ / „Kultūros turinio sklaida mokant lenkų kalbos kaip užsienio, antrosios ir paveldėtos kalbos“. Seminaro tikslas – diskutuoti apie kultūros informacijos sklaidos vietą ir būdą lenkų kalbos kaip užsienio, antrosios ir paveldėtos kalbos mokymo procese įvairiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje. Susitikime bus aptariami kultūros turinio perteikimo kai kuriose lenkų kalbos mokomuosiuose leidiniuose ir pagalbinėse priemonėse įvairiais mokymo kontekstais (formalusis ir neformalusis, pvz., universitetinis ugdymas ar mokymas namuose). Taip pat bus pristatoma kultūros turinio parinkimo problema, atsižvelgiant į požiūrį ir lenkų kalbos sklaidos Lenkijoje ir užsienyje (ypač Lietuvoje) perspektyvą. Seminaro kalba lenkų (diskusijos – įvairiomis kalbomis).

Maloniai kviečiame!

Pranešėjai:

 • prof. habil. dr. St. Cygan (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach / Kelcų Jano Kochanowskio universitetas), Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 jako narzędzie kształcenia i rozwijania kompetencji socjokulturowej (na wybranych przykładach) / Lenkų kalbos kaip užsienio kalbos mokymo A1 lygiu vadovėliai ¬– sociokultūrinių gebėjimų ugdymo ir tobulinimo priemonė (kai kurie pavyzdžiai).
 • prof. dr. K. Rutkovska (Vilniaus universitetas), Źródła multimedialne w nauczaniu szkolnym i akademickim. Przewodnik po gwarach polskich na Litwie / Multimedijos šaltiniai mokyklinėje ir akademinėje edukacijoje. Vadovas po lenkų tarmes Lietuvoje.
 • dr. A. Burzyńska-Kamieniecka (Uniwersytet Wrocławski / Vroclavo universitetas), Aspekt lokalny w nauczaniu języka polskiego jako obcego i odziedziczonego (na wybranych przykładach) / Lenkų kalbos mokymo kaip užsienio ir paveldėtos kalbos vietos aspektas (kai kurie pavyzdžiai).
 • dr. J. Kamieniecki (Uniwersytet Wrocławski / Vroclavo universitetas), Rola tekstów dawnych w przekazie treści kulturowych / Senųjų tekstų reikšmė kultūros turinio sklaidai.
 • doc. dr. K. Geben (Vilniaus universitetas), Problemy nauczania kultury języka polskiego na Uniwersytecie Wileńskim / Lenkų kalbos kultūros mokymo Vilniaus universitete problemos.

Gewalt und Gesang. Transdisziplinäres Colloquium zu Hermann Adler

Gewalt und Gesang. Transdisziplinäres Colloquium zu Hermann Adler

Lesung aus dem teilweise im NS-Ghetto Wilna entstandenen Werk Adlers und Film über das Wirken seines Fluchthelfers Anton Schmid, des „österreichischen Schindler“ 

 • 27.05. 18:00 Uhr: Öffentliche Lesung im Samuel Bak Museum Vilnius
 • 28.05. 18:00 Uhr Filmvorführung „Feldwebel Schmid“, „Educational Hall“ des Toleranz-Zentrums Vilnius

Dieses Projekt des Baltisch-Deutschen Hochschulkontors wird durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland gefördert.


Prievarta ir dainos. Seminaras apie Hermaną Adlerį

Skaitymas, filmas ir seminaras. Hermano Adlerio veikalo, iš dalies sukurto Vilniaus gete, skaitymas ir filmas apie Antono Šmito – žmogaus, padėjusio Adleriui pabėgti, „austriškojo Šindlerio“ – darbus.

 • 05.27, 18 val. Viešas skaitymas Samuelio Bako muziejuje,  Naugarduko g. 11/2, Vilnius. Įėjimas laisvas
 • 05.28, 18 val. Filmo „Seržantas Šmitas“ peržiūra Vilniaus tolerancijos centro edukacijos salėje, Naugarduko g. 10 Vilnius. Įėjimas laisvas

Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro projektas, finansuotas Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) Vokietijos federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos